Kárpáti Magyar Krónika – Ez volt májusban, ez lesz júniusban

Kárpáti Magyar Krónika

A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet elektronikus lapja. Kiadja a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége

Lapengedély száma: 3 T Nr. 188

XXVII. (XXIV.) évfolyam, 10. (360.) szám. 2023. június 1.

Ez VOLT 2023 májusában

ELISMERÉSEK

*A Magyar Művészeti Akadémia 2023-ban újonnan megválasztott levelező tagja lett mások mellett az ungvári Szarvas Péter elismert építész.

* A Magyar Művészeti Akadémia nem akadémikus köztestületi tagjainak száma 8 kárpátaljai alkotóval bővült. Az eddigi nyilvántartás szerint felvételt nyert: Dupka György, Finta Éva, Marcsák Gergely (Irodalmi tagozat), Hidi Endre, Kopriva Attila, Matl Péter (Képzőművészeti tagozat), Pál István, Pál Lajos (Népművészeti tagozat).

* Ratkó József-díjat adományoztak Dupka György írónak, szerkesztőnek, történésznek a kárpátaljai magyarság megmaradásáért kifejtett sokrétű kulturális és irodalmi tevékenységéért, különös tekintettel a II. világháború idején elhurcolt magyarok sorsának dokumentatív feltárására, a rájuk vonatkozó vagy tőlük származó iratok közzétételére, valamint irodalomszervező, írói és a magyar nyelvet s identitást társadalmi szervezetekben védő vezetői munkásságára. A díjat a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés elnöke és dr. Jánosi Zoltán irodalomtörténész adták át.

*Matl Péter szobrászművész munkásságát bemutató album (Sárba Katalin szerkesztésében), a Szép Magyar Könyv 2022. versenyen a miniszterelnök úr különdíját érdemelte ki, melyet egy hét múlva, 2023. június 8-án, az Ünnepi Könyvhét nyitó rendezvényén (Budapest, Vörösmarty tér) vesz a művész és a szerkesztő. A Matl Péter album magas színvonalú munkájáért részesült megtisztelő kitüntetésben, mely a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány, a Méry Ratio Kiadó gondozásában jelent meg.

Ezúton is gratulálunk a kitüntetéshez!

Fontosabb események

* Az ukrán parlament újabb 90 nappal meghosszabbította a hadiállapotot. Emellett a parlament támogatta az általános mozgósítás időtartamának meghosszabbítását is.

2023. május 1. A munka ünnepe. Hagyományos májusi ünnepek: májusfaállítás, majálisok.

2023. május 1. Életének 89. évében elhunyt Pomogáts Béla Széchenyi-díjas író, irodalomtörténész, irodalomkritikus, a Magyar Írószövetség korábbi elnöke, az irodalomtudományok doktora. A „magyar irodalom köztársaság” fáradhatatlan nagykövetét vesztettük el személyében. Több mint 30 éve személyes jó barátunk, küzdőtársunk és a kárpátaljai magyar alkotó értelmiség mentora, rendezvényeink gyakori szónoka volt. A 20 éves Együtt irodalmi folyóirat támogatója, védnöke magyar irodalmi életünkkel is foglalkozott. A tanulmánygyűjteményét – nagy örömére – 2014-ben meg is jelentettük (Pomogáts Béla: A lélek térképe. Kárpátalja szellemi életével kapcsolatos tanulmányok, előadások. Kárpátaljai Magyar Könyvek 233. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2014., 274 old.) Tárolt változata a KMMI honlapján és itt olvasható: https://mek.oszk.hu/13500/13588/

Pomogáts Béla 1934. október 22-én született Budapesten. A Piarista Gimnáziumban érettségizett 1953-ban. Az iskolás évekre számtalan alkalommal úgy emlékezett vissza, mint életének meghatározó időszakára. Büszke volt az ’56-os forradalomban betöltött szerepére, megírta az internálótábor kínjait is. Középiskolában tanított néhány évig, 1965-től a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének munkatársa volt. Az írószövetség elnökségi tagja volt 1993–2004 között, 1995–2001 között elnöke. 1994-től az Ötvenhatos Emlékbizottság szóvivői tisztségét is ellátta, az Illyés Közalapítvány elnöke volt 2002–2007 között. Sokat foglalkozott az erdélyi irodalommal és irodalomtörténettel. Radnóti Miklósról, Dsida Jenőről, Jékely Zoltánról, Kassák Lajosról, Juhász Ferencről, Faludy Györgyről monográfiái jelentek meg. Széchenyi-díjjal, József Attila-díjjal, Akadémiai Díjjal ismerték el munkásságát, illetve megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét.

Nyugodjon békében, emlékét megőrizzük!

2023. május 2. Potápi Árpád János Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára a kárpátaljai magyar oktatási, politikai és vallási vezetőkkel tartott megbeszélést. A találkozón Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke, Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke, Nagy Béla világi főjegyző, Lucsok Péter, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye apostoli kormányzójának megbízásából Fehér Ferenc, a Kárpátaljai Szent Márton Karitász igazgatója, Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye magyar nyelvű híveiért felelős helynök, a Beregszászi Esperesi Kerület görög katolikus esperese, valamint Tóth Jenő, a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum igazgatója vett részt.

2023. május 3–6. A Magyar Írószövetség Szociográfiai Szakosztálya a háború árnyékában élő kárpátaljaiakról készült írásokból az év folyamán egy gyűjteményes kötetet megjelentetését tervezi. Ebből az alkalomból Horvát Júlia Borbála antropológus, író, szakosztályvezető és Sarnyai Benedek író, az Előretolt Helyőrség Íróakadémia hallgatója – Dupka György író kalauzolásával – utólagos adatgyűjtő terepmunkát folytattak a Bereg-vidéki és ugocsai lakosok körében. Tiszabökényben találkoztak a tiszaháti község lakosaival, intézményvezetőivel, felkeresték Ugocsán kívül a Bereg-vidéki magyarlakta településeket, köztük Munkácsot is, ahol a túlélésért küzdő hétköznapi emberekről készülő (több szerzős) kárpátaljai könyvükhöz további sorstörténeteket gyűjtöttek.

2023. május 5. A Kárpátaljai Szövetség szervezésében megrendezték a Szent István keresztény hagyatéka – a Szent Korona vármegyéi című vándorkiállítást a szövetség székházában, ahol egyúttal bemutatták az ungvári Kovach Anton festménysorozata anyagából készült albumot is.

2023. május 5–15. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) idén is megrendezte az Édesanyák Hete programsorozatot, amelynek célja, hogy kiemelten figyeljünk az édesanyákra, megünnepeljük, megajándékozzuk őket. Az egyesület különleges programokkal készült számukra, a testi feltöltődés mellett a lelki feltöltődésre is hangsúlyt fektetve. A nagy érdeklődésre való tekintettel a program két régióban került megrendezésre, Beregszászon és Nagyszőlősön.

2023. május 6. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet gyalogtúrát szervezett a Borzsa-havas észak-nyugati nyúlványára. A résztvevők Volócról indulva körtúra formájában járták be az 1219 méteres Cicka (más néven Feltámadás-csúcs), az 1343 méter magas Temnatik és az 1323 méteres Plaj csúcsokat. A túravezető Vezsdel László, az egyesület titkára volt.

2023. május 7. Szívet melengető ünnepi műsorral köszöntötték az édesanyákat és a nagymamákat a munkácsi magyar oktatási intézmények – a Szent István Líceum, a II. Rákóczi Ferenc Középiskola, valamint a Szent József Óvoda – növendékei május 7-én a Munkácsy Mihály Magyar Ház dísztermében megtartott anyák napi ünnepségen Pfeifer Anita, a Munkácsy Mihály Magyar Ház kulturális menedzsere szervezésében.

* A tiszabökényi Árpád-házi Szent Erzsébet római katolikus templomban a ferences Weinrauch Márió plébániai kormányzó által celebrált vasárnapi szentmise után a gyerekek alkalomhoz illő, szívet melengető ünnepi műsorral köszöntötték az édesanyákat és nagymamákat. Felkészítésükben közreműködött Kovály Csilla és Kutasi Magdolna, az egyháztanács tagjai.

* Haláboron is az anyák napja alkalomból tartottak ünnepi műsort a Fedák Sári Kulturális Központban a Tiszavirág néptánccsoport növendékei, illetve a vendégfellépőként érkezett mezővári Tulipán táncegyüttes tagjai.

* Színvonalas anyák napi műsorral köszöntötték az édesanyákat és a nagymamákat a Felső-Tisza-vidék magyar szórványtelepülésén, Gyertyánligeten. Az eseményen a helyi óvoda növendékei, valamint a katolikus egyház vasárnapi iskolásai versben, énekben és táncban fejezték ki hozzátartozóik iránti szeretetüket. Ünnepi beszédet mondott Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke, Eiben István, a KMKSZ Gyertyánligeti Alapszervezetének elnöke, Takács Mária, a KMPSZ felső-Tisza-vidéki koordinátora. Utóbbi a műsor kapcsán megjegyezte: „Nagyon szeretek Gyertyánligetre jönni, mert itt egy nagyon erős magja van a magyarságnak, nagyon erősen megélik a hitüket, megélik a nemzeti hagyományaikat. Ez egy csodálatos délután volt, amikor láthattuk az óvodásoktól a nyugdíjasokig, hogy hogyan énekeltek, táncoltak és szavaltak.”

* A Tiszabökényi Református Egyház (lelkipásztora Kobrin Mihály) gyülekezete a háború árnyékában is számos közösségmegtartó kezdeményezést valósít meg. Üdvözlendő vállalkozás fűződik az újságírással is foglalkozó bökényi Bodnár Diána nevéhez, aki A HANG címmel keresztyén közösségi havilapot indított, amely a gyülekezettel és a hitélettel foglalkozik.

2023. május 7. Nagydobronyban és Nagypaládon is bemutatták a Déryné ifjasszony című filmet. A nézők mindkét helyszínen találkozhattak a Dérynét alakító Tarpai Viktória Jászai Mari-díjas színésznővel, aki kérdésekre válaszolva életéről, munkásságáról, a filmről, a forgatás kulisszatitkairól és szülőföldjéhez, Kárpátaljához fűződő viszonyáról is beszélt. A filmet az említett helyszíneken a KMKSZ és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház szervezésében, az anyaországi Déryné Program hozzájárulásával mutatták be.

* A Déryné ifjasszony című filmet Nagyszőlősön is bemutatták a KMKSZ nagyszőlősi székházában, ahol a közönség ugyancsak találkozott Tarpai Viktóriával.

2023. május 9. A munkácsi polgármesteri hivatal ismét menesztette Schink Istvánt, a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola iskolaigazgatói tisztségéből. A hírt az iskola Facebook-oldalán közölték. „Kedves Mindenki! Iskolánk igazgatóját, Schink Istvánt ismételten elbocsátotta a munkácsi városvezetés annak ellenére, hogy a bíróság kimondta: jogtalan volt a januári menesztése és vissza kell helyezni állásába. Három hete vissza is helyezték majd ugyanolyan indoklással, vagyis érdemi indoklás nélkül a mai napon, május 8-án ismét elbocsátották. A különbség csak annyi, hogy Angyalossy Krisinec Katalin helyett most Lábos Mihajlo tanfelügyelő a végrehajtó. Szóval újra feladatunk van…” – olvasható a bejegyzésben.

2023. május 9. A Szolyvai 1. Számú Elemi Iskolában a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség szervezésében Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából szavalóversenyt rendeztek. Köszöntötte a megjelenteket Szokolova Henrietta, a KMPSZ Szolyvai Alapszervezetének megbízott vezetője. Megnevezte a zsűritagokat – Takács Máriát, a szórványprogram felelősét, Nalevajkó Katalin helyi magyar pedagógust. Jelen eseményen 6 tanár által felkészített 66 gyerek vett részt. A rendezvény versmondói a szolyvai magyar óvoda növendékei, a magyar elemi iskola tanulói, a helyi 1. számú középiskola 5–9. osztályos diákjainak egy része, valamint a P. Frangepán Katalin Gimnázium Szerednyei Elemi Iskolájának 1–2. osztályos tanulói voltak. A szavaló diákok többsége anyák napi verset adott elő, de Petőfi Sándor, Donászy Magda, Zelk Zoltán, Weöres Sándor, illetve Móra Ferenc ismertebb versei is hallhatók voltak. A helyezést elért tanulók átvehették a pedagógusszövetség ajándékait, valamint minden szavaló diák emléklapot, Irka gyermeklapot és egy kisebb ajándékot is kapott.

2023. május 10. Elbeszélt múlt címmel szervezett rendhagyó történelemórát a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány („GENIUS” JA) a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumában. Köszöntőbeszédet mondott Soós Katalin, a Szakgimnázium igazgatója, Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának misszióvezetője, Váradi Natália, a „GENIUS” JA igazgatója. A felszólalásokat követően Kovács Emőke történész, a Gulág-emlékév szakmai vezetője tartott előadást a szovjet rabságból Magyarországra visszatérő foglyok hazatérésének hetvenedik évfordulója alkalmából. Az eredeti tervek szerint az óra másik előadója, Nagyné Pintér Jolán, a Gulág Alapítvány elnöke online csatlakozott volna az előadáshoz, ez azonban sajnos nem sikerült. Az ő történetét ezért kolléganője mesélte el a jelenlévőknek. Szülei, Rohr Magdolna és Pintér Károly politikai elítéltként majdnem tíz évet töltöttek ártatlanul a Gulág számos táborában, messze Szibériában – s ez az ő életét is nagyban meghatározta. Kovács Emőke, aki a szovjet kényszermunkára elhurcolt emberek története mellett egy másik előadással is készült, „Honunk kisded tengere…” címmel a Balaton XIX–XX. századi történetét mutatta be.

2023. május 10. A Kárpátaljai Megyei Könyvtár Idegennyelvű Osztályán Kobály József régész tartott történelmi előadást az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar karának diákjai és az érdeklődők számára. A nyílt lekció témája Gudbrand Gregersen vasútépítő munkássága volt.

* A Kárpátaljai Megyei Könyvtár Idegennyelvű Osztálya ismét új könyvekkel bővült a „Fuss neki!” elnevezésű akciónak köszönhetően. Szlucky Eleonóra közlése szerint 7000 hrivnya értékben kapott a megyei könyvtár magyar nyelvű könyveket, ez 33 kötetet jelent. Többek között olyan szerzők kiadványaiból válogathatnak az olvasók, mint Neil Gaiman, Colleen Hoover, Stephenie Meyer, Stephen King, Danielle Steele és J. R. R. Tolkien. A „Fuss neki!” egy Székelyudvarhelyről származó adománygyűjtő program, amelyet idén a kárpátaljai magyar könyvtárak támogatásáért szerveztek meg.

2023. május 12. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) és a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány („GENIUS” JA) szervezésében immár tizenhetedik alkalommal került sor a Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciára az ukrán tudomány napjához igazodva. Váradi Natália, a „GENIUS” JA igazgatója, Erdei Péter beregszászi magyar konzul, Csernicskó István, a II. RF KMF rektora, a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács elnöke köszöntötte a résztvevőket. Elhangzott, hogy a KTDK-ra március 10-ig 34 fiatal kutató küldte be pályamunkáját 6 felsőoktatási intézményből: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskoláról huszonnyolcan, az Eötvös Loránd Tudományegyetemről ketten, a Miskolci Egyetemről, az Ungvári Nemzeti Egyetemről, a Debreceni Egyetemről, valamint a Szegedi Tudományegyetemről egy-egy fő.

A konferencia előadásai hat szekcióban – biológia és kémia, földtudomány és turizmus, matematika, számvitel és adóügy, filológia, valamint történelem- és társadalomtudományi – zajlottak, amelyeken a 34 előadó 35 pályamunkát mutatott be. Minden benyújtott pályamunka előzetesen szakértői bírálatot kapott. Minden hallgató az opponensek által adott pontszámokkal indult a konferencián, amelyen összesen 35 zsűritag értékelte az előadásokat.

Vidékünkön számos tudományos konferenciát szerveznek, ugyanakkor a KTDK az egyetlen, amelynek legjobb előadói részt vehetnek a XXXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián.

A XVII. KTDK eredményhirdetéssel zárult. A hat szekció különdíjasait Csernicskó István ösztöndíjban részesíti. Az ösztöndíjak és a legeredményesebb előadók elismerő okleveleinek átadására június 3-án, a „GENIUS” JA tanévzáró ünnepségén, a XII. Kárpátaljai Tehetségnapon kerül sor.

2023. május 13. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete igyekszik színes programokat szervezni tagcsaládjai számára. Ilyen programnak számít a gyalogtúra is, amelyet minden évben megszerveznek azok számára, akik szeretnek a friss levegőn kirándulni. Az idei első túrán a Beregszász melletti beregardói hegyet vette célba a 28 fős csapat.

2023. május 13. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet csapata ezúttal egy ismerős vidékre látogatott el, mégpedig a Szarvas-patak fölé emelkedő csúcsra, az Osztra-hora – régi magyar nevén Éles-kő – 1405 méteres kettős ormára, amely a Róna-havas második legmagasabb pontja. A csúcson pazar körpanoráma fogadta a túrázókat, s csupa ismerős hegy köszönt vissza, a teljesség igénye nélkül: a Róna-havas hatalmas tömbje, a Pikuj jellegzetes piramis alakú csúcsa, távolabb a Buzsora és a Borzsa-havas a Sztojjal. A túravezető Vezsdel László volt.

2023. május 14. Tanulmányi úttal egybekötött majálison vett részt a Beregszászi Rezeda Folkműhely haladó néptáncegyüttese Várady Enikő, a folkműhely igazgatója szervezésében. A diákok Nagydobronyba látogattak, ahol betekintést nyerhettek a település népművészeti örökségébe Hidi Tünde koordinátor közreműködésével. Ezt követően egy igazi dobronyi parasztházba látogattak el a diákok, ahol Gál Erika, a Nagydobronyi Református Líceum igazgatója vezette körbe az érdeklődőket.

2023. május 15. A Pál István Szalonna és bandája a kárpátaljai BorzsaVári zenekarral Temesváron, Marosvásárhelyen, Nagyenyeden és Zilahon lépett fel egy négynapos turné keretében. Részletek itt olvashatók: https://bit.ly/41vJvOT

2023. május 16–18. Többnapos rendezvénysorozattal méltatták az ungvári egyetem magyar tagozata fennállásának 60 éves évfordulóját. Az ünnepi megnyitót Ungváron, az Ilko Galériában tartották. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével a 93 éves Lizanec Péter nyelvészprofesszor, Vaszócsik Vera és Horváth Katalin egyetemi docens, valamint az első kibocsátás két végzőse, Balázs Jolán és Hőgye Erzsébet. Az eseményen jelen voltak: Barta József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ügyvezető alelnöke, megyei képviselő, dr. Zubánics László történész, az UMDSZ elnöke, az Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézet tanszékvezetője, anyaországi vendégek, egyetemi vezetők, tudósok, diplomaták. Előzetesen a Magyar Filológiai Tanszék történetébe nyújtott betekintést a kisfilm levetítése, amelyben elhangzott: a kárpátaljai felsőfokú magyar szakos tanárképzés és tudományos élet jelentős mérföldköve 1963. szeptember 1-je. Ettől a naptól kezdődött a magyar nyelv és irodalom szakos tanárképzés az akkori Ungvári Állami Egyetemen. 60 év telt el azóta. Lizanec Péter professzor vezetésével az első 50 évben egy- és többnyelvű szótárak, nyelvjárási atlaszok, irodalmi antológiák, mesegyűjtemények, iskolai tankönyvek és társalgási zsebkönyvek jelentek meg. Az elmúlt évtizedben Zékány Krisztina vette át a tanszék irányítását, s tovább keresi a lehetőséget a fejlődésre, fejlesztésre. Eddig több mint ezren szereztek magyar szakos diplomát. Ma ők alapozzák meg a magyar nyelvű médiát, jelen vannak a közéletben, a politikai színtereken is képviselik a magyarság érdekeit.

Köszöntőbeszédet mondott Olekszandr Rohacs professzor, az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) megbízott rektora és Spenik Sándor, az Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézet (UMOTI) igazgatója, Dr. Kásler Miklós miniszterelnöki biztos, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója, Nádasi László, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet Nemzeti Integrációs és Kárpát-medencei Hálózatfejlesztési Igazgatóságának igazgatója felolvasta Szász Jenő elnök köszöntőlevelét. Az ünnepelteket köszöntötte Jurij Bidzilja, az UNE Filológiai Karának dékánja, Ivan Szabados egykori dékán, Tamara Szuran, az UNE Szakszervezeti Bizottságának elnöke, Vaszil Demjancsuk, a Kárpátaljai Megyei Tanács alelnöke, Ljáh Sándor, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal Nemzetiségi Főosztályának vezetője. Dr. Lizanec Péter professzor és Horváth Katalin docens rövid visszaemlékező beszédet mondott az elmúlt évtizedekről. Dupka György, a MÉKK elnöke, egykori végzős a magyar szakos hallgatók nevében szólt. Kiemelte, hogy a mintegy ezer – a helyi magyarság életét alakító – sorstársa között 66 olyan kollégára is büszkék lehetünk, akik a kárpátaljai magyarság lámpásai. – Jelen vannak az egyetemes magyar köz- és kulturális életben is. 48-an önálló kötettel rendelkeznek. Az irodalmárok közül 22 költőt, 14 írót tartunk számon, 11-en a Magyar Írószövetség tagjai, 4-en József Attila-díjasok: Balla D. Károly, Finta Éva, Füzesi Magda, Vári Fábián László, az utóbbi Magyarország Babérkoszorúja díjas költő is. Két Kossuth-díjasunk van Vári Fábián László és Vidnyánszky Attila személyében. Hárman a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) akadémikusai: Vári Fábián László (egyben az irodalmi tagozat vezetője), Füzesi Magda, Vidnyánszky Attila (a Nemzeti Színház főigazgatója), és 3-an MMA köztestületi tagok.

A Magyar Filológiai Tanszék egykori és jelenlegi munkatársait az egyetem, a megyei katonai közigazgatás és a megyei tanács okleveleivel tüntették ki. A rendezvény Zékány Krisztina tanszékvezető, docens zárszavával ért véget, aki a további munkához erőt és kitartást, valamint békét és megértést kívánt. Ezt követően az egybegyűltek állófogadás keretében még hosszasan idézték fel az elmúlt évtizedek történéseit.

A jubileumi ünnepség hangulatát a Cantus kamarakórus fellépése és az Ungvári Zádor Dezső Zeneművészeti Szakközépiskola kamarazenekarának komolyzenei összeállítása emelte.

A program szerdán és csütörtökön a Nyelvi, irodalmi, etnokulturális kapcsolatok a Kárpát-medencében: múlt, jelen és jövő című nemzetközi tudományos konferenciával folytatódott.

2023. május 16–17. Az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Karának 60. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozat keretein belül könyveket adott át a Magyarságkutató Intézet. Az ajándékból kárpátaljai magyar tanintézmények és a Kárpátaljai Megyei Könyvtár Idegennyelvű Osztálya részesültek. Zékány Krisztina tanszékvezető köszöntötte a vendégeket az eseményen, majd beszédet mondott Buhajla József, Magyarország Kijevi Nagykövetségének ügyvivője. Pomozi Péter, a Magyarságkutató Intézet Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpontjának igazgatója mutatta be és adta át a könyveket.

A Magyarságkutató Intézet tudományos könyvsorozatának eddig megjelent köteteit tartalmazza a csomag: a Magyar nyelv 11 tankönyvet és munkafüzetet, valamint a Kárpátalja kötetet. Pomozi Péter ezeket a kiadványokat ismertette részletesen egy prezentációban. A Kárpátalja már az ötödik kötet a 2017-ben indult Magyar nyelvű otthon sorozatnak. Ebbe a sorozatba tartoznak még a Magyarország, a Vajdaság, a Székelyföld és a Felvidék című kötetek. Ezek mindegyike kifejezetten az adott terület helyi lakossága számára készült. Az Anyanyelvápolók Szövetsége ezer példányban adta ki a Kárpátalját.

„Az Ungvári Magyar Főkonzulátus segítőkész és operatív kollégáinak hála, ezekből 400-at már át is sikerült hoznunk” – mondott köszönetet Pomozi Péter a konzulátusnak, akik által eljuthatott ez a kiadás oktatási intézményekbe, parókiákra, plébániákra és diplomáciai képviseletekre is.

„A könyv utazás a kárpátaljai időben. Egy unikális térképet is tartalmaz. A nyelvi tények ábrázolásán túl hegyföldrajzi, vízföldrajzi nevek is vannak benne, illetve a Kárpát-medence nagyvárosai is. El lehet benne helyezni Moldvától Várvidékig és a Muravidékig a teljes magyar nyelvterületet.

Az első rész a nyelvtörténeti folklór és az őstörténeti nyelvrokonság témakörét is tartalmazza. Találkozhatunk Romhányi József és Weöres Sándor mesteri lektűrjeivel a magyar nyelvről.

A második fejezet az összes kötetben az adott tájegységről szól, jelen esetben Kárpátaljáról. Illusztris szerzői társaságnak köszönhető ez a része a könyvnek: a legtöbb kárpátaljai rész Dupka György és Zékány Krisztina tollából kerültek elénk, de Csorba Csaba, Dumcsák Attila és Pomozi Péter hozzájárulásait is olvashatjuk.”

2023. május 17. Munkácsy Mihály életútját és munkásságát bemutató részletes előadást tartott Gyarmati Gabriella, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum művészettörténésze a Munkácsy Mihály Magyar Ház rendezvénytermében. A hallgatóság számára felemelő volt az előadás azon része, amelyben a művészettörténész felidézte a festőművész 1882-es hazalátogatását. A kíséretében vele együtt utazó Mikszáth Kálmán, a Pesti Hírlap akkori munkatársa tudósításából tudjuk, hogy Munkács polgárai fáklyás menettel, a város utcáinak fellobogózásával, diadalkapuval, 207 terítékes díszebéddel, táncmulatsággal, emléktáblával – fejedelemnek kijáró tisztelettel –, s egy közadakozásból készült ezüst babérkoszorúval fogadták városuk híres szülöttjét. A tervek szerint a Munkácsy Mihály Magyar Ház és a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum együttműködésnek köszönhetően ennek a babérkoszorúnak a másolatát Munkácsy Mihály születésének 180. évfordulója alkalmából, jövőre a Latorca-parti intézmény is megkapja.

2023. május 18. Matl Péter Munkácsy-díjas szobrászművész a Magyar Nemzeti Múzeumnak adományozta a Vereckei-hágón álló, nemzeti jelképpé vált magyar honfoglalás millecentenáriumi emlékmű makettjét, amelyet a múzeum főigazgatója, L. Simon László vett át – közölte az intézmény Facebook-oldalán.

2023. május 19. Az Oktatási és Tudományos Minisztérium azt javasolta, hogy az ukrán iskolák június 16-án tartsák meg az utolsó csengő ünnepét, de minden intézmény választhat saját időpontot. Ha az ünnep alatt megszólal a légiriadó, mindenkinek le kell mennie az óvóhelyre – írja az obozrevatel.com.

2023. május 19. Pályaorientációs nyílt napot tartott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, ahová ezúttal több mint nyolcszáz fiatal látogatott el óvodáskorúaktól egészen az érettségizőkig. Sokukat nevelőik, tanítóik, tanáraik és szüleik is elkísérték. A nyílt nap kezdetén a főiskola átriumában Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola elnöke köszöntötte a fiatalokat, majd Csernicskó István rektor arra buzdította őket, hogy nézzenek körül, tapasztaljanak meg sok érdekességet, és a felvételi időszakban térjenek vissza, hisz mindenkit vár a főiskola. Tóth Attila, a Felvételi Bizottság felelős titkára felsorolta a kínált programokat, majd bemutatta a tanszékek képviselőit, akik táblája körül mindenki érdeklődési körének megfelelően tömörülhetett, majd elvonultak a tanszékekre, ahol a különböző, életkoruknak megfelelő, érdekes, interaktív programokkal várták őket.

2023. május 19–21. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete idén első alkalommal szervezte meg családi hétvégéjét a Vadvölgy panzióban. Nagy lelkesedéssel indult erre a hétvégére 12 család apraja-nagyja, összesen több mint ötven fővel. A program megvalósulását a magyar kormány támogatta.

2023. május 20. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének egyik legvidámabb rendezvénye a családi sportnap. Immár hagyományosan májusban szervezik meg a szabadtéri aktív napot, amelynek során családok, szülők és gyerekek együtt mérettetnek meg a különböző ügyességi vetélkedőkön, játékokban. Az idei rendezvénynek a beregszászi Barátság Stadion adott otthont. Kárpátalja számos településéről, Nevetlenfalutól Nagydobronyig összesen 18 család vett részt a programban, 65 fővel. A vetélkedők felelőse Spenik Okszána tornatanár volt. A program megvalósulását a magyar kormány támogatta. A családok számára az ajándékokat a Beregszászi Szent Anna Karitász és a Kárpátaljai Magyar Református Egyház püspöki hivatala biztosította.

2023. május 20. A Hagyományok Háza Hálózat ‒ Kárpátalja immáron második alkalommal szervezte meg néptáncpedagógus módszertani képzését. Ezúttal a néptánc-pedagógia módszertana iránt érdeklődő 23 résztvevőből 20-an sikeresen vizsgáztak. A képzés programjának kidolgozói és oktatói a nyíregyházi Antal Roland és Antal Dóra néptáncpedagógusok, a Nyíregyházi Tánc Tanoda vezetői voltak. A szakmai program lebonyolításában mások mellett közreműködött Várady Enikő, a Hagyományok Háza Hálózat – Kárpátalja kulturális szervezője, Pál Katalin, a hálózat vezetője. Az eseményt megtisztelte jelenlétével dr. Gyebnár István első beosztott vezető konzul.

2023. május 20. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet gyalogtúrát szervezett az 1501 méter magas Mencsul-hegyre, a Kraszna-havas egyik csodálatos csúcsára. Túravezető Vezsdel László, az egyesület titkára volt.

2023. május 21. Beregszászban csendes koszorúzással emlékeztek meg a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet kezdeményezésére, Pallagi Marianna igazgató szervezésében arról, hogy pontosan 320 évvel ezelőtt Tarpa és Mezővári mellett Beregszászban is kibontották Esze Tamás kurucai a Rákóczi-szabadságharc zászlóit. A zászlóbontás egykori helyszínén, Esze Tamás mellszobránál helyezték el koszorúikat a szervezők mellett Magyarország beregszászi és ungvári külképviseleteinek munkatársai, a Rákóczi-főiskola és intézményeinek vezetői, a Beregszászi Kistérségi Önkormányzat nevében Orosz Géza alpolgármester, illetve a Vérke-parti város lakosai közül mindazok, akik fontosnak érezték, hogy megemlékezzenek történelmünk ezen fontos eseményéről.

* Ugyanezen a napon 10 órától a KMKSZ szintén csendes koszorúzással emlékezett meg a szabadságharc mezővári zászlóbontásáról a település református templománál, amelyen a szövetséget Sin József, a Beregszászi Középszintű Szervezet elnöke képviselte.

2023. május 22. Tíz évvel ezelőtt, 2013. május 22-én szólalt meg az éterben, ultrarövid hullámon (FM 92.1) a Kárpátaljai Református Egyház napi 24 órában sugárzó rádiója, a Pulzus Rádió. Barta Miklós ügyvezető igazgató közlése szerint a beregszászi gyülekezet a vasárnap ünnepi istentiszteleten adott hálát a rádió sikereiért, hisz a Pulzus FM ma megyénk egyik leghallgatottabb adója, amely Ukrajnában az egyetlen magyarul is megszólaló rádió, de határaikon túl is hallgatják.

2023. május 23–25. Budafok-Tétény adott otthont a Magyar Népművelők Egyesülete (MANE) 39. Vándorgyűlésének, amelyre Bordás István elnök jóvoltából meghívást kaptak a Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal tagszervezetei, köztük a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet képviselői is. A vándorgyűlését Bordás István, a MANE elnöke nyitotta meg. A program Hegedűs Endre Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész és felesége produkciójával vette kezdetét, majd több szakmai előadás is elhangzott. Prof. dr. Monok István, az MTA Könyvtárának főigazgatója Kultúrpolitikák a történelmi korokban címmel tartott korokon átívelő bemutatót a kora újkori kulturális mecénások (korabeli arisztokraták) feladataitól, illetve a könyvtárak intézményi és gondolkodásformáló szerepéről. Dr. Juhász Erika, a Nemzeti Művelődési Intézet szakmafejlesztési igazgatója, a Debreceni Egyetem tanszékvezető docense a közművelődés gazda(g)ságáról, Dr. Bárdi Nándor a MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet tudományos főmunkatársa pedig a rendszerváltás utáni kormányok magyarságpolitikájáról beszélt. A délutáni szekcióülések keretében többek között a határon túli magyar kultúra helyzetébe kaphattak betekintést az érdeklődők. A közös gondolkodást korreferátummal segítette dr. Széman Péter, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, Köteles László, a CSEMADOK általános elnöke, Zubánics László, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet elnöke, Bodrogi Hajnalka, a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ igazgatója és Soós Mihály, a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatója

2023. május 24. Pünkösdi királyság címmel rendezték meg a pünkösdi ünnepkör zárófoglalkozását – és egyben a Pro Cultura Subcarpathica évadzáró foglalkozását – a Nagyberegi Tájházban.

2023. május 25. Kijevben a Marija Zanykovecka Múzeumban megnyílt a csapi származású, Kijevben élő Magyar Árpád István festőművész Petőfi Sándor és kortársai c. kiállítása a magyar nemzet kobzosa születésének 200. évfordulója alkalmából.

2023. május 25. A Kárpátaljai Megyei Tanács plenáris ülésén a képviselők arról döntöttek, hogy betiltják a moszkvai patriarkátushoz tartozó ukrán ortodox egyház helyi tevékenységét – számolt be a Mukachevo.net. A jelentés szerint a vonatkozó határozattervezetet 47 képviselő szavazta meg. A határozat kimondja: „tiltsák meg a Kárpátalja területén az agresszor országgal, az Orosz Föderációval együttműködő vagy azzal kapcsolatban álló vallási, egyházi, közéleti és egyéb szervezetek tevékenységét.” A képviselők egyben felkérték a bűnüldöző szerveket és a területi védelmi erőket, hogy határozottan lépjenek fel, amennyiben ukránellenes propagandát tapasztalnak a vallási, közéleti és egyéb szervezetek képviselők részéről.

2023. május 26. A hagyományoknak megfelelően ünnepi istentisztelettel kezdődött a Nagydobronyi Református Líceum ballagási ünnepsége. Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke igehirdetésében hangsúlyozta, azzal az erős hittel hagyhatják el a diákok az intézményt, hogy Istennek minden lehetséges. A tanévzáró ünnepség a líceum udvarán folytatódott. Gál Erika, az intézmény igazgatója felszólalásában kiemelte, hálás, hogy ebben a háborús helyzetben sikerült a hagyományoknak megfelelően megtartani a ballagási ünnepséget.

2023. május 26. Ünnepélyes körülmények között adták át ma Budapest tizenkettedik kerületében a nagy székely-magyar író, Tamási Áron szobrát, Matl Péter kárpátaljai szobrászművész alkotását. Az avatóünnepségen beszédet mondott dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, Pokorni Zoltán, Hegyvidék polgármestere és Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnöke. A szobrot a Miniszterelnökség – Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatásával a Magyarság Háza készíttette a 2022-es Tamási Áron 125 Emlékévhez kapcsolódóan.

2023. május 27. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete halászléfőzéssel egybekötött horgászversenyt szervezett tagcsaládjai számára Nagydobronyban, a horgásztanyán. Az eseményen harminc család vett részt, közel száz résztvevővel. A programfelelős Bara Éva és Birta János volt. A programot a magyar kormány támogatta.

2023. május 27. A Razumkov Központ által ez év április–májusában végzett felmérés azt mutatja, hogy az Istenbe vetett hit növekszik és erősödik Ukrajnában – írja a vizsgálatot megrendelő zn.ua. A válaszadók mintegy 89%-a valamilyen egyházhoz vagy legalábbis valláshoz tartozónak tekinti magát (8,8% vallotta magát „nem hívőnek”, további 1,5% nem tudott válaszolni a kérdésre, vagy megtagadta a választ). Az egyik vagy másik egyházzal való azonosulás is némileg biztosabbá válik a háború előtti időkhöz, sőt a hibrid háború időszakához képest.

2023. május 27–29. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet ismét „határlépő” túrát szervezett, ezúttal Erdélybe, Torockóra és környékére. A három nap alatt a résztvevők megismerkedhettek az Erdély legnyugatibb székely végváraként emlegetett csodálatos településsel (1999-ben Torockó Europa Nostra-díjat kapott a kulturális örökség megőrzéséért), végig járhatták a Tordai-hasadékot, leereszkedtek a sóbányába, felkapaszkodtak a Torockó fölé magasodó Székelykőre és Ordaskőre. A túravezető Bíró András, az egyesület elnöke volt.

2023. május 28. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) a háború második évében is megszervezte a Guti Pünkösdi Napok néven ismertté vált, harmincéves múltra visszatekintő, de mára már pünkösdvasárnapi rendezvénnyé rövidült közösségerősítő, hagyományőrző programját, amely istentisztelettel kezdődött a helyi református templomban, majd délután a Guti Gimnázium udvarán folytatódtak az események. Köszöntő beszédet mondott Bacskai József ungvári magyar főkonzul, Simcsera János, a Nagybégányi kistérség alpolgármestere, Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének, valamint a rendezvény szervezőbizottságának elnöke. A köszöntőbeszédek után kihirdették, hogy ez évben a pünkösdi királynő Deák Orsolya, a pünkösdi király pedig Demeter Ákos lett Guton, mindketten a helyi gimnázium tanulói. A guti fiatalok mellett felléptek a rendezvényen a Kisbégányi, a Beregdédai és a Nagybégányi Gimnázium hagyományőrző csoportjai is. A műfüves focipályán négy ifi és három öregfiúk korosztályba tartozó csapat mérkőzött meg egymással. Igazán jó hangulatú esemény volt az idei pünkösdi rendezvény Guton, amely egy napra feledtetni próbálta a második éve tartó háború összes borzalmát a helybéliekkel, vendégeikkel és a szlavjanszki és harkivi menekült családokkal.

2023. május 29. Értékes tankönyvekkel, számítógépekkel és szekrényekkel gazdagodott a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum. A magyarországi aszódi evangélikus gimnázium felajánlása révén érkeztek tankönyvek, ezenkívül számítógépek és szekrények is az oktatási intézménybe.

2023. május 30. A Beregszászi Bethlen Gábor Líceum új épületszárnyának építése javában tart. Az oktatási intézmény igazgatója, Szabó Árpád elmondása szerint a színvonalas oktatási folyamat érdekében az új épületben korszerű tantermeket, szaktantermeket (informatika, biológia stb.) és tágas tornatermet alakítanak ki. Ezenkívül a líceum udvara is megújul – olvasható Babják Zoltán beregszászi polgármester bejegyzésében.

2023. május 31. Magyarország Ungvári Főkonzulátusa a Boksay József Kárpátaljai Megyei Szépművészeti Múzeummal együttműködve új kiállítás-sorozatot indított a kárpátaljai művészdinasztiák munkásságának bemutatására. Ennek első eseményeként Boksay József, a kárpátaljai festőiskola alapítója, kiemelkedő képviselője és családja, ifj. Boksay József és Erfán Ferenc festőművészek, valamint Erfán Irina kerámiaművész munkáiból nyílt tárlat a főkonzulátus aulájában.

2023. május 31. A munkácsi Katerina Pliszka zongorista nyert a Toronto 2023 a gyermek- és ifjúsági nemzetközi művészeti fesztiválon.

* Munkács történetét bemutató állandó kiállítás készül a munkácsi várban. Erről Andrij Baloga, a város polgármestere számolt be Telegram-csatornáján. A tervek szerint a várostörténeti tárlat több teremben, összesen 150 négyzetméteren nyílik majd. Helyi forrásaink szerint a munkácsi városvezetés ennek a tárlatnak a keretében tervezi kiállítani egyebek között a tavaly októberben a munkácsi vár bástyájáról jogtalanul lefűrészelt Turul-emlékművet.

* Fellinger Károly felvidéki magyar költő, helytörténész barátom gondolt egyet, és Kárpátaljai gólyafészek címmel az Ab Art Kiadónál megjelent új könyvében 118 kárpátaljai magyarlakta település mindegyikéről verset írt. Ezekben a gyerekeknek szánt költeményekben a települések helytörténeti, hiedelemvilági, mondaköri, jeles személyiségekre is utaló elemeket dolgozott fel. A 88 oldalas kiadványt Pék Eszter Anna színes illusztrációi díszítik.

* Negyvenhétezer hrivnyának megfelelő forintot adtak össze magyarországi magánemberek egy drónelhárító rendszerre, amelyet a kárpátaljai 101-es területvédelmi dandár számára szereznek be, ahol kárpátaljai magyarok is szolgálnak A magyarországi gyűjtésről Olekszandr Ljahin Facebook-oldalán számolt be.

* Hamarosan megkezdődik a Terebesfejérpatak közelében lévő Európa földrajzi középpontját jelző, 1887-ben felállított emlékoszlop latin nyelvű feliratának helyreállítása – közölte a Rahói Városi Tanács hivatalos oldalán, számolt be a Mukachevo.net.

* A közelmúltban a frontvonalhoz közeli településekre látogatott Babják Zoltán, Beregszász polgármestere, hogy támogatást adjon át a 128. különálló hegyi rohamdandár, valamint a kárpátaljai 73-as területvédelmi zászlóalj katonáinak. Mindkét egység soraiban számos beregszászi járási és beregszászi honvéd szolgál. A humanitárius szállítmány egyik kiemelt darabja egy felújított pick-up terepjáró volt, amely különösen fontos, mivel egységeink mobilitását szolgálja. Korábban hasonló járműveket adományozott a város KMKSZ- és UMDSZ-frakciója az alakulatoknak. A fronton harcoló katonáink támogatása ma elsőbbséget élvez. Ugyanakkor a város vezetése nem feledkezik meg azokról sem, akik életüket áldozták az agresszor elleni harcban. Az emlékpark tervezésénél kiemelt figyelmet fordítottak a hozzátartozók véleményére. A hősökhöz méltó emlékhely projektjének elkészítésével Matl Pétert bízták meg. Az emlékparkot július első felében tervezik átadni a Munkácsi és a Korjatovics utcák kereszteződésében, szemben a Timoscsuk Mihály nevét viselő utcával, akinek emlékére egy emléktáblát avatnak fel.

* Közel négyszáz kárpátaljai katonát tekintenek eltűntnek. Ungváron a napokban informális találkozót szerveztek azoknak a családoknak, akik a háborúban eltűnt vagy orosz fogságba esett hozzátartozóikat keresik – számolt be a M-Studio regionális tévécsatorna riportjában.

* Egy felmérés szerint csak minden harmadik ukrán szeretne hazatérni azok közül, akik a háború miatt ideiglenesen az európai országokban tartózkodnak.

* Beregszászi járási katonák tértek haza az orosz fogságból. A hírt Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség vezetője közölte hivatalos Facebook-oldalán.

* Magyar és EU-s támogatásból épül modern hulladéklerakó a Beregszászi kistérségben. Évi 30 ezer tonna kapacitású szilárdhulladék-kezelő üzem épül meg 7,8 millió eurós költségvetésből, európai uniós forrás és magyar támogatás segítségével a beregszászi kistérségi Jánosiban. A program nyitórendezvényét Nyíregyházán tartották.

* Kárpátalja újabb személyszállító buszokat kapott a veszprémi partnerektől. A hírt Viktor Mikita, a megyei katonai adminisztráció vezetője közölte.

* A Katolikus Karitász amellett, hogy az orosz agresszió kezdete óta több mint 60 ezer ukrajnai menekültnek nyújtott segítséget Magyarországon, a Kárpátalján maradtakat sem hagyja magára. Heti rendszerességgel hoznak támogatásokat a megyébe.

* A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálatnál (BJMSZ) a háború kezdete óta a magyarországi és más országokból érkező felajánlásoknak köszönhetően eddig több ezer tonna segélyt fogadtak, amelyeket folyamatosan továbbítanak Kárpátalja, valamint Belső-Ukrajna számos településére.

* Napirendre vette az ukrán parlament azt a törvényjavaslatot, amely egy évvel, azaz 2024 szeptemberéig elhalasztaná az ukrán nyelvű oktatásra való áttérést azokban az iskolákban, amelyekben az Európai Unió valamelyik nyelvén folyik jelenleg az oktatás, így a magyar nemzetiségi iskolákban is – közölte Olekszij Honcsarenko parlamenti képviselő az UNN ukrán hírügynökség szerint.

* Jelenleg több mint 40 ezer Kárpátaljára menekült gyereket tartanak nyilván a hatóságok – jelentette ki sajtótájékoztatóján Szvitlana Jakimelina, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció gyermekügyi szolgálatának vezetője.

* A statisztikák szerint Kárpátalja élen jár az „orosztalanításban” – írja a Szuszpilne Novini hírportál. A régióban az orosz–ukrán háború kezdete, vagyis 2022. február 24-e óta mostanáig 110 a szovjet uralomhoz köthető emlékművet (mellszobrot, emléktáblát, sarló-kalapácsot és vörös csillagot) távolítottak el. Ezzel Kárpátalja az első helyen áll az ukrajnai megyék között az úgynevezett dekommunizációs törvény végrehajtásában.

*Kincses Krisztina interjút készített Marcsák Gergellyel, mely „Mint a rókalyuk, aminek bármikor nekironthat két habzó szájú kopó” címmel a Helyőrség egyik legutóbbi számában jelent meg, amit szintén jó szívvel ajánlunk az olvasóknak. Rólunk, a háború árnyékában élő magyarokról szól, akik a túlélésért küzdenek, miközben a hadiállapot, az abból eredő kilátástalanság, a megélhetési gondok, a munkanélküliség stb. miatt egyre többen hagyják el a magyar lakta településeket. Aggódva, borúlátóan fejti ki gondolatait a kárpátaljai magyar irodalom, illetve a kultúra jövője miatt is, melyet az ukrán oktatási törvény szintén vészjóslóan beárnyékol. Egyet értünk vele, hogy a túlélésünk csakis a kitartásunkon múlik. Mint mondja: „A nehéz helyzeteken sokkal inkább az optimizmusom segít át. Mint talán észrevetted, ez a magatartás nem arról szól, hogy naivan hiszek valami csodában, a sorsunk jobbra fordulásában varázsütésre. Inkább egyszerűen tudatában vagyok annak, hogy minden léthelyzetünknél van és lehetne rosszabb is, illetve hiszek benne, hogy minden céllal történik.” https://helyorseg.ma/…/kincses-krisztina-bmint-a…

XXVII. (XXIV.) évfolyam, 11. (361.) szám. 2023. június 1.

Június – Nyárelő hava, Szent Iván hava, Napisten hava

          Nevét Júnóról (római istennő) kapta, aki Jupiter felesége volt.

Népi kalendárium

Június 8. – Medárd napja. Közismert időjárásjósló nap, az erre vonatkozó regulát egész Európában ismerik. A népi megfigyelések szerint ekkor lehűlésre lehet számítani, és „ha esik az eső Medárd napján, akkor negyven napig esni fog”.

Június 10. – Margit napja. Szent Margit vértanú ünnepe. A népi tapasztalatok alapján sokfelé a retek-, a káposzta-, a lenvetés ideje. E nap táján már gyakran előfordul a zivatar, erre utal az alábbi rigmus is: „Margit felhőtől fél, égiháborút vél.”

Június 13. – Páduai Szent Antal napja. A római katolikus egyház fő „alamizsnásmesterének”, Páduai Szent Antal ferences rendi szerzetesnek az ünnepe. Hazánk újkori templomaiban szinte elmaradhatatlan a szobra, amely előtt pénzgyűjtő persely kap helyet. Ennek tartalma a szegényeket hivatott segíteni. Sok állattartással kapcsolatos hiedelem és szokás fűződik ehhez a naphoz. Az egyik leggyakoribb sertésbetegséget, az orbáncot másképpen „Szent Antal tüze” megnevezéssel is illették, amit imádságos ráolvasással, acél és kovakő rácsiholásával próbáltak gyógyítani. Somogyban e nap összekapcsolódott a szőlőhegyi munkák tilalmával is.

Június 24. – Szent Iván napja. Keresztelő Szent Jánost a magyar néphagyományban – a honfoglalás utáni bizánci kapcsolatainkból eredően – Szent Ivánnak nevezik. A névnapja előtti éjszaka az esztendő legrövidebb éjjele. A napfordulókat a kereszténység előtti időkben is megünnepelték, ilyenkor a Nap évenkénti megújulását kívánták mágikus úton elősegíteni. A keresztény egyház Szent Jánost tette a nap védőszentjévé, a nyári napforduló ünnepe az 5. században lett Keresztelő Szent János ünnepe. A keresztény ünnepnap magába olvasztotta a régi hiedelmeket és rítusokat, így a Szent Iván-éji tűzgyújtás szokását is. Erről a tűzről azt tartották, hogy megvéd a köd, a jégeső, a dögvész ellen, és elősegíti a jó termést.

Június 27. – László napja. Szent László király az egyik legnépszerűbb Árpád-házi magyar szent. Az e naphoz fűződő termésjósló regula azt tartja, hogy „ha villámlik László napja, üres marad az abrakostarisznya”, vagyis gyenge zabtermés várható.

Június 29. – Péter és Pál napja. A hagyomány szerint Szent Péter és Szent Pál apostolok ezen a napon szenvedtek vértanúhalált. A magyar nyelvterületen úgy tartották, hogy a búza töve ekkor megszakad, kezdődhet az aratás. Rossz idő esetén is kimentek a határba, és jó időjárásért fohászkodva mindenki levágott egy keresztnyi gabonát. Amint a mesztegnyőiek mondták, ez volt a „pálkereszt”.

Ez lesz 2023 júniusában

* Az ukrán parlament újabb 90 nappal meghosszabbította a hadiállapotot. Emellett a parlament támogatta az általános mozgósítás időtartamának meghosszabbítását is.

Fontosabb események

2023. június 1–30. A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház szeretettel várja az érdeklődőket az alábbi június programokra:

 • U. Jones: A királykisasszony, akinek nem volt birodalma (interaktív meseelőadás 5–10 éveseknek). Helyszín: Beregszász, Munkácsi út 1. Kezdés: 10.00 óra. Ursula Jones bölcs és szellemes, lírai szépségű tündérmeséje Gyevi-Bíró Eszter rendezésében, Gál Natália, Vass Magdolna, Sőtér István, valamint Ferenci Attila/Rajkó Balázs előadásában látható.
 • U. Jones: A királykisasszony, akinek nem volt birodalma (interaktív meseelőadás 5–10 éveseknek). Helyszín: Beregszász, Munkácsi út 1. Kezdés: 10.00 óra.
 • PETŐfi – SZELfi. A temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház és a Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház közös produkciója. Helyszín: Beregszász, Munkácsi út 1. Kezdés: 15.00 óra.
 • U. Jones: A királykisasszony, akinek nem volt birodalma (interaktív meseelőadás 5–10 éveseknek). Helyszín: Tiszacsoma (a KMNE szervezésében). Kezdés: 10.30 óra.
 • június 12. U. Jones: A királykisasszony, akinek nem volt birodalma (interaktív meseelőadás 5–10 éveseknek). Helyszín: Beregszász, Munkácsi út 1. Kezdés: 10.00 óra.
 • Déryné ifjasszony (filmvetítés). Helyszín: Beregszász, Munkácsi út 1. Kezdés: 18.00 óra.
 • Déryné ifjasszony (filmvetítés). Helyszín: Beregszász, Munkácsi út 1. Kezdés: 18.00 óra.
 • Kulisszajárás-ON. Helyszín: Beregszász, Munkácsi út 1. Kezdés: 10.00 óra.
 • Kulisszajárás-ON. Helyszín: Beregszász, Munkácsi út 1. Kezdés: 10.00 óra.
 • Kulisszajárás-ON. Helyszín: Beregszász, Munkácsi út 1. Kezdés: 10.00 óra.
 • Brian Fiel: Pogánytánc – preimer. Helyszín: Beregszász, Munkácsi út 1. Kezdés: 18.00 óra.

További információ, helyfoglalás: +380664528505, +380961135059, bszinhaz.szervezo@gmail.com. Az időpontok közép-európai idő szerint értendők.

2023. június 2. A Munkácsy Mihály Magyar Házban megnyílt  Brovdi Ivan Az élet folytatódik c. kiállítása.

2023. június 3. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet túrát szervezett a Gorgánok hegyei közé a Szinevéri-tó–Tóhavas–Kamjanka–Szinevéri-hágó útvonalon.

2023. június 3. A nemzeti összetartozás napja (103. évvel ezelőtt történt trianoni békeszerződés/diktátum/nemzeti gyásznap emléknapja) méltatása alkalmából Fuchs Andrea, a MÉKK alelnöke, dr. Spenik Sándor, az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Meskó János helytörténész, a Szolyvai Emlékparkbizottság tagja csöndes koszorúzást tartott Posch Alajos újságírónak az ungvári Kálvária temetőben lévő sírjánál, akit több mint száz évvel ezelőtt az Ungvárra bevonult cseh legionisták halálra szurkáltak.

2023. június 4. A nemzeti összetartozás napja alkalmából a KMKSZ, UMDSZ és más mérvadó civilszervezetek különböző programok megvalósítására, csendes megemlékezésre, koszorúzásra kerül sor Kárpátalja számos magyar lakta településén is.

* Összetartozásunk Tüze, Szlovákiai Magyar Cserkészszövetségés Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség eseménye. Negyedszer is fellobban az Összetartozásunk Tüze! A három éve indult kezdeményezés immár összmagyar hagyománnyá vált. Ismét fellobbannak Földünk nagyon sok országának különböző településein, pontjain a nemzeti összetartozás napján, 2023. június 4-én, budapesti idő szerint 20:23-kor az összetartozásunkat is szimbolizáló lángok. Bővebb információ, a csatlakozás mikéntje az esemény Facebook-oldalán.

* A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete korábban – 15–25 éves kárpátaljai fiatalok részére – meghirdetett esszépályázatának eredményhirdetése a nemzeti összetartozás napja alkalmából. Az esszé tematikájának főbb irányvonalát Petőfi Sándor alábbi idézete határozta meg:

„Van-e szebb lánc a világon,

Mint mely minket összefűz?

Bűvös karikába gyüjte

Minket a szent honfitűz.”

2023. június 8. A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet a nemzeti összetartozás napjához kapcsolódva színes programmal várja az érdeklődőket a beregardói Perényi Kultúrkúriába, ahol kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatják a számukra érdekes programot.

Az esemény kiállításmegnyitóval veszi kezdetét: a Nemzeti Művelődési Intézet segítségével megvalósult A Szakkör program 2022–2023-as időszakban elkészített anyagaiból összeállított tárlatot tekinthetik meg a látogatók.

A kiállítást követően a kisebbek is megtalálhatják a számukra érdekes programot: Magyarország Kijevi Nagykövetsége jóvoltából elkészült a János vitéz animációs mese ukrán felirata. A mesét a kúria nagytermében vetítjük. Emellett kézműves foglalkozások is várják az ügyes kezű felnőtteket, fiatalokat, gyerekeket.

Kezdete: 14.00 (közép európai idő)

Helyszín: Perényi Kultúrkúria – Beregszász (Beregardó), Munkácsi út 263.

2023. június 16. Az 1956-os forradalom mártírjainak emléknapja Nagy Imre és társai kivégzésének (1958. június 16.) emlékére.

2023. június 16. A független Magyarország napja (nemzeti emléknap a szovjet csapatok 1991-es kivonásának emlékére).

2023. június 17. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet családbarát gyalogtúrát szervez. Ez alkalommal egy különleges természeti látványossághoz, a Kék lagúnához látogatnak el. Részletek az egyesület honlapján: karpataljaihazajaro.com.

2023. június 23–25. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet háromnapos sátras túrát szervez a Fagyalos-hegységbe (Drahobrat–Ikerhavas–Fekete-Tisza forrása). Részletek az egyesület honlapján: karpataljaihazajaro.com.

Vendégségben

2023. június 6. A Kárpátaljai Szövetség sok szeretettel várja és hívja az érdeklődőket dr. Botlik József: A ruszin nép vértanúja Bródy András (1895-1946) című monográfiájának bemutatójára. Kezdete: 17:00. Helyszín: Budapest, Városligeti fasor 44.

Előzetes program

Első körben:

Megemlékezés: mécsesgyújtás, közös ima a mártírok lelki üdvéért.

Nyitóbeszéd: dr. Seremet Sándor történész, (PhD.), a Kárpátaljai Szövetség főtitkára.

Köszöntőt mond: dr. Grezsa István, a Kárpátaljai Szövetség elnöke.

Második körben:

A szerzővel, dr. Botlik József történésszel (PhD.) dr. Kótyuk Erzsébet etnográfus, orvostörténész (PhD), a monográfia lektora beszélget.

Harmadik körben:

A felkért hozzászólók:

• Kovács Sándor: Egy honismereti író gondolatai dr. Botlik József Bródy-monográfiájáról

dr. Dupka György történész (PhD.): Hol tart Bródy András politikai megítélése a kárpátaljai emlékezetpolitikában. Bródy és társai emlékezete.

dr. Ortutay Péter (PhD.): Emlékezés a Bródy-perben elítélt nagyapámra, Ortutay Jenő g. k. esperesre, mártírra.

Bródy Krisztina (BródyAndrás unokája): A Bródy-család üldözése a kommunista diktatúrában.

Zárszó: dr. Lyavinecz-Ugrin Marianna szlavista nyelvész, filológus (PhD.), a Bródy-monográfia technikai szerkesztője.

• Dr. Lyavinecz Marianna, a Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a Bródy-monográfia kiadója.

• Kérdések, hozzászólások.

• Közreműködik: ifj. Bernát Ferenc zeneszerző (PhD), Artisjus-díjas gitárművész.

A rendezvény baráti beszélgetéssel, koccintással zárul.

2023. június 8. A 12. Kolozsvári Könyvhét (jún. 8.-11.) Erdélyi Magyar Írók Ligájának vendége dr. Dupka György író, történész, szerkesztő: gondolatok a kárpátaljai magyar irodalom helyzetéről, a háború kontextusában. A beszélgetőtárs Demeter Zsuzsa, akolozsvári Helikon szépirodalmi folyóirat szerkesztője. Helyszín: Kolozsvár, Bulgakov kávéház. Kezdete: 19.00.

2023. június 8. | 18:00 – ONline Akadémikus – „Ereimben az idő” | beszélgetés Vári Fábián Lászlóval. Az MMA Akadémiai Szakkönyvtár ONline Akadémikus című rendezvénysorozata idei első beszélgetésén Vári Fábián László kárpátaljai költővel, az MMA Irodalmi Tagozatának vezetőjével Csete Örs etnográfus, életútkutató beszélget életről, időről, nemzeti összetartozásról. Az esemény az interneten is követhető lesz.

A beszélgetés a rendezvénysorozat idei első estje. A mostani rendezvényen egyúttal megemlékeznek a trianoni békediktátum 103. évfordulójáról, a nemzeti összetartozás napjáról.

A tervek szerint a kéthavonta sorra kerülő beszélgetés keretében az akadémia egy-egy tagja egészíti ki, teszi élővé az mmakademia.hu cím alatt elérhető személyes alkotói oldala életrajzi és művészi adatait.

Az esemény látogatása díjmentes, de regisztrációhoz kötött, amit június 7-éig elektronikus levélben várnak a szervezők a konyvtar@mma.hu e-mail-címre.

Helyszín: Pesti Vigadó, MMA Akadémiai Szakkönyvtár (1051 Budapest, Vigadó tér 2.)

2023. június 8–11. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése idén 94. alkalommal rendezi meg a kortárs magyar irodalom legnagyobb szabadtéri eseményét, az Ünnepi Könyvhetet a Vörösmarty tér, a Vigadó tér és a Duna-korzó területén. A könyvheti könyvek között kárpátaljai szerzők művei is a standra kerültek. Büszkék vagyunk a kárpátaljai származású alkotótársainkra a beregszászi Finta Éva költőre, Gerzsenyi Gabriella, és Lengyel János prózaíróra, valamint Fedinec Csilla történészre, az MTA Kisebbségkutató Intézet tudományos munkatársára, akik mások mellett új könyveikkel jelen vannak a július 8-tól 12-ig zajló 94. Ünnepi Könyvhéten (https://mail.google.com/mail/u/0/…):

*FINTA ÉVA: NOÉ BÁRKÁJÁN RÓZSATŐ. Válogatott versek. Magyar Napló. 2023. Dedikálás június 10-én, délután 16 órakor a Magyar Napló 56-os pavilonjánál.

*GERZSENYI GABRIELLA: HÁROM LÁBBAL A FÖLDÖN. Novellák. Nap Kiadó, Bp. 2023. Dedikálás június 10-én, délután 14 órakor a Magyar Napló 51-es pavilonjánál. Kísérő rendezvények: Kötetbemutató június 6-án kedden 17 órától a Károlyi Palotában; Beszélgetés június 10-én szombaton 17 órától a Kettőspont Színházban (Ráday utca). FB: https://fb.me/e/66Cua9Q7B

*LENGYEL JÁNOS: EGY NAP FIRENZÉBEN, Budapest, 2023. Dedikálás június 8-10-én, a Rím Kiadó és a Magyar Múzsa 41. sz. pavilonjában.

*Fedinec Csilla;Rácz András;Romsics Ignác: Az orosz-ukrán konfliktus történelmi háttérrel. Kocsis Kiadó Zrt. Bp. 2023. Kapható a Líra sátránál.

2023. június 8. Matl Péter szobrászművész munkásságát bemutató album (Sárba Katalin szerkesztésében), a Szép Magyar Könyv 2022. versenyen a miniszterelnök úr különdíját érdemelte ki, melyet egy hét múlva, 2023. június 8-án, az Ünnepi Könyvhét nyitó rendezvényén (Budapest, Vörösmarty tér) vesz a művész és a szerkesztő. A Matl Péter album magas színvonalú munkájáért részesült megtisztelő kitüntetésben, mely a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány, a Méry Ratio Kiadó gondozásában jelent meg. Gratulálunk a munkácsi szobrászművésznek és a szerkesztőnek!

2023. június 15. A Republikon Intézet szervezésében sor kerül a Magyarok határon innen és túl című konferenciára. Kezdete: 10.00. Helyszín: 1077 Budapest, Csányi utca 5.

A trianoni döntés következtében magyarok milliói kerültek az országhatár külső oldalára, akik azóta kisebbségben élnek a szomszédos országokban. Az anyaország felelőssége nyilvánvaló a külhoni magyarok irányában, az azonban korántsem egyértelmű, meddig terjed ez a felelősség. A Republikon Intézet nemzetpolitikai konferenciát tart, amelynek során egyebek mellett áttekintjük a kisebbségi és a többségi lét kérdéseit, a helyben boldogulás és az átköltözés motivációit és azt is, milyen lehetősége van az anyaországnak a nyugati magyar diaszpórák támogatására. Konferenciánk második részében terveink szerint határon túli magyar közéleti személyiségek beszélnek majd kisebbségi ügyekről, határon inneni és túli tapasztalataikról és arról, mit jelent magyarnak lenni egy másik országban.

Tervezett program:

10:00 Megnyitó – Horn Gábor kuratóriumi elnök, Republikon Alapítvány

10:15 Bevezető előadás – Ablonczy Balázs történész, habilitált egyetemi docens

10:40 Első panelbeszélgetés: Egy nemzet, több ország – a nemzetpolitika irányai

Felkért vendégek: Hiller István korábbi oktatási miniszter; Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, nemzetpolitikáért felelős miniszter

12:00 Szünet

12:15 Második panelbeszélgetés: Határátlépések – hol a legjobb magyarnak lenni?

Felkért vendégek: Dupka György, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet igazgatója; Parászka Boróka újságíró; Ravasz Ábel politikus; Szerbhorváth György író, kritikus, újságíró; Tompa Andrea író, színikritikus.

2023. június 23–25. A KKK Kultivál programja Dunaszerdahelyen.

Jeles személyiségek évfordulói

Június 2-án született dr. Ortutay Elemér (Kövesliget, 1916. június 2. – Ungvár, 1997. január 25.) görögkatolikus áldozópap, teológiai tanár, közíró.

Június 4-én született Lusztig Károly (Ungvár, 1922. június 4.) író, szerkesztő, publicista.

Június 5-én született Kovács Vilmos (Gát, 1927. június 5. – Budapest, 1977. november 13.) költő, író, szerkesztő, műfordító, polgárjogi harcos.

Június 7-én hunyt el Sütő Kálmán (Beregsom,1910. 12. 16. – 1997. június 7.) költő.

Június 11-én született Iváncsó András (Munkács, 1972. június 11.) festő.

Június 13-án született dr. Hulpa Diana (Kisdobrony, 1978. június 13.) nyelvész, az UNE Magyar Filológiai Tanszékének docense.

Június 14-én végezték ki dr. Fenczik István (Nagylucska, 1892. 10. 13. – 1946. 06. 14.) görögkatolikus teológust, minisztert, magyar országgyűlési képviselőt.

Június 14-én született dr. Soós Kálmán (Szalóka, 1962. június 14. – 2011. július 5.) történész, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola néhai rektora.

Június 20-án született Lengyel János (Beregszász, 1973. június 20.) író, újságíró.

Június 22-én született dr. Dilung József (Munkács, 1928. június 22.) vegyész.

Június 22-én született Kőszeghy Elemér (Fertősalmás, 1960. június 22.) költő, újságíró, szerkesztő.

Június 24-én született Szalai Borbála (Ungvár, 1926. június 24. – 2011. augusztus 9.) költő, gyermekíró, tankönyvkiadói szerkesztő.

Június 26-án született Koszták István (Beregszász, 1952. június 26. – Budapest, 2022. április) grafikus.

Június 26-án született Krón Zsuzsa (Ungvár, 1952. június 26.) festő.

Június 29-én született dr. Kész Barnabás (Salánk, 1966. június 29.) történész, a beregszászi főiskola tanára.

FELHÍVÁSOK, KÖZLEMÉNYEK

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány közleménye

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a 2023. évre meghirdetésre került a kárpátaljai szociális programcsomag.

Az oktatási dolgozók folyó év május 12-től június 12-ig nyújthatják be pályázataikat az alapítvány körzeti irodáiban.

Az egészségügyi dolgozók, művelődésszervezők, könyvtárosok, közgyűjteményi dolgozók, művészeti és sportiskolai oktatók, a médiában tevékenykedők, a színészek, előadóművészek, valamint a gyermekjóléti szolgáltatást és ellátást vagy fogyatékkal élők és más sajátos igényekkel rendelkezők ellátását biztosító dolgozók június 13-tól július 11-ig nyújthatják be pályázatukat.

A gyermekétkeztetés támogatása iránti pályázatot július 12-től augusztus 11-ig lehet benyújtani.

Kérjük, hogy a pályázat benyújtásának feltételeiről, illetve a szükséges dokumentumokról tájékozódjanak a www.kmkszalap.org honlapon.

Gulácsy Géza,

a „KMKSZ” JA igazgatója

* * *

FELVÉTELI HIRDETMÉNY 2023

A Beregszászi Bethlen Gábor Líceum várja a jelentkezőket a 2023–2024-es tanévre az elemi iskola 1. osztályába és a középiskola 5–11. osztályaiba. Jelentkezési határidő: 2023. június 2.

* * *

Könyvespolc – 2023

Az Együtt című irodalmi-művészeti-kulturális-humán tudományi folyóirat 2002–2022 között megjelent számai itt tekinthetők meg:

http://kmmi.org.ua/konyvtar/folyoiratok/egyutt

https://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=595

(Számláló: 32 450 megtekintés, 2023. 06. 1. állapot szerint) Az elmúlt hónapban több mint 403-an érdeklődtek a folyóiratunk iránt.

Megjelent a folyóirat 2022. évi 1., 2., 3., 4., 5., 6. lapszáma.

Elkészült és az internetre felkerült a folyóirat 2023/1., 2023/2. száma

Kárpátaljai magyar könyvek

(Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György)

Előkészületben

Szülőföldünk, Tiszabökény és környéke (Honismereti olvasókönyv és munkafüzet). Összeállította: dr. Dupka György. Lektorálta: dr. Zubánics László. Felelős szerkesztő: dr. Zékány Krisztina. Fotók, archív felvételek, dokumentummásolatok: Fuchs Andrea. Kárpátaljai Magyar Könyvek 302. Intermix Kiadó–KMMI, Ungvár–Budapest, 2023.

Dupka Nándor: Haklik Sándor vértanú. A Kárpátaljai Római Katolikus Egyház hitvallói (1945-1991). Felelős szerkesztő: Szemere Judit. Kárpátaljai Magyar Könyvek 303. Intermix Kiadó–KMMI, Ungvár–Budapest, 2023.

Hasznos kulturális, irodalmi, művészeti, tudományos információk

Hasznos média linkek

    http://www.karpatalja.ma

https://www.karpatinfo.net

    http://karpataljalap.net

    http://kiszo.net

    Karpat.in.ua

Dokumentumfilmek

(A YouTube-on elérhető népszerű dokumentumfilmek)

* Kárpátaljai tragédia. Rendező: Hajduk Márta.

* Látótér – Nyelvháború Kárpátalján

* Kárpátalja

* Szerelmes földrajz. Kárpátalja. Vári Fábián László költő, tanár beszél szülőföldjéről.

* “ЦІНА ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ ЖИВИХ” фільм-реквієм/Az élet értéke az élő földön film-rekviem, I. rész. Перша частина відеопроекту: Трилогія «Закарпатські угорці і німці: інтернування та депортаційні процеси 1944–1955 рр.». A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

          * “Щоб не плакало небо над Україною” (Hogy ne sírjon az ég Ukrajna felett), 2015 р. “Damit der Himmel über der Ukraine nicht weint”. Okszana Golovcsuk film-rekviemje, II. rész (ukrán–orosz nyelven). A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

* Намальована війна, 2015. Namaliovana viyna (Megfestett háború), 2015. Drawing War, 2014. Okszana Golovcsuk film-rekviemje, III. rész (ukrán–orosz nyelven). A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

Forrás: KMMI, MÉKK, Facebook, www.karpatalja.ma,

www.karpatinfo.net, www.karpataljaturizmus.info, www.zakarpattya.net.ua, www.umdsz.info  stb.

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:

Zubánics László (elnök), Dupka György, Szemere Judit (szerkesztő), Fuchs Andrea.

Megjelenik: havonta két alkalommal.

Az elektronikus újság irodalmi, művészeti híreket, információkat tartalmaz.

A levelezési lista nyilvános, ahhoz bárki csatlakozhat.

Archívum: kmmi.org.ua

Könyvbemutató a Szövetség székházában

A Kárpátaljai Szövetség Kutatás, tényfeltárás, emlékezetpolitika témakörben szervez könyvbemutatót dr. Botlik József: A ruszin nép vértanúja Bródy András (1895-1946) című monográfiája megjelenése alkalmából.

Időpont: 2023. június 6., 17.00.

Helyszín: 1068 Budapest, Városligeti fasor 44.

Előzetes program első körében:

Megemlékezés: mécses-gyújtás, közös ima a mártírok lelki üdvéért.

Nyitóbeszéd: dr. Seremet Sándor történész, (PhD.),a Kárpátaljai Szövetség főtitkára.

Köszöntőt mond: dr. Grezsa István, a Kárpátaljai Szövetség elnöke.

Második körben:

 • A szerzővel, dr. Botlik József történésszel (PhD.) dr. Kótyuk Erzsébet etnográfus, orvostörténész (PhD), a monográfia lektora beszélget.

Harmadik körben felkért hozzászólók:

 • Kovács Sándor Egy honismereti író gondolatai dr. Botlik József Bródy-monográfiájáról
 • dr. Dupka György történész (PhD.),Hol tart Bródy András politikai megítélése a kárpátaljai emlékezetpolitikában. Bródy és társai emlékezete. 
 • dr. Ortutay Péter (PhD.): Emlékezés a Bródy-perben elítélt nagyapámra, Ortutay Jenő g. k. esperesre, mártírra.
 • Bródy Krisztina, (Bródy András unokája), A Bródy-család üldözése a kommunista diktatúrában. Zárszó: dr. Lyavinecz-Ugrin Marianna szlavista nyelvész, filológus (PhD.), a Bródy-monográfia technikai szerkesztője.
 • Dr. Lyavinecz Marianna, a Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a Bródy-monográfia kiadója.
 • Kérdések, hozzászólások.
 • Köreműködik: ifj. Bernát Ferenc zeneszerző, (PhD) Artisjus-díjas gitárművész.

A rendezvény baráti beszélgetéssel, koccintással zárul.

(Az online közvetítés szervezés alatt)

Fő támogatónk: a Bethlen Gábor Alap

Kárpáti Magyar Krónika – Ez volt áprilisban, ez lesz májusban

Kárpáti Magyar Krónika

A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet elektronikus lapja. Kiadja a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége

Lapengedély száma: 3 T Nr. 188

XXVII. (XXIV.) évfolyam, 8. (358.) szám. 2023. május 1.

Ez volt 2023 áprilisában

ELISMERÉSEK

* Magyar állami kitüntetéseket adtak át április 12-én Kárpátalján. A Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke által odaítélt elismeréseket Íjgyártó István, Magyarország kijevi nagykövete és Bacskai József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja adta át a beregardói Perényi Kultúrkúriában.

Magyar Ezüst Érdemkeresztet kapott:

Babják Edit, a Beregszászi Városi Tanács Oktatási és Művészeti Osztályának vezetője a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás fenntartása és színvonalának megőrzése, valamint az anyanyelv ápolása érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként;

Bátori József, az Ungi Református Egyházmegye főgondnoka a kárpátaljai magyar közösség életkörülményeinek javítása érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként;

Bakancsos László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnökségi tagja a kárpátaljai magyarság politikai, gazdasági és szociális érdekek képviseletében betöltött szerepe, valamint a helyi magyar közösségek kulturális és sportéletének fejlesztése, illetve a fiatal generációk nevelése érdekében végzett példaértékű tevékenysége elismeréseként.

Magyar Arany Érdemkeresztet kapott:

Györke Róbert, a Nagygejőci Gimnázium igazgatója, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke a kárpátaljai magyarság megmaradása, illetve anyanyelvű oktatásának biztosítása iránti elkötelezett munkája elismeréseként;

Marosi István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Görögkatolikus Lelkészségének vezetője és az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium vezetője tudományos és ismeretterjesztő munkája, valamint a kárpátaljai közép- és felsőfokú oktatás intézményrendszerének fejlesztésében vállalt szerepe elismeréseként;

Sipos Géza, a Sámuel Alapítvány elnöke a Kárpátalján élő árva, illetve nehéz sorsú gyermekek felkarolása érdekében a kárpátaljai nevelőszülői hálózat kiépítése és fejlesztése terén végzett lelkiismeretes szolgálata, illetve a család típusú gyermekotthonok megalapításában betöltött szerepe elismeréséül;

Szarvas Gábor, a Lvivi Nemzeti Művészeti Akadémia tanára, a Lembergi Magyarok Kulturális Szövetségének alapítója és elnöke a Lembergben élő magyar közösség szolgálatában és kulturális értékeinek megőrzésében, illetve a magyar−ukrán kapcsolatok előmozdításában vállalt szerepe, valamint a Lemberg megye területén található magyar emlékhelyek létrehozása és gondozása érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként.

* Kazinczy-díjat vehetett át Katona-Mironova Berta. A tanárnő meghatározó szerepet tölt be Kárpátalja kulturális-oktatási életében, tevékenysége, kitartása, rendíthetetlen hite példaértékű a honi és az elszakított területek tanár-társadalma előtt. 2003 óta szervezi a Szép Magyar beszéd verseny kárpátaljai döntőjét, növendékeivel rendszeresen eredményesen részt vesz az anyanyelvi versenyek döntőin, jól felkészített tanulói Kárpát-medencei összevetésben is megállják a helyüket.

Gratulálunk!

fontosabb rendezvények

2023. április 1. Nyílt napot szervezett a Munkácsy Mihály Magyar Ház. Az egész napos program keretében sor került a történelmi Osztrák–Magyar Bank épülete és a bankmúzeum bemutatására, valamint a tetőtéri kiállítóterem megtekintésére, s az érdeklődők húsvéti kézműves foglalkozásokon is részt vehettek. A nyílt nap hivatalos megnyitóján a látogatókat Pfeifer Anita, a Munkácsy Mihály Magyar Ház kulturális menedzsere köszöntötte, aki ismertette a programok menetét. A Magyar Ház vezetősége azt vallja, hogy a kultúrában nincsenek határok, mint kulturális központ – ahol helye van mind az ukrán, mind a magyar nyelvnek – örömmel fogadják az ukrán, magyar vagy bármilyen más nemzetiségű látogatókat, s ennek jegyében a nyílt naphoz fűződő programok és foglalkozások is két nyelven zajlottak.

2023. április 1. A Kárpát-medencei Magyartanárok Kulturális Egyesületének (KMTKE) kárpátaljai régiója először adhatott otthont a magyartanárok regionális konferenciájának. A régóta tervezett, de a Covid-járvány, majd a háború miatt elhalasztott fórumra a jánosi Helikon Hotelben került sor. A KMTKE kárpátaljai régiófelelőse, Király Katalin szervezésében megyénk minden magyarok lakta régiójából, Ungvártól a Felső-Tisza-vidékig, több mint félszáz kárpátaljai pedagógus sereglett össze a konferenciára. Az egybegyűlteket Hnatik-Riskó Márta, a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum tanára köszöntötte. Előadást tartott Takaró Mihály József Attila- és Madách-díjas irodalomtörténész. A KMTKE elnöke a 200 éve született Petőfi Sándor alakját mutatta be új aspektusból. A szintén 200 éve született Madách Imréről, de inkább főművéről, Az ember tragédiájáról szólt Liktor Katalin irodalomtörténész, a KMTKE ügyvezető titkárának előadása. Az előadóknak Király Katalin, a KMTKE kárpátaljai régiófelelőse mondott köszönetet.

2023. április 2. Nagydobronyban virágvasárnap tiszteletére felállították a húsvéti időszak díszét jelentő „ződágakat” (tojásfákat) a nagyközség főterén, továbbá az óvoda és a tanintézmények előtt. A lányos házaknál is ott díszeleg a „ződág”, amelynek az célja, hogy jelezze a fiúknak: ide lehet jönni locsolkodni. Az életet szimbolizáló feldíszített fűzfákon a húsvéti tojásokat színes szalagokkal ékesített lufik helyettesítik.

2023. április 2. Ukrajnába látogatott Magyar Levente, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának parlamenti államtitkára. A miniszterhelyettes a munkalátogatást Beregszászban kezdte, ahol a Kossuth Lajos Líceumban folytatott megbeszélést a megye és a Beregszászi kistérség vezetőivel a magyar nyelvű oktatás helyzetéről. A megbeszélésen részt vettek és felszólaltak Viktor Mikita, Kárpátalja kormányzója, Volodimir Csubirko, a megyei tanács elnöke, Marianna Maruszinec, a megyei adminisztráció oktatási osztályának vezetője, akik elmondták, hogy a teljes általános középfokú oktatásról szóló törvény értelmében Ukrajnában szabályozzák az államnyelven oktatott tanórák számának növelésére irányuló fokozatos átállást, ami azt jelenti, hogy az 5. osztálytól kezdődően a 9. osztállyal bezárólag az államnyelven oktatott tanórák száma 20%-ról 40%-ra emelkedik, míg a 10. és 11. osztályban az oktatás 60%-ának kell ukrán nyelven történnie. A törvénynek megfelelően ez csak 2027. szeptember 1-től kezdődik – húzta alá Viktor Mikita.

Elhangzott, hogy a megyében a szabályozás 96 olyan oktatási intézményt érint, amelyekben jelenleg valamilyen nemzetiségi nyelven zajlik az oktatás. Az alsó tagozatokban az ukrán nyelvű olvasás és ukrán nyelvű írás integráltan történik kivétel nélkül minden osztályban, s 2022-től az 5. osztályosok számára hat óra az a heti óraszám, amely keretében tanulják az ukrán nyelvet és irodalmat. Az elért eredményeket minden tanév végén megvizsgálják.

A tanácskozást követően Magyar Levente hangsúlyozta: „Azt gondolom, hogy perspektíva és esély van arra, hogy ez az ügy nyugvópontra kerüljön, mi legalábbis nyitottak vagyunk arra, hogy ezt megtaláljuk és mindent meg is teszünk érte”. A megbeszélésen a megye és a kistérség vezetői mellett részt vett Bacskai József ungvári magyar főkonzul, Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának misszióvezetője, Barta József, a megyei tanács képviselője, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke, Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere, valamint a helyi oktatási intézmények igazgatói.

2023. április 2. Három év szünet után ismét lehetővé vált a korláthelmeci szabadtéri keresztút megrendezése, amelyet a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye 2003 óta szervez minden év virágvasárnapján. Ezúttal is több száz hívő gyűlt össze az ungvári járási Korláthelmec központjában, ahonnan 15 stáción át haladtak a hegyoldalon a temetőig. A keresztút után szabadtéri szentmisére került sor, amelynek főcelebránsa Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye nyugalmazott püspöke volt.

2023. április 3. Kárpátalja tizenhárom településéről több mint ötven gazdálkodó és gazdaasszony találkozott virágvasárnap a Nagydobronyi Magyar Házban, ahol vidékünk különböző tájegységeinek tojásfestő és tojásdíszítő hagyományaival ismerkedtek.

2023. április 3. Magyarország az első pillanattól kezdve igyekszik minden tőle telhető segítséget megadni Ukrajnának az ország újjáépítésében – mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a magyar kormánytámogatással, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet koordinálásával kivitelezett ukrajnai óvoda átadó ünnepségén. Magyar Levente a Kijevhez közeli Zahalci községben adott át konténerekből felépített, korszerűen felszerelt óvodát.

2023. április 3. A Zoológiai Galéria összukrán gyermekrajzpályázat megyei szakaszának eredményei alapján a Sislóci Líceum diákjai, Mitro Dominika I. helyezést, Révész Esztella pedig II. helyezést ért el Bilcsik Róbert rajztanár vezetésével.

2023. április 3. Ismeretlen személyek távolították el a magyar zászlót Badaló központjáról. A hírt Jakab Lajos családorvos, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke közölte Facebook-oldalán: „Április 2-án, vasárnap, a délutáni órákban egy Skoda személygépkocsi leparkolt a falunk központjában lévő Mártírok emlékparknál – amely a sztálini lágerekbe elhurcolt áldozataink emlékművének is helyet ad –, és elkezdték fényképezni a park kerítésénél legalább 30 éve ott lévő, nagyjából 3 méter magasban elhelyezkedő nemzeti színű zászlót. A fotózást tett követte, a fiatalember felmászott a talapzatra, és sikerült kiemelnie a farúdon lévő zászlót. Hála Istennek, mindennek szemtanúja volt egyik helyi nemzettársunk, aki ukrán tudását elővéve, azonnal számon is kérte az illetőt a cselekedetéért. Azt a választ kapta, hogy ez ukrán föld, és itt semmi keresnivalója nincs idegen ország zászlójának… Az illető hamarosan elhajtott, a zászlót pedig azonnal visszahelyezték eredeti helyére, ahol azóta is ott van” – olvasható a bejegyzésben.

2023. április 4. Magyarország Ungvári Főkonzulátusán 89. születésnapja alkalmából megnyílt Turák Angéla ungvári festőművész húsvéti tárlata.Köszöntőt mondott Vida László, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának első beosztott konzulja, Pinzenik Vaszil alpolgármester, Demjancsuk Vaszil, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökhelyettese, valamint Zubánics László, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet elnöke. A művésznő kiállított alkotásai a természet és az élet erejét, szépségét tanúsítják. Az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskola diákjai énekes produkcióval élénkítették az esemény hangulatát.

2023. április 4. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) húsvéti mézeskalácsok készítésével készült a feltámadás ünnepére. Az alkalomnak az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium adott otthont.

2023. április 4. A Viski Kölcsey Ferenc Oktatási-Nevelési Komplexum diákjai a húsvét ünnepéhez közeledve idén is rendhagyó kézműves kiállítással kedveskedtek az iskola tanárai és tanulói számára. A tárlat célja, hogy a diákok ezáltal is megismerkedjenek a húsvéti hagyományokkal.

2023. április 4. A Nemzeti Színház élén marad a kárpátaljai származású Vidnyánszky Attila – tudatta Csák János magyar kulturális és innovációs miniszter a Facebookon. Mint írta, a megbízatás ismét öt évre szól. Vidnyánszky Attilát a pozícióra először 2012. december 17-én nevezték ki 2013. július 1-jei hatállyal.

2023. április 4. Újabb kárpátaljai magyar katona vesztette életét a bő egy éve dúló orosz–ukrán háborúban. A mukachevo.net beszámolója szerint Lengyel Ottó halálhírét családja tudatta. Halálának pontos körülményei egyelőre nem ismertek. Az 1980. június 14-én született férfi Munkácsról származott. Felesége és kisfia gyászolja. Ő a tizennyolcadik magyar származású katona, aki életét veszítette a háborúban.

2023. április 4–5. Közel száz gyerek vett részt a Pro Cultura Subcarpathica által szervezet húsvéti foglalkozásokon a Nagyberegi Tájházban. Ezúttal Beregszászból, Papiból és a szerednyei magyar iskolából érkeztek tanulók. A hagyományos tojásfestés, a locsolkodás mellett tájházi séta és kertbemutató is helyet kapott a programban.

2023. április 5. A bemutatkozás és a búcsúzás jegyében is zajlott az MMA Élőfolyóirat estje, amelyen a Napút folyóirat szerkesztői, Csáji László Koppány, Hegyi Botos Attila, Szondi György és Toót-Holló Tamás bejelentették: a kiadvány a továbbiakban csak online lesz olvasható. Az eseményen Vári Fábián László Kossuth-díjas költő, a köztestület irodalmi tagozatának vezetője mondott köszöntőt.

2023. április 5. Szakvéleményt küldött a KMKSZ a Velencei Bizottságnak az ukrán kisebbségi törvényekről. A kisebbségekre vonatkozó új törvények akadályozhatják Ukrajna európai integrációs törekvéseit, ezért a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) megküldte az erre vonatkozó árnyékjelentését és szakvéleményét a törvényt tárgyaló Velencei Bizottságnak – jelentette be a KMKSZ az MTI-hez eljuttatott közleményében.

A kárpátaljai szervezet aláhúzta, hogy a kezdetektől támogatja Ukrajna európai integrációs törekvéseit, és fontosnak tartja, hogy az uniós jogharmonizációval megvalósuljon a kisebbségek jogainak biztosítása, „ezáltal pedig a kárpátaljai magyarok a gyakorlatban is visszakapják majd az alkotmányban garantált jogaikat”.

Valamennyi ukrán állampolgár számára rendkívül fontos, hogy Ukrajna mielőbb megkezdje a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval – áll a dokumentumban.

A KMKSZ ezért aggasztónak tartja, hogy a nyelvhasználat és az oktatás területén tovább folyatódnak a jogszűkítések, „amelyek akadályozhatják Ukrajnai európai uniós integrációját”.

A kisebbségekre vonatkozó új ukrán törvények jogszűkítései kapcsán a KMKSZ a kárpátaljai magyar szakmai és érdekvédelmi szervezetek, illetve szakértők bevonásával készítette el árnyékjelentését és szakvéleményét, és ezt küldte el az ukrán kisebbségi törvényt tárgyaló Velencei Bizottságnak, az ENSZ és az Európa Tanács illetékes szerveinek – derül ki a közleményből.

2023. április 6. A Magyar Filológiai Tanszék szervezésében és a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet anyagi támogatásával lezajlott az idei Arany János Balladamondó Verseny. Az eredményhirdetést követően a három korcsoport legjobb szavalatairól készült videók a KMMI Facebook-oldalán is megosztásra kerültek (https://www.facebook.com/kmmi.org.ua).

2023. április 6. A Beregszászi Városi Tanács 26. ülésén többek között arról döntöttek, hogy a Beregszászi kistérség településeinek orosz vagy szovjet elnevezésű utcáit átnevezik. Babják Zoltán polgármester közösségi oldalán arról számolt be, hogy a testület támogatta az Ukrán Fegyveres Erők katonai alakulatainak anyagi és technikai támogatási programját, valamint az egységeknek biztosított segélynyújtást is. Jóváhagytak továbbá egy memorandumot a Tisza ETT-vel, amelynek célja a hulladékválogató üzem építésének befejezése a makkosjánosi elöljárói körzetben. Az ülésen támogatták, hogy Beregszászban a Bolugyanszkij utcát Makszim Alekszejenkóra nevezzék át, a Kígyósi (Puskin) utca Szerhij Levcsuk nevét viselje, a Tavasz utca pedig Vadim Szuharevszkijről legyen elnevezve, míg a Paszternak utca ezentúl Katedrális utca lesz. Kígyós településen a Puskin utcát Sport utcára nevezték át.

2023. április 6–7. Nagyhéten a P. Frangepán Katalin Gimnázium beregszászi bázisóvodájában a zöldágjárást elevenítették fel az óvodások, Szilágyiné Tóth Gabriella, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola népi játék oktatója vezetésével. Hasonló húsvétváró kézműves és népi játék foglalkozások Tiszapéterfalván, Beregszászban, Nagydobronyban, Tiszaújhelyen, Mátyfalván, Nagyberegen, Kőrösmezőn, Kisgejőcön, Nagygejőcön és Csongoron is zajlottak. Foglalkozásvezetők: id. Kokas Erzsébet, Szilágyiné Tóth Gabriella, Nagy Anikó, Papp Viktória, Markó Veronika, Troszkánics Emese, Keszler Mária, Kábácij Georgina.

2023. április 8. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének (KMNE) idén már második alkalommal volt lehetősége ellátogatni a budapesti Nemzeti Színházba. A korábbi házaspáros színházi eseménytől eltérően ez alkalommal az egész család számára volt meghirdetve a János vitéz c. előadás. Az eseményen 16 család vett részt, összesen 50 fő. A program megvalósulását a magyar kormány támogatta.

2023. április 8. Az Európai Unió által gondozott HUSKROUA program segítségével számos templom újult meg, többek között a beregszászi római katolikus templom is, amely az Egyházi kulturális örökség és turizmus fejlesztése Nyíregyházán és Beregszászon elnevezésű, határon átnyúló projekt révén új tetőszerkezetet és egységes réz borítást kapott. Molnár János, a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség plébánosa, püspöki helynök elmondta, hogy a tetőrekonstrukció befejezése szimbolikus is, hiszen éppen húsvét ünnepére újult meg Isten háza Beregszászban. „A húsvét ünnepe mindig az új életnek a szimbóluma, a feltámadásnak az ünnepe, éppen ezért egy közösség életében is beszélhetünk megújulásról. Reményeink szerint a mostani nehéz időszak után megéljük a közösségünk nagyszabású megújulását is” – fogalmazott Molnár János atya.

2023. április 8. A Kárpátaljai Megyei Szabadtéri Néprajzi Múzeum kis kiállítótermében nyílt meg a Húsvétkor a templomba című festménykiállítás. A múzeum állományából 20 festményt kínálnak a látogatók figyelmébe. A kiállítás fő témája a megye fából készült templomai, amelyeket a kárpátaljai művészek reprodukáltak vászonra. Köztük a következő alkotások láthatók: Sütő János Uzsoki templom, Fatemplom, Alsókalocsai templom, Latorcafő (Latyirka) falu, Felsőkalocsa (Negrovec) falu; Kolozsvári Ferenc, Soltész Zoltán, Fegyir Manajlo és mások festményei.

2023. április 9. A nemzetközi roma nap alkalmából A roma lélek színei címmel nyílt képzőművészeti kiállítás a megyeszékhelyen. A tárlaton a Jónás Tibor által vezetett „Rom Art” képzőművészeti iskola diákjainak alkotásait mutatták be. Jónás Tibor már több mint öt éve tanít képzőművészetet roma gyerekeknek Kárpátalja egyetlen képzőművészeti iskolájában, a Rom Art-ban, amely az Ungvári járási Ráton működik.

2023. április 9. Az erdélyi Maszol.ro portál képviseletében (https://maszol.ro/…/A-beketeremto-isteni-csodara-varnak… ) Pataky István, a Maszol főmunkatársa készített interjút dr. Dupka György történésszel, íróval, civilszervezeti vezetővel a kárpátaljai helyzetről.

2023. április 9. A Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Központja egész évben gondoskodik az elesettekről és nélkülözőkről. Ez hatványozottan igaz most, a háború napjaiban. A nagyhéten több mint 600 húsvéti kalácsot sütöttek a rászorulók számára, amit a szokásos kenyéradománnnyal együtt kaptak meg. A program a diakóniai osztály egyik legrégebbi tevékenysége, amelyet többek között a Magyarok kenyere akció is támogat.

2023. április 9. Ki gondolta volna, hogy immár a második húsvétot is az elhúzódó háború árnyékában ünnepeljük meg. Családommal ezúttal is részt vettünk a hagyományos húsvéti szentmisén és pászkaszentelésen a tiszabökényi Árpád-házi Szent Erzsébet templomban. A misét Szoliva Gábriel ferences rendi jelölt magiszter celebrálta az ugyancsak ferences Weinrauch Márió plébániai kormányzó társaságában. Gábriel atya a béke hírnökeként érkezett erre az alkalomra Budapestről, aki húsvéti vigasztalást, hiterősítést hozott a háborús konfliktus miatt megcsappant, hatvan százalékos jelenlétet képviselő gyülekezetünknek.

2023. április 9. A nyíregyházi Sóstói Múzeumfalu idén is megrendezte a hagyományos Falusi Húsvét elnevezésű programját. Mások mellett Kész Réka A salánki hímes tojás, tojásdíszítés Kárpátalján címmel tartott előadást.

2023. április 11. Szent Józsefről elnevezett római katolikus templomot szentelt fel az ungvári járási Palágykomorócon Lucsok Péter Miklós, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye megyéspüspöke. Schneidgen György építész tervei alapján, jelentős részben a magyar kormány támogatásával saját templom épült a település központjában. Az ünnepségen Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye nyugalmazott püspöke, aki egy ideje Palágykomorócon is szolgál, elmondta, hogy a palágykomoróci hívek a templom megépülése előtt a helyi görögkatolikus templomban tartották a miséket. Az építkezés kezdetekor csaknem 100 palágykomoróci római katolikus hívet számláltak. A munkálatok menetét Barkaszi Tibor, a palágykomoróci római katolikus Szent József-templom kurátora ismertette részletesen. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a palágykomoróci templom megépítését közel 80 millió forinttal támogatta, illetve az egyházügyi szakterület is lehetőségeihez mérten folyamatosan támogatja az egyházkerületet.

2023. április 11. A Pászka a harcosért akció immár második éve több száz adakozó embert egyesített Kárpátalja minden közösségében. A háziasszonyok és önkéntesek csaknem háromszor annyi pászkát sütöttek, mint tavaly. Ezzel egyidőben védőinkhez 6 autó és egyéb szükséges speciális felszerelés indult el, amelyeket indulásuk előtt az Ukrajnai Ortodox Egyház és a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye papságának képviselői is megszenteltek.

2023. április 11. A Versünnep Fesztivál 2023 döntőjét Ferenci Attila, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színművésze nyerte. A magyar költészet napján rendezett eseményen Ferenci Attila a kárpátaljai születésű Füzesi Magda Zárszámadás című versét adta elő. A versünnep professzionális előadói számára a Nemzeti Színház Gobbi Hilda Színpadán tartott döntőbe a zsűri döntése alapján 11 produkció jutott be. Ferenci Attila közülük került ki – Lovászi Edinával és zenekarával megosztva – győztesen.

2023. április 11. Költészet napi ünnepséget tartottak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Az intézmény Filológia Tanszékének Magyar Tanszéki Csoportja az időt választotta központi témának. Az előadás keretében főiskola hallgatói léptek színpadra. Bemutatójukban olyan szerzőktől válogattak szövegeket, akiknek alkotásaiban megjelenik az idő. Az összeállítás Tóth Krisztina Idő, idő, idő című verse köré épült. Elhangzottak továbbá Lackfi János, Tóth Csilla, Nagy Milán, Tandori Dezső, Ottlik Géza, Fodor Ákos, Rakovszky Zsuzsa, Háy János, Bak Rita és más szerzők idővel kapcsolatos alkotásai. Az előadást Pivnyeva Nikolett zongorajátéka és előadása zárta. A tanszék hallgatója a Quimby Múló idő című dalát énekelte.

2023. április 11. A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) közös szavalással méltatta a magyar költészet napját Beregszászban. A civil szervezet megmozdulásához 23 kárpátaljai oktatási intézmény mintegy 400 tanulója csatlakozott Ungvártól Munkácson, a Beregszászi járás településein át Nagyszőlősig. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a PCS elnöke felelevenítette a korábbi kárpátaljai költészet napi kezdeményezéseket, amelyeket továbbgondolva a Pro Cultura Subcarpathica a teljes megyét átfogó megmozdulássá alakított. Az idei Vers a tér(B)en választott verse a 200 éve született Petőfi Sándor Nem megyek én innen sehova című költeménye volt, amelyet Mónus Dóra főiskolai munkatárs, a beregszászi színház segédszínésze vezényletével mondtak el a résztvevők. A korábbi évektől eltérően idén közös éneklés is volt: Györkené Csákány Marianna, a Gyöngykaláris Kórusiskola vezetője a Petőfi-vers megzenésített változatát tanította meg a fiataloknak. A verset az alkalomra Ivaskovics József zenésítette meg. A rendezvény záróakkordjaként a jelenlévők ellátták kézjegyükkel a színpadon található Petőfi-portrét.

2023. április 11. A magyar költészet napján a Bátyúi Líceumban ismét összemérhették tehetségüket és felkészültségüket Kárpátalja legjobb versmondó diákjai. A Bátyúi Költészeti Napok harmincöt éves hagyománnyal rendelkező ünnepe a magyar költészetnek, egyben a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) egyik legpatinásabb versenye. Idén – a járási elődöntőket követően – hat középiskolából tíz diák jutott el Bátyúba, ahol elszavalhatta a zsűri előtt szabadon választott versét, majd a kötelezőt. A zsűri döntése értelmében 2023-ban a győztes Sass Eszter lett, a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum 10. osztályos diákja, felkészítő tanára Kocsis Marianna. Második Kosztyu Fanni, a Bátyúi Líceum 10. osztályos tanulója, felkészítő tanára Séra Viktória. Harmadik helyezett, megosztva: Fudella Odett, a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum tanulója (felkészítő tanára: Bihari Hajnalka) és Hevesi Emília, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának diákja (felkészítő tanára: Kudlotyák Krisztina). A versenyzők közül többen az Anyanyelvápolók Kárpátaljai Szövetségének és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színháznak a különdíjait is átvehették.

2023. április 11. Megjelentek a nemzetpolitikai államtitkárság Szülőföldön magyarul programjának idei felhívásai, amelyek értelmében az eddigi 22 400 forintról 100 ezer forintra emelkedik a külhoni magyar gyerekek oktatási-nevelési támogatása – jelentette be Potápi Árpád János Budapesten, sajtótájékoztatón.

2023. április 11. A Versmaratont idén is a magyar költészet napján rendezték meg a szervezők a Márványteremben. A Versmaratonon 69 költő vett részt. Mások mellett felolvasta versét a kárpátaljai származású Kopriva Nikolett költő és Vári Fábián László Kossuth-díjas költő, akiknek költeményeit a Magyar Napló gondozásában kiadott Az év versei 2022 c. reprezentatív antológiába is beválogatták.

2023. április 11. A Magyar Nemzeti Múzeum Málenkij Robot Emlékhely kiállítótermében a Költészet Napja alkalmából dr. Dupka György lágerkutató, irodalmár előadást tartott a GUPVI- és GULAG-táborokba elhurcoltak által írt versekről, azok mondanivalójáról, motívumvilágáról, keletkezési körülményeiről, valamint a versek összegyűjtésének nehézségeiről. A lágerversek Az Istenhez fohászkodva (1992, https://mek.oszk.hu/23600/23644/23644.pdf ) és „Uram… segíts haza minket…!” (2017, https://mek.oszk.hu/13800/13830/13830.pdf ) címmel könyvalakban is megjelentek. Az előadás után az ezen a napon született Dupka Györgyöt a szervezők nevében Fülöp Márton tárlatvezető köszöntötte fel.

2023. április 12. Március 15-i állami kitüntetések átadására került sor a beregardói Perényi Kultúrpalotában az ungvári főkonzulátus és a beregszászi konzulátus szervezésében. A kitüntetettek névsorát lásd a Hírlevél Elismerések rovatában.

2023. április 12. William Shakespeare A vihar című színművének bemutatójára készül közösen a Spectrum Színház és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, Török Viola rendezésében. A vihar valószínűleg Shakespeare utolsó önálló darabja, amelyet feltehetően 1610–11-ben írt, először 1611-ben adták elő.

2023. április 12. A perecsenyi születésű földink, Ungvári Lajos (1902–1984) Kossuth-díjas szobrászművész emléke előtt tisztelegtek a Kárpátaljai Szövetség székházában. Az emlékünnepségen dr. Grezsa István elnök mondott köszöntő beszédet. Dr. Szöllősy Tibor író moderálásában a Magyar Örökség-díjas Kovács Sándor Egy kárpátaljai születésű szobrász – Ungvári Lajos élete és munkássága című művészeti albumának bemutatójára került sor. Az Ungvári Lajos hagyatékát kezelő Mihály Gábor Kossuth-díjas szobrászművész és Feledy Balázs művészettörténész mutatta be a kötetet. Kovács Sándor előadásából megtudhattuk, hogy a 82 éves korában elhunyt földink Budapesten élt és alkotott. Számos köztéri szobra ma is megtekinthető az anyaország különböző településein. Közreműködött ifj. Bernáth Ferenc Artisjus-díjas gitárművész, aki többek között előadta Dupka György Levél és Horváth Sándor Mert a haza… című Ivaskovics József által megzenésített versét. Az eseményt követően Kovács Sándor dedikálta legújabb könyvét.

2023. április 14. Magyarország Ungvári Főkonzulátusának közreműködésével két korszerű asztali számítógépet és két laptopot kapott a Lembergi Magyarok Kulturális Szövetsége. Az eszközöket Bacskai József főkonzul adta át, aki elmondta: egy korábbi látogatás során azt tapasztalták, hogy a szövetség irodájának számítógép-parkja rég elavult. Ezért döntöttek a támogatásról. Szarvas Gábor, a Lembergi Magyarok Kulturális Szövetségének elnöke arról számolt be, hogy irodájukban sokrétű tevékenység folyik. Munkájukat nagyban megkönnyítik majd ezek a számítógépek. Az említett magyarországi szervezetek jóvoltából a lembergi magyarok mellett a szolyvai magyar iskola és a Hmelnickiji Magyarok Szent István Egyesülete is kap korszerű számítógépeket.

2023. április 14. A Kovács Vilmos Irodalmi Társaság (KVIT) tagjainak sikere a Kortárs Hangon ’23 Nemzetközi Irodalmi Pályázaton. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Miskolci Egyetem közös irodalmi pályázatán Lévai Aliz Mária harmadik helyezést ért el, Sz. Kárpáthy Kata pedig különdíjat nyert. Mindkettőjüknek szívből gratulálunk!

2023. április 15. Marcsák Gergely Szégyenpiac nagycsütörtökön című versét a Helyőrség.ma közölte. Egyben tudatja, hogy az alkotó a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Ösztöndíjprogramjának ösztöndíjasa.

2023. április 15. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) kamasz programot szervezett a tagcsaládok fiataljainak. A program vezetői Túri Ágnes és férje, Túri László volt. A program során négy XIV. századi magyar református templomot és a huszti vár romjait látogathatták meg a résztvevők.

2023. április 15. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet gyalogtúrát szervezett a Volóc fölé magasodó Buzsora 1095 méteres csúcsára. A túrán 17-en vettek részt, a túravezető Vezsdel László, az egyesület titkára volt.

2023. április 15. Elkészült az EGYÜTT irodalom-művészet-humán tudományok-kultúra című folyóiratunk 2023/1. száma. Az anyag a KMMI-honlapján már online is hozzáférhető:

https://kmmi.org.ua/konyvtar/egyutt/reszletes/egyutt-2023-1

A lapban olvashatók: FINTA ÉVA – 1954 (Sárospatak), FÜZESI MAGDA – 1952 (Sülysáp), NÉMETH PÉTER – 1952 (Gyöngyös), PETRŐCZI ÉVA – 1951 (Budapest), VÁRI FÁBIÁN LÁSZLÓ – 1951 (Mezővári), ZÁN FÁBIÁN BALÁZS – 2005 (Mezővári) versei; GERZSENYI GABRIELLA – 1977 (Szigetmonostor), SZ. KÁRPÁTHY KATA – 1999 (Beregújfalu) kisprózái; SHREK TÍMEA – 1989 (Beregszász) naplójegyzetei; PETRŐCZI ÉVA jegyzete; VÁRI FÁBIÁN LÁSZLÓ laudációja; SZABÓ ESZTER IDA –1989 (Sárospatak), KOVÁCS SÁNDOR – 1954 (Budapest), DUPKA GYÖRGY – 1952 (Tiszabökény) tanulmánya. Lapszámunkat RUSZIN NOÉMI festőművész munkáival illusztráltuk. A hátsó borítón BABITS MIHÁLY (1883–1941) Három angyal c. verse olvasható.

2023. április 16. Beregszászi Olga színész és előadóművész idén immár 20. alkalommal szervezte meg Száz perc száz emberért című hagyományos jótékonysági koncertjét a MOM Kulturális Központban. Ezúttal is ismert kárpátaljai és magyarországi művészek karolták fel a kezdeményezést és álltak ki a kárpátaljai nehéz sorsú családok mellett. Fellépett többek között a Csillagszeműek, Iván Szandra és Jász András, Miklósa Erika, Reviczky Gábor, Szűcs Nelli, Vadkerti Imre, Szalonna és bandája, Pál Edit. Köszöntőt mondott Bocskor Andrea, az Európa Parlament képviselője és Babják Zoltán, Beregszász polgármestere.

2023. április 16. A holokauszt magyarországi (kárpátaljai) áldozatainak emléknapja. 1944-ben ezen a napon kezdődött meg a gettósítás Északkelet-Magyarországon és Kárpátalján. Az első gettókat a következő településeken hozták létre: Beregszász, Felsővisó, Huszt, Kassa, Kisvárda, Máramarossziget, Mátészalka, Munkács, Nagyszőlős, Nyíregyháza, Sátoraljaújhely, Técső, Ungvár. A példátlan gyorsasággal lezajlott gettósítás után mindössze néhány hét alatt, május közepe és július eleje között, a teljes vidéki zsidóságot Auschwitz-Birkenauba deportálták. A magyar vidék zsidóságára a birkenaui lágerben azonnali pusztulás várt. A csekély számú munkaképesnek ítélt ember közül is csak kevesen élték túl a megpróbáltatásokat: a magyar vidék több százezres zsidóságából mindössze néhány ezren tértek vissza. A túlélők családjuk, közösségük elvesztése miatt gyakran úgy döntöttek, nem tudnak új életet kezdeni egykori lakóhelyükön, ezért a fővárosban, nagyobb városokban, vagy külföldre emigrálva próbálták békében élni tovább életüket. A meggyilkolt vidéki zsidóság hiánya fájó és pótolhatatlan.

2023. április 17. Mozi nyílt Kárpátalja egyik leglátogatottabb turisztikai létesítményében – tette közzé a Munkácsi Történeti Múzeum Facebook-oldalán. A mozi a munkácsi vár udvarán, a kút mögött található. Férőhelyeinek száma 34 – olvasható a bejegyzésben. Megjegyzendő, hogy a mozi tesztüzemmódban délelőtt 10:00 órától üzemel, és óránként vetítenek majd egy animációs rövidfilmet, amely a munkácsi vár történelmét ismerteti az érdeklődőkkel. A mozi látogatásának költségét a belépőjegy ára tartalmazza, tehát nem kell különbözetet fizetni érte.

2023. április 17. A Munkácsi Járási Bíróság azonnali hatállyal visszahelyezte posztjára Schink Istvánt, a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola menesztett iskolaigazgatóját − tudatta az oktatási intézmény. Schink István munkaszerződését január 17-én bontották fel azonnali hatállyal. A vezetés nem indokolta meg a menesztés okát. Az oktatási intézmény tanári kara mély felháborodásának adott hangot az eset kapcsán. A pedagógusok azzal a követeléssel fordultak Andrij Balogához, Munkács polgármesteréhez, hogy helyezze vissza Schinket az igazgatói posztjára, azonban nem jártak sikerrel. Az elbocsátott igazgató a bírósághoz fordult, hogy igazságot szolgáltasson az ügyében. A bíróság döntése értelmében Schink István menesztése megalapozatlannak bizonyult. A Munkácsi Kistérség Tanügyi Osztálya visszahelyezte igazgatói tisztségébe.

2023. április 19. A Magyarok Kenyere Alapítvány, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Jakab István, az Országgyűlés alelnökének közreműködésével számítástechnikai eszközöket adományozott kárpátaljai magyar szervezetek részére. Az adomány egy részét – 2 asztali számítógépet és 2 laptopot – a Szolyvai 1. Számú Elemi Iskola kapta.

2023. április 21. Tagjai közé választotta Vidnyánszky Attilát, a Nemzeti Színház vezérigazgatóját a Színházi Olimpia Nemzetközi Bizottsága. Erről a Nemzeti Színház adott ki sajtóközleményt. Mint írták, Vidnyánszkyt Theodórosz Terzopulosz elnök-alapító, Tadashi Suzuki társalapító és Valerij Fokin nemzetközi bizottsági tag jelenlétében fogadta tagjai közé a bizottság április 19-én.

2023. április 21. A Nagyberegi Tájházban is megtartották a tájházak napját, csatlakozva ezzel a magyarországi Tájházszövetség által meghirdetett programhoz. A rendezvényt Pallagi Marianna, a Pro Cultura Subcarpathica igazgatója nyitotta meg. Köszöntő beszédet mondott Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának ügyvivője. Az idei alkalomra közel száz fiatal érkezett.

2023. április 21. Nyílt napot tartottak a Munkácsi Szent István Líceumban az érdeklődő szülők és diákok számára. Tájékoztatót tartott Kristofori Olga, a líceum igazgatója. Az intézmény tanárai tartalmas programot állítottak össze az odalátogatók számára. A diákok és szülők betekintést nyerhettek az oktatási folyamatba, megismerkedhettek a líceum történetével, bejárhatták az épületet és a kollégiumot.

2023. április 21. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) szervezésében Te is lehetsz életmentő! címmel tartott előadást Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője Beregszászban, aki első ízben járt Kárpátalján. A rendezvényt a Szülők Akadémiája program keretében szervezték meg.

2023. április 21. A Budapesten megrendezett Fashion Revolution Week a Kézművesség és örökség a divat szívében című konferencián a Pro Cultura Subcarpathica képviseletében részt vett Gál Adél és Kepics Andrea. Gál Adél a civil szervezet hagyományőrző rendezvényeiről, valamint a Tájház-projektről beszélt.

2023. április 22. Sor került a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 33. tisztújító közgyűlésére. A Beregszászban, a Rákóczi-főiskola átriumában tartott közgyűlésen – határon túli és hazai vendégek jelenlétében – 210 küldött újabb három évre szavazott bizalmat Brenzovics László elnöknek, aki online vett részt a közgyűlés munkájában, hisz még mindig nem térhet haza. Ugyancsak egyhangú szavazással választották újra a KMKSZ alelnökeit, Barta Józsefet és Gulácsy Gézát.

2023. április 22. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének életében fontos szerepet tölt be otthonunk, történelmi múltunk megismertetése a fiatal nemzedékkel. Emiatt minden évben honismereti kirándulásokon vehetnek részt a tagcsaládok, akik nagy lelkesedéssel jelentkeznek erre a programra. Az idei első ilyen alkalmon 50 fő vett részt, Horváth Zoltán vezetésével. A program megvalósulását a Bethlen Gábor Alapítvány támogatta.

2023. április 23. A Déryné ifjasszony színházi előadás filmváltozata a beregszászi bemutatót követően Visken is a közönség elé került.

2023. április 24. Új, átszállás nélküli vonat indul Bécsből Csapra. A hírt az Ukrzaliznicja sajtószolgálata közölte. Bécsből naponta 16.42-kor, Budapest-Keletiből 19.19‒19.40-kor indul, Csapra pedig 02.28‒kor érkezik. A határ- és vámellenőrzést követően az utazást a 750-es Ungvár–Kijev vonattal lehet folytatni, amely Csapra 05.19-kor, Munkácsra 06.48‒06.53-kor, Lembergbe 11.00–11.23-kor érkezik, Kijevbe pedig 18.30-kor fut be. Kijevből 749-es számú vonat naponta 13.16-kor, Lembergből 19.59‒20.25-kor, Munkácsról 00.19‒00.24-kor, Csapra pedig 01.10-kor érkezik. Innen 03.28-kor indul az átszállás nélküli vonat Bécsbe, ahová 11.21-kor fut be. Csaptól Bécsig 1730 hrivnyába kerül a jegy.

2023. április 24. Magyarország Ungvári Főkonzulátusán vette át az orosz invázió elleni harcokban elesett munkácsi Lengyel Ottó volt felesége, valamint Guti Miklós testvére a Külgazdasági és Külügyminisztérium által felajánlott gyorssegélyt. A támogatás átadásán a magyar kormány és a külügyminisztérium részvétét és együttérzését Kuti László konzul tolmácsolta, aki elmondta: mély megrendüléssel értesültek a katonák haláláról. Eddig tizenhat család részesült ilyen támogatásban.

2023. április 25. Idén Magyarország ad otthont a 10. Nemzetközi Színházi Olimpiának. Az eseményen részt vesz a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház is, amely a marosvásárhelyi Spektrum Színházzal közösen színpadra vitte W. Shakespeare A vihar című drámáját.

2023. április 25. Tiszabökényben, az Árpád-házi Szent Erzsébet római katolikus templom közösségi termében – a ferences Weinrauch Márió plébániai kormányzó kezdeményezésére – a közelgő anyák napja kapcsán a gyerekek aktív részvételével kézműves foglalkozást tartottak. A papírból készült alkotások elkészítésében közreműködött Kovály Csilla, Tatár Viki, Váradi Erika, Kutasi Magdolna, aki egyben az egyháztanács aktív tagjai is.

2023. április 25–27. Többéves hagyományához híven a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület (KMNE) háromhetes csirkéket osztott a baromfit igénylő tagcsaládok körében. Az egyesület ilyen módon szeretne hozzájárulni a több gyermeket nevelő szülők boldogulásához, valamint kedvet adni nekik ahhoz, hogy saját tyúkokat neveljenek házuk táján, és ezzel házi tojáshoz és csirkehúshoz jussanak. A programra négyszázcsalád jelentkezett. Az osztás első fordulója április 25-én valósult meg Beregardóban, a második fordulóra április 27-én kerül sor Salánkon. A programot a Liechtensteini Vöröskereszt és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatta.

2023. április 26. Az Ungvári Magyar Házban (Munkácsi u. 54.) került sor Fedor Aranka Aurélia Etűdök című kiállításának a megnyitójára.

2023. április 29. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet gyalogtúrát szervezett a Borzsa-havas déli vonulatára, ahol a 915 méter magas Mencselik-hegyet vették célba. A túravezető Vezsdel László, az egyesület titkára volt.

2023. április folyamán.

* A megkérdezett ukránok túlnyomó többsége, 94%-a negatívan viszonyul Oroszországhoz, az általuk legjobban utált második ország Fehéroroszország, míg Magyarország az ötödik helyen áll az ukrán ellenszenvet tekintve – derült ki egy frissen végzett közvélemény-kutatás eredményeiből, adta hírül szerdán az Ukrajinszka Pravda hírportál.

* A kijevi Pecserszka Lavrában mostantól ukránul kell elmondani az imákat – közölte az Ukrajna Ortodox Egyháza (PCU) vezetője. A történelmi kolostort a közelmúltig a kanonikus Ukrán Ortodox Egyház (UPC) tartozó szerzetesek foglalták el.

* Az ukrán kormány határozatot fogadott el a toborzóközpontok jogkörének bővítéséről, így ezentúl a hadkiegészítők munkatársainak joguk van behívót küldeni az ukránoknak, függetlenül attól, hogy hol szerepelnek a katonai nyilvántartásban – számolt be kedden az rbc.ua hírportál a kormány vonatkozó határozatára hivatkozva.

* Egy év alatt Ukrajnában minimum 34 Alekszandr Puskin orosz költőnek állított emlékművet bontottak le – számolt be az Ukrán Nemzeti Emlékezet Intézete.

* Ukrajnában a 2023. január 1-jei adatok szerint 28–34 millió ember él – közölte Ella Libanova, a Demográfiai Intézet igazgatója.

* Az RBK–Ukrajina emlékeztet, hogy az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) várakozásai szerint 2023 első negyedévében a külföldön élő ukránok száma 9 millió főt tesz ki. A visszatérés legkorábban jövőre indulhat meg.

* A Kijev megyei „Dobropark”-ból Ungvárra hozott húsvéti tojásokból álló kiállítást rendeztek. A közel két tucat művészi alkotásból álló tárlatot a Petőfi téren lehetett megtekinteni. A hímesek túlélték az orosz rakétatámadásokat is. A kiállítás megnyitóján a gyermekeknek érdekes programokat szerveztek, köztük a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó kézműves foglalkozásokat is. A munkafolyamatokat helyi pedagógusok felügyelték.

* Megyénkben három év börtönre ítéltek egy férfit katonai szolgálat megtagadása miatt. Az információk szerint egy 40 éves Bustyaházi (Técsői járás) lakosról van szó.

* Egy lembergi lakos a közösségi oldalakon Ukrajna elfoglalására és létezésének megszüntetésére szólított fel, a felhívásai miatt több mint 5 évre rács mögé kerül – tájékoztatott hétfőn az rbc.ua hírportál Ukrajna Biztonsági Szolgálata (SZBU) Lemberg megyei főosztályának sajtóközleményére hivatkozva.

* Ukrajna Biztonsági Szolgálata (SZBU) további három olyan hálózat tevékenységét akadályozta meg, amelyek a mozgósítást kerülők külföldre menekítését szervezték egy katonaorvosi bizottsági elnök és egy ügyvéd közreműködésével, akiket mások mellett már őrizetbe is vettek – számolt be szombaton az rbc.ua hírportál az SZBU sajtóközpontjára hivatkozva.

* Ukrajna Biztonsági Szolgálata (SZBU) közleménye szerint egy kárpátaljai hölgy ellen indítottak büntetőeljárást, aki nyíltan azt szorgalmazta, hogy csatolják el a megyét Ukrajnától. „Ötletéről” videofelvételen nyilatkozott, s egy petíció előkészítését indítványozta. Az ügyben folyik az eljárás, a vizsgálatok megkezdődtek.

* Az Állami Nyomozó Iroda (DBR) már a második illegális raktárt fedezte fel, ahol a fegyveres erőknek szánt, ellopott élelmiszercikkeket tárolták – jelentette az Ukrajinszka Pravda a DBR-re való hivatkozással.

* Az SZBU őrizetbe vett egy orosz antiszemita ügynököt, aki fenyegette a kárpátaljai zsidó közösség vezetőjét. Ungvár központjában zsidók meggyilkolására felszólító feliratokat festett az épületek homlokzatára. Ezenkívül az elkövető a zsidó közösség vezetőjének elküldött egy „saját művet”, amelyben e nemzetiség iránti gyűlöletét ecseteli. 2014-ig az érintett személy ideiglenesen az Oroszországi Föderáció területén élt. Jelenleg az ukrán biztonsági szolgálat munkatársai részletesen vizsgálják a férfi kapcsolatait az orosz különleges szolgálatokkal. A férfit előzetes letartóztatásba helyezték, a vizsgálatok folynak

XXVII. (XXIV.) évfolyam, 9. (359.) szám. 2023. május 1.

Május – Tavaszutó, Ígéret hava, Pünkösd hava

          Nevét Maiaról kapta, aki ősi termékenység istennő volt a római mitológiában.

Népi kalendárium

Május 4. – Szent Flórián napja, a magyar tűzoltók napja;

Május 12–14. Fagosszentek: Pongrác, Szervác, Bonifác;

Május 16. Nepomuki Szent János

Május 21. Konstantin napja

Május 25. Orbán napja

Pünkösdi ünnepkör

Áldozócsütörtök: Jézus mennybemenetelének ünnepe, a húsvétot követő negyvenedik nap. Nevét onnan kaphatta, hogy az Egyház a húsvét környéki, évi egyszeri kötelező áldozás határidejéül valamikor ezt a napot adta meg. Sok templom búcsúnapja.

Pünkösd: a húsvétot követő ötvenedik nap. Pünkösd az egyház születésnapja.

Pünkösd a tavaszi időszak és az egyházi év harmadik fő ünnepe. Az ószövetség idején aratási ünnep és a sínai-hegyi szövetségkötés emléknapja volt. Elnevezése a görög pentekoszté, az ötvenedik szóból származik, mivel húsvét után az ötvenedik napon van a helye a naptárban. A húsvéthoz alkalmazkodó pünkösd is tehát mozgó ünnep a niceai zsinat (Kr. u. 325) határozata óta.

A pünkösdhöz fűződő legarchaikusabb szokás a pünkösdi királyválasztás. A pünkösdi királyt – akit versenyjátékokkal, főleg lóversennyel, bothúzással választottak ki – egy évig a legények vezetője, bírája volt, hivatalos minden lakodalomba és összejövetelre, mulatságra. Minden kocsmában „ingyen rovása” volt (vagyis a község fizette a fogyasztását), lovát, marháját társai őrizték, apróbb vétségeiért pedig testi fenyítéssel nem illették. A legények engedelmességgel tartoztak neki. (Európa jelentős részében a középkor óta választanak pünkösdi királyt.)

A pünkösdi királynéjárás a Dunántúlon még napjainkban is élő népszokás, ha nem is eredeti tartalmában és formájában. A lényege a kislányok termékenységvarázslással egybekötött köszöntése. A köszöntés négy fő mozzanatból áll: négy kislány vezet egy ötödiket, majd egy házhoz érve, az udvaron megállva a kiskirályné feje felett kendőt feszítenek ki. Énekelve körbe járják a királynét és végül termékenységvarázsló mondóka kíséretében felemelik.

Az ünnephez énekes, táncos, dramatikus gyermekjátékok is kapcsolódhatnak, amelyek egyik legismertebb szövegmotívumát szinte minden magyar gyermek ismeri még napjainkban is. Ez a Bújj, bújj zöld ág című dalocska.

A legszebb kislányt választották meg kiskirálynénak, ami nagy tisztesség volt. Mise után házról házra jártak jókívánságokkal, versekkel, énekekkel köszöntve a háziakat, virággal szórták be a szobát. A játék végén a háziak megkérdezték a lányokat: Hadd látom a királynétokat, édes-e vagy savanyú? Fellebentve a díszes kendőt megcsiklandozzák a kislány állát. Ha a királyné mosolyog, de a fogát a világért sem villanthatja ki, megnyugszanak a háziak, mert jó lesz a termés. Ekkor a háziak almát, tojást, kolbászt, pénzt ajándékoztak a jókívánóknak.

Pünkösdölés: Ez a szokás hasonló a pünkösdi királynéjáráshoz, de ez elsősorban adomány-gyűjtésre szolgált. Az Alföldön és Észak-Magyarországon volt jellemző, s nem csak lányok voltak a szereplői. Volt, ahol király és királyné párost jelenítettek meg, de volt, ahol lakodalmi menetet menyasszonnyal és vőlegénnyel.

A kis leánykák fejökre pünkösdi rózsából kötött koszorút téve, fehérbe felöltözve házról-házra járnak, minden ház előtt körbe állva körülfogják a pünkösdi királynét, s midőn valahová bemennek, Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus-sal beköszöntenek és kérdezik: Szabad-e pünkösdő’nyi? Ha nem szabad, szépen tovább mennek, ellenkező estben pedig éneklik: Meghozta az isten piros pünkösd napját, mi is meghordozzuk királynéasszonykát vagy Mi van ma, mi van ma, piros pünkösd napja vagy A pünkösdnek jeles napján Szen’lélek Isten kű’dötte erősítse meg szívünket.

Szentháromság napja: Pünkösd utáni vasárnap. Kultusza a barokk korban teljesedett ki. Számos szobrot állítottak tiszteletére, sok helyen pedig a templom búcsúnapja. Úrnapja: Az Oltáriszentség ünnepe, pünkösd utáni második csütörtök, körmenet.

Úrnapja: mozgó ünnep, a Szentháromság vasárnapját követő csütörtök. Ezen a napon az egyház újra megünnepli az Utolsó vacsora misztériumát, minthogy erre a nagyheti gyász miatt nem volt igazi alkalom. Az Úrnapját (Corpus Domini) a 13. század óta ülik meg. Az egyház szándéka szerint ez az ünnep azt hangsúlyozza, hogy Jézus mennybemenetele után is a hívek között maradt az Oltáriszentség képében. Mindenütt körmeneteket tartanak. Körbehordozzák az Oltáriszentséget, a négy égtáj szerinti, zöld ágakkal, virágokkal díszített alkalmi oltároknál megállnak, imát mondanak. A vallásos körmeneteket – különösen a középkorban – nagy vigasságok követték. Krónikások jegyezték fel, hogy 1501-ben, a budavári úrnapi ünnepségen a főtér díszes szökőkútjából bor folyt, s mindenki ihatott belőle kedve szerint. A népi hitvilág a Szentség körülhordozásának a gonoszt, a betegséget, a természeti csapásokat elűző varázserőt tulajdonít.

A magyar nyelvterület katolikus vidékein e napon koszorút fonnak virágokból, elviszik a templomba, megszenteltetik. A tornácra, az ajtó fölé akasztják az úrnapi koszorút. Ha jön „a nagy idő”, három szál virágot kihúznak a koszorúból, és egyesek tűzben, mások szentelt gyertya lángjában égetik el, a hamuját a védendő termény földjébe, a szőlő négy sarkába elássák. A Balaton-felvidéken az úrnapi körmenet sátrának növényeit hazavitték és kis kereszt alakba összekötve a szőlőterület négy sarkára szúrta a szőlősgazda, ezzel is bekertelve, védve a szentelmény erejével a szőlőterületét és a szőlőtermését.

Ez lesz 2023 májusÁBAN

* Az ukrán parlament újabb 90 nappal meghosszabbította a hadiállapotot. Emellett a parlament támogatta az általános mozgósítás időtartamának meghosszabbítását is.

Fontosabb események

2022. május 1. A munka ünnepe. Hagyományos májusi ünnepek: májusfaállítás, majálisok.

2022. május 1. Életének 89. évében  elhunyt Pomogáts Béla Széchenyi-díjas író, irodalomtörténész, irodalomkritikus, a Magyar Írószövetség korábbi elnöke, az irodalomtudományok doktora. A „magyar irodalom köztársaság” fáradhatatlan nagykövetét vesztettük el személyében. Több mint 30 éve személyes jó barátunk, küzdőtársunk és a kárpátaljai magyar alkotó értelmiség mentora, rendezvényeink gyakori szónoka volt. A 20 éves Együtt irodalmi folyóiratunk támogatója, védnöke a magyar irodalmi életünkkel is foglalkozott. A tanulmánygyűjteményét – nagy örömére – 2014-ben meg is jelentettük (Pomogáts Béla: A lélek térképe. Kárpátalja szellemi életével kapcsolatos tanulmányok, előadások. Kárpátaljai Magyar Könyvek 233. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2014., 274 old.) Tárolt változata a KMMI honlapján és itt olvasható: https://mek.oszk.hu/13500/13588/

Pomogáts Béla 1934 október 22-én született Budapesten. A Piarista Gimnáziumban érettségizett 1953-ban. Az iskolás évekre számtalan alkalommal úgy emlékezett vissza, mint életének meghatározó időszakára. Büszke volt az ’56-os forradalomban betöltött szerepére, megírta az internálótábor kínjait is. Középiskolában tanított néhány évig, 1965-től a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének munkatársa volt. Az írószövetség elnökségi tagja volt 1993–2004 között, majd 1995–2001 között elnöke. 1994-től az Ötvenhatos Emlékbizottság szóvivői tisztségét is ellátta, az Illyés Közalapítvány elnöke volt 2002–2007 között. Sokat foglalkozott az erdélyi irodalommal és irodalomtörténettel. Radnóti Miklósról, Dsida Jenőről, Jékely Zoltánról, Kassák Lajosról, Juhász Ferencről, Faludy Györgyről monográfiái jelentek meg. Széchenyi-díjjal, József Attila-díjjal, Akadémiai Díjjal ismerték el munkásságát, illetve megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét.

Nyugodjon békében, emlékét megőrizzük!

2023. május 3–6. A Magyar Írószövetség Szociográfiai Szakosztálya a háború árnyékában élő kárpátaljaiakról készült írásokból az év folyamán egy gyűjteményes kötetet megjelentetését tervezi. Ebből az alkalomból Horvát Júlia Borbála író, szakosztályvezető írócsoportja – Dupka György író kalauzolásával – utólagos adatgyűjtő terepmunkát végez a Bereg-vidéki és ugocsai lakosok körében.

2023. május 3–12. A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház szeretettel várja az érdeklődőket az alábbi májusi programokra:

 • csütörtök. Gogol: Háztűznéző (vígjáték két felvonásban). Helyszín: Beregszász, Munkácsi út 1. Kezdés: 18.00 óra.
 • péntek. Gogol: Háztűznéző (vígjáték két felvonásban). Helyszín: Beregszász, Munkácsi út 1. Kezdés: 15.00 óra.

Az előadás a budapesti Nemzeti Színház és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház közös produkciója.

Szereplők:

Agafja Tyihonovna, kereskedő lánya, eladósorban – POLYÁK Anita

Arina Pantyelejmonovna, a nagynénje – GÁL Natália

Fjokla Ivanovna, házasságszerzőnő – OROSZ Ibolya

Ivan Kuzmics, udvari tanácsos – OROSZ Melinda

Ilja Fomics, a barátja – VASS Magdolna

Ivan Pavlovics, gondnok – SŐTÉR István

Nyikanor Ivanovics, nyugalmazott gyalogos tiszt – GÁL Natália

Baltazár Baltazárovics, tengerész – CSÉKE Adrienn

Dunyaska, szolgáló – HECZEL Jázmin

Alekszej Dmitrijevics vásárcsarnoki kereskedő – OROSZ Ibolya

Sztyepan, Podkoljoszin szolgája – SŐTÉR István

Gogol – HECZEL Jázmin

Díszletterv: TÓTH Kázmér

Jelmezterv: BERZSENYI Kriszta

Rendező: VIDNYÁNSZKY ATTILA

További információ, helyfoglalás: +380664528505, +380961135059, bszinhaz.szervezo@gmail.com. Az időpontok közép-európai idő szerint értendők.

2023. május 6. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet gyalogtúrát szervez a Borzsa-havas észak-nyugati nyúlványára. Volócról indulva körtúra formájában járják be az 1219 méteres Cicka (más néven Feltámadás-csúcs), az 1343 méter magas Temnatik és az 1323 méteres Plaj csúcsokat. Túravezető Vezsdel László. További információk az egyesület honlapján: https://www.karpataljaihazajaro.com/turaink-2023.

2023. május 7. Anyák napja.

2023. május 8. A II. világháború áldozatainak emléknapja.

2023. május 9. A győzelem napja Ukrajnában.

2023. május 13. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet gyalogtúrát szervez az 1501 méter magas Mencsul-hegyre. Túravezető Vezsdel László. További információk az egyesület honlapján: https://www.karpataljaihazajaro.com/turaink-2023.

2023. május 17. Anyák napja.

2023. május 17. Hatvanéves az UNE Magyar Filológiai Tanszéke.

2023. május 20. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet gyalogtúrát szervez az Osztra-hora – régi magyar nevén Éles-kő – 1405 méteres kettős ormára, amely a Róna-havas második legmagasabb pontja. Túravezető Vezsdel László. További információk az egyesület honlapján: https://www.karpataljaihazajaro.com/turaink-2023.

2023. május 28–29. Pünkösd.

2022. május 28. Gyermeknap.

* A magyar hősök emlékünnepe.

2022. május folyamán. A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet a következő időszakban további alkalmakat tervez a Nagyberegi Tájházban.

Vendégségben

2023. május 5. A Kárpátaljai Szövetség sok szeretettel várja és hívja az érdeklődőket a Szent István keresztény hagyatéka – a Szent Korona vármegyéi című vándorkiállítás anyagából készült könyvbemutatóra, amely a Kárpátaljai Szövetség székházában (II. emeleti díszterem) kerül megrendezésre. Kezdete: 17:00.

2023. május 13. A Kárpátaljai Szövetség XXXV. közgyűlése, amelyre az Elnökség várja a Szövetség tagságát, vidéki szervezeteit és a kárpátaljai társszervezetek képviselőit. Kezdete: 10:00. Helyszín: A Kárpátaljai Szövetség székháza, díszterem (1068. Budapest, Városligeti fasor 44.).

2022. május 17. Csendes koszorúzás a 115 éve született Dsida Jenő erdélyi költő emléktáblájánál a beregszászi vasútállomáson a KMMI szervezésében.

Jeles személyiségek évfordulói

Május 3. Ezen napon született Füzesi Magda József Attila-díjas költő, szerkesztő, MMA-tag (Nagybereg, 1952. május 3.)

Május 10. Ezen napon született Homoki Gábor festő, rajztanár (Tiszapéterfalva, 1977. május 10.)

Május 17. Ezen napon született Kontratovics Ernő festő (Kálnarosztoka, Szlovákia, 1912. május 17. – Ungvár, 2009)

Május 17. Ezen napon született Dsida Jenő költő (Szatmárnémeti, Románia, 1907. május 17. – Kolozsvár, Románia, 1938. június 7.)

FELHÍVÁSOK, KÖZLEMÉNYEK

A Munkácsi Szent István Líceum

felvételt hirdet a 8., 9. és 10. osztályba

Az alábbi űrlap kitöltésével online lehet jelentkezni a 2023/2024-es tanévre: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3L6MF8JWUkWtiwpIDroKtCeNCwhm2…

Szakirányunk a számítástechnika és az angol, illetve német nyelv, melyeket a két felső osztályban emelt óraszámban tanítunk.

Diákjainknak lehetőségük van ingyenes angol B1, B2 nemzetközileg elismert tanúsítvány megszerzésére.

A felvételt nyert diákok számára minden igényt kielégítő kollégiumi ellátást és étkeztetést biztosítunk.

Felvételi vizsgák a 8. és 9. osztályba:

– magyar nyelv, tollbamondás;

– matematika;

– beszélgetés hitismeretből.

A 10. osztályba:

– magyar nyelv és irodalom teszt (az ukrán iskolások számára ukrán nyelv és irodalom);

– matematika;

– hitismeret, szóbeli.

Líceumi nyílt nap és konzultáció a jelentkező diákok, szüleik és minden érdeklődő számára: 2023. április 21. (péntek) és 2023. május 6. (szombat) 9:00 órától (közép-európai idő).

A felvételre való jelentkezés határideje: 2023. május 10.

A jelentkezéshez szükséges a helyi lelkipásztor ajánlólevele, a születési bizonyítvány, illetve személyi igazolvány, kódszám- és a lakcímigazolás másolata, valamint 2 db 3 x 4-es igazolványkép. Az említett dokumentumokat elegendő, ha a felvételi vizsgára hozzák magukkal.

A felvételi vizsgák időpontja:

2023. május 13. (szombat) 9:00 (közép-európai idő).

Elérhetőségeink:

89600 Munkács, Nedeczey u. 20.;

tel: /0-231/ 2-30-27; 2-24-18;

e-mail: sztistvan.liceum@gmail;.com;

www.munkacs-katlic.org.ua.

* * *

FELVÉTELI HIRDETMÉNY 2023

A Beregszászi Bethlen Gábor Líceum várja a jelentkezőket a 2023–2024-es tanévre az elemi iskola 1. osztályába és a középiskola 5–11. osztályaiba. Jelentkezési határidő: 2023. június 2.

* * *

Felhívás – XVII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok nélkül (HTDK) programjával együttműködve a Miniszterelnökség és Nemzeti Tehetség Program, valamint a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatásával meghirdeti a XVII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciát (XVII. KTDK).

A konferencia időpontja és helyszíne: 2023. május 12., II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász

További információ: „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna. Tel.: +380-31-41-4-29-76, e-mail: geniusja2019@gmail.com, honlap: http://www.genius-ja.uz.ua

* * *

Középiskolásoknak szóló pályázatot hirdet a Gulág Alapítvány

2023-ban lesz harminc éve, hogy megalakult a Gulág Alapítvány. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalokkal is megismertessük a szovjet munkatáboroknak a rendszerváltoztatásig elhallgatott tragikus világát. A harmincadik évforduló alkalmából a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Történelemoktatók Szakmai Egyesülete közreműködésével pályázatot hirdetünk 9–12. évfolyamos középiskolásoknak a szovjet Gulag- és Gupvi-lágerekbe elhurcolt áldozatok emlékének megőrzése céljával.

          Olyan pályamunkákat várunk, amelyek az alábbi témákat – egyet vagy többet – dolgozzák fel:

• fogságba esés, elhurcolás,

• kényszermunka,

• a táborélet viszontagságai,

• a hazatérés körülményei,

• a hazatérés utáni beilleszkedés nehézségei a diktatúrában (internálás, politikai elnyomás, elhallgatásra kényszerítés, családon belüli tabusítás, megfigyelés).

A pályamunkák műfaja szabadon választható, várunk:

• videófilmeket (legfeljebb 5 perc hosszúságúakat),

• összművészeti feldolgozásokat (dal, tánc, előadás, performance; legfeljebb 5 perc hosszúságúakat),

• irodalmi alkotásokat (vers, novella, esszé, dráma; legfeljebb 20 ezer leütés terjedelemben),

• vizuális alkotásokat (ceruzarajz, tusrajz, festmény; egyedi vagy legfeljebb 5 darabból álló sorozat),

• egyéb művészeti alkotásokat (nemezelés, textilművészet, kerámia, fafaragás, fém megmunkálása stb.),

• fotóművészeti alkotásokat (fénykép, montázs, legfeljebb 5 darabból álló fotósorozat).

Az egyéni indulók, illetve a két- vagy háromfős csapatok a gulagpalyazat2023@neb.hu címen jelentkezhetnek a következő adatok megadásával:

• induló/csapat neve, osztálya,

• csapattagok nevei,

• felkészítő tanár(ok) neve(i),

• iskola neve és címe,

• kapcsolattartó megjelölése, elektronikus címe.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2023. június 1.

A pályázatok beküldése folyamatos, végső beadási határidő: 2023. november 6.

A döntőbe jutott versenyzőket 2023. november 17-éig értesítjük.

A tíz legjobb pályamű bemutatása és eredményhirdetés: 2023. november 25.

A pályázatra jelentkezhetnek a 2023. tavaszi félévben végző középiskolai tanulók is.

A pályázat elkészítéséhez háttéranyagokat a http://www.gulagalapitvany.hu és a http://www.neb.hu oldalon, valamint a Nemzeti Emlékezet Bizottsága YouTube-csatornáján találnak. A pályamunkákat a téma kutatóiból és művészetoktató tanárokból álló zsűri bírálja el. A tíz legjobb alkotás ünnepélyes bemutatójára és az eredményhirdetésre Budapesten kerül sor. Díjazásban részesül az első három helyezett egyéni pályázó vagy csapat, továbbá a legtöbb pályázót/csapatot nevező iskola. A döntőbe jutott pályázók és felkészítő tanáraik valamennyien oklevélben és könyvjutalomban részesülnek.

DÍJAK:

1. helyezett: laptop(ok)

2. helyezett: okostelefon(ok)

3. helyezett: tablet(ek).

A nyertes iskola résztvevő diákjai egynapos tematikus budapesti kiránduláson vehetnek részt.

* * *

* * *

Könyvespolc – 2023

Az Együtt című irodalmi-művészeti-kulturális-humán tudományi folyóirat 2002–2022 között megjelent számai itt tekinthetők meg:

http://kmmi.org.ua/konyvtar/folyoiratok/egyutt

https://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=595 (Számláló: 32 047, 31 718 megtekintés, 2023. 01. 30. állapot szerint) Az elmúlt hónapban több mint 330-an érdeklődtek a folyóiratunk iránt.

Megjelent a folyóirat 2022. évi 1., 2., 3., 4., 5., 6. lapszáma.

Elkészült és az internetre felkerült a folyóirat 2023/1. száma

Kárpátaljai magyar könyvek

(Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György)

Előkészületben

Szülőföldünk, Tiszabökény és környéke (Honismereti olvasókönyv és munkafüzet). Összeállította: dr. Dupka György. Lektorálta: dr. Zubánics László. Felelős szerkesztő: dr. Zékány Krisztina. Fotók, archív felvételek, dokumentummásolatok: Fuchs Andrea. Kárpátaljai Magyar Könyvek 302. Intermix Kiadó–KMMI, Ungvár–Budapest, 2023.

MEGJELENT

Zubánics László. Homonnai Drugeth Bálint emlékezete. Egy méltatlanul elfeledett életút fontosabb állomásai. Felelős szerkesztő: Szemere Judit. Kárpátaljai Magyar Könyvek 302. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2022.

Tárolt változat: https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/homonnai-drugeth-balint-emlekezete

Dupka György, Fuchs Andrea: 30 év a Kárpátaljai magyar könyvkiadás szolgálatában. Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozat bibliográfiája (1992–2022). Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2022.

Tárolt változat: https://kmmi.org.ua/uploads/attachments/books/books-pdf/2022/intermix_katalogus.pdf

Hasznos kulturális, irodalmi, művészeti, tudományos információk

Hasznos média linkek

    http://www.karpatalja.ma

https://www.karpatinfo.net

    http://karpataljalap.net

    http://kiszo.net

    Karpat.in.ua

Dokumentumfilmek

(A YouTube-on elérhető népszerű dokumentumfilmek)

* Kárpátaljai tragédia. Rendező: Hajduk Márta.

* Látótér – Nyelvháború Kárpátalján

* Kárpátalja

* Szerelmes földrajz. Kárpátalja. Vári Fábián László költő, tanár beszél szülőföldjéről.

* “ЦІНА ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ ЖИВИХ” фільм-реквієм/Az élet értéke az élő földön film-rekviem, I. rész. Перша частина відеопроекту: Трилогія «Закарпатські угорці і німці: інтернування та депортаційні процеси 1944–1955 рр.». A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

          * “Щоб не плакало небо над Україною” (Hogy ne sírjon az ég Ukrajna felett), 2015 р. “Damit der Himmel über der Ukraine nicht weint”. Okszana Golovcsuk film-rekviemje, II. rész (ukrán–orosz nyelven). A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

* Намальована війна, 2015. Namaliovana viyna (Megfestett háború), 2015. Drawing War, 2014. Okszana Golovcsuk film-rekviemje, III. rész (ukrán–orosz nyelven). A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

Forrás: KMMI, MÉKK, Facebook, www.karpatalja.ma,

www.karpatinfo.net, www.karpataljaturizmus.info, www.zakarpattya.net.ua, www.umdsz.info  stb.

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:

Zubánics László (elnök), Dupka György, Szemere Judit (szerkesztő), Fuchs Andrea.

Megjelenik: havonta két alkalommal.

Az elektronikus újság irodalmi, művészeti híreket, információkat tartalmaz.

A levelezési lista nyilvános, ahhoz bárki csatlakozhat.

Archívum: kmmi.org.ua

Megjelent az Együtt idei első száma

A háború árnyékában, mostoha körülmények között, de elkészült az EGYÜTT irodalom-művészet-humán tudományok-kultúra című folyóirat 2023/1. száma. Az anyag a KMMI honlapján már online is hozzáférhető.

A lapban írásaikkal szerepelnek: FINTA ÉVA – 1954 (Sárospatak), FÜZESI MAGDA – 1952 (Sülysáp), NÉMETH PÉTER – 1952 (Gyöngyös), PETRŐCZI ÉVA – 1951 (Budapest), VÁRI FÁBIÁN LÁSZLÓ – 1951 (Mezővári), ZÁN FÁBIÁN BALÁZS – 2005 (Mezővári) versei; GERZSENYI GABRIELLA – 1977 (Szigetmonostor), SZ. KÁRPÁTHY KATA – 1999 (Beregújfalu) kisprózái; SHREK TÍMEA – 1989 (Beregszász) naplójegyzetei; PETRŐCZI ÉVA jegyzete; VÁRI FÁBIÁN LÁSZLÓ laudációja; SZABÓ ESZTER IDA –1989 (Sárospatak), KOVÁCS SÁNDOR – 1954 (Budapest), DUPKA GYÖRGY – 1952 (Tiszabökény) tanulmánya.

Lapszámunkat RUSZIN NOÉMI festőművész munkáival illusztrálták.

A hátsó borítón BABITS MIHÁLY (1883–1941) Három angyal c. verse olvasható.

Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának folyóirata, az 1965–1967 között Ungváron megjelent szamizdat jogutódja, újraindult 2002-ben, a MÉKK kiadásában. Felelős kiadó és lapigazgató: Dupka György.

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:

Elnök: Vári Fábián László (szépirodalom). Szerkesztők: Marcsák Gergely (olvasószerkesztő), Csordás László (kritika), Zubánics László (tanulmány), Dupka György (kultúra), Fábián Zoltán (tipográfia).

Védnökök: S. Benedek András alapító-főszerkesztő (1966–1967), Pomogáts Béla irodalomtörténész, Nagy Zoltán Mihály alapító-főszerkesztő (2002–2008).

Tanácsadók: Botlik József, Finta Éva, Füzesi Magda.

Közreműködők: Fuchs Andrea, Szemere Judit.

Kárpáti Magyar Krónika – Ez volt márciusban, ez lesz áprilisban

Kárpáti Magyar Krónika

A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet elektronikus lapja. Kiadja a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége

Lapengedély száma: 3 T Nr. 188

XXVII. (XXIV.) évfolyam, 6. (356.) szám. 2023. április 1.

Ez VOLT 2023 márciusában

Elismerések

* A beregszászi születésű Lőrincz P. Gabriella költőt, írót, irodalomtörténészt, az Előretolt Helyőrség Íróakadémia oktatóját Magyarország Kulturális és Innovációs Minisztériuma a szakmai szervezetek felterjesztése alapján József Attila-díjjal tüntette ki. Jelenleg Nógrád megyében, Szandán él.

*A beregszászi születésű Kristán Attila Jászai Mari-díjas színművészt március 14-én Magyarország Érdemes Művésze díjjal tüntették ki a Pesti Vigadóban. 2013-tól a Nemzeti Színház színművésze.

* A Rákóczi Szövetség Esterházy-díjjal tüntette ki Majnek Antal nyugalmazott munkácsi római katolikus püspököt. A kitüntetés átadására Esterházy János felvidéki mártír politikus emlékezete kapcsán került sor a magyar Országházban március 12-én. A nívós elismerést Majnek Antal a kárpátaljai magyarságért és minden Kárpátalján élő emberért végzett szolgálata elismeréseként vehette át.

Gratulálunk a kitüntetetteknek!

FONTOSABB RENDEZVÉNYEK

2023. március 1. Alkotóműhely szervezésével folytatta idei programsorozatát a Nagyberegi Tájház. A foglalkozáson a csigatészta és a nádsíp készítésével ismerkedhettek meg a Guti Gimnázium tanulói.

2023. március 1. Turák Angéla festményeiből és dekoratív húsvéti tojásaiból Tavasz címmel nyílt kiállítás Ungváron, a Munkácsi utca 54. szám alatti Magyar Házban. A tárlaton a művész 16 festménye látható, ezek tájképek, csendéletek. A művész sajnos egészségi állapota miatt személyesen nem tudott jelen lenni a kiállítás megnyitóján. Az eseményt dr. Zubánics László, az UMDSZ és a KMMI elnöke nyitotta meg, aki beszédében az alkotóról és munkásságáról is beszámolt. A család képviseletében dr. Jacina György, a Kárpátaljai Megyei Novák Endre Kórház igazgató-főorvosa (Turák Angéla fia) és testvére, dr. Turák József osztották meg gondolataikat a jelenlévőkkel.

2023. március 2. Élő irodalom – Shrek Tímea író és Marcsák Gergely költő látogatott el a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Kótyuk István Filológia Campusára. A művészházaspár irodalmi pályájuk kezdetéről, megjelent köteteikről, a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság megalakulásáról és jelenéről beszélt a főiskola hallgatóinak. Shrek Tímea jelenleg a KMI 12 programban vesz részt, valamint elnyerte a 2023-as Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíjat, Marcsák Gergely pedig a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa. A beszélgetés és a felolvasás végén a diákok kérdéseket tettek fel a két irodalmárnak.

2023. március 2. Lengyel János szociográfiai helyzetképe olvasható az Irodalmi Jelen egyik nemrég megjelent számában a kárpátaljai magyar irodalmi életről a háború árnyékában. A megszólaló pályatársakat három csoportra osztotta: akik jelenleg is Kárpátalján élnek, akik valamilyen formában a háború miatt hagyták el szülőföldjüket, illetve akik már régebb óta Magyarországon telepedtek le. https://www.irodalmijelen.hu/…/mi-lesz-veled…

2023. március 2. Életének 84. évében elhunyt Ivan Brovdi kárpátaljai szobrász, festőművész, Ukrajna érdemes művésze. Ivan Brovdi 1939. június 2-án született Ilonokújfaluban, a Nagyszőlősi járásban. Középiskolai tanulmányait Nagykomjáton végezte, majd az Ungvári Iparművészeti Főiskolán szerzett oklevelet 1961-ben. Mesterei között tudhatta többek között Fedor Manajlót és Balla Pált. A művész szobrászként vonult be a köztudatba. Leghíresebb szobrai az 1996-ban készült Szín és vér, Cirill és Metód, illetve A boldog kéményseprő és a macskája, amelyet 2010-ben avattak fel Tóth Bertalan, Munkács legendás kéményseprője tiszteletére. Az utóbbi években a művész a festészetben is sikereket ért el.

2023. március 3. Több mint százmillió forint értékű segélyszállítmányt indított útnak Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára Beregszászból Ukrajna Kárpátokon túli vidékeire.

2023. március 3–5. Rendek között, vonók mögött – népzenész sorsok a XXI. századból elnevezésű előadásával a Kolozsvárról és környékéről érkezett, tíz főből álló zenekar a beregszászi színházban, majd Eszenyben és Munkácson elevenítette meg a Kárpát-medence különleges népzenei örökségét.

2023. március 4. A Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Megyei Honismereti Múzeum egy Opel Vivaro kisbuszt kapott a Visa Jótékonysági Alaptól.

2023. március 5. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) kárpátaljai kirendeltsége legutóbbi beregszászi rendezvényét nagy érdeklődés övezte. Dobsa Beáta, az MCC beregszászi régióvezetője közlése szerint a Könyvbemutató és előadás című rendezvényen Böszörményi-Nagy Gergely, a Brain Bar alapítója, a Design Terminal vezetője mutatta be a magyar fiataloknak szóló, a Nonkonform címmel nemrég megjelent kötetét. A kíséretében érkezett Fa Nándor előadását is nagy izgalommal hallgatták a résztvevők, aki közel 38 éve, 1985. szeptember 26-án indult el Föld körüli útjára.

2023. március 5. A Magyar Református Szeretetszolgálat 2,5 millió forint értékben adott át adományokat a kárpátaljai oktatási intézmények számára. Az átadásra a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán került sor.

2023. március 7. Nyílt napot tartottak a magyar kormánytámogatásból felújított és az elmúlt év szeptemberében ünnepélyes keretek között felavatott Erdélyi Béla Emlék- és Alkotóházban. Az épület – amely a festőművész egykori családi háza – a munkácsi várhegy tövében helyezkedik el. A rendezvényen beszédet mondott Tarpai József, a felújításban közreműködő Zahid Finance Group Kft. vezetője, a Munkácsy Mihály Magyar Ház igazgatója, Kopriva Attila munkácsi festőművész, a művészettudományok kandidátusa, Albertné Simon Edina ungvári magyar konzul. A kiállított művek alkotói között szerepelt a háborús menekült Olekszandr Zsilcov is, aki a vidékünkön tapasztalt támogatásért és az itt kapott segítségnyújtásért tavaly hálája jeléül felajánlott két általa készített képet Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek. A főkonzulátus munkatársai továbbították a műveket. Orbán Viktor levélben köszönte meg a gesztust. A rendezvény az Erdélyi Béla életét és munkásságát bemutató dokumentumfilm levetítésével folytatódott, majd az épület és az udvar bejárásával zárult.

2023. március 8. Csortos Gyula 1883. március 8-án született Munkácson. Születésének 140. évfordulóján a Munkácsy Mihály Magyar Házban állított neki emléket szülővárosának magyar közössége. A dombormű és emléktábla Matl Péter munkácsi szobrászművész alkotása. A gyönyörűen felújított, patinás épületben Munkácsy Mihály szobra és Lehoczky Tivadar emléktáblája után Csortos Gyula emléktáblája került leleplezésre, s az ünnepségen a helyi magyarok mellett magyar diplomaták, a megyei, járási és helyi tanácsok képviselői, valamint a magyar társadalmi szervezetek vezetői is tiszteletüket tették. Az avatóünnepségen köszöntőbeszédet mondott Tarpai József, a magyar ház igazgatója, Cseh Áron ungvári magyar konzul, Matl Péter szobrász. Kornya István, a Nemzeti Színház művészeti műhelyének tagja, a Nemzeti Magazin főszerkesztője a Nemzeti Színház társulatának és Vidnyánszky Attila főigazgatójának az üdvözletét tolmácsolta. Az emléktáblát Tarpai József, Cseh Áron vezető konzul, Kornya István és az alkotó, Matl Péter leplezte le. Közreműködtek a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház művészei, akik a Mónus Dóra által összeállított, 20 perces előadással idézték fel Csortos Gyula életének legfontosabb eseményeit.

2023. március 9. Tarasz Sevcsenko, a költő, művész, a leghíresebb ukrán szabadságharcos születésének 209. évfordulója alkalomból a megyeszékhelyen virágokat helyeztek el emlékművénél, a Népi téren. Az ünnepségen részt vettek az ukrán fegyveres erők katonái, a rendfenntartó struktúrák alkalmazottai, képviselők, megyei és városi vezetők, tisztviselők és a helyi lakosok.

2023. március 9. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma a felvételizők részére Nyílt napot szervezett.

2023. március 9. A Kárpátaljai Szövetség dísztermében a magyar széppróza napja alkalmából megrendezésre került a Kárpátaljai írók a pulpituson irodalmi rendezvény. Köszöntő beszédet mondott Grezsa István, a Kárpátaljai Szövetség elnöke. Seremet Sándor főtitkár beszélgetőtársa volt a beregszászi Lőrinc P. Gabriella költő, író, a Magyar Írószövetség elnökségi tagja, a beregszászi Csornyij Dávid történész doktorandusz, költő, a tiszabökényi Dupka György író, történész, a Magyar Irószövetség választmányi tagja, a csapi Kertész Dávid író, újságíró, a munkácsi Kopriva Nikolett költő, grafikus, a Magyar Irószövetség választmányi tagja. A téglási származású Bernáth Ferenc Artisjus-díjas gitárművész előadásában felcsendültek saját és más zeneszerzők művei. A beszélgetés után az irodalmárok egy-egy alkalomhoz illő alkotást olvastak fel. A rendezvény jó hangulatú fogadással zárult.

A rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel mások mellett Böszörményi Zoltán, a Magyar PEN Club elnöke, az Irodalmi Jelen főszerkesztője, Varga Melinda költő, az Irodalmi Jelen munkatársa, Szalipszki Endre nyugalmazott beregszászi főkonzul, Kovács Sándor honismereti szakíró és Benza György, a KSZ elnökségi tagjai is. A rendezvényt támogatta a Magyar Írószövetség és a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége.

2023. március 13. Dr. Csernicskó István a KMAT elnöke, HOGYAN KREÁLJUNK NYELVEKET? A nyelvpolitika mint a nemzetépítés és identitáskonstrukció eszköze címmel székfoglaló előadást tartott az MTA Székház Nagyteremében.

2023. március 14. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója alkalmából kiállításmegnyitóval egybekötött ünnepi megemlékezésre került sor Magyarország Ungvári Főkonzulátusán. Az egybegyűlteket Albertné Simon Edina konzul asszony köszöntötte, majd a Himnusz közös éneklését követően Bacskai József főkonzul mondott köszöntőt március 15-e, a nemzeti ünnep alkalmából. A magyar Országgyűlés Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából Petőfi-emlékévet hirdetett a 2022/23-ra. Magyarország Ungvári Főkonzulátusa Balla Pál festőművész a témához kapcsolódó alkotásaiból összeállított tárlattal emlékezik a nemzet költőjére. Fuchs Andrea, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége Munkácsy Mihály Képzőművészeti Egyesületének alapító tagja és titkára méltatta Balla Pál (1930–2008) festőművészt, aki egykoron rajztanára is volt. A rendezvényt az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Magyar Tannyelvű Középiskola diákjainak tematikus műsora színesítette.

2023. március 14. Barackfát ültetett a Beregszászi Kossuth Lajos Líceumban Babják Zoltán, Beregszász polgármestere és Fegyir Sándor, az Ungvári Nemzeti Egyetem professzora, aki jelenleg az ukrán fegyveres erőknél teljesít szolgálatot. A hírt a polgármester közölte Facebook-oldalán: „Egy barackfát ültettünk a tanintézmény területén, mely szimbolikus erővel bír, hiszen a legenda szerint pont egy ilyen gyümölcsfa alatt tartott gyűléseket Kossuth Lajos Beregszászban, az 1848–49-es forradalom kezdete előtt. Az ilyen jellegű események, kellemes beszélgetések és tapasztalatcserék hozzájárulnak az új hagyományok megteremtéséhez. Átfogó támogatásunkról biztosítottam Fegyir Sándort. Együtt a győzelemért!” – olvashatjuk a bejegyzésben.

2023. március 14. Ünnepi megemlékezést szervezett a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (BKÉSZ) az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 175. évfordulója alkalmából. A rendezvénynek a Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokház adott otthont.

2023. március 15. Az orosz–ukrán háborúban életét vesztette az 51 éves Strempel József – tudatta a Nagybocskói Községi Tanács. A rahói járási falu magyar származású szülöttje március 15-én hunyt el a Luhanszk megyében zajló hadműveletek során. Nyugodjon békében!

2023. március 15. Az Ukrajnában zajló háború miatt március 15-én Ungváron, a Petőfi-szobornál ismét csak szűk körű, csendes koszorúzással méltatták az 1848–49-es forradalmat és szabadságharcot, s annak hőseit. Bacskai József, Magyarország ungvári főkonzulja, Cseh Áron vezető konzul, Albertné Simon Edina, Ónody Rita Éva, Csizmadia Alexandra konzulok, Balogh Lívia, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Ungvári Középszintű Szervezetének (UKSZ) elnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, Rezes József, a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulásának ügyvezető igazgatója, Palkó Katalin, a KMKSZ UKSZ alelnöke, Spenik Sándor, az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, Kulin Zoltán, a TV21 Ungvár igazgatója, Sepella-Brenzovics Erzsébet, a Kárpátalja lapigazgatója, Kulin Judit, a KMKSZ Ungvári Városi Alapszervezetének elnöke, az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Magyar Tannyelvű Középiskola igazgatója, Györke Róbert, a KMKSZ Nagygejőci Alapszervezetének elnöke, a Nagygejőci Gimnázium igazgatója és más magyarságszervezetek képviselői helyezték el a koszorúikat és virágaikat csendben tisztelegve a 175 évvel ezelőtti márciusi események és az akkori hősök előtt.

Az Ungvári Nemzet Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézetének megújult diákönkormányzata ünnepi előadással méltatta az 1848–1849-es forradalom hőseit. A kárpátaljai születésű Magyar Árpád István képzőm* űvész kiállítását Zubánics László, az UNE UMOTI tanszékvezetője nyitotta meg. A magyar történelmi alakokat ábrázoló képkiállítást az intézet ajándékul kapta.

* A beregszászi magyarság ökumenikus istentiszteletre gyűlt össze a város római katolikus templomában, ahol Molnár János római katolikus püspöki helynök-esperes és Taracközi Ferenc református lelkipásztor osztotta meg gondolatait a megjelentekkel. Majd az ünnepet méltatók a kétszáz éve született forradalmár, költő, nemzeti hős, Petőfi Sándor szobránál hajtottak fejet és helyezték el az emlékezés koszorúit, tisztelegve a márciusi ifjak és az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt. A Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége nevében (MÉKK) nevében Dupka Nándor elnökségi tag koszorúzott.

* A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán is megemlékeztek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról. A rendezvény Petőfi Sándor Nemzeti dal című költeményével kezdődött, a verset Nagy Jonatán főiskolai hallgató szavalta el. Bacskai József, az ungvári főkonzulátus főkonzulja tolmácsolta Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökének honfitársaihoz intézett szavait.

* Badalóban ünnepi istentisztelet keretében emlékeztek meg az 1948–49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról, majd megkoszorúzták a református templom külső falán 1938-ban elhelyezett Petőfi-emléktáblát.

* Nagyszőlősön csendes koszorúzással emlékeztek meg az 1848–49-es forradalom és szabadságharc dicső napjairól báró Perényi Zsigmondnak, a szabadságharc vértanújának szobránál.

* Visken is megemlékeztek az 1848–49-es forradalomról és szabadságharcról. Az intézmények és civil szervezetek képviselői a református templom előtti téren tartottak megemlékezést.

* Az egykori máramarosi koronavárosban, Técsőn ünnepi istentisztelet keretében emlékeztek meg az 1848‒49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulójáról.

* Aknaszlatina zsúfolásig megtelt római katolikus templomában színvonalas ünnepi műsorral emlékeztek meg a szabadságharc hőseiről.

* Gyertyánliget magyarsága is összegyűlt, hogy megemlékezzen a forradalom és szabadságharc 175. évfordulójáról.

2023. március 15. A magyar kormány az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) nemzeti kisebbségi főbiztosának segítségét kérte azon új ukrán törvény végrehajtásának elhalasztása érdekében, amelynek értelmében szeptembertől gyakorlatilag megszűnnének az országban a kisebbségi iskolák – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Hágában.

2023. március 16. Lyukas magyar zászlót kapott Fegyir Sándortól Magyarország Ungvári Főkonzulátusa. A Kárpátaljai Megyei Tanács csütörtöki plenáris ülésén Fegyir Sándor, az Ungvári Nemzeti Egyetem fronton harcoló professzora, a megyei tanács képviselője a kárpátaljai 101-es önálló területvédelmi dandár 68. zászlóalj katonáinak aláírásával ellátott lyukas ’56-os zászlót adott át Csizmadia Alexandra konzul asszonynak, külgazdasági attasénak.

2023. március 16. Játszóházi programot szervezett a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumban. A foglalkozáson 5. és 6. osztályos diákok vettek részt.

2023. március 16. Jana Palincsak fiatal, tehetséges festőművész első ízben jelentkezett önálló kiállítással Munkácson, a Munkácsy Mihály Magyar Ház Kiállítótermében. Jana Palincsak, a Dombói Művészeti Iskola tanára nyerte el idén a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának (RIT) ösztöndíját a zugói templom ikonosztázáról készült festményével, amely mű ugyancsak látható a festőművésznő kedvenc színére utaló Ultramarinkék című kiállításon. A kiállítás megnyitóján beszédet mondott dr. Ónody Rita Éva ungvári magyar konzul, Kopriva Attila festőművész, a Kárpátaljai Képzőművészeti Főiskola docense, a művészettudományok kandidátusa, Jana egykori tanára. Az eseményen Olekszij Marhacsev szaxofonjátéka tette emelkedettebbé a hangulatot.

2023. március 16. Magyarország Beregszászi Konzulátusa az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója alkalmából szervezett kiállítást kárpátaljai ukrán és magyar festőművészek alkotásaiból. A kiállításon az érdeklődők többféle tematikájú alkotásokat csodálhattak meg. Az eseményen Molnár-Friedrich Szilvia konzul asszony köszöntötte az egybegyűlteket, majd Gyebnár István misszióvezető osztotta meg ünnepi gondolatait. A diplomata ismertette a kiállításon megtekinthetők többek között Erfán Ferenc, Kopriva Attila, Villasek Tibor, Szerhij Biba, Habda László festményei. Közreműködött a Beregszászi Rezeda Folkműhely néptáncegyüttese. Ezúttal Szilágysági regrutabál címmel adott elő ünnepi műsort, amelyben a szilágysági népzenén és néptáncon kívül a március 15-éhez fűződő toborzószokások, énekek és regruta tradíciók is megelevenedtek. Az együttes művészeti vezetői Orosz Péter és Várady Enikő.

2023. március 16. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) a magyarok nemzeti ünnepe alkalmából Emlékezzünk március 15-re! címmel alkotói pályázatot hirdetett, amelyre több mint száz pályamunkát küldtek be a tagcsaládok Kárpátalja különböző településéről. A legtalálékonyabbak március 16-án kapták meg jutalmukat a beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokházban szervezett ünnepélyes díjátadón. Köszöntőbeszédetmondott Tarpai József, a KMNE elnöke, Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnöke, dr. Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára. Mindegyik gyerek dicséretet érdemel, ugyanakkor Tóth Szofi nevét külön kiemelték, hiszen háromévesen teljes átéléssel adta elő Petőfi Sándor Nemzeti dalának részletét. A videót néhány nap alatt több mint 1,5 millióan tekintették meg.

2023. március 16. A Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) felhívására a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ungvári Középszintű Szervezetének (KMKSZ UKSZ) közbenjárásával kapott zongorát a Nagydobronyi Művészeti Iskola. Az ünnepélyes átadásra Csongoron került sor a református egyház által felajánlott épületben, ahol az intézmény ideiglenesen működik. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára és Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke. Az örömteli eseményen jelen volt Balogh Lívia, a KMKSZ UKSZ elnöke, Kovács Attila, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja, Nagy Ferenc, a nagydobronyi kistérség polgármestere, Baksa András, Csongor elöljárója, valamint a polgármesteri hivatal munkatársai és a zeneiskola tantestülete.

2023. március 17. A Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Megyei Honismereti Múzeumban fontos eseményre került sor: Ukrajna Népművésze, a híres énekesnő, az Érdemes Akadémiai Kárpátaljai Népi Kórus szólistája, Ungvár díszpolgára, Labik-Popovics Klára hozzátartozói az intézménynek adományozták színpadi jelmezeit. A színpadi viseletek a kárpátaljai népcsoportok nemzeti díszeit, öltözködési hagyományait tükrözik, jól megőrzöttek, nemcsak néprajzi, hanem történelmi értékkel is bírnak.

2023. március 17. A Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány és az ankarai központú Türksoy, a Türk Nemzetközi Kulturális Szervezet együttműködésében kiírt nemzetközi műfordítói pályázat nyertesei vették át helyezésükért járó díjaikat Kiskunfélegyházán, a Móra Ferenc Művelődési Központban tartott városi ünnepségen. A 20 ezer dollár összdíjazású műfordítói pályázat díjait Lezsák Sándor, Sultan Raev, valamint Csányi József, Kiskunfélegyháza polgármestere, Szűcs Olga, a Tolsztoj Társaság elnöke és Vári Fábián László, a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának vezetője adta át a közép-ázsiai műfordítóknak.

2023. március 18. Bartók Béla zeneszerző, zongoraművész, népzenekutató születésének 142. évfordulója alkalmából „Erdő mellett nem jó lakni…” címmel szervezett népdalszemlét a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) a felső-Tisza-vidéki magyar tannyelvű és vasárnapi iskolák növendékei számára. A rendezvénynek a rahói Magyar Ház adott. Köszöntőbeszédet mondott Benedek Imre, a KMPSZ alelnöke, Ájben István, a gyertyánligeti hétvégi vasárnapi iskola vezetője, Keszler Mária, a KMPSZ Rahói Járási Szervezetének elnöke. A népdalszemlén összesen 52 gyermek vett részt. Fellépéseiket követően a Kőrösmezői Középiskola növendékei a március 15-re készített ünnepi műsorukat adták elő.

2023. március 18. Két év után újra jelenléti formában Beregszászban találkoztak a 27. „Átal mennék én a Tiszán…” kárpátaljai népdaléneklési verseny résztvevői a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) szervezésében. A program szakmai partnere 2017-es megalakulása óta a Hagyományok Háza Hálózat – Kárpátalja. A verseny elején Várady Enikő, a Hagyományok Háza Hálózat – Kárpátalja kulturális szervezője, Fodor Éva, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) irodaigazgatója, Pál Katalin, a program védnöke, a Hagyományok Háza Hálózat – Kárpátalja vezetője is köszöntötte az egybegyűlteket, A verseny zsűrijét idén Bárdosi Ildikó, a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium oktatója, Pál Eszter, a Magyar Állami Népi Együttes és a Szalonna és Bandája szólistája, Juhász Erika, a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézetének mesteroktatója, valamint Pál Lajos, a verseny elindítója, a Magyarország érdemes művésze, népzenetanár alkották. A kategóriák arany minősítésű helyezettjei értékes ajándékban részesültek.

2023. március 18. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) minden évben szervez MunKaland járatokat. Ezeken az alkalmakon a családoknak, főként a gyerekeknek lehetőségük nyílik betekintést nyerni egy-egy szakma, hivatás rejtelmeibe. Ezúttal a Beregszentmiklóson működő szoborparkba látogattak el, 25 fő részvételével. Az ott dolgozó Matl Péter szobrászművész tartott színes bemutatót számunkra.

2023. március 19. Megújult köntösben láthatta újra Gogol Háztűznézőjét a beregszászi színház előadásait kedvelő közönség a premieren. A vígjátékot a színház alapítója, Vidnyánszky Attila rendezte. A két felvonásban játszott komédia pikantériáját az adja, hogy az eredetileg túlnyomórészt férfi karaktereket felvonultató darabot a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház női szereplői testesítik meg a kialakult háborús helyzetre való tekintettel. A társulat 7 női szereplője és egyetlen férfi színésze most is zseniálisat alkotott.

2023. március 19. A KMPSZ szervezésében Nagydobronyban rendezték meg a Kazinczy szépkiejtési verseny kárpátaljai döntőjét. A szakmai zsűri elnöke Szántó Edit, az Anyanyelvápolók Kárpátaljai Szövetségének elnöke volt, tagjai: Bak Éva a KMPSZ és a KMKSZ képviseletében, Uszkai Valéria és Varga Sándor magyartanárok. A zsűri döntése értelmében a felső tagozat első öt helyezettje képviselheti majd Kárpátalját április 20-án Győrben a Kárpát-medencei döntőben.

2023. március 21. A Kárpátaljai Megyei Néprajzi Szabadtéri Múzeum termében tartották a Győz a tavasz című képző-, díszítő- és iparművészeti kiállítás megnyitóját. A művészeti eseményen 10 különböző technikával dolgozó művész vett részt. A művek témái rendkívül változatosak, de minden művészt egy közös cél egyesít: Ukrajna felszabadítása és az ellenség feletti győzelem. A kiállítás szervezője a Kárpátaljai Megyei Szervezési és Módszertani Kulturális Központ.

2023. március 21. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet az elmúlt évekhez hasonlóan idén is nagy sikerrel rendezte meg a Kárpát-medencében, illetve a világban szétszórtan élő, valamennyi magát magyarnak valló óvodás, diák és egyetemista számára a magyar zászló és címer tárgykörben kiírt rajz- és esszépályázatot. A pályázók idén – Petőfi Sándor születésének bicentenáriumára, valamint Kölcsey Ferenc Hymnus, a Magyar nép zivataros századaiból című költeménye megírásának ugyancsak 200. évfordulójára emlékezve – az „Isten, áldd meg a magyart!” jelmondat mentén is benyújthatták alkotásaikat. Kárpátalján  a háborús helyzet sem szegte a gyerekek és fiatalok alkotókedvét, s szép számban nyújtották be pályaműveiket mindkét kategóriában. A díjazott alkotásokból ideiglenes tárlat nyílt Magyarország Ungvári Főkonzulátusán. A díjátadóünnepségen köszöntő beszédet mondott Bacskai József főkonzul, Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, az orosz‒ukrán háború nemzetpolitikai hatásainak stratégiai elemzéséért és nyomon követéséért felelős miniszteri biztos, a pályázat védnöke, Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke. A rendezvényt az Ungvári Művészeti Iskola diákjainak műsora színesítette. A díjazottjak értékes ajándékban részesültek.

2023. március 24. Az elmúlt évet értékelő kibővített közgyűlést tartott a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása (KHÖT). A rendezvénynek a makkosjánosi Helikon Hotel konferenciaterme adott helyet. A fórum elején egyperces néma főhajtással emlékeztek a háború áldozataira. Ezután Rezes József, a KHÖT ügyvezető igazgatója köszöntötte a jelenlévőket, majd ismertette a anapirendi pontokat. A kistérségek összefogásának fontosságáról,  karitatív szervezetek humanitárius segélyeinek célba juttatásáról, a rászorulók megsegítéséről, a menekültek fogadásáról, ellátásáról, a szociális kártyarendszer bővítéséről, az oktatás problémáiról és az ezzel kapcsolatos önkormányzati feladatokról és más kérdésekről fejtette ki gondolatait Bacskai József ungvári magyar főkonzul, Volodimir Csubirko, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke, Ljah Sándor, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás Nemzetiségi és Vallásügyi Főosztályának vezetője, Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke, Rezes Károly, a Beregszászi Járási Tanács elnöke. Ezután Babják Zoltán, a KHÖT elnöke tartotta meg az elmúlt időszakot összefoglaló beszámolóját, melynek elején konstatálta: kiváló munkát végeztek a polgármesterek, akiknek olyan körülmények között kellett eredményeket felmutatniuk, amilyenekre korábban nem volt példa. Oroszi József, a tiszapéterfalvai kistérség polgármestere felolvasta a KHÖT tagságának köszönőlevelet, amelyben elsősorban a karitatív szervezetek, a testvértelepülések, valamint Magyarország Kormányának hathatós támogatásait emelték ki.

2023. március 25. A BorzsaVári Zenekar és a Kárpátaljai KultúrKaraván Program szervezésében a BorzsaVári Zenekar Keresem az Álmot című népzenei lemezének bemutatójára került sor a Kárpátaljai Szövetség budapesti székházában.

2023. március 25. Az MTA Domus Collegium Hungaricumban a Momentum Doctorandus szervezésében bemutatták a Terítéken a tudomány. Társadalomtudományt mindenkinek! című kötetet. A kerekasztal-beszélgetésben részt vett Ferenc Viktória nyelvész, szociolingvista, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet kutatója, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatója, Kovály Katalin geográfus, a CSFK Földrajztudományi Intézetének tudományos munkatársa, Nagy Gabriella geográfus, a Pécsi Tudományegyetem, TTK Földtudományok Doktori Iskola PhD hallgatója. A beszélgetést moderálta: Ráti Emese online szerkesztő, újságíró.

2023. március 25. Bartók Bélára emlékezve tartotta meg a művészeti iskolákban oktató pedagógusok számára szervezett konferenciáját a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ). A rendezvénynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) adott otthont. A rendezvényre Kárpátalja 13 művészeti iskolájából 63 zenepedagógus érkezett. Az előadások témájának meghatározásakor a szervezők kiemelt figyelmet fordítottak a tehetséggondozásra. Beszédet mondott Kepics Andzselika, a KMPSZ művészeti szekciójának vezetője, Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke. Bartók Béla pályafutásáról Fring Erzsébet, a Beregszászi Horváth Anna Gimnázium művészettanára tartott előadást. Majd Bartók Béla gyűjtéséből Kokas Erzsébet, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola népiének oktatója adott elő. Bartók Béla művei is felcsendültek a művészeti iskolák oktatói, valamint növendékei előadásában.

2023. március 27. Koszorúzással és ünnepi nyitóeseménnyel vette kezdetét a II. Rákóczi Ferenc előtt tisztelgő egyhetes Rákóczi Napok rendezvénysorozat a fejedelem nevét viselő beregszászi főiskolán.

2023. március 29. Lakitelken, a Nemzeti Művelődési Intézet XVII. stratégiai konferenciáján a házigazdák nevében Novák Irén, a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője üdvözölte a Kárpát-medencei Közművelődéi Kerekasztal (KKK) erdélyi, vajdasági, felvidéki, kárpátaljai és a muravidéki tagszervezetek képviselőit.

A konferencia után a KKK-tagok megbeszélést folytattak, régióként beszámoltak a közösségi művelődés eredményeiről, a pandémia, a háborús helyzet miatt kialakult gazdasági, társadalmi és kulturális kihívásairól, felvázolták a megoldási lehetőségeket, számba vették az együttműködési lehetőségeket, és a Kárpát-medencei szintű programok lebonyolításához kértek támogatást és szakmai segítséget.

A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézetet dr. Zubánics László elnök, dr. Dupka György igazgató Szemere Judit kulturális programmenedzser képviselte.

A tanácskozáson részt vevő további küldöttségek vezetői: dr. Széman Péter, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (Kolozsvár) elnöke, egyben a KKK szóvivője; Kormányos Katona Gyöngyi, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (Zenta) igazgatója; Soós Mihály, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (Lendva) igazgatója; Takács Ottó, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet (Dunaszerdahely) igazgatója.

2023. március 30. A munkácsi temető katonai parcellájában helyezték örök nyugalomra a barkaszói Csalló Kázmért, a háború újabb, kárpátaljai magyar áldozatát. Az 56 éves férfi március 24-én a fronton vesztette életét. A 73. különálló területvédelmi zászlóalj katonájának búcsúztatójára a városi ravatalozóban került sor, itt vettek tőle végső búcsút rokonai, családja, közeli és távoli barátai, bajtársai, valamint mindazok, akik ismerték. Csalló Kázmért református szertartás szerint helyezték örök nyugalomra.

*Magyarország támogatást nyújtott a háborúban nemrég elhunyt Strempel József családjának is. Eddig már tizenhat kárpátaljai magyar nemzetiségű áldozata van a tavaly február 24-én kirobbant orosz–ukrán háborúnak.

*Volodimir Zelenszkij államfő megbízásából posztumusz kitüntetéseket adott át elhunyt kárpátaljai katonák családtagjainak Viktor Mikita kormányzó a megyei közigazgatás aulájában. A kitüntetettek között van a 45 évesen elhunyt Literáti Sándor, akinek Ukrajna védelmi minisztériuma a „15 év hűséges szolgálatért” kitüntetést ítélte oda, a posztumusz átadott elismerést özvegye vette át. Az eseményen Kárpátalja katonai kormányzója úgy fogalmazott, hogy kárpátaljaiak százai áldozták fel életüket Ukrajna függetlenségéért. Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak!

2023. március folyamán. Pákh Imre a Latorca-parti városból elszármazott amerikai üzletember bíróság elé citálja a munkácsi városvezetést, amiért az elrendelte a turulszobor „törvénytelen és barbár ledöntését”. A szobor 2008-as felállításában részes Pákh Imre szerint egyetlen helyi jogász sem vállalta az ügyet, ezért egy Munkácstól sok száz kilométerre praktizáló ukrán ügyvédet kért fel, hogy kezelje a pert. A munkácsi várban egykor szárnyaló turult tavaly októberben bontották le, amikor a helyi politikában domináló Baloga-klán a műemlékvédelmi bizottság állásfoglalása nélkül áttolta a városvezetésen a szobor eltávolítását. A helyére Ukrajna szigonyos címere került.

* A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat (BJMSZ) és a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása (KHÖT) folyamatosan indítja a humanitárius segélyszállítmányokat Ukrajna háború sújtotta övezeteibe.

* Összehangolt támogatást nyújt Kárpátalján a kisvárdai székhelyű Tisza Európai Területi Társulás (Tisza ETT), valamint a Várda Hagyományőrző és Kulturális Egyesület.

Értékmentés

Az 1995–2007 között a Kárpátaljai Magyar Könyvek (KMK) sorozatban kiadott papír alapú könyveket is digitalizálta az OSZK Elektronikus Könyvtára.

 1. Bartha Gusztáv. Sajgás. Kisregény. KMK, 181. Ungvár–Bp., 2008. https://mek.oszk.hu/23400/23462/23462.pdf
 2. Bartha Gusztáv. Talált történetek. Novellák és színművek. KMK, 143. Ungvár–Bp., 2006. https://mek.oszk.hu/23400/23465/23465.pdf
 3. Horváth Sándor. Álmos tájakon járok. Válogatott elbeszélések, szociográfiák. Illusztráció: Jankovics Mária. KMK, 112. Intermix Kiadó, Ungvár–Bp., 2002. https://mek.oszk.hu/23400/23458/23458.pdf
 4. Horváth Sándor. Rát. Szociográfia. KMK, 96. Intermix Kiadó, Ungvár–Bp., 1999. https://mek.oszk.hu/23400/23499/23499.pdf
 5. Lengyel János. A valóság szaga. Kisprózai vegyestál verskörettel, kárpátaljai módra. Illusztrációk: Magurszky Norbert. KMK, 142. Intermix Kiadó, Ungvár–Bp., 2006. https://mek.oszk.hu/23400/23460/23460.pdf
 6. Lengyel János. Fallal az arcnak. Történetek. KMK, 180. Ungvár–Bp., 2008. https://mek.oszk.hu/23400/23463/23463.pdf
 7. Nagy Zoltán Mihály. Az idő súlya alatt. Novellák. KMK, 105. Intermix Kiadó, Ungvár–Bp., 2001. https://mek.oszk.hu/23200/23294/23294.pdf
 8. Nagy Zoltán Mihály. Páros befutó. Kisregény. Illusztráció: Jankovics Mária. KMK, 111. Intermix Kiadó, Ungvár–Bp., 2002. https://mek.oszk.hu/23200/23295/23295.pdf
 9. Nagy Zoltán Mihály. A teremtés legnehezebb napja. A Sátán fattya című trilógia 3 része, 2 kiadás. KMK, 144. Intermix Kiadó, Ungvár–Bp., 2006. https://mek.oszk.hu/23400/23459/23459.pdf
 10. Bakos Kiss Károly. Legyen vers. Versek. Illusztráció: Koszták István. KMK, 162. Ungvár–Bp., 2007. https://mek.oszk.hu/23300/23308/23308.pdf
 11. Balla Teréz. A hallgatás oszlopai. Versek. Illusztrációk: Réti János. KMK, 60. Ungvár–Bp., 1995. https://mek.oszk.hu/23200/23286/23286.pdf
 12. Bartha Gusztáv. Kékben, feketében. Versek. Illusztráció: Matl Péter. KMK, 137. Ungvár–Bp., 2005. http://mek.niif.hu/23300/23302/23302.pdf
 13. Becske József Lajos. Barlangok mélyén. Versek. Illusztráció: Becske József Lajos. KMK, 136. Ungvár–Bp., 2005. https://mek.oszk.hu/23300/23301/23301.pdf
 14. Becske József Lajos. Átkozott szerepben. Versek. Illusztráció: Becske József Lajos. KMK, 163. Ungvár–Bp., 2007. https://mek.oszk.hu/23300/23307/23307.pdf
 15. Ferenczi Tihamér. A csenden túl. Versek. Horvát Anna illusztrációival. KMK, 124. Ungvár–Bp., 2004. https://mek.oszk.hu/23300/23300/23300.pdf
 16. Füzesi Magda. A bohóc dala. Versek. Jankovics Mária illusztrációival. KMK, 116. Ungvár–Bp., 2003. https://mek.oszk.hu/23200/23297/23297.pdf
 17. Füzesi Magda. Mérsékelt égöv. Régi és új versek. KMK, 167. Ungvár–Bp., 2007. https://mek.oszk.hu/23300/23309/23309.pdf
 18. Mester Magdolna. Zéró-állapot. Versek és prózák. Illusztráció: y-art stúdió. KMK, 146. Ungvár–Bp., 2006. https://mek.oszk.hu/23300/23303/ ;
 19. Nagy Zoltán Mihály. Új csillagon. Versek. Jankovics Mária illusztrációival. KMK, 115. Ungvár–Bp., 2003. https://mek.oszk.hu/23200/23296/23296.pdf
 20. Simon Menyhért. Írtam lelkes ifjúi hittel. Válogatott versek. Összeállította: Bagu Balázs. KMK, 94. Ungvár–Bp., 1998. https://mek.oszk.hu/23200/23291/23291.pdf
 21. Zselicki József: Hír. Versek. Illusztráció: Tóth Lajos. KMK, 156. Ungvár–Bp., 2007. https://mek.oszk.hu/23300/23306/23306.pdf
 22. Kovács Vilmos. Ha rám szakad a Végtelen idő (70 vers a hetvenedik születésnapra). Összeállította és az előszót írta: Gortvay Erzsébet. KMK, 85. Ungvár–Bp., 1997. https://mek.oszk.hu/23200/23292/23292.pdf
 23. Kovács Vilmos. Ma kiáltsatok. Válogatott versek a költő születésének 80., halálának 30. évfordulójára. Nagy Zoltán Mihály összeállításában. KMK, 154. Ungvár–Bp., 2007. https://mek.oszk.hu/23300/23305/23305.pdf
 24. Kovács Vilmos. Holnap is élünk. Regény. III. kiadás. Elbeszélések. Sajtó alá rendezte, a jegyzeteket és az utószót írta: Barzsó Tibor. KMK, 155. Ungvár–Bp., 2007. https://mek.oszk.hu/23400/23461/23461.pdf
 25. Kótyuk István. Anyanyelvünk peremén. Tanulmányok. KMK, 58. Ungvár–Bp., 1995. https://mek.oszk.hu/23500/23507/; https://mek.oszk.hu/23500/23507/23507.pdf
 26. Kincses (Kótyuk) István. Rongybaba. Gyermekversek. Illusztráció: Bergelyi János. KMK, 70. Ungvár-Bp., Ungvár–Bp., 1995. https://mek.oszk.hu/23400/23473/23473.pdf
 27. Leszja Ukrajinka. Erdei rege. Tündérjáték három felvonásban ukránul és magyarul, ukránból fordította Kótyuk István. KMK, 33. Ungvár–Bp., 1993. https://mek.oszk.hu/23400/23466/23466.pdf
 28. Kárpát-medencei magyar paletta. Técsői Hollósy Simon napok, 1993. Összeállította: Szöllősy Tibor. Az antológia szerzői: Kovács  Elemér, Antall József (Budapest), N. Z., Imre Sándor, Szöllősy Tibor, Németh Lajos (Budapest), Murádin Jenő (Kolozsvár), Balla László, Duranci Béla (Vajdaság), Jurecskó László (Miskolc), Szabó Lilla (Budapest), Véső Ágoston (Nagybánya), Tárczy Andor. KMK, 32. Ungvár–Bp., 1993. https://mek.oszk.hu/23500/23508/23508.pdf
 29. Ilku Marion József. Portré-karikatúrák. Kárpát-medencei arcképcsarnok. KMK, 92. Ungvár–Bp., 1998. https://mek.oszk.hu/23500/23509/23509.pdf
 30. Orosz Ildikó. A magyar nyelű oktatás esélyei Kárpátalján. Dokumentum-gyűjtemény. KMK, 43. Ungvár–Bp., 1995. https://mek.oszk.hu/23500/23523/23523.pdf
 31. Deák Ferenc dr. Fiatalok fiataloknak önmagukról. KMK, 78. Ungvár–Bp., 1995. https://mek.oszk.hu/23500/23522/23522.pdf
 32. Deák Ferenc dr. Jövőbe tekintve. Iskolapedagógiai írások. KMK, 71. Ungvár–Bp., 1994. https://mek.oszk.hu/23500/23521/23521.pdf
 33. Árpa István dr. Ének-zene. Ének a bölcsödében, zene az óvodában, ének-zene az általános iskola 1-4 osztályában. Módszertani segédkönyv. KMK, 55. Ungvár–Bp., 1995. https://mek.oszk.hu/23500/23520/23520.pdf
 34. Árpa István dr. Integrált művészeti nevelés. Mese-vers, ének-zene, játék- rajz. Módszertani ajánlások óvodások és általános iskolák alsó osztályos tanulóinak esztétikai neveléséhez. KMK, 76. Ungvár–Bp., 1994. https://mek.oszk.hu/23500/23519/23519.pdf
 35. Bagu Balázs. Tanterv. Óvodák, elemi és általános iskolák számára / Népismeret. KMK, 30. Ungvár–Bp., 1993. https://mek.oszk.hu/23500/23518/?from=rssű
 36. Imre Éva. Szöveggyűjtemény. Segédkönyv a magyar nyelv tanításához. Tollbamondás gyűjtemény. KMK, 90. Ungvár–Bp., 1997. https://mek.oszk.hu/23500/23524/23524.pdf
 37. Bagu Balázs – dr. Deák Ferenc. Beszéljünk magyarul. Magyar nyelvi tanterv és segédanyag a nem magyar iskolákban tanulók és tanítók számára. Kezdő csoport. KMK, 182. Ungvár–Bp., 2008. https://mek.oszk.hu/23500/23525/23525.pdf
 38. Keresztyén Balázs. Magyar művelődési hagyományok kárpátaljai lexikona. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 1995. https://mek.oszk.hu/23500/23501/23501.pdf.
 39. Keresztyén Balázs: a Kárpátok alján. KMK, 19. Ungvár–Budapest, 1993. https://mek.oszk.hu/23800/23824/23824.pdf
 40. Rákóczi virágai. KMK, 8. Ungvár–Budapest, 1992. https://mek.oszk.hu/23600/23608/23608. Irodalmi barangolások pdf

XXVII. (XXIV.) évfolyam, 7. (357.) szám. 2023. április 1.

Ez lesz 2023 ÁPRILISÁBAN

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

Fontosabb események

* Az ukrán parlament újabb 90 nappal meghosszabbította a hadiállapotot. Emellett a parlament támogatta az általános mozgósítás időtartamának meghosszabbítását is.

2023. április 1. A Munkácsy Mihály Magyar Ház minden érdeklődőt szeretettel vár és hív nyílt napjára szombaton 11:00 (k-e. i. sz.) órakor. A program keretén belül sor kerül a történelmi Osztrák–Magyar Banképület és a bankmúzeum bemutatására, a kiállítóterem látogatására, valamint húsvéti kézműves foglalkozásokra.

2023. április 3-23. A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház szeretettel hívja az érdeklődőket az alábbi áprilisi programokra:

További információ, helyfoglalás: +380664528505, +380961135059, bszinhaz.szervezo@gmail.com. Az időpontok közép-európai idő szerint értendők.

2023. április 4. Húsvétváró a Nagyberegi Tájházban – locsolkodással egybekötött húsvéti foglalkozás (hagyományos tojásdíszítési technikák ismertetése, sárgatúró készítése). Kezdete: 10.00 óra.

2023. április 4. Turák Angéla és Fedor Aranka két elismert kárpátaljai festőművésznő munkáiból rendeznek kiállítást Magyarország Ungvári Főkonzulátusának aulájában. Kezdete: 15.00-kor (k. e. i.).

2023. április 9–10. Húsvét.

2023. április 11. A magyar költészet napja. Alkalomhoz illő irodalmi rendezvények, versfelolvasások a magyarlakta települések tanintézeteiben.  

2023. április 11. Vers a tér(b)en! – közös versmondás Beregszászban. Szervező: Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet. A résztvevők Petőfi Sándor Nem megyek én innen sehova című költeményét szavalják el. Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, átrium. Kezdete: 11.11 óra (közép-európai i. sz.)

2023. április 12. Március 15-i állami kitüntetések átadása a beregardói Perényi Kultúrpalotában az ungvári főkonzulátus és a beregszászi konzulátus szervezésében.

2023. április 15. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet gyalogtúrát szervez a Volóc fölé magasodó Buzsora 1095 méteres csúcsára (mivel az április szeszélyes, a túra megvalósulása az időjárási körülményektől függ). Túravezető: Vezsdel László. Részletek az egyesület honlapján: https://www.karpataljaihazajaro.com/.

2023. április 16. A holokauszt magyarországi (kárpátaljai) áldozatainak emléknapja.

Vendégségben

2023. április 7–10. A Sóstói Múzeumfalu idén is megrendezi hagyományos Falusi Húsvét elnevezésű programját. Ezen belül április 9-én, húsvétvasárnap a salánki Kész Réka A salánki hímes tojás, tojásdíszítés Kárpátalján címmel tart előadást. Helyszín: Nyíregyháza, Sóstói Múzeumfalu. Kezdés: 12.30 óra.

2023. április 11. Április 11-én, a költészet napja alkalmából különleges programmal készül a Magyar Nemzeti Múzeum Málenkij Robot Emlékhelye. Meghívott előadó: Dr. Dupka György kárpátaljai magyar író, költő és történész, a Szolyvai Emlékparkbizottság titkára. A szervezők a programot tárlatvezetéssel egybekötött beszélgetéssel indítják, melynek során szó lesz többek között a GUPVI- és GULAG-táborokba elhurcoltak által írt versek mondanivalójáról, motívumvilágáról, keletkezési körülményeiről, valamint a versek összegyűjtésének nehézségeiről is. Ezt követően felolvasásra kerül néhány lágervers. Kezdete: 18 óra. Helyszín: 1097 Budapest, Fék utca 6. MNM Málenkij Robot Emlékhely / MNM Malenki Robot Memorial Site

2023. április 12. A Kárpátaljai Szövetség tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és kedves hozzátartozóit, barátait a Magyar Örökség-díjas Kovács Sándor Egy kárpátaljai születésű szobrász – Ungvári Lajos élete és munkássága című művészeti albumának bemutatójára és az Ungvári Lajos műveiből Kovács Sándor által készített fotókiállítás megnyitójára.

Helyszín: 1068 Budapest, Városligeti fasor 44. Kezdete: 17 óra.

2023. április 16. Beregszászi Olga színész és előadóművész idén immár 20. alkalommal szervezi meg Száz perc száz emberért című hagyományos jótékonysági koncertjét. Ezúttal is ismert kárpátaljai és magyarországi művészek karolták fel a kezdeményezést és állnak ki a kárpátaljai nehéz sorsú családok mellett, azok megsegítését támogatják: Csillagszeműek, Iván Szandra és Jász András, Miklós Erika, Reviczky Gábor, Szűcs Nelli, Vadkerti Imre, Szalonna és bandája, Pál Edit. Köszöntőt mond Bocskor Andrea, az Európa Parlament képviselője és Babják Zoltán, Beregszász polgármestere. Kezdete: 16 óra. Helyszín: Csörsz utca 18. MOM Kulturális Központ.

Jeles személyiségek évfordulói

Április 8. Ezen napon született Nagy Zoltán Mihály (Nagymuzsaly, 1949. április 8.) József Attila-díjas költő, író, szerkesztő, az MMA Irodalmi Tagozatának tagja.

Április 10. Ezen napon született Kátainé Szilvay Ingrid zongoraművész, tanár, költő, műfordító (Ungvár, 1963. április 10.).

Április 11. Ezen napon született Dupka György (Tiszabökény, 1952. április 11.), PhD történész, szerkesztő.

Április 16. Ezen napon született Soltész Gabriella (Tekeháza, 1948. 04. 16.) festőművész.

Április 19. Ezen napon született Schober Ottó (1932. április 19. – †Budapest, 1919. február 6.) rendező, író.

Április 19. Ezen napon született Csordás László (Eszeny, 1988. április 19.) irodalomtörténész, főiskolai oktató.

Április 21. Ezen napon született Szepesi Attila (Ungvár, 1942. április 21. – Budapest, 2017. március 30.) József Attila-díjas költő, publicista, pedagógus, szerkesztő.

Április 24. Ezen napon született Tárczy Andor (Ungvár, 1954. április 24.) költő, fordító, újságíró.

FELHÍVÁSOK, KÖZLEMÉNYEK

A Munkácsi Szent István Líceum

felvételt hirdet a 8., 9. és 10. osztályba.

Az alábbi űrlap kitöltésével online lehet jelentkezni a 2023/2024-es tanévre: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3L6MF8JWUkWtiwpIDroKtCeNCwhm2…

Szakirányunk a számítástechnika és az angol, illetve német nyelv, melyeket a két felső osztályban emelt óraszámban tanítunk.

Diákjainknak lehetőségük van ingyenes angol B1, B2 nemzetközileg elismert tanúsítvány megszerzésére.

A felvételt nyert diákok számára minden igényt kielégítő kollégiumi ellátást és étkeztetést biztosítunk.

Felvételi vizsgák a 8. és 9. osztályba:

– magyar nyelv, tollbamondás;

– matematika;

– beszélgetés hitismeretből.

A 10. osztályba:

– magyar nyelv és irodalom teszt (az ukrán iskolások számára ukrán nyelv és irodalom);

– matematika;

– hitismeret, szóbeli.

Líceumi nyílt nap és konzultáció a jelentkező diákok, szüleik és minden érdeklődő számára: 2023. április 21. (péntek) és 2023. május 6. (szombat) 9:00 órától (közép-európai idő).

A felvételre való jelentkezés határideje: 2023. május 10.

A jelentkezéshez szükséges a helyi lelkipásztor ajánlólevele, a születési bizonyítvány, illetve személyi igazolvány, kódszám- és a lakcímigazolás másolata, valamint 2 db 3 x 4-es igazolványkép. Az említett dokumentumokat elegendő, ha a felvételi vizsgára hozzák magukkal.

A felvételi vizsgák időpontja:

2023. május 13. (szombat) 9:00 (közép-európai idő).

Elérhetőségeink:

89600 Munkács, Nedeczey u. 20.;

tel: /0-231/ 2-30-27; 2-24-18;

e-mail: sztistvan.liceum@gmail;.com;

www.munkacs-katlic.org.ua.

* * *

FELVÉTELI HIRDETMÉNY 2023

A Beregszászi Bethlen Gábor Líceum várja a jelentkezőket a 2023–2024-es tanévre az elemi iskola 1. osztályába és a középiskola 5–11. osztályaiba. Jelentkezési határidő: 2023. június 2.

* * *

FELVÉTELI HIRDETMÉNY 2023

A Nagyberegi Református Líceum felvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba.

A felvételire való jelentkezés határideje: 2023. április 27.

A felvételi vizsgák időpontja: 2023. április 29., 8.00 óra. A felvételi vizsga díjtalan.

További részletes tájékoztató a felvételivel kapcsolatban az iskola honlapján, a www.nbrl.com.ua címen és líceumunk Facebook-oldalán (Nagyberegi Református Líceum 1993) érhető el.

Kérdéseiket az nbrl.kre@gmail.com e-mail címre várjuk.

Címünk: 90242 Nagybereg, II. Rákóczi Ferenc út 80.

Mobil: +380 99 423 41 45

Szeretettel várja a felvételizőket

a Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon!

***

Felhívás – XVII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok nélkül (HTDK) programjával együttműködve a Miniszterelnökség és Nemzeti Tehetség Program, valamint a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatásával meghirdeti a XVII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciát (XVII. KTDK).

A konferencia időpontja és helyszíne: 2023. május 12., II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász

További információ: „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna. Tel.: +380-31-41-4-29-76, e-mail: geniusja2019@gmail.com, honlap: http://www.genius-ja.uz.ua

* * *

Középiskolásoknak szóló pályázatot hirdet a Gulág Alapítvány

2023-ban lesz harminc éve, hogy megalakult a Gulág Alapítvány. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalokkal is megismertessük a szovjet munkatáboroknak a rendszerváltoztatásig elhallgatott tragikus világát. A harmincadik évforduló alkalmából a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Történelemoktatók Szakmai Egyesülete közreműködésével pályázatot hirdetünk 9–12. évfolyamos középiskolásoknak a szovjet Gulag- és Gupvi-lágerekbe elhurcolt áldozatok emlékének megőrzése céljával.

Olyan pályamunkákat várunk, amelyek az alábbi témákat – egyet vagy többet – dolgozzák fel:

• fogságba esés, elhurcolás,

• kényszermunka,

• a táborélet viszontagságai,

• a hazatérés körülményei,

• a hazatérés utáni beilleszkedés nehézségei a diktatúrában (internálás, politikai elnyomás, elhallgatásra kényszerítés, családon belüli tabusítás, megfigyelés).

A pályamunkák műfaja szabadon választható, várunk:

• videófilmeket (legfeljebb 5 perc hosszúságúakat),

• összművészeti feldolgozásokat (dal, tánc, előadás, performance; legfeljebb 5 perc hosszúságúakat),

• irodalmi alkotásokat (vers, novella, esszé, dráma; legfeljebb 20 ezer leütés terjedelemben),

• vizuális alkotásokat (ceruzarajz, tusrajz, festmény; egyedi vagy legfeljebb 5 darabból álló sorozat),

• egyéb művészeti alkotásokat (nemezelés, textilművészet, kerámia, fafaragás, fém megmunkálása stb.),

• fotóművészeti alkotásokat (fénykép, montázs, legfeljebb 5 darabból álló fotósorozat).

Az egyéni indulók, illetve a két- vagy háromfős csapatok a gulagpalyazat2023@neb.hu címen jelentkezhetnek a következő adatok megadásával:

• induló/csapat neve, osztálya,

• csapattagok nevei,

• felkészítő tanár(ok) neve(i),

• iskola neve és címe,

• kapcsolattartó megjelölése, elektronikus címe.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2023. június 1.

A pályázatok beküldése folyamatos, végső beadási határidő: 2023. november 6.

A döntőbe jutott versenyzőket 2023. november 17-éig értesítjük.

A tíz legjobb pályamű bemutatása és eredményhirdetés: 2023. november 25.

A pályázatra jelentkezhetnek a 2023. tavaszi félévben végző középiskolai tanulók is.

A pályázat elkészítéséhez háttéranyagokat a http://www.gulagalapitvany.hu és a http://www.neb.hu oldalon, valamint a Nemzeti Emlékezet Bizottsága YouTube-csatornáján találnak. A pályamunkákat a téma kutatóiból és művészetoktató tanárokból álló zsűri bírálja el. A tíz legjobb alkotás ünnepélyes bemutatójára és az eredményhirdetésre Budapesten kerül sor. Díjazásban részesül az első három helyezett egyéni pályázó vagy csapat, továbbá a legtöbb pályázót/csapatot nevező iskola. A döntőbe jutott pályázók és felkészítő tanáraik valamennyien oklevélben és könyvjutalomban részesülnek.

DÍJAK:

1. helyezett: laptop(ok)

2. helyezett: okostelefon(ok)

3. helyezett: tablet(ek).

A nyertes iskola résztvevő diákjai egynapos tematikus budapesti kiránduláson vehetnek részt.

* * *

Diákfotó 2023

Várjuk a Kárpát-medence általános iskola felső tagozatos és középiskolás magyarajkú diákjainak természetfotóit az alábbi kategóriákban:

1. Általános természetfotó: Ebben a kategóriában egyénileg lehet indulni, egy pályázó összesen 5 alkotást küldhet be.

I. díj: 1 napos osztálykirándulás, értékes tárgynyeremény a nyertes kép készítőjének;

II. díj: 1 napos osztálykirándulás, értékes tárgynyeremény a nyertes kép készítőjének;

III. díj: 1 napos osztálykirándulás, értékes tárgynyeremény a nyertes kép készítőjének.

2. „Ember és víz”:

Ebben a kategóriában egyénileg lehet indulni, egy pályázó összesen 5 alkotást küldhet be.

I. díj: 1 napos osztálykirándulás, értékes tárgynyeremény a nyertes kép készítőjének;

II. díj: 1 napos osztálykirándulás, értékes tárgynyeremény a nyertes kép készítőjének;

III. díj: 1 napos osztálykirándulás, értékes tárgynyeremény a nyertes kép készítőjének.

Kék Bolygó kategórián kívüli fődíja: 2 millió Ft. értékű ifjúsági természetfotós ösztöndíj.

Ugyanazon kép mindkét kategóriában nem küldhető be. Olyan képeket várunk, amelyek akár magát a tájat, akár a vadvilágot, rovarvilágot, természetes élőhelyeket, ember és természet kapcsolatát mutatják be művészi igénnyel. A zsűri kifejezetten értékeli az ötletet, az újszerű látásmódot, a képi megvalósítás egyediségét. A beérkezett képeket gyermekzsűri szűri elő, és háromtagú szakmai zsűri bírálja el. A pályázaton való részvétel ingyenes.

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2023. április 20. A kiválasztott pályaművek bemutatásra kerülnek a Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztiválon!

KÖVETELMÉNYEK

A Kiíró olyan fotókat vár, amelyek a természet szépségét, értékét, művészi aspektusból láttatják, érzékeltetik a természettel való kapcsolatunkat. Ebbe beletartozhat a természetfotó, de az olyan alkotás is, ami sokkoló, figyelemfelkeltő és elgondolkodtató.

A fotók felbontását, méretezését a Kiíró nem kívánja meghatározni, ezzel hangsúlyozva, hogy ne a technika, hanem a kreativitás, az ötletesség legyen a mozgatórugó. Ugyanakkor fontos, hogy az elektronikus formában beküldött fotók jó minőségűek, nyomtatásra alkalmasak legyenek. A beküldött pályamunkák mérete minimum 2 MB legyen. A fotókat JPG formátumban kérjük beküldeni.
A fájl neve a következő formátumot kövesse: palyazoneve_kategorianeve_ kepcime.jpg. Pl.: kovacspeter_csoportos_telihangulat.jpg

A zsűrizett és kiállításra, bemutatásra javasolt fotók megtekinthetők lesznek a 2022. évi Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivál idején. A fotók benyújtása egyidejűleg hozzájárulást jelent ahhoz, hogy a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány rendezvényein a fotókat a szerző feltüntetése mellett akár digitális, akár papír formában közzé tegye, felhasználja.

A pályázat eredményhirdetésére és a díjak átadására 2023. május 20-án, a Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivál díjátadóján kerül sor a Gödöllői Királyi Kastélyban.

Nevezni kizárólag elektronikusan, a teljes körűen kitöltött online nevezési lap beküldésével lehet a http://www.naturfestandfilm.com oldalon. A pályázónak minden fotó mellé leírást kell mellékelni, amely tartalmazza a készítés időpontját, helyszínét, valamint a kép címét. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatokat saját szempontjai alapján megszűrje, és a pályázatban szereplő témától jelentősen eltérő, illetve oda nem illő pályázatokat külön értesítés nélkül kizárja. A pályaműveket a Kiíró felhasználhatja a későbbi, a Fesztivált és annak programjait népszerűsítő kommunikációjában.

Forrás: naturefestandfilm.com/diakfoto-23

* * *

A Kanadai Magyar Kulturális Tanács felhívása

Diaszpórában élő magyarok, figyelem!

Aki szeret írni, jól forgatja a tollat, van egy régóta dédelgetett gondolata, története, itt az alkalom megírni!

Neked mit jelent magyarnak lenni, magyarul beszélni, magyarként élni a diaszpórában, miközben más nyelven tanulsz, dolgozol, éled az életed? Írd meg, küldd el, pályázz a Kanadai Magyar Kulturális Tanács felhívására!

Fontos: nemcsak kanadai magyarok írásait várják, az Egyesült Államokban és Dél-Amerikában élők is jelentkezhetnek!

Részletek:

#pályázat #novella #írás #kanadaimagyarok

Könyvespolc – 2023

Az Együtt című irodalmi-művészeti-kulturális-humán tudományi folyóirat 2002–2022 között megjelent számai itt tekinthetők meg:

http://kmmi.org.ua/konyvtar/folyoiratok/egyutt

https://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=595 (Számláló: 32 047, 31 718 megtekintés, 2023. 01. 30. állapot szerint) Az elmúlt hónapban több mint 330-an érdeklődtek a folyóiratunk iránt.

Megjelent a folyóirat 2022. évi 1., 2., 3., 4., 5., 6. lapszáma.

Előkészületben a 2023/1. száma

Kárpátaljai magyar könyvek

(Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György)

Előkészületben

Szülőföldünk, Tiszabökény és környéke (Honismereti olvasókönyv és munkafüzet). Összeállította: dr. Dupka György. Lektorálta: dr. Zubánics László. Felelős szerkesztő: dr. Zékány Krisztina. Fotók, archív felvételek, dokumentummásolatok: Fuchs Andrea. Kárpátaljai Magyar Könyvek 302. Intermix Kiadó–KMMI, Ungvár–Budapest, 2023.

MEGJELENT

Zubánics László. Homonnai Drugeth Bálint emlékezete. Egy méltatlanul elfeledett életút fontosabb állomásai. Felelős szerkesztő: Szemere Judit. Kárpátaljai Magyar Könyvek 302. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2022.

Tárolt változat: https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/homonnai-drugeth-balint-emlekezete

„Kárpátsorsűzte nép…” A GULÁG-GUPVI-kutatók nemzetközi fóruma Kárpátalján, 2021. Nemzetközi emlékkonferencia, Beregszász, 2021. november 18. A Szolyvai Emlékpark Évkönyve. Összeállította, a jegyzeteket írta: dr. Dupka György. Lektorálta: dr. Zubánics László. Felelős szerkesztő: dr. Zékány Krisztina. Szolyvai Emlékpark–MÉKK, Ungvár–Budapest, 2022. Kárpátaljai Magyar Könyvek 303.

Tárolt változat: https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/karpatsorsuzte-nep

Dupka György, Fuchs Andrea: 30 év a Kárpátaljai magyar könyvkiadás szolgálatában. Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozat bibliográfiája (1992–2022). Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2022.

Tárolt változat: https://kmmi.org.ua/uploads/attachments/books/books-pdf/2022/intermix_katalogus.pdf

Hasznos kulturális, irodalmi, művészeti, tudományos információk

Hasznos média linkek

    http://www.karpatalja.ma

https://www.karpatinfo.net

    http://karpataljalap.net

    http://kiszo.net

    Karpat.in.ua

Dokumentumfilmek

(A YouTube-on elérhető népszerű dokumentumfilmek)

* Kárpátaljai tragédia. Rendező: Hajduk Márta.

* Látótér – Nyelvháború Kárpátalján

* Kárpátalja

* Szerelmes földrajz. Kárpátalja. Vári Fábián László költő, tanár beszél szülőföldjéről.

* “ЦІНА ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ ЖИВИХ” фільм-реквієм/Az élet értéke az élő földön film-rekviem, I. rész. Перша частина відеопроекту: Трилогія «Закарпатські угорці і німці: інтернування та депортаційні процеси 1944–1955 рр.». A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

          * “Щоб не плакало небо над Україною” (Hogy ne sírjon az ég Ukrajna felett), 2015 р. “Damit der Himmel über der Ukraine nicht weint”. Okszana Golovcsuk film-rekviemje, II. rész (ukrán–orosz nyelven). A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

* Намальована війна, 2015. Namaliovana viyna (Megfestett háború), 2015. Drawing War, 2014. Okszana Golovcsuk film-rekviemje, III. rész (ukrán–orosz nyelven). A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

Forrás: KMMI, MÉKK, Facebook, www.karpatalja.ma,

www.karpatinfo.net, www.karpataljaturizmus.info, www.zakarpattya.net.ua, www.umdsz.info  stb.

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:

Zubánics László (elnök), Dupka György, Szemere Judit (szerkesztő), Fuchs Andrea.

Megjelenik: havonta két alkalommal.

Az elektronikus újság irodalmi, művészeti híreket, információkat tartalmaz.

A levelezési lista nyilvános, ahhoz bárki csatlakozhat.

Archívum: kmmi.org.ua

Gyászjelentés

Szomorúan tudatjuk, hogy Zólyomi Zoltánné (született Vékássy Ilona) életének 81. évében rövid betegség után elhunyt.

Ilona 30 éve volt tagja a Kárpátaljai Szövetségnek és 25 évig volt a Bercsényi Miklós Alapítvány kuratóriumi elnöke. Szívén viselte kárpátaljai és azon belül az Ung-vidéki magyarság sorsát és nagyon sokat tett a helyi magyarság megmaradásáért a szülőföldjén. Az Alapítvány által közel 15 évig működtetett Drugeth Program fő célja egy helyben erős magyar értelmiség kialakítása volt, mert e nélkül nem létezhet hosszú távon a helyi magyarság.

Halála nagy veszteség a Szövetségnek, de az általa indított munkák nem vesznek el, hanem útmutatásként, példaként szolgálnak a jövőnek.

Ungvári Lajos élete és munkássága – Könyvbemutató április 12-én!

A Kárpátaljai Szövetség tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és kedves hozzátartozóit, barátait a Magyar Örökség-díjas Kovács Sándor Egy kárpátaljai születésű szobrász – Ungvári Lajos élete és munkássága című művészeti albumának 2023. április 12-én 17 órai kezdettel tartandó bemutatójára és az Ungvári Lajos műveiből Kovács Sándor által készített fotókiállítás megnyitójára.

Az estet megnyitja dr. Grezsa István, a szövetség elnöke.

Moderátor dr. Szöllősy Tibor, kárpátaljai író.

A kötetet bemutatja Feledy Balázs művészeti író, művészetkritikus.

A szobrászhoz fűződő kapcsolatáról megemlékezik Mihály Gábor, Kossuth-díjas szobrászművész.

A Kossuth-díjas Ungvári Lajos szobrászművészről a szerző tart rövid előadást.

Közreműködik Bernáth Ferenc Artisjus-díjas gitárművész.

Helyszín:          1068 Budapest, Városligeti fasor 44.

Kárpáti Magyar Krónika: ez volt februárban, ez lesz márciusban

Kárpáti Magyar Krónika

A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet elektronikus lapja. Kiadja a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége

Lapengedély száma: 3 T Nr. 188

XXVII. (XXIV.) évfolyam, 4. (354.) szám. 2023. március 1.

Ez volt 2023 februárjában

Elismerések

* A 2023-as év KMI 12 szerzőgárdájába került beregszászi Shrek Tímea író, aki mások mellett Szentmártoni Jánostól, a Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) Kárpát-medencei programigazgatójától, illetve Pál Dániel Levente vezérigazgató-helyettestől vette át oklevelét.

* Dorohovics Mihály fotóművész kárpátaljai etnikumokat bemutató fotósorozata ezüst minősítést nyert a New York Photography Awards és a Tokyo International Foto Awards rangos nemzetközi versenyen. Az ungvári fényképész célja az volt, hogy a régi népviseleteken keresztül bemutassa, milyen nemzeti sokszínűség jellemzi Kárpátalját. A fotók autentikus környezetben, az Ungvári Szabadtéri Néprajzi Múzeumban készültek.

* Huszonkettedik alkalommal adták át a Parma fidei – Hit pajzsa díjat Budapesten, a Párbeszéd Házában. A kuratórium döntése alapján 2023-ban a határon túlról a kárpátaljai görögkatolikus Dr. Ortutay Elemér atya hagyatékát őrző intézmény vezetői (Beregszász, Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ) kapták a díjat. A kitüntetést a kommunizmus áldozatainak emléknapja (február 25.) alkalmából azoknak az élő egyházi személyeknek ítélik oda évről évre, akik a diktatúra alatt is hűségesek maradtak hitükhöz, magyarságukhoz. A kommunizmus áldozatainak emléknapjához kapcsolódóan ünnepi beszédet mondott Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter. Laudációt mondott Sajgó Szabolcs jezsuita atya, a díj kurátora. A díjat és az oklevelet Marosi István g. k. atya, az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ igazgatója vette át.

Gratulálunk a díjazottaknak!

FONTOSABB ESEMÉNYEK

2023. február 1. Megnyílt Kovács Anton kiállítása a Munkácsy Mihály Magyar Házban.

2023. február 2. Szerző a pult mögött címmel újra megrendezték a Kolyba.org.ua és a Kobzos (Кобзар) kultúranépszerűsítő akcióját, amelyre Ungváron, a Korjatovics tér 1. sz. alatt került sor. Ezúttal az ukrán szerzők mellett fórumot kapott Shrek Tímea író is, aki dedikálja legutóbb megjelent könyvét, és ezúttal gyermekmeséiből tartott felolvasást. A szerző beszélgetőtársa az ungvári Meskó János helytörténész, a MÉKK elnökségének tagja, projektgazda volt.

2023. február 2. Megtartották a Magyar Írószövetség Szociográfiai Szakosztályának soron következő találkozóját Horváth B. Júlia szakosztályvezető moderálásában online formában, amelynek panelbeszélgetésében Dupka György, Zékány Krisztina és Zselicky Zoltán vett részt, akik mások mellett a kárpátaljai magyarság a háborús helyzetben témájú szociográfiai mű szerzői köréhez tartoznak.

2023. február 2. Volodimir Mikita, Ukrajna népművésze, a Nemzeti Művészeti Akadémia akadémikusa, Ungvár díszpolgára 92. születésnapja alkalmából egyéni kiállítás nyílt munkáiból az Ungvár galériában.

2023. február 2. Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere Beregszászba látogatott. Elsőként Babják Zoltán polgármesterrel és a Beregszászi Kistérség képviselő-testületének tagjaival, valamint a beregszászi önkormányzat vezetőivel találkozott a beregszászi városházán, ahol sajtó képviselőinek kijelentette, hogy a magyar kisebbség jogkorlátozásáról „kormány és ellenzék ugyanazt gondolja […], a kárpátaljai magyaroknak járnak azok a kollektív nemzetiségi jogok, amelyek Európában minden nemzetiséget megilletnek. […] Ez nem pártpolitikai kérdés, ez európai és nemzeti ügy”. A főpolgármester többek között megbeszélést tartott a makkosjánosi Helikon Hotelben a KMKSZ, illetve a beregszászi Európa–Magyar Házban az UMDSZ képviselőivel. A helyi politikai vezetőkkel történt találkozója mellett járt iskolákban, óvodákban, és beszélgetett helyi polgárokkal is. Megemlítette, hogy eddig is küldtek adományokat, de most azért jöttek, hogy felmérjék, miben lehetne a leginkább segíteni.

2023. február 3. Dupka György történész, a MÉKK elnöke felköszöntötte a szervezet legidősebb tagját, a 99 éves Fóris Kálmán egykori tiszabökényi lakost, aki túlélte a vesztes háborút, a „háromnapos munkát” és a malenkij robot poklát, a Szovjetunió összeomlását. (Lásd Hajduk Márta filmjét: Kárpátaljai tragédia. https://www.youtube.com/watch?v=hge17S3IEeE). Ő már a negyedik állampolgárságában él Budapesten, kispesti családi házában szeretetben, fia és lánya körében.

2023. február 4. Szerkesztőbizottságunk nevében búcsúzunk régi barátunktól, írótársunktól, Györke Lászlótól, a beregszászi járási lap, majd a Kelet-Magyarország korábbi újságírójától, aki életének 76. évében méltósággal viselt, hosszú betegség után elhunyt. 1947. február 25-én Beregújfaluban református lelkész családjában született, édesapját szovjetellenesség vádjával 25 évre ítélték, túlélte, amnesztiával szabadult. A beregszászi középiskola elvégzése után az Ungvári Állami Egyetemen szerzett magyar szakos diplomát. S. Benedek András, Kovács Vilmos, Balla Gyula baráti köréhez tartozott, 1965–1967-ben közreműködött a legendás Együtt irodalmi gépiratos folyóirat elindításában, a Forrás Ifjúsági Stúdió létrehozásában. és lelkesen foglakozott a pályakezdő irodalmárokkal. Több kárpátaljai irodalmi antológia, folyóirat közölte novelláit, elbeszéléseit: Együtt, Sugaras utakon, Évgyűrűk, Lendület, Vergődő szél, UngBereg stb. Tanított Badalóban, Haranglábon, a Beregi Hírlap elődjénél a Vörös Zászlónál hírlapíró volt. A rendszerváltozás idején, 1990-ben áttelepült családjával az anyaországba. Először Nyíregyházán az egyik nyomda korrektora, az itt kiadott Határszéli Újság terjesztője, kárpátaljai tudósítója lett. Ennek megszűnése után 1992–2017 között a Kelet-Magyarországnál dolgozott nyugdíjba vonulásig. A Kárpátaljai Szövetség tagjaként részt vett a balatonföldvári találkozókon. Szöllősy Tibor készített vele interjút, a Kárpátaljai Hírmondó 2005. 2. sz. 28–29.oldalon olvasható: https://kmmi.org.ua/…/Hirmondo/2005/2005_2_compressed.pdf

Nyugodjon békében! Emlékét megőrizzük.

2023. február 6. Ungváron megjelent az Együtt. Irodalom-művészet-humán tudományok-kultúra című folyóirat 2022/6. száma. Az anyag online is hozzáférhető: https://kmmi.org.ua/…/fol…/egyutt/2022/egyutt_2022_6.pdf

A lapban írásaikkal szerepelnek: MARCSÁK GERGELY – 1990 (Kincseshomok/Beregszász), NÉMETI ANETT – 1986 (Palló/Stolberg), VÁRI FÁBIÁN LÁSZLÓ – 1951 (Tiszaújlak/ Mezővári), CSONTOS MÁRTA 1951 (Szeged), ZÁN FÁBIÁN BALÁZS – 2005 (Mezővári) versei; BARTHA GUSZTÁV (1963–2022), MEGYERI EDIT TÜNDE – 1972 (Nagyszőlős/Rábaszentandrás), ÁMORT ANGELIKA – 1995 (Nagyszőlős, Nőtincs) novellái; VÁRI FÁBIÁN LÁSZLÓ esszéje; SZABÓ ESZTER IDA –1989 (Beregszász, Sárospatak), KOVÁCS SÁNDOR – 1954 (Eszeny, Budapest), DUPKA GYÖRGY – 1952 (Tiszabökény) tanulmánya. A lapszámot HORVÁTH ANNA (1924–2005) beregszászi művész, az MMA posztumusz tiszteletbeli tagja munkáival illusztráltuk. A hátsó borítón ÁBRÁNYI EMIL (1851–1920) Petőfi c. verse olvasható.

2023. február 7. 19 magyar nyelv és irodalom, történelem és országismeret, illetve matematika szakos diák vette át mester fokozatú diplomáját az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézetében (UMOTI). A diákokat dr. Zubánics László, dr. Zékány Krisztina, dr. Sáfrányos Miroszláv tanszékvezetők búcsúztatták. Az okleveleket dr. Spenik Sándor igazgató és Cseh Áron vezető konzul nyújtotta át a diákoknak.

2023. február 10. Kétszer ad, aki gyorsan ad. Arról van szó, hogy Dupka György, a KMMI igazgatója felkérésére dr. Grezsa István, a Kárpátaljai Szövetség elnöke operatívan reagált, és két nap múltán eljuttatott a Tiszapéterfalvi Polgármesteri Hivatal címére egy 6,3 kW-os, háromfázisos Honda generátort (ára 750 ezer Ft), mert szüksége van a Péterfalvi Kölcsey Ferenc Alap- és Középfokú Oktatási Intézménynek, hogy a tanulók érdekében folyamatos legyen az áramellátás. Bokocs Viktor alpolgármester telefonon jelezte, meg is kapták az adomány-szállítmányt. Az iskola igazgatósága, tantestülete és tanulói nyílt levélben köszönetüket fejezték ki a fentebb említett személyeken kívül Kovács Attila ungvári konzulnak, Rezes Józsefnek, a KHÖT igazgatójának, dr. Oroszi Józsefnek, a Péterfalvai Kistérség polgármesterének, akik a segélyszállítmány eljuttatásában közreműködtek.

2023. február 10. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) a mostani nehéz helyzetben még inkább arra törekszik, hogy tagcsaládjai számára tartalmas, szórakoztató programokat szervezzen, hogy ezek segítségével legalább rövid időre kikapcsolódjanak, minőségi időt töltsenek együtt, hogy aztán új erővel feltöltődve helytállhassanak a mindennapok próbáiban. Ez a tervük ezúttal találkozott a Pro Cultura Subcarpathica (PCS) szándékával is: a civil szervezet február 10-én családi délutánra hívta meg a KMNE tagcsaládjait. A programnak a Beregardói Perényi Zsigmond Kultúrkúria adott otthont.

A megjelenteket Pallagi Marianna, a PCS igazgatója üdvözölte. A résztvevők – felnőttek és gyerekek – a PCS munkatársaival, Gál Adéllal, Kepics Reiter Andreával, Markó Veronikával családi naptárakat készítettek, a salánki Csirpák Viktóriával gyertyát sodortak és karkötőt fontak különböző technikával. Egy másik teremben Kurmai-Ráti Szilvia élményszámba menő interaktív mesemondásában merülhettek el kicsik-nagyok egyaránt, majd a Szilágyi László és Szilágyi Gabriella vezette táncházban már igazán felszabadult hangulatban járták a körtáncokat.

2023. február 11. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet gyalogtúrát szervezett a Szinyák (magyarul Kéklő-hegység) vonulatára. Az egyesület idei második túráján mintegy harmincan vettek részt, a túravezető Vezsdel László, az egyesület titkára volt.

2023. február 11. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) tagjainak körében közkedveltek a téli sportok. A családok már alig várták, hogy kedvező legyen az időjárás, és végre útnak indulhassanak a sípályák felé. Az egyesület sí-sulit és hófánkozást biztosított tagcsaládjai számára: 38 család, közel 150 fővel indult el Polenára, a Katerina sípályára.

2023. február 13. Krakkó után Varsóban és bemutatták a Zsigmond Dezső Balázs Béla-díjas dokumentumfilm-rendező, az MMA rendes tagja által rendezett A Sátán fattya című filmet (Nagy Zoltán Mihály azonos című regénye alapján), amelynek a közelmúltban készült el a lengyel fordítása. Az alkotás az 1944. novemberi kárpátaljai történésekkel kezdődik, és egy 16 esztendős lány sorsán keresztül láttatja a málenkij robot borzalmait. Ez az első, kárpátaljai színészekkel készített film a helyi magyarság legnagyobb tragédiájáról. A vetítésen a főszereplők mellett részt vett Tilki Attila magyar országgyűlési képviselő is, a lengyelországi filmbemutató ötletgazdája.

2023. február 13. Életének 75. évében elhunyt Móricz Tibor, a Szolyvai Emlékpark gondnoka, aki több mint 10 éve télen-nyáron gazdaként kezelte a létesítmény állagát feleségével, Irmával együtt. Sokoldalú ezermester és készséges volt. Argyelán György főgondnokkal együtt szívélyesen fogadták a parkot felkereső vendégeket, a malenkij robot, illetve a GULÁG-GUPVI kárpátaljai áldozataira emlékező hozzátartozókat és a turistákat. Nyugodjék békében, emlékét megőrizzük.

2023. február 14. Véget ért a Pro Cultura Subcarpathica, a Nagykapos és Vidéke Társulás, valamint a Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület Art Space – Határokon átnyúló kulturális művészeti tér elnevezésű európai uniós projektje. A zárókonferenciát a projekt kárpátaljai központjában, a beregardói Perényi Kultúrkúriában tartották. Az elmúlt három évről Pallagi Marianna, a Pro Cultura Subcarpathica igazgatója számolt be. A projekt felvidéki tevékenységét Lakatos Denissza projektmenedzser, a nyírségit Őry László, a Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület elnöke ismertette. A projekt keretében a felek elkészítettek egy közös tanulmányt, amelyben a területeik kulturális, népi és építészeti örökségeit, valamint turisztikai látványosságait ismertetik. A négynyelvű anyag teljes terjedelmében elérhető a projekt honlapján. A tanulmány nyomán egy ismertető kiadványt is megjelentettek.

2023. február 14. Újabb kiadványokkal gyarapodott az ungvári Bercsényi Miklós Könyvtár állománya. Az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatás-Tudományos Intézetébe látogatott Meskó János történész, turisztikai szakember, aki az elmúlt esztendőkben napvilágot látott magyar és ukrán nyelvű kiadványokból állított össze egy kisebb gyűjteményt, hogy a Bercsényi Miklós Könyvtárnak adományozza. Az ajándékokat Kaminszka Éva, a könyvtár vezetője és dr. Zubánics László igazgatóhelyettes vették át. A nagy értékű albumok, történeti munkák közül kiemelkedik a Nagy Háború című reprezentatív kötet, amely számos melléklettel (térképek, korabeli okmányok replikái) bír.

2023. február 15. A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet a Nagyberegi Tájházban (programfelelős: Gál Adél) idén is farsangi foglalkozással, többek között a beregszászi Horváth Anna Gimnázium tanulóinak bevonásával maszkkészítéssel indították a Nagyberegi Tájház programsorozatát. A néptáncokból a Kokas Banda tartott bemutatót.

2023. február 16. Mint ismeretes, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tavaly decemberben aláírta azt a törvényt, amely jogokat biztosít a nemzeti kisebbségek számára, de Magyarország szerint Ukrajna a gyakorlatban tovább szűkíti ezeket a jogokat. Szijjártó Péter külügyminiszter Strasbourgba utazott, és jelezte: a magyar kormány nemzetközi segítséget kért a kárpátaljai magyarok által elszenvedett jogsértések miatt. A közgyűlés pedig úgy döntött, hogy kikéri a Velencei Bizottság véleményét a kérdésben. A bizottság az ígérte, hogy júniusra elkészül a jelentés a kárpátaljai kisebbségek helyzetéről. A külügyminiszter azt mondta, „Magyarország továbbra is kiáll Ukrajna mellett, és folytatják a humanitárius segítségnyújtást, ugyanakkor elvárjuk Ukrajnától, hogy állítsa helyre a magyar nemzeti közösség jogait az anyanyelvhasználat tekintetében”. Hozzátette: semmi olyan jogot nem kérünk a kárpátaljai magyaroknak, amellyel korábban ne rendelkeztek volna.”

2023. február 18. „Ha jöttök, lesztek, ha hoztok, esztek!” Ez volt a mottója az első kárpátaljai farsangi batyusbálnak. A több mint kétszáz résztvevőt dr. Grezsa István, a Kárpátaljai Szövetség elnöke köszöntötte. A vigasság ceremóniamestere, Kricsfalusi Miklós nagypaládi vőfély valódi farsangi hangulatot varázsolt. A jótékonysági bálon a talpalávalót a Cifra-banda szolgáltatta (vezető hegedűs, prímás Szilágyi Csaba /Tiszapéterfalva/, nagybőgős Herdon Péter /Mátészalka/, harmonikás Szoroka Dániel /Szürte/, szólóénekes Komáromi Bakk Zsanett /Feketepatak/). Az első körben tiszaháti, beregi és ungi népdalok hangzottak el. A második körben Kricsfalusi Miklós és lánya, Kricsfalusi Amina  néptáncokat mutatott be. A harmadik körben hagyományos táncház következett Kricsfalusi Miklós vezényletével. A jó hangulatot teremtő muzsikusok közé beállt a legendás viski Pál Lajos és a Hagyományok Háza több zenésze is. A táncmulatság közben Dupka György, a MÉKK elnöke átadta az Együtt Nívódíjat a beregszászi származású Gerzsenyi Gabriella írónak. A kárpátaljaiak vidám találkozója éjfél körül fejeződött be.

2023. február 18. A Beregszászi Kossuth Lajos Líceum vezetősége (igazgató: Zseltvay-Vezsdel Emese) farsangi hagyományőrző napot szervezett az intézmény alsós diákjai számára, valamint a városban működő óvodák nagycsoportosainak. Az eseményen közel háromszáz gyermek kézműveskedett, táncolt és ismerkedett a farsangi hagyományokkal. A program keretében a Sodró együttes (vezetője Várady Enikő, a Hagyományok Háza Hálózat – Kárpátalja kulturális szervezője) táncosai és muzsikusai tartottak hagyományos táncházi foglalkozást. A programban közreműködtek a péterfalvai kézművesek: Danku Margit, Nagy Margit, Horváth Erika és Kékesi Emma. Lehetőség volt gyöngyfűzésre, csuhé farsangi bábuk, valamint farsangi maszkok elkészítésére. Hagyományos kiszebábut is készítettek, amelyet közösen elégettek, elűzve a telet és várva a tavaszt, remélve, hogy a tavasszal a béke is elérkezik az országba.

*A népi játékoké és a zenéé volt a főszerep Beregszászban, a P. Frangepán Katalin Bázisóvodában, ahol farsangi foglalkozást tartottak az intézmény két csoportjának. Az óvoda fő célja a magyar néphagyományok újraélesztése és fejlesztése. A foglalkozást a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola munkatársai és a Kokas Banda zenészei is segítették. Közreműködött: Szilágyiné Tóth Gabriella, az intézmény néphagyomány- és játékos foglalkozásainak vezetője, Kokas Erzsébet, a Kokas Banda tagja, népdalénekes, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola oktatója. Jelenleg a beregszászi bázisóvodában 6 csoportban 133 gyermekkel foglalkoznak.

2023. február 18. A magyar széppróza napját méltatták a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozata Élőfolyóirat estjén az MMA irodaházában. Vári Fábián László Kossuth-díjas költő, a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának vezetője mondott köszöntőt. Az esten Ferdinandy György, Kontra Ferenc, Mezey Katalin, az MMA rendes tagjai, valamint Márai Sándor és nemrég tragikus hirtelenséggel elhunyt mezővári születésű Bartha Gusztáv író műveiből készült prózaösszeállítások hangzottak el Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas színművész és Szabó András Madách- és Utassy-díjas előadóművész tolmácsolásában. Zenei közreműködő: Török Máté, a Misztrál együttes alapító tagja. A rendezvényen az Együtt. Irodalom-művészet-humán tudomány-kultúra c. folyóirat szerkesztőbizottságát Dupka György, a MÉKK elnöke képviselte.

2023. február 18. A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet és a Szolyvai Emlékparkbizottság mély megrendüléssel értesült Krucsanica István, a munkácsi várban működő Sztálini Terror Áldozatai Kárpátaljai Emlékmúzeum munkatársa hirtelen haláláról, és őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt hozzátartozóinak. Az elmúlt években szakszerű tárlatvezetésének és a téma iránti elkötelezettségének köszönhetően több tízezer érdeklődő ismerkedhetett meg vidékünk történelmének ezen fájdalmas korszakával. 2022-ben munkája elismeréseként a magyar kultúra napja alkalmából a KMMI díszoklevelét vehette át. Hiányozni fog valamennyiünknek. Béke poraira!

2023. február 19. Budapesten lezajlott a Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társaságának tisztújító közgyűlése, amelyen személyesen vettek részt az egyesület tagjai. Számos napirendi pont mellett az egyesület tagjai új tisztviselőket választottak. A Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társaságának új elnökségi tagjai:

Dr. Bognár Zalán – elnök; történész, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető docense, a Magyar Nemzeti Levéltár Gulág- és Gupvikutató Intézetének igazgatója;

Dr. Dupka György – ügyvezető elnök; történész, a Szolyvai Emlékparkbizottság és kutatóműhelyének felelős titkára;

Dr. habil. Murádin János Kristóf – alelnök; történész, a Sapientia EMTE egyetemi docense, a Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok tanszék vezetője;

Kőrösi Mihály – alelnök; történész, Mezőberény alpolgármestere;

Fuchs Andrea – titkár; névkutató, a Szolyvai Emlékparkbizottság irodavezetője.

Két új taggal bővült a GKNT: dr. Bank Barbara történész és Köteles László helytörténész. A közgyűlés munkájukat megköszönve elfogadta Csákváriné Makra Mónika titkár és Majorszki András ügyvezető elnök lemondását, mivel a mandátumuk lejárt. Döntöttek arról is, hogy az év folyamán a hazatérés 70 éve (1953–2023) témakörben tartanak nemzetközi tudományos konferenciát, azokra a túlélőkre is emlékeznek, akik szerencsésen hazatértek a szovjet munkatáborokból. Kezdeményezik a „Málenkij robot” emlékév megtartását a Kárpát-medencében 2024–2025-ben, e tragikus események 80. évfordulója alkalmából, a témában érintett önkormányzatokkal, civil szervezetekkel és magán személyekkel összefogva.

2023. február 20. Munkácsy Mihály születésének 179. évfordulója alkalmából interaktív előadást szervezett a festőművész nevét viselő Magyar Ház és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, ahová a Munkácsi 3. Számú II. Rákóczi Ferenc Középiskola diákjai kaptak meghívást. Rajkó Balázs szervező közreműködésével a kiállításon a fiatalok megismerkedhettek a festőművész életével és munkásságával, valamint megtekinthették azokat a festménymásolatokat, amelyek Pákh Imre műgyűjtő jóvoltából a Magyar Házban lettek kiállítva. A program házigazdája Pfeifer Anita, a Munkácsy Mihály Magyar Ház kulturális menedzsere volt.

2023. február 21. A Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Megyei Honismereti Múzeumban Ijjász Gyula (Ungvár, 1874. április 1. – Ungvár, 1943. február 13.), Ungvár kiemelkedő művésze halálának 80. évfordulója alkalmából kamarakiállítást rendeztek. A szerző négy eredeti műalkotását mutatták be archív anyagok kíséretében, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy érdekes részleteket tárjanak fel a művész alkotói életéből. Ezt az eseményt az ismert ungvári újságíró, Ungvár történetének kutatója, Tetyana Literáti kutatásai ihlették, aki tavaly publikált egy cikket Ijjász (Jaczik) Gyula életéről – mondta el megnyitó beszédében a tárlat megnyitóján Ruszin Valéria, a múzeum történelem és helytörténeti osztályának vezetője. Az Amerikát is megjárt festő, polihisztor a két világháború között a Munkácsi Művészklub tagjaként (1921) Munkácson, Beregszászban és Ungváron mutatta be alkotásait csoportos kiállításokon. Később az Erdélyi Béla vezette Podkarpatszka Rusz Művészi Társaságának tagja lett, aki 1944-ben igen termékeny művészként, impresszionistaként említi Ijjászt. A kamarakiállítás március 14-ig tekinthető meg az ungvári vármúzeumban.

2023. február 21. Az UNESCO 1999-ben nyilvánította február 21-ét az anyanyelv nemzetközi napjává, amelyet 2000 óta minden évben különféle rendezvényekkel ünnepelnek meg szerte a világban. Ungváron a Dayka Gábor középiskolában hagyományaiknak megfelelően felolvasómaratont szerveztek, amelyet idén Petőfi Sándor születése 200. évfordulójának szenteltek – tudatta Kulin Judit, az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskola igazgatója.

2023. február 21. Ezen a napon az anyanyelv nemzetközi napját méltatják világszerte. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszéke a tanszék új kiadványainak bemutatásával ünnepelte e jeles napot. A jelenlévőket Csordás László, a Filológia Tanszék Magyar Tanszéki Csoportjának docense köszöntötte. Kiemelte, hogy Csernicskó Istvánnak, a Rákóczi-főiskola rektorának és Morvai Tündének, az MTA Határon Túli Magyarok Titkársága osztályvezetőjének köszönhetően láthattak napvilágot a rendezvényen bemutatott könyvek, amelyek hasznos információt tartalmaznak nemcsak a magyar szakos tanárok és diákok, de mindenki számára. A köszöntőt követően bemutatásra kerültek a tanszék új kiadványai.

2023. február 21. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) színházlátogatást szervezett a budapesti Nemzeti Színházba. A társulat Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényét vitte színpadra Vidnyánszky Attila igazgató rendezésében. Harapkó Marianna, a Beregszászi Szent Anna Karitász Alapítvány igazgatója és Szűcs Nelli színművésznő közbenjárásának köszönhetően Vidnyánszky Attila 50 jegyet ajánlott fel a KMNE részére. Így a Házasság hete program zárásaként 25 házaspár utazhatott el megtekinteni a színdarabot.

2023. február 22. Munkácsy Mihály születésének 179. évfordulója alkalmából a festőművészről elnevezett, Munkács szívében található kulturális központban gyűltek össze a Latorca-parti város lakói, hogy együtt emlékezzenek meg híres szülöttjükről.A rendezvény elején a jelenlévők elhelyezték az emlékezés koszorúit az épület alsó szintjén található, 2021-ben felavatott Munkácsy Mihály-mellszobornál (Kopriva Attila munkácsi képzőművész impozáns alkotása). Munkácsy Mihály életútjáról és művészetéről Bácsmegi Gábor régész, főmuzeológus, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója tartott előadást. A Munkácsy Mihály Magyar Ház vezetősége a jövőben minél több olyan előadást tervez szervezni, melyek által többet tudhatnak meg az érdeklődők Munkácsy életéről, munkásságáról, művészetéről. Tarpai József, a Munkácsy Mihály Magyar Ház igazgatója elmondta, reményeik szerint ebben segítségükre lesz majd a békéscsabai múzeum is, mellyel együttműködve számos alkalom nyílna a festő népszerűsítésére mind a fiatalok és felnőttek, mind a magyar és más nemzetiségűek körében.

2023. február 23. Az együvé tartozás jegyében emlékeztek a kommunista diktatúra áldozataira a Kárpátaljai Szövetség dísztermében, a Kárpátaljai esték programsorozat keretében. A gyertyagyújtás után a történelmi egyházak nevében imát mondott a görögkatolikus Bazil atya. Majd bemutatásra került dr. Havasi János Északi utakon. Hadifoglyok nyomában a Baltikumban c. kisfilmje (https://www.youtube.com/watch?v=j3T-6dhjmTs). Ezután dr. Seremet Sándor történész, a Kárpátaljai Szövetség főtitkára beszélgetett dr. Havasi Jánossal és dr. Dupka György történésszel, akik a pécsi Német Kör szervezésében egy kutató csoporttal keresték fel a GULÁG-GUPVI táborokat, sírkerteket Lettország, Észtország fehér foltnak számító régióiban. Elmondták, hogy az expedíciót segítette Giber Tamás Gábor, a Lettországban Élő Magyarok „Balaton” Társaság elnökségi tagja és Dr. Bán István, az Észtországi Magyarok „Munkácsy Mihály” Egyesületének elnöke, tiszteletbeli konzul, valamint Magyarország Rigai és Tallinni Nagykövetségének munkatársai. Nekik köszönhetően tartalmas tényfeltáró programot bonyolítottak le Rigában, Jelgavában, Valgában, Tartuban, Tallinnban, Parnuban és más településeken. Eddig ismertté vált, hogy Észtország, Lettország, Litvánia területén 22 GUPVI hadifogolytábort működtetett a szovjet hatóság. A Magyar Nemzeti Levéltár kartonjai szerint 5179 magyar hadifoglyot, malenkij robotos civilt (köztük kárpátaljai, erdélyi rabokat is) tartottak fogva 1945–1947 között, minden harmadik, illetve negyedik rab az balti államok területén alussza örök álmát.

2023. február 24. A Gulág Alapítvány 30. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében megrendezték az „Elveiteket megtartjuk, emléketeket őrizzük…” elnevezésű konferenciát, amelyet Pintér Jolán elnök asszony nyitott meg. Ünnepi beszédet mondott Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár, L. Simon László, a MNM főigazgatója. Előadást tartottak Horváth Attila alkotmánybíró, Kiss Dávid és Rácz János, a VERITAS munkatársai, továbbá Mező Gábor újságíró, kutató, Kovács Emőke és Tóth Eszter Zsófia történészek. A sajtótájékoztatón Máthé Áron, a NEB elnökhelyettese és Pintér Jolán, az alapítvány elnöke ismertette a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Gulág Alapítvány pályázati felhívását. Az esemény a 30 éves Gulág Alapítványt méltató kerekasztal-beszélgetéssel, valamint Szalkai Zoltán Gyaloglás a Gulágföldön c. filmjének vetítésével zárult. A rendezvényt megtisztelte dr. Dupka György, a Szolyvai Emlékparkbizottság felelős titkára, Györke Erzsébet és Erdődy Levente GKNT tagtársak.

2023. február 24. Csömörön a Kárpáthaza öröksége: Kárpátalja programsorozat februári vendége Horváth Sándor író, költő, a Kárpáti Igaz Szó főszerkesztője volt, aki Jelentés a mélyből címmel tartott előadást a Csömöri Sinka István Községi Könyvtárban. Köszöntő beszédet mondtak Hermányos Mária és Bándiné Tóth Klára, a rendezvény háziasszonyai.

2023. február 24. Az idei Parma fidei – Hit pajzsa díj átadó ünnepsége Budapesten, a Jezsuta Rend Párbeszéd háza dísztermében zajlott le. A 2023. év határon túli díjazottja a Dr. Ortutay Elemér atya hagyatékát őrző kárpátaljai görögkatolikus intézmény (teljes neve: Beregszász, Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ). A díjat a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából olyan egyházi személyeknek ítélik oda évről évre, akik a diktatúra alatt is hűségesek maradtak hitükhöz, magyarságukhoz. Közéjük tartozott a kárpátaljai Ortutay pap-dinasztia utolsó sarja, dr. Ortutay Elemér atya, akinek édesapja, Ortutay Jenő főesperes, Beregszász polgármestere, az Országgyűlés felsőházának tagja a szovjet Gulágon, Abeszben halt meg. Fiát, Elemér atyát is 25 évre ítélték, a lágerek poklát túlélte, Sztálin halála után amnesztiával szabadult. Legendás papi életet élt, illetve katakomba tevékenységet folytatott, 18 magyar, ruszin, ukrán kispap oktatását vállalta fel, mert hite erősebb volt a szovjet vallásüldöző ateizmusnál is. Megélte sokat szenvedett egyházának rehabilitálását, az istentelen eszmére épült birodalom összeomlását, közreműködött az egyházközségek újraszervezésében.

Az isten, család, haza hármashitért kiálló lelkipásztorokat is méltatta ünnepi beszédében Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter. Laudált Sajgó Szabolcs jezsuita atya, a Hungary Helps jószolgálati nagykövete. A kitüntetést Marosi István atya, a beregszászi Ortutay Elemér Központ igazgatója vette át Demkó Ferenc atya, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöki helynöke és Ortutay Mária társaságában.

Marosi István köszönő beszédében kiemelte, hogy az általa vezetett intézmény az Ortutay-örökség gondozója, és mindazon 128 Gulágra hurcolt görögkatolikus hitvalló pap szellemi örökségének folytatója is, akik közül 30-an az egyházukért életüket áldozták az azóta boldoggá avatott Romzsa Tódor püspökkel az élükön. Dr. Ortutay Elemér atya elhunyt házastársa, Vitéz Gabriella, gyermekei, Ortutay Péter, Ortutay Tamás, Ortutay Mária, Ortutay Jenő, Ortutay Csaba és az unokák nevében Ortutay Mária mondott köszönetet, hogy ezzel a díjjal ismerik el áldott emlékű édesapjuk tanúságtevő életpályáját is, akinek a hitvallása, Istenbe vetett hite mindig erőt adott neki ahhoz, hogy ellenálljon a fenyegetésnek.

Közreműködött a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus keretében alakult La mia Fonte Énekkar. Mint ismeretes a díjat Horváth Béla kisgazda képviselő és Gyurkovics Tibor Kossuth-díjas író alapította 2002-ben. Ezúttal 22. alkalommal adták át. Az eseményt a kárpátaljai történelmi egyházak, civilszervezetek képviselői (köztük Dupka György, a MÉKK elnöke, a KMMI igazgatója, Bárdos István, a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum fizika- és technikatanára, cserkész tiszt) is megtisztelték.

2023. február 24–26. Síhétvége a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) szervezésében. A rendezvénynek, amelyen 13 család (közel 65 fő) vett részt, az egyesület panziója, a Vadvölgy adott otthont.

2023. február 25. dr.Grezsa István, a Kárpátaljai Szövetség elnökének nyilatkozata. Megint végveszélyben. Egy éve kezdődött az orosz-ukrán háború. Százezrek véráldozata, a gyászoló családok sokasága torokszorító. Kibogozhatatlan dezinformációk mindkét oldalon. Mint minden háború, végső soron értelmetlen. Győzelem már egyik oldalon sem várható.

Mi, magyarok pedig megint a lét, nemlét határán tántorgunk Kárpátalján. Tövig nyirbált nyelvi-, és oktatási jogok, lakosság-, és népességcsere. Mindennapos rettegés, áramszünet, szétszakadt családok, sulykolt, negatív Magyarország-kép Ukrajnában.

Bő száz esztendő során újra, meg újra ugyanaz a feladat: megmaradni. Kitartani anyanyelvben, önazonosságban, menteni, a menthetőt: óvodákat, iskolákat, templomainkat, közösségeket. Történelmünk legnagyobb humanitárius segítsége ellenére a naponta gyalázott anyaország egyet tehet: jelen van, a Kárpátalja megyében élő minden polgárnak, magyaroknak, ruszinoknak, ukránoknak hétről-hétre bizonyítja, számíthatnak ránk. Akármit olvasnak a lapokban és a hírportálokon. A Kárpátaljai Szövetség erejéhez mérten támogatja a kárpátaljai magyar jelenlét örök programját. Forrás: facebook

2023. február 26. Kortárs művészek absztrakt festményeiből nyílt kiállítás Ungváron, amely az egy éve dúló háború által kiváltott érzéseket mutatja be. A rendezvénynek a Kárpátaljai Megyei Néprajzi Múzeum adott otthont. A Fekete február projektben nyolc művész vett részt. A kiállítás hivatalos megnyitóján Kovách Anton festőművész osztotta meg a jelenlévőkkel a művészi projekt ötletének eredetét. Meggyőződése, hogy a sötét színeknek mély szimbolikus jelentése van. Az alkotók különböző technikával készült munkáik által mutatták be a háború tragikus eseményeit. Habda Vladiszlav festőművész a golyók által okozott lyukakat kalapács segítségével ábrázolta, a sebek kialakításához pedig szikét használt. A modern absztrakt művészet alkotásainak kiállítása nem egy mindennapi esemény Ungvár kulturális életében. A jelenlegi esemény egy új kezdeményezésnek lehet a kezdete – mondta Okszana Havros művészettörténész. A Fekete február című tárlat március 13-ig tekinthető meg a Kárpátaljai Megyei Néprajzi Múzeumban.

2023. február 26. Kárpátaljai gyermekotthonokat keresett fel az orosz–ukrán háború kitörésének évfordulóján Herczegh Anita, Áder János volt köztársasági elnök felesége. Az Egy Vérből Vagyunk Alapítvány, amelynek Herczegh Anita a fővédnöke, 2015-ös megalakulása óta támogatja a jelenleg nyolcvannál is több árván maradt leányt nevelő nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthont, valamint a ráti családi típusú Szent Mihály Gyermekotthont. Az alapítvány alapítója, Gui Angéla is elkísérte Herczegh Anitát a látogatásra. A nagydobronyi gyermekotthon lakói nevében Katkó Andrea igazgató mondott köszönetet.

2023. február 26. Harmincnégy éve jött létre a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, amely a második világháború után a Kárpát-medence első önálló magyar külhoni érdekvédelmi szervezete. Az elmúlt több mint három évtizedben a szövetség végig következetesen képviselte a kárpátaljai magyarság érdekeit, és ezt teszi jelenleg is. A KMKSZ alapításáról egy archív videofelvétel szabadon megtekinthető a legnagyobb videomegosztó oldalon (https://www.youtube.com/watch?v=D9me2tCEUDA). 1989. január 21-én a Sevcsenko Ukrán Anyanyelvi Társaság kárpátontúli szervezetének alakulóülésén jött létre és nyilvánította ki egy hasonló szervezet megalakítását célzó szándékát a tíztagú kezdeményező bizottság (Balla László, Debreceni Mihály, Dupka György, Fodó Sándor, Gazda Albert, Jánki Endre, Móricz Kálmán, Turóczy István, Varga Béla, Zselicki József). Az öntevékeny társadalmi szervezet alapos előkészítő munkájának köszönhetően a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alakuló gyűlésére 1989. február 26-án Ungváron, a Tudományos Ismeretterjesztő Társaság nagytermében került sor. A KMKSZ első elnöksége: Fodó Sándor (elnök), Móricz Kálmán (alelnök), Dupka György (felelős titkár), Turóczy István (gazdasági felelős), Szöllőssy Tibor, Dalmay Árpád, Gulácsy Géza. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 1989–91 között keletkezett forrásértékű dokumentumai Botlik József–Dupka György Ez hát a hon (1991) c. könyvének tárolt pdf-változatában a 213–243.oldalon olvashatók (https://kmmi.org.ua/uploads/attachments/books/books-pdf/Ez-hat-a-hon.pdf).

2023. február 27. A Momentum Doctorandus (MD) ebben az évben is segíti a kárpátaljai felvételiző diákokat. Az MD Felvételi tájékoztató projektjének elsődleges célja, hogy áttekinthető formában mutassa be azokat a felsőoktatási intézményeket, amelyekben a kárpátaljai végzős diákok magyar nyelven végezhetik felsőfokú tanulmányaikat. A folyton frissülő felvételi tájékoztatást nyújtó honlapjuk itt érhető el: https://felvetelizz.com/

2023. február 27. Az OSZK Elektronikus Könyvtára az ukrajnai aktuális helyzet miatt beindította a kárpátaljai értékmentő programját, digitalizálási listára felvette az 1992-2008 között csak papír alapon megjelent, általam gondozott Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozat kiadványait. Ezúttal már elektronikus formában is elérhető, letölthető Keresztyén Balázs három könyve. Az egyik: Magyar művelődési hagyományok kárpátaljai lexikona, Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1995. (első kiadás) https://mek.oszk.hu/23500/23501; https://mek.oszk.hu/23500/23501/23501.pdf.

A másik: Keresztyén Balázs: Irodalmi barangolások a Kárpátok alján, 1993. https://mek.oszk.hu/23800/23824/; https://mek.oszk.hu/23800/23824/23824.pdf

A harmadik, monda-összeállítás: Rákóczi virágai., 1992. https://mek.oszk.hu/23600/23608/; https://mek.oszk.hu/23600/23608/23608.pdf

2023. február 27. A budapesti MEDSPOT Alapítvány önkéntes orvoscsoportja – ingyenes orvosi segítséget nyújtott a belső ukrajnai menekültek számára Ungváron és környékén A tolmácsolásban és szervezésben közreműködött Huber Béla, a Magyar Zsidók Kárpátaljai Egyesületének elnöke és Dupka Nándor, a MÉKK aktivistája.

2023. február folyamán:

* Volodimir Zelenszkij államfő megbízásából posztumusz állami kitüntetéseket adott át elhunyt kárpátaljai katonák, illetve jelenleg a frontvonalban szolgálatot teljesítő, az ország függetlenségéért harcoló védők családtagjainak Viktor Mikita kormányzó. A kitüntetettek között van a 45 évesen elhunyt Magyar Róbert, akinek Volodimir Zelenszkij a Haza védelmezője posztumusz kitüntetést ítélte oda.

* A munkácsi Viktor Baloga parlamenti képviselő beismerte, hogy kitiltották a schengeni övezetből. Erről a híresen magyarellenes ukrán politikus saját Facebook-oldalán írt. Nehéz eldönteni, hogy most panaszkodik vagy dicsekszik, netalán mártírként próbálja beállítani magát Viktor Baloga. Bejegyzésében a politikus azzal élcelődik, hogy Orbán Viktor azért tiltotta ki őt a teljes schengeni övezetből, mert állítása szerint veszélyt jelent Magyarország nemzetbiztonságára.

* A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központja és a Niagarai Egyetem közös szervezésében Turizmus és vendéglátás címmel képzés indult a Rákóczi-főiskola földrajz, turizmus és angol szakos hallgatói számára. A képzésen 33 diák vesz részt, de a programhoz online formában csatlakoznak a niagarai egyetem hallgatói is.

* A Matl Péter munkácsi szobrászművész vezette Pro Arte – Munkács civil szervezet minden esztendőben művésztábort szervez, amelynek „gyümölcseit” – egy-egy szobrot – azoknak a településeknek adományozzák, amelyek nem csupán elkötelezett művészetpártolók, de kiemelkedőt tesznek/tettek. A múlt évben Királyfiszálláson szervezett táborban készült szobrok a határ túlsó oldalán találtak otthonra – számolt be Facebook-oldalán dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő (https://www.facebook.com/attilatilki). Azon települések kapták az alkotásokat, amelyek sokat tettek a háború borzalmai elől menekülő emberek ellátásáért. A szobrok Aranyosapátiba, Tiszabecsre, Tarpára és Barabásra érkeztek. Jelenleg is folyik az összeállításuk. A tereprendezés és a hivatalos avatóünnepség után valamennyi település ékessége lesz az ajándék. A kárpátaljai szoborút így tovább folytatódik – a Bereg túlsó részén.

* Tűzoltóautót adtak át Mezőváriban – a járművet a magyarországi Mád település ajánlotta fel a Mezővári Egyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. Az ünnepélyes átadásról Tatárka József, Mád polgármestere közösségi oldalán számolt be. Mint írta, a felajánlást Zán Fábián Sándor református püspök, Zsukovszky Miklós lelkész, Nagy Béla főgondnok, valamint a helyi egyesület tagjai fogadták.

* Kauser Tibor, a Magyarországi Ferences Világi Rend miniszter generálisa Munkácson és Várkulcsán (Kljucsarki) járt. A kárpátaljai találkozás az ukrajnai látogatás záróállomása volt. Ezt megelőzően a miniszter generális Lembergben találkozott a Ferences Világi Rend Országos Tanácsának tagjaival, tudatta a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye.

* A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat (BJMSz) a Szent Louis és Zelie Martin Központjában szervezett farsangi mulatságra és közös játékra invitálta a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete tagcsaládjainak gyermekeit.

* Az ukrán parlament újabb 90 nappal meghosszabbította a hadiállapotot. Emellett a parlament támogatta az általános mozgósítás időtartamának meghosszabbítását is.

* Az elmúlt évben az ukrán gyerekek átlagosan 920 órát, avagy több mint 38 napot töltöttek a föld alatti óvóhelyeken légitámadások, orosz rakétacsapások és a harci cselekmények miatt – jelentette az Ukrajinszka Pravda életmódmagazinja, az Élet (Життя) a Save the Children nemzetközi szervezet beszámolója nyomán.

* Folytatja humanitárius együttműködését a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása (KHÖT) és a KárpátHáz Jótékonysági Alapítvány. Az elmúlt hetekben több szállítmányt is közösen juttattak célba Kárpátalján.

* Zökkenőmentesen zajlik az élelmiszercsomagok kiosztása a Beregszászi Kistérségben azok számára, akik rendelkeznek az önkormányzat által kibocsátott szociális kártyával.

* A Rezes József által vezetett Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása (KHÖT) levélben fordult Denisz Smihal miniszterelnökhöz, amelyben a január végén elfogadott, a helyi tanácsok képviselőnőit is érintő határátlépési korlátozások visszavonását kéri.

* Magyarország ismét nagy összegű gyermekoltóanyag-szállítmányt küldött Ukrajnába.

* A Nyíregyházi Görögkatolikus Egyházmegye (NYGE) már számos alkalommal hozott segítséget Kárpátaljára. Legutóbb 10 nagy teljesítményű generátort adtak át a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegyének (MGE).

* A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE elnöke: Tarpai József) idén immár tizenegyedik alkalommal szervezte meg tematikus eseménysorozatát a házasság hete alkalmából, idén is megrendezték a már hagyományos házaspáros vacsorát, melyet tartalmas előadással tettek még színesebbé.

* Lengyel János szociográfiai helyzet képe olvasható az Irodalmi Jelen egyik nem régen megjelent számában a kárpátaljai magyar irodalmi életről a háború árnyékában. A megszólaló pályatársakat három csoportra osztotta: akik jelenleg is Kárpátalján élnek, akik valamilyen formában a háború miatt hagyták el szülőföldjüket, és akik már régebb óta Magyarországon telepedtek le. https://www.irodalmijelen.hu/…/mi-lesz-veled…

* Dupka György jegyzete. Egy éve tört ki a háború. Az egy éve, illetve 365 napja tartó orosz-ukrán háborúról a napi sajtóban számos negatív és pozitív tartalmú értékelést olvastam. Tény és való, hiteles adatok nélkül is elmondhatjuk, hogy a háború okozta károk közül a legnagyobb veszteségnek az emberi életet tartom, a halál gyűrűjéből egyre több koporsó érkezik (már akinek megtalálták, azonosították a holttestét), egyre több férfi kerül a frontra, farkasszemet néznek a kaszással. Jól tudom ezt, egyik ötven éven felüli rokonom is köztük van. Naponta több száz ukrán katona sebesülésben hal meg a fronton, közben sokasodnak a településeken a katona sírhelyek. A becslések szerint Kárpátaljának már közel 300 halottja van, ebből több mint húsz (a KISZó fotókkal illusztrált közlése szerint csak 12) magyar származású.

Az eddigi adatok szerint több mint 15 millió az Ukrajnát elhagyó menekültek száma. Szomorúan szembesülünk azzal is, hogy az egykor 150 ezer főnyi kárpátaljai magyarságból mintegy 35-ezren hagyták ott szülőföldjüket. Zöme az anyaországban talált menedéket. Általában véve minden magyar lakta településről is mintegy 30 százaléknyi honfitársam hiányzik, áthidalhatatlan űrt hagytak maguk után. Félő, hogy a háború elhúzásával százezer alá csökkenhet a számuk. Képzett értelmiség nélkül maradnak a közösségek.

Azt viszont sem Brüsszelben, sem Washingtonban nem akarják tudomásul venni, hogy a korábban megszerzett magyarság jogait erősen megnyirbálta a kijevi hatóság hatályos oktatási, nyelv- és a kisebbségi/nemzetiségi törvénye is.

Így őrlődünk két malomkő között a rémisztő háború árnyékában. Közel száz éves bölcs barátomnak osztom a gondolatát: Földbe taposták Isten Tízparancsolatát! Hogy a testvér háborúban ki a Káin és az Ábel? Ezt a mindenható Isten dönti el. Szűkebb pátriám is, Kárpátalja ma égetően szomjazik a békére!

XXVII. (XXIV.) évfolyam, 5. (355.) szám. 2023. március 1.

Ez lesz 2023 márciusban

* Az ukrán parlament újabb 90 nappal meghosszabbította a hadiállapotot. Emellett a parlament támogatta az általános mozgósítás időtartamának meghosszabbítását is.

2023. március 1. Turák Angéla Tavasz c. kiállításának megnyitója. Helyszín: Ungvári Magyar Ház (Ungvár, Munkácsi út 54.). Kezdete: 15.00 (kijevi idő). A kiállítás munkanapokon 9.00–14.00 óra között (közép-európai idő) tekinthető meg 2023. március 30-ig.

2023. március 3. Rendek között, vonók mögött – népzenei koncert Beregszászban. A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház és az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány közös koncerten egy nagy utazásra invitálják a hallgatóságot, amelyen a Kárpát-medence különleges magyar és román népzenei öröksége csendült fel. Azonban a hagyományosnak mondható koncertektől eltérően a színpadon a 10 főből álló zenekar egyszer csak testközelivé teszi a zenészek mindennapjainak egy-egy momentumát.

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a +380-66-452-85-05-ös, a +380-96-113-50-59-es telefonszámon, a bszinhaz.szervezo@gmail.com e-mail címen vagy személyesen a színházban lehet. Regisztráció az alábbi linken is:

Időpont: 2023. március 03., péntek, 18.00 (közép-európai idő).

Helyszín: a színház Hubay-terme (Beregszász, Munkácsi út 1.).

          2023. március 4. Rendek között, vonók mögött – Kolozsváron élő népzenészek jótékonysági koncertje. Helyszín: eszenyi kultúrház (Eszeny, Kis út 56. Kezdete 15.00 (közép-európai idő).

2023. március 4. A Hagyományok Háza Hálózet – Kárpátalja által szervezett viseletvarró tanfolyam résztvevőinek alkotásaiból rendezett viseletkiállítás megnyitója. Helyszín: eszenyi kultúrház (Eszeny, Kis út 56. Kezdete 15.00 (közép-európai idő).

2023. március 4. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet gyalogtúrát szervez a Szokolics (vagy más néven Szokolec) -sziklához. Részletek, jelentkezés az egyeület honlapján: https://www.karpataljaihazajaro.com/szokolics.

2023. március 5. Gazsó Katalin orgonaműsora a Kárpátaljai Megyei Állami Filharmóniában (Ungvár, Színház tér 10.). Kezdete: 17 óra (kijevi idő szerint).

2023. március 8. Nőnap.

2023. március 8. A Munkácsy Mihály Magyar Ház tisztelettel meghívja Önt a Csortos Gyula tiszteletére készült emléktábla ünnepélyes felavatására. Az ünnepélyen – a 140 éve született – magyar színművész munkássága előtt tisztelgünk. Az ünnepi műsorban közreműködik a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház. Az esemény időpontja: 2023. március 08., 17.00 óra (közép-európai idő szerint). Az esemény helyszíne: Munkácsy Mihály Magyar Ház, Rendezvényterem, Munkács, Bölcs Jaroszláv u. 10. Részvételi szándékát a munkacsymagyarhaz@gmail.com e-mail címen vagy a +380 (50) 555 28 95-ös telefonszámon jelezheti.

2023. március 9. Hadik – nagyszabású magyar történelmi kalandfilm, címszerepében: Trill Zsolt. Bemutató: 2023. március 9.

A nagyszabású magyar kalandfilm a megtörtént eseményekhez hűen idézi fel a Berlin 1757-es elfoglalásával és a város megsarcolásával végződő merész huszárcsínyt. A plakát leleplezi a nevezetes rajtaütés mögött álló főbb történelmi személyek filmbeli megformálóit. Ezen a küldetésnek szabad utat adó Mária Terézia királynőt alakító Horváth Lili, a címszereplő bőrébe bújó Trill Zsolt és a főhős mellett tűzön-vízen át kitartó bajtársat, Gvadányi Józsefet életre keltő Molnár Áron látható. Valamint helyet kapott mellettük Szabó Győző, aki ezúttal a szász gyalogosok élén, Ried ezredes szerepében segíti a huszárokat.

2023. március 15. Az 1848–49-es magyar forradalom szabadságharc kitörésének évfordulója. A pandémia, az orosz–ukrán háború miatt csöndes koszorúzás a magyar nemzeti ünnep alkalmából a hagyományos emlékhelyeken – Ungváron, Munkácson, Beregszászban, Nagyszőlősön, Técsőn és más településeken. Szervezők: KMMI, MÉKK, UMDSZ, KMKSZ.

* Március 15. az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ünnepe. Azt azonban kevesen tudják, hogy 1990 óta a sajtószabadság, vagyis a magyar sajtó napja is. Magyarországon ezen a napon adják át a Széchenyi-, Kossuth- és József Attila-díjakat is.

2023. március 16. A Magyar Országgyűlés a magyar zászló és címer emléknapjául, így összetartozásunk egyik legfontosabb ünnepéül március 16-át jelölte ki.

2023. március 31. A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet támogatásával az idén is megrendezésre kerül az Arany János Balladamondó Verseny. Részeletek itt:

2023. március folyamán. A Kárpátaljai Magyar Megyei Drámai Színház (Beregszász, Munkácsi u. 1.) társulatának műsortervéből: Kulisszajárás ON; Ursula Jones: A királykisasszony, akinek nem volt birodalma. Bővebb információ: +380664528505-ös telefonszámon vagy a bszinhaz.szervezo@gmail.com e-mail címen.

* Képzőművészeti kiállítások, író-olvasó találkozók, folyóirat- és könyvbemutatók, koncertek a magyarlakta településeken.

VENDÉGSÉGBEN

2023. március 9. A Kárpátaljai Szövetség, a Magyar Írószövetség és a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége megrendezi a Magyar széppróza napja – Kárpátaljai írók a pulpituson irodalmi estet. Köszöntő beszédet mond: dr. Seremet Sándor, a Kárpátaljai Szövetség főtitkára. A beszélgetésben közreműködő alkotók: Lőrincz P. Gabriella költő, író, a MÍ elnökségi tagja, Csornyij Dávid költő, dr. Dupka György író, történész, a MÍ választmányának tagja, Kertész Dávid író, Kopriva Nikolett költő, grafikus, a MÍ választmányának tagja. A téglási származású Bernáth Ferenc Artisjus-díjas gitárművész előadásában felcsendülnek saját és más zeneszerzők művei. Helyszín: A Kárpátaljai Szövetség székháza 1068 Budapest, Városligeti fasor 44.

Időpont: 2023.március 9. 17.00 óra.

2023. március 13. Tájékoztatjuk a tisztelt nagyközönséget, hogy a KMAT elnöke, Csernicskó István HOGYAN KREÁLJUNK NYELVEKET? A nyelvpolitika mint a nemzetépítés és identitáskonstrukció eszköze című székfoglaló előadására 2023. március 13. (hétfő) 11.00 órai kezdettel kerül sor az MTA Székház Nagyteremében (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. II. emelet).

Jeles személyiségek évfordulói

 • Március 1. Ezen a napon született Tamás Mihály (Beregszász, 1897. március 1. – Melbourne/Ausztrália, 1967. augusztus 27.) író, építészmérnök, egyetemi tanár. Emléktáblája Beregszászban, a róla elnevezett utca elején található.
 • Március 1. Ezen a napon született dr. Kobály József (Kovászó, 1960. március 1.) Ungváron élő történész, régész.
 • Március 2. Ezen a napon született Duncsák Attila (Ungvár, 1940. március 2.) Kassán letelepedett festőművész.
 • Március 3. Ezen a napon született Veres Péter (Csonkapapi, 1943. 03. 05. –Beregszász, 2004. 07. 26.) grafikus, festő.
 • Március 4. Ezen a napon született Beleny-Puhlik Magdolna (Nevicke, 1951. március 4.) festő, iparművész, pedagógus.
 • Március 8. Ezen a napon született Vidnyánszky Attila (Beregszász, 1964. március 8.), a beregszászi Kárpátaljai Magyar Megyei Drámai Színház alapító-rendezője, Budapesten élő Kossuth- és Jászai Mari-díjas rendező, a Nemzeti Színház igazgatója, az MMA tagja.
 • Március 9. Ezen a napon született Fülöp Árpád (Nyárádszentbenedek, 1863. 03. 09. – Ungvár, 1953. 01. 29.) költő, tanár, színműíró. Sírhelye a ungvári Kálvária temetőben van.
 • Március 9. Ezen a napon született dr. Vaszócsik Vera (1932. március 9.)Ungváron élőfilológus,nyugalmazott egyetemi tanár.
 • Március 9. Ezen a napon született ifj. Hidi Endre (Nagydobrony, 1982. március 9.) szobrászművész, keramikus.
 • Március 10. Ezen a napon született Bíró András (Nagybereg, 1977. március 10.) idegen- és túravezető, szakíró.
 • Március 11. Ezen a napon született Nigriny Edit (1951.március 11.) Ungváron élő és alkotó grafikus, dekoratőr, festő.
 • Március 14. Ezen a napon született dr. Fenczik Jenő (Nagytoronya, 1894. 03. 14. – Budapest, 1962) ungvári tanár, szakíró, lapszerkesztő.
 • Március 16. Ezen a napon született Garanyi József (Bátyú, 1921. 03.16. –Beregszász, 2009. 04. 20.) festőművész. Emlékét domborműves márványtábla őrzi Beregszászban és Bátyúban.
 • Március 16. Ezen a napon született dr. Vári Fábián László (Tiszaújlak, 1951. március 16.) Kossuth- és József Attila-díjas költő, író, szerkesztő, néprajzkutató, műfordító. Az MMA Irodalmi Tagozatának vezetője. Az Együtt. Irodalom-művészet-humán tudományok-kultúra c. kéthavi folyóirat főszerkesztője.
 • Március 18. Ezen a napon született Becske József Lajos (Visk, 1965.március 18.) költő, grafikus.
 • Március 18. Ezen a napon született ifj. Boksay József (Ungvár, 1930. 03. 18. – Magyarország, 2002) ruszin festő.
 • Március 18. Ezen a napon született Turák Angéla (Ungvár, 1934. március 18.) Ungváron élő festő, rajztanár, meseíró.
 • Március 18. Ezen a napon született Volosin Ágoston/Avghusztin Volosin (Kelecsény, 1874. 03. 18. – Moszkva, 1945. 07. 11.) görögkatolikus pap, pedagógus, szakíró, az 1939. március 14-én Huszton kikiáltott Kárpát-Ukrajna államfője. A kommunista diktatúra áldozata.
 •  Március 19. Ezen a napon született dr. Orosz Ildikó (Nagydobrony, 1960. március 19.) Beregszászban élő oktatáspolitikus, pedagógiai szakíró, a KMPSZ és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke.
 • Március 20. Ezen a napon született Csengeri Dezső (Palló, 1926. 03. 20. –Nagydobrony, 1982. 07. 26.) író, tankönyvíró, pedagógus. Eszenyben van eltemetve.
 • Március 21. Ezen a napon született Krüzselyi Erzsébet /Viski Böske/ (1875. 03. 21.–1953. 10. 15.) költő.
 • Március 21. Ezen a napon született Osváth Erzsébet (Beregszász, 1913. 03. 21. – Budapest. 1991. 04. 20.) költő, ifjúsági író. Emlékhelye Beregszászban: a Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága rózsatövet ültetett a tiszteletére a beregszászi Budapest parkban.
 • Március 22. Ezen a napon született Király Benedek Lőrinc (Tiszabökény, 1951. 03. 22. – Tiszabökény, 2009. 02. 25.) meseíró.
 • Március 23. Ezen a napon született Lőrincz P. Gabriella (Beregszász, március 23.) Magyarországon letelepedett költő, író.
 • Március 25. Ezen a napon született Berecz Margit (Ungvár, 1956. március 25.) Ungváron élő textilművész, festő, iparművész, grafikus.
 • Március 25. Ezen a napon született Bartók Béla (1881. 03. 25.–1945. 09. 26.) ismert zeneszerző, aki 1890-ben Nagyszőlősön lépett fel először, és itt kezdett el komponálni. Emléktáblája, fejszobra Nagyszőlősön.
 • Március 27. Ezen a napon született Szemán Ferenc „Öcsi” (Ungvár, 1937. március 27. – Ungvár, 2004) festő.
 • Március 27. Ezen a napon született dr. Vidnyánszky István (Ungvár, 1951. 03. 27.) kijevi történészprofesszor, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia levelező tagja.
 • Március 28. Ezen a napon született Prófusz Marianna (Beregszász, 1959. március 28.) Beregszászon élő szövő, a népművészet mestere.

FELHÍVÁSOK, KÖZLEMÉNYEK

Középiskolásoknak szóló pályázatot hirdet a Gulág Alapítvány

2023-ban lesz harminc éve, hogy megalakult a Gulág Alapítvány. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalokkal is megismertessük a szovjet munkatáboroknak a rendszerváltoztatásig elhallgatott tragikus világát. A harmincadik évforduló alkalmából a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Történelemoktatók Szakmai Egyesülete közreműködésével pályázatot hirdetünk 9–12. évfolyamos középiskolásoknak a szovjet Gulag- és Gupvi-lágerekbe elhurcolt áldozatok emlékének megőrzése céljával.

Olyan pályamunkákat várunk, amelyek az alábbi témákat – egyet vagy többet – dolgozzák fel:

• fogságba esés, elhurcolás,

• kényszermunka,

• a táborélet viszontagságai,

• a hazatérés körülményei,

• a hazatérés utáni beilleszkedés nehézségei a diktatúrában (internálás, politikai elnyomás, elhallgatásra kényszerítés, családon belüli tabusítás, megfigyelés).

A pályamunkák műfaja szabadon választható, várunk:

• videófilmeket (legfeljebb 5 perc hosszúságúakat),

• összművészeti feldolgozásokat (dal, tánc, előadás, performance; legfeljebb 5 perc hosszúságúakat),

• irodalmi alkotásokat (vers, novella, esszé, dráma; legfeljebb 20 ezer leütés terjedelemben),

• vizuális alkotásokat (ceruzarajz, tusrajz, festmény; egyedi vagy legfeljebb 5 darabból álló sorozat),

• egyéb művészeti alkotásokat (nemezelés, textilművészet, kerámia, fafaragás, fém megmunkálása stb.),

• fotóművészeti alkotásokat (fénykép, montázs, legfeljebb 5 darabból álló fotósorozat).

Az egyéni indulók, illetve a két- vagy háromfős csapatok a gulagpalyazat2023@neb.hu címen jelentkezhetnek a következő adatok megadásával:

• induló/csapat neve, osztálya,

• csapattagok nevei,

• felkészítő tanár(ok) neve(i),

• iskola neve és címe,

• kapcsolattartó megjelölése, elektronikus címe.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2023. június 1.

A pályázatok beküldése folyamatos, végső beadási határidő: 2023. november 6.

A döntőbe jutott versenyzőket 2023. november 17-éig értesítjük.

A tíz legjobb pályamű bemutatása és eredményhirdetés: 2023. november 25.

A pályázatra jelentkezhetnek a 2023. tavaszi félévben végző középiskolai tanulók is.

A pályázat elkészítéséhez háttéranyagokat a http://www.gulagalapitvany.hu és a http://www.neb.hu oldalon, valamint a Nemzeti Emlékezet Bizottsága YouTube-csatornáján találnak. A pályamunkákat a téma kutatóiból és művészetoktató tanárokból álló zsűri bírálja el. A tíz legjobb alkotás ünnepélyes bemutatójára és az eredményhirdetésre Budapesten kerül sor. Díjazásban részesül az első három helyezett egyéni pályázó vagy csapat, továbbá a legtöbb pályázót/csapatot nevező iskola. A döntőbe jutott pályázók és felkészítő tanáraik valamennyien oklevélben és könyvjutalomban részesülnek.

DÍJAK:

1. helyezett: laptop(ok)

2. helyezett: okostelefon(ok)

3. helyezett: tablet(ek).

A nyertes iskola résztvevő diákjai egynapos tematikus budapesti kiránduláson vehetnek részt.

Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázat

Az Írók Alapítványa, az Írók Szakszervezete, a Sárvári Tinódi Gimnázium és Sárvár Város Önkormányzata meghirdeti a 46. Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázatot, és 2023. április 11-14-ig Sárvár városában megrendezi az irodalmi pályázat táborát.

Pályázni vers-, próza- és tanulmány kategóriában lehet. Várjuk minden 14-18 év közötti középiskolás magyar nyelvű írásait. Egy-egy pályázat maximális terjedelme kategóriánként 15 kéziratoldal lehet (számítógéppel, 14 pontos betűnagysággal, de elfogadunk azonos terjedelmű, kézzel írt, jól olvasható írásokat is).

A pályázatok benyújtási határideje: 2023. március 4.

A pályázat nem jeligés.

A pályázatok beküldhetők: – e-mailben, csatolt mellékletként (word dokumentum formátumban), az info@szephalom-konyvmuhely.hu e-mailcímre. Kérjük, hogy minden pályázó minden melléklet első oldalán tüntesse fel nevét, címét, e-mailcímét, telefonszámát és iskolája nevét, címét is. Fontos: ha valaki például két kategóriában pályázik, két külön mellékletet küldjön (külön a verseket, külön a prózákat, megfelelő megnevezéssel: „XY versei”, „XY prózái”). Kérjük, hogy mindenki összefűzve, egyetlen mellékletben küldje a verseit, ugyanígy, összefűzve a prózáit vagy a tanulmányait. Lehetőleg a pályázat minden oldalán szerepeljen az írója neve!

– postai úton. A pályázatot egy példányban kérjük beküldeni. Aki több kategóriában küld pályaműveket, kérjük, hogy külön borítékban küldje a vers-, a próza- illetve a tanulmány–pályázatát. Kérjük, hogy a borítékra írja rá, hogy mi található benne (pl. „verspályázat”, „prózapályázat” stb.). Kérjük, hogy a pályázatok első oldalán tüntesse fel a pályázó a nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát és iskolája nevét, címét. Postacímünk: Írók Alapítványa, 1093 Budapest, Lónyay u. 43. fszt. 1.

A beküldött pályaművek egyénenkénti írásbeli értékelését a zsűri nem vállalja.
Az ötven legjobb pályázat szerzőjét meghívjuk a sárvári irodalmi táborba, ahol a műhelymunka során neves írókból, költőkből álló zsűri értékeli az írásokat és sor kerül a díjkiosztó ünnepségre is. A meghívót 2023. március 28-ig juttatjuk el a meghívottakhoz. A meghívottak részére az irodalmi tábor díjmentes, és szükség esetén az útiköltséget is megtérítjük. A díjazottak oklevélben és szerény pénzjutalomban részesülnek.

Forrás: pafi.hu

Diákfotó 2023

Várjuk a Kárpát-medence általános iskola felső tagozatos és középiskolás magyarajkú diákjainak természetfotóit az alábbi kategóriákban:

1. Általános természetfotó:
Ebben a kategóriában egyénileg lehet indulni, egy pályázó összesen 5 alkotást küldhet be.

I. díj: 1 napos osztálykirándulás, értékes tárgynyeremény a nyertes kép készítőjének
II. díj: 1 napos osztálykirándulás, értékes tárgynyeremény a nyertes kép készítőjének
III. díj: 1 napos osztálykirándulás, értékes tárgynyeremény a nyertes kép készítőjének
2. “Ember és víz”:

Ebben a kategóriában egyénileg lehet indulni, egy pályázó összesen 5 alkotást küldhet be.
I. díj: 1 napos osztálykirándulás, értékes tárgynyeremény a nyertes kép készítőjének
II. díj: 1 napos osztálykirándulás, értékes tárgynyeremény a nyertes kép készítőjének
III. díj: 1 napos osztálykirándulás, értékes tárgynyeremény a nyertes kép készítőjének
Kék Bolygó kategórián kívüli fődíja: 2 millió Ft. értékű ifjúsági természetfotós ösztöndíj
Ugyanazon kép mindkét kategóriában nem küldhető be. Olyan képeket várunk, amelyek akár magát a tájat, akár a vadvilágot, rovarvilágot, természetes élőhelyeket, ember és természet kapcsolatát mutatják be művészi igénnyel. A zsűri kifejezetten értékeli az ötletet, az újszerű látásmódot, a képi megvalósítás egyediségét. A beérkezett képeket gyermekzsűri szűri elő, és háromtagú szakmai zsűri bírálja el. A pályázaton való részvétel ingyenes.

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2023. április 20.
A kiválasztott pályaművek bemutatásra kerülnek a Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztiválon!

KÖVETELMÉNYEK
A Kiíró olyan fotókat vár, amelyek a természet szépségét, értékét, művészi aspektusból láttatják, érzékeltetik a természettel való kapcsolatunkat. Ebbe beletartozhat a természetfotó, de az olyan alkotás is, ami sokkoló, figyelemfelkeltő és elgondolkodtató.

A fotók felbontását, méretezését a Kiíró nem kívánja meghatározni, ezzel hangsúlyozva, hogy ne a technika, hanem a kreativitás, az ötletesség legyen a mozgatórugó. Ugyanakkor fontos, hogy az elektronikus formában beküldött fotók jó minőségűek, nyomtatásra alkalmasak legyenek. A beküldött pályamunkák mérete minimum 2 MB legyen. A fotókat JPG formátumban kérjük beküldeni.
A fájl neve a következő formátumot kövesse: palyazoneve_kategorianeve_ kepcime.jpg
Pl.: kovacspeter_csoportos_telihangulat.jpg

A zsűrizett és kiállításra, bemutatásra javasolt fotók megtekinthetők lesznek a 2022. évi Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivál idején. A fotók benyújtása egyidejűleg hozzájárulást jelent ahhoz, hogy a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány rendezvényein a fotókat a szerző feltüntetése mellett akár digitális, akár papír formában közzé tegye, felhasználja.

A pályázat eredményhirdetésére és a díjak átadására 2023 május 20-án, a Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivál díjátadóján kerül sor a Gödöllői Királyi Kastélyban.

Nevezni kizárólag elektronikusan, a teljes körűen kitöltött online nevezési lap beküldésével lehet a http://www.naturfestandfilm.com oldalon. A pályázónak minden fotó mellé leírást kell mellékelni, amely tartalmazza a készítés időpontját, helyszínét, valamint a kép címét. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatokat saját szempontjai alapján megszűrje, és a pályázatban szereplő témától jelentősen eltérő, illetve oda nem illő pályázatokat külön értesítés nélkül kizárja. A pályaműveket a Kiíró felhasználhatja a későbbi, a Fesztivált és annak programjait népszerűsítő kommunikációjában.

Forrás: naturefestandfilm.com/diakfoto-23

A Kanadai Magyar Kulturális Tanács felhívása

Diaszpórában élő magyarok, figyelem!

Aki szeret írni, jól forgatja a tollat, van egy régóta dédelgetett gondolata, története, itt az alkalom megírni!

Neked mit jelent magyarnak lenni, magyarul beszélni, magyarként élni a diaszpórában, miközben más nyelven tanulsz, dolgozol, éled az életed? Írd meg, küldd el, pályázz a Kanadai Magyar Kulturális Tanács felhívására!

Fontos: nemcsak kanadai magyarok írásait várják, az Egyesült Államokban és Dél-Amerikában élők is jelentkezhetnek!

Részletek:

#pályázat #novella #írás #kanadaimagyarok

Vízrajzi térkép pályázat

A Duna Múzeum és a Várfok Galéria közösen meghirdetett képzőművészeti pályázat hívószava a vízrajzi térkép. A kiírásra olyan műveket várnak, amelyek a vízrajzi térképek témáját, formáját értelmezik újra a művészet eszközeivel. A pályázat kiírói arra kíváncsiak, hogyan alkotnák meg saját vízrajzi térképüket a művészek, vagy milyen módon tudnák beemelni a vízrajzi térképek formavilágát képzőművészeti kompozíciókba.

A pályázat leadási határideje: 2023. március 31.

A műveket erre az alkalomra felkért zsűri bírálja el, és dönt a díjak odaítéléséről. A díjazott alkotások közül a zsűri javasolhat műveket az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Duna Múzeum felé megvételre, melyek az Országos Vízügyi Főigazgatóság gyarapodó képzőművészeti gyűjteményét fogják gazdagítani.

A zsűri tagjai: Kovács Krisztina, a Várfok Galéria művészeti vezetője, művészettörténész, Róka Enikő, a Budapesti Történeti Múzeum, Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár vezetője, művészettörténész, és Szöllősi-Nagy András, mérnök, hidrológus, az MTA doktora, műgyűjtő.

Az érdeklődők a Duna Múzeumban kaphatnak választ felmerülő kérdéseikre: info@dunamuzeum.hu.

Forrás: varfok-galeria.hu

FELVÉTELI HIRDETMÉNY 2023

A Nagyberegi Református Líceum felvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba.

A felvételire való jelentkezés határideje: 2023. április 27.

A felvételi vizsgák időpontja: 2023. április 29., 8.00 óra. A felvételi vizsga díjtalan.

További részletes tájékoztató a felvételivel kapcsolatban az iskola honlapján, a www.nbrl.com.ua címen és líceumunk Facebook-oldalán (Nagyberegi Református Líceum 1993) érhető el.

Kérdéseiket az nbrl.kre@gmail.com e-mail címre várjuk.

Címünk: 90242 Nagybereg, II. Rákóczi Ferenc út 80.

Mobil: +380 99 423 41 45

Szeretettel várja a felvételizőket

a Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon!

Felhívás – XVII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok nélkül (HTDK) programjával együttműködve a Miniszterelnökség és Nemzeti Tehetség Program, valamint a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatásával meghirdeti a XVII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciát (XVII. KTDK).

A konferencia időpontja és helyszíne: 2023. május 12., II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász

További információ: „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna. Tel.: +380-31-41-4-29-76, e-mail: geniusja2019@gmail.com, honlap: http://www.genius-ja.uz.ua

Könyvespolc – 2023

Az Együtt című irodalmi-művészeti-kulturális-humán tudományi folyóirat 2002–2022 között megjelent számai itt tekinthetők meg:

http://kmmi.org.ua/konyvtar/folyoiratok/egyutt

https://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=595 (Számláló: 31 718 megtekintés, 2023. 01. 30. állapot szerint)

Megjelent a folyóirat 2022. évi 1., 2., 3., 4., 5., 6. lapszáma.

Kárpátaljai magyar könyvek

(Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György)

MEGJELENT

Zubánics László. Homonnai Drugeth Bálint emlékezete. Egy méltatlanul elfeledett életút fontosabb állomásai. Felelős szerkesztő: Szemere Judit. Kárpátaljai Magyar Könyvek 302. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2022.

Tárolt változat: https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/homonnai-drugeth-balint-emlekezete

„Kárpátsorsűzte nép…” A GULÁG-GUPVI-kutatók nemzetközi fóruma Kárpátalján, 2021. Nemzetközi emlékkonferencia, Beregszász, 2021. november 18. A Szolyvai Emlékpark Évkönyve. Összeállította, a jegyzeteket írta: dr. Dupka György. Lektorálta: dr. Zubánics László. Felelős szerkesztő: dr. Zékány Krisztina. Szolyvai Emlékpark–MÉKK, Ungvár–Budapest, 2022. Kárpátaljai Magyar Könyvek 303 .

Tárolt változat: https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/karpatsorsuzte-nep

Dupka György, Fuchs Andrea: 30 év a Kárpátaljai magyar könyvkiadás szolgálatában. Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozat bibliográfiája (1992–2022). Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2022.

Tárolt változat: https://kmmi.org.ua/uploads/attachments/books/books-pdf/2022/intermix_katalogus.pdf

Bartha Gusztáv. Kiút. Kisregény (Felelős szerkesztő: Marcsák Gergely). Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2022.

Tárolt változat: https://mek.oszk.hu/22900/22951/;

https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/kiut

Ortutay Mária. Múltunk és jelenünk „lámpás emberei”. Interjúk, visszaemlékezések, önéletrajzi írások. (Felelős szerkesztő: Szemere Judit). Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2022.

Tárolt változat: http://mek.oszk.hu/22900/22946/;

https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/multunk-es-jelenunk-lampas-emberei

Hasznos kulturális, irodalmi, művészeti, tudományos információk

Hasznos média linkek

     http://www.karpatalja.ma

https://www.karpatinfo.net

     http://karpataljalap.net

     http://kiszo.net

     Karpat.in.ua

Dokumentumfilmek

(A YouTube-on elérhető népszerű dokumentumfilmek)

* Kárpátaljai tragédia. Rendező: Hajduk Márta.

* Látótér – Nyelvháború Kárpátalján

* Kárpátalja

* Szerelmes földrajz. Kárpátalja. Vári Fábián László költő, tanár beszél szülőföldjéről.

* “ЦІНА ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ ЖИВИХ” фільм-реквієм/Az élet értéke az élő földön film-rekviem, I. rész. Перша частина відеопроекту: Трилогія «Закарпатські угорці і німці: інтернування та депортаційні процеси 1944–1955 рр.». A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

            * “Щоб не плакало небо над Україною” (Hogy ne sírjon az ég Ukrajna felett), 2015 р. “Damit der Himmel über der Ukraine nicht weint”. Okszana Golovcsuk film-rekviemje, II. rész (ukrán–orosz nyelven). A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

* Намальована війна, 2015. Namaliovana viyna (Megfestett háború), 2015. Drawing War, 2014. Okszana Golovcsuk film-rekviemje, III. rész (ukrán–orosz nyelven). A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

Forrás: KMMI, MÉKK, Facebook, www.karpatalja.ma,

www.karpatinfo.net, www.karpataljaturizmus.info, www.zakarpattya.net.ua, www.umdsz.info  stb.

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:

Zubánics László (elnök), Dupka György, Szemere Judit (szerkesztő), Fuchs Andrea.

Megjelenik: havonta két alkalommal.

Az elektronikus újság irodalmi, művészeti híreket, információkat tartalmaz.

A levelezési lista nyilvános, ahhoz bárki csatlakozhat.

Archívum: kmmi.org.ua

Kárpátaljai írók a pulpituson

A Kárpátaljai Szövetség, a Magyar Írószövetség és a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége, szeretettel meghívja Önt, kedves családját és barátait a Magyar Széppróza Napja – az ukrajnai aktuális helyzet miatt az anyaországban oltalmat talált Kárpátaljai írók a pulpituson irodalmi rendezvényére

PROGRAM:

Köszöntőbeszédet mond: dr. Seremet Sándor főtitkár,

A beszélgetésben közreműködő alkotók:

a beregszászi Lőrinc P. Gabriella, költő, író, a MÍ elnökségi tagja

a beregszászi Csornyij Dávid költő,

a tiszabökényi dr. Dupka György író, történész, a MÍ választmányának tagja,

a csapi Kertész Dávid író,

a munkácsi Kopriva Nikolett költő, grafikus, a MÍ választmányának tagja

A téglási származású Bernáth Ferenc Artisjus-díjas gitárművész előadásában felcsendülnek saját és más zeneszerzők művei

Helyszín: a Kárpátaljai Szövetség székháza (1068 Budapest, Városligeti fasor 44.)

Időpont: 2023. március 9., 17.00 óra.

Támogatók: Magyar Írószövetség, Nemzeti Kulturális Alap, Kulturális és Innovációs Minisztérium, Kárpátaljai Szövetség, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége

Kárpátaljai Est februárban is

Szeretettel meghívjuk a Kárpátaljai Szövetség soron következő, februári Kárpátaljai Estjére.

A rendezvényen bemutatásra kerül a közelgő kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja alkalmából Havasi János 22 perces a Hadifoglyok nyomában a Baltikumban c. kisfilmje.

További előadó: dr. Dupka György történész képes beszámolója. Magyar hadifoglyok, civil rabok nyomában a Baltikumban (GULÁG-GUPVI táborok, sírkertek Lettország, Észtország és Litvánia régióiban).

Helyszín: 1068 Budapest, Városligeti fasor 44. (I. emeleti terme)
Időpont: 2023.február 23, 18:00.

Emlékezzünk együtt a kommunista diktatúra áldozataira!

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

Az rendezvény Facebook-eseménye:

https://www.facebook.com/events/930164515008683/