A Szövetségről

1946-ban a Magyarországtól való elszakadás után a magyar értelmiségnek volt a legnehezebb a helyzete az akkor Kárpátalján kialakuló társadalomba való beilleszkedést illetően. Jóformán megszűntek a magyar iskolák, újságok, könyvkiadás, magyar közigazgatás, azaz a magyar kulturális élet. Egyrészt egzisztenciális problémák, másrészt az értelmiség gondolati, lelkiismereti szabadsághoz való ragaszkodása késztetett sokakat a szülőföld elhagyására és áttelepülésre. Ismerve a kárpátaljai körülményeket, ez érthető. 2005-ben – különösen a második generációs fiatalokkal együtt – nagyobb a kárpátaljai írók, költők, művészek száma az anyaországban, mint Kárpátalján. A Kárpátaljai Szövetség a maga 1200 fős létszámával heterogén összetételű, Magyarország különböző településein élő, csak nagy eseményekre és nehezen szervezhető közösség. Ezért hoztuk létre különösen az alföldi nagyvárosokban a helyi szervezeteinket. Az utóbbi években a Szövetség fő célkitűzése és rendezvényeink központi témája a kárpátaljai kulturális élet fejlődésének bemutatása, fórumok biztosítása az íróknak, költőknek, képzőművészeknek Magyarországon. Ennek érdekében pályáztuk meg, sikeresen, a Magyarországon megjelenő önálló Kárpátaljai Hírmondó című folyóirat kiadását is. Önmagától adódott a feladat, hogy a célkitűzés megvalósításához szükség van a kárpátaljai írókat, költőket, művészeket összetartó Egyesület létrehozására. Rövid idő alatt kiderült, hogy az alkotóegyesület régi hiányérzetet elégít ki a Kárpátaljáról elszármazottak körében. A Kárpátaljai Írók, Költők, és Művészek Magyarországi Alkotóközössége (KIKMMAK) létrejötténél ott bábáskodott Füzesi Magda költő, Lator László költő, S. Benedek András költő, irodalomtörténész, Katona Tamás történész, a Kárpátaljai Szövetség elnöke, Benda István nyugdíjas újságszerkesztő, Schober Ottó közíró, nyugdíjas színházigazgató, Papp Lászlóné közgazdász. 2006 októberében megalakult a KÁRISZ, a Kárpátaljai Szövetség ifjúsági tagozata. Úgy véljük, hogy Magyarország Európai Uniós tagsága felveti a korábbi magyar-magyar kapcsolatok politikai, gazdasági és társadalmi szerkezete újragondolásának kérdését is. A határon túli magyarok bonyolult viszonyainak kezelésére szüksége lenne Magyarország civil társadalmának a pártoktól független társadalmi együttműködést célul kitűző stratégiájára. Különösen fontos ez Kárpátalja esetében, ahol nincs olyan történelmi háttere, gyökere a magyar kisebbségi és nemzeti önszerveződésnek parlamenti és önkormányzati részvétellel, mint például Szlovákiában és Erdélyben. Nem véletlen, hogy a határon túli magyarság életével foglalkozó helyzetfeltáró kutatások kikerülik Kárpátalját. Stratégiai célunk az, hogy jobban ráirányítsuk az anyaországi társadalom figyelmét a kárpátaljai magyar értelmiség igazán áldozatos, magyarságtudattal és hittel végzett tevékenységére, az elért eredményekre, azokra a mostoha körülményekre és feltételekre, amelyek között munkájukat végzik. Ennek a célkitűzésnek a megvalósításához, úgy gondoljuk, a legnagyobb támogatást attól a magyar értelmiségi rétegtől kaphatjuk, amely már átélte, megtapasztalta a kisebbségben élők sorsproblémáit. Hol is lehetne értőbb és együttműködésre készebb támogatókra találni, mint éppen azon írók, költők, képzőművészek körében, akiknek szülőföldje Kárpátalja. Kötelességünknek érezzük, hogy támogassuk a kárpátaljai művelődési kezdeményezéseket, az egységes nemzetben való gondolkodást, segíteni akarunk abban, hogy a kárpátaljai szellemi értékek részesei legyenek az egyetemes magyar kultúrának. Fontosnak tartjuk a gazdasági kapcsolatok fejlesztését, a különféle pályázati lehetőségben való segítségnyújtást a kárpátaljai kulturális intézményeknek és a vállalkozóknak egyaránt.

A szövetség vezetősége és társszervezetei

Elnökség:

Elnök: Benza György

Elnökségi tagok: dr. Borbély Katalin, Zsók Enikő, Kovács Sándor, dr. Igyártó Gyöngyi, Varga Sándor

Főtitkár: dr. Seremet Sándor

Felügyelő Bizottság:

Dr. Kapuvári Béla, Farkas Sándor, Zólyomi Mátyás

Társszervezetek:

Kárpátaljai Irodalmárok Művészek Alkotók Közössége (KIMAK)

Az elnökség tagjai:

Kovács Sándor szakíró, a KIMAK elnöke

Lengyel János író, a KIMAK titkára

Füzesi Magda, a Kárpátaljai Hírmondó alapító főszerkesztője

Kárpátaljai Hírmondó Szerkesztőbizottság

Felelős kiadó: Benza György

Alapító főszerkesztő:Füzesi Magda Táncsics-díjas újságíró

Főszerkesztő: Szemere Judit

Szerkesztőbizottság: Dr. Pomogáts Béla, Dupka György, Schober Ottó, Szöllősy Tibor, Zubánics László, Kovács Sándor

Alapítványok:

Bercsényi Miklós Alapítvány, Elnök: Zólyomi Zoltánné

Benza György a Határon Túli Magyarokért Alapítvány, Elnök: Benza György

Helyi szervezetek működnek:

Debrecenben – elnök: dr. Kövér László

Kisvárdán – elnök: Udvari István

Miskolcon – elnök: Tóth Antal József