Irodalmi szalon a Szövetség székházában

A Kárpátaljai Szövetség és a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége által irodalmi-művészeti szalon est került megrendezésre Budapesten 2022. június 10-én. A rendezvény a 93. Ünnepi Könyvhéthez kapcsolódott, amelyen a kárpátaljai számazású és a régió múltjával foglalkozó írók, költők, kutatók 2020–2022 között kiadott műveinek bemutatójára került sor.

A rendezvényt Benza György, a Kárpátaljai Szövetség elnöke nyitotta meg. A program első részében Fazekas Andrea irodalomtörténész beszélgetett az elsőkötetes Csornyij Dáviddal (A jelzőlámpák diktatúrája. Versek), Kopriva Nikolettel (Amire csak a fák emlékeznek. Versek) és Kertész Dáviddal (A keresztúri vámpír. Kisprózák). A kárpátaljai kortárs magyar irodalom szemtelenül fiatal szerzői meséltek gyerekkorukról, az írásuk folyamatáról, első köteteik felépítéséről, szülőföldjükről, identitásukról, jövőbeli terveikről és mindenről, ami befolyásolja az alkotásaikat. A beszélgetés végén mindhárman felolvasták egy-egy írásukat. A fiatal írók beszélgetését Deák Alexandra, a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Gimnázium hallgatójának az előadása követte, aki a bemutatott fiatal alkotók műveiből tartott felolvasást.

A szalon második részében a történelem kapott főszerepet, Kosztur András történész beszélgetett Botlik József történésszel a legújabb könyvéről (Nemzetünket szolgálták. A visszacsatolt területek felsőházi és képviselőházi tagjai a Magyar Országgyűlésben [1938-1944]).  Majd Botlik József helyét Dupka György történész vette át, akivel Kosztur András a „Jön még egy új világ.” A magyar 56 kárpátaljai kézikönyve és „A felnégyelt haza”. 100 év versei Trianontól napjainkig című műveiről beszélgett.

A történelmi tematikájú beszélgetéseket követően Füzesi Magda felolvasta az egyik kedvenc írását, amely a „A felnégyelt haza”. 100 év versei Trianontól napjainkig című antológiában jelent meg.

A művészeti-irodalomi szalon fényét Varga Katica énekmondó előadása színesítette, aki a kárpátaljai és határon túli magyar költők megzenésített verseit adta elő. 

A rendezvény ünnepélyes, jóhangulatú állófogadással ért véget. Az eseményt online módon is közvetítették, visszanézhető ide kattintva.

Megemlékezés egy perecsenyi születésű szobrászművészről

2022. március 10-én Budapesten, a Százados úti művésztelepen, a Kárpátaljai Szövetség szervezésében a kárpátaljai Perecsenyben 120 éve született Ungvári Lajos Kossuth-díjas szobrászművészről megható megemlékezést tartottak. A szülőföldjén alig ismert művészre korábban Mihály Gábor, Kossuth-díjas szobrász hívta fel a szervezet figyelmét. A Kárpátaljai Szövetség pedig elhatározta, hogy pótolja az ezirányú mulasztást, méltó emléket állít földijüknek. E téren az első lépés egy emléktábla állítása volt, azon a helyen, ahol a művész élt és dolgozott.

A rendezvény első része Mihály Gábor műtermében zajlott. A neves művész házigazdaként üdvözölte a megjelenteket, többek között dr. Grezsa Istvánt, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztost és Sára Botond Attilát, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltjét, Budapest Főváros kormánymegbízottját. Ezután szólt Ungvári Lajoshoz fűződő kapcsolatáról, röviden bemutatta Ungvári életének a művésztelepen töltött időszakát. Megtudtuk, hogy fiatal szobrászként Ungvári Lajos szomszédságában élt, s így nagyon szoros barátságot ápolt vele. Bensőséges kapcsolatukat több érdekes momentum felvillantásával ecsetelte. Mivel Ungvári Lajosnak nem volt gyermeke, ezért öröksége Mihály Gáborra szállt. Ő őrzi személyes dokumentumait, a műveiről készült archív felvételeket, rajzokat, és a megmaradt 26 művészi alkotásának gipszmintáját.

Ezt követően a rendezvény moderátora, Kovács Sándor, Magyar Örökség-díjas honismereti író, a Kárpátaljai Szövetség elnökségi tagja dr. Grezsa Istvánnak adott szót. A miniszteri biztos mondandóját egy kérdéssel kezdte: „Hogyan lehet művészetről, alkotóról beszélni akkor, amikor éppen egy exodus zajlik a szomszédságban, s vajon van-e összefüggés a kettő között?” Majd kihangsúlyozta: „A háború, a menekültválság a maga káraival egyszer elmúlik, a művészet viszont a jövőbe mutat, a kultúra bennünket jellemez. Amikor házat és hazát vesztett emberek tömegeivel találkozunk, s tragédiáik enyhítésén fáradozunk, akkor mindenképpen felértékelődik az a gondolat, ami Magyarország nemzetpolitikáját mindig is egyben tartotta: az Isten, a haza és a család hármasa, mert e nélkül nincs se múlt, se jövő.” A szobrászművészről Grezsa István megjegyezte, hogy Trianon után ő is a maihoz hasonló reménytelen helyzetű Kárpátaljáról indult, megpróbáltatások után vált elismertté, ezért sokkal többet érdemel. Talán a mostani ünnepség csupán a kezdete egyfajta rehabilitációjának, és a remények szerint, gazdag művészi hagyatékával sikerül megismertetni az egész Kárpát-medencét.

Az emléktábla felavatása után. Balról jobbra: Kovács Sándor, Mihály Anna, Sára Botond Attila, Benza György. Fotó: Kovács-Veselényi

A miniszteri biztos után Sára Botond Attila, Józsefváros korábbi polgármestere szólt a megjelentekhez. Tőle tudtuk meg, hogy Ungvári Lajos olyan művésztelepen dolgozott, amely Budapest első művésztelepeként jött létre és Európa legrégebbi folyamatosan működő művésztelepe. Kihangsúlyozta, hogy a művész minden egyes alkotásában érzékelhető Kárpátalja kultúrája és szellemisége. Ungvári életútja sok mai művész számára lehet példaértékű. A fővárosi kormánymegbízott szintén beszélt a szomszédországban dúló háborúról. Fontosnak tartotta elmondani, hogy ma két fontos feladat van: megőrizni Magyarország békéjét, a magyar emberek biztonságát, illetve segíteni kell, hogy a magyarok a lehető legkevésbé szenvedjék el a háború hátrányát.

Ungvári Lajos életútját, művészetét Kovács Sándor mutatta be. Kubicska Lajos néven az Ung megyei Perecsenyben született 1902. március 13-án. Apja az Államvasútnál vonatkísérőként dolgozott. Mivel kilencen voltak testvérek, nehéz körülmények között éltek. Ungváron járt középiskolába, ahol kitűnt tehetségével. Arról álmodott, hogy művész lesz. Ungváron művészeti ösztöndíjra pályázott, amelyet a város meg is szavazott részére. A trianoni országcsonkítás miatt azonban nem kaphatta azt meg. Ezt követően feljött Budapestre, és beiratkozott az Iparművészeti Főiskola szobrászati szakosztályára. Itt 1921 és 1926 között Simay Imre és Mátray Lajos szobrásztanárok tanítványa lett. Szülei anyagilag nem tudták támogatni. A jó iskolai előmenetele miatt az internátusban fizetésmentességet kapott. Az iskolai órák után dolgozott, hogy a megélhetésének anyagi hátterét biztosítsa. Többször a tanárai egy kis pénzt összeadva támogatták, de az iskolatársai is gyakran kisegítették, ruhákat adtak neki kölcsön.

1922-ben újra honosíttatta magát, majd 1932-ben hivatalosan is felvette a már addig is használt Ungvári művésznevet.

Tehetsége és szorgalma rövidesen meghozta az első eredményeit. Először egy ruszin parasztfiú megformálásával tűnt fel. Növendékként 1922-ben részt vett a monzai kiállításon. Ugyanebben az évben elnyerte a Szinyei Merse Pál Társaság fiataloknak meghirdetett pályázatának díját. Majd 1936-ban még egyszer őt jutalmazták a társaság nagydíjával. Elvégezve az Iparművészeti Főiskolát, a Százados úti művésztelepen idősebb, tapasztalt mesterek mellett dolgozott. Közben kiállításokon vett részt. Alkotásait először 1926-ban mutatták be a Műcsarnokban, az Angol-Magyar kiállításon, majd 1927-ben a Nemzeti Szalonban.

Pályájának első korszakában nevét olyan alkotások tették közismertté, mint Tatán Fellner Jakab szobra (1940), Székesfehérváron a Városi Szószóló szobra (1941), a sárbogárdi Hősök Emlékműve és Országzászló (1942, ezt a ’60-as években eltávolították, 2001-ben pedig visszaállították), Budapesten, a Kinizsi utcában Kinizsi Pál domborműve (1944).

Az emléktábla-avatás megemlékező rendezvényét Mihály Gábor, az Ungvári-hagyaték örökösének műtermében tartottuk. Szemközt Mihály Anna, a dombormű alkotója, Seemet Sándor, Balogh József, Kovach Antonina, Kovács Sándor, takarásban Kovach Anton, Benza György, Mihály Gábor, jobbról pedig Grezsa István, Sára Botond Attila. Fotó: Kovács-Veselényi

Nem véletlen, hogy 1941-ben Ungvár városa őt kérte fel egy felállítandó Drugeth János-szobor megformálására. Az elkészült alkotást alumíniumba öntve nagyszabású magyar-olasz ünnepség keretein belül 1943. június 27-én avatták fel a gimnázium mögötti téren. Sajnos a hibás öntészeti munka miatt a szobrot hamarosan újra kellett önteni. A szovjet megszállás után pedig eltávolították a helyéről, sorsáról nincs információ. Csupán a megmaradt gipszmaketten csodálhatjuk meg az alkotást. Így szülőföldjén egyetlen alkotás sem őrzi emlékét.

A második nagy háború után a szocialista hatalom is elismerte tehetségét. Ungvári Lajosnak országszerte nagyon sok szobra található még ma is. A legismertebb ezek közül az Országház előtti 1952-ben elkészült Kossuth-szobor. Ennek hat mellékalakját Ungvári Lajos Kocsis Andrással közösen formálta meg. Talán nem csak ezért, 1953-ban munkásságát, tehetségét Kossuth-díjjal ismerték el, 1972-ben pedig a Munka Érdemrend arany fokozatával tüntették ki.

A neves szobrászt 1984-ben bekövetkezett halála után a Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra. (22. parcella, 1. sor, 108. sír).

Kovács Sándor az életpálya ismertetése után elmondta, hogy a Kárpátaljai Szövetség a budapesti emléktáblával párhuzamosan egy másik emléktáblát a művész szülővárosában, Perecsenyben is szeretett volna állítani, de ezt a háborús események miatt elhalasztották. A szervezet egy Ungvári Lajos-emlékalbum kiadását tervezi. Az író megmutatta azokat a gipszmaketteket, amelyek bronzba öntésével és művész egyéb tárgyi emlékeinek kiállításával egy Ungvári-emlékszobát szándékoznak létrehozni.

A beszédek elhangzása után a részt vevők a műteremből kivonultak az emléktábla felavatására. Technikai okok miatt annak a háznak a falára, amelyben Ungvári Lajos élt, nem lehetett a táblát elhelyezni, ezért azt a szomszédos ház falára rögzítették. A világos színű márványtáblán Ungvári Lajos domborműportréja Mihály Anna, Mihály Gábor leányának az alkotása. Az emlékjelet Sára Botond Attila, Benza György, a Kárpátaljai Szövetség elnöke, Mihály Anna és Kovács Sándor közösen avatta fel. A táblát Sára Botond Attila megkoszorúzta, Benza György pedig virágcsokorral szentesítette.

Az ünnepség kötetlen beszélgetéssel fejeződött be.

/dezi/

Célba értek az első adományok

A hétvégén Kárpátalján átadásra kerültek a Kárpátaljai Szövetség és a Momentum Doctorandus gyűjtéséből származó adományok. Eddig több mint fél millió forintnyi összegnek megfelelő adomány gyűlt össze azon kárpátaljai családok részére, akik otthon maradtak a háborús időszakban. A tartós élelmiszereket és tisztítószereket tartalmazó csomagokat 10 család részére tudtuk személyesen eljuttatni Ungváron és környékén. 

Ezúton is köszönetet szeretnénk mondani az adományozóknak és mindenkinek, aki segített az adományok gyűjtésben és eljuttatásában!

Az adománygyűjtést továbbra is folytatjuk a Kárpátaljai Szövetség székházában:

1068 Budapest, Városligeti fasor 44., minden hétköznap 9:00 és 17:00 óra között.

Az alábbi adományokat várjuk a segíteni szándékozóktól:

 • tartós élelmiszer (konzervek, száraztészta, liszt, cukor, olaj, rizs, tea, kávé, stb.)
 • fertőtlenítőszerek
 • higiénés termékek (fogkrém, fogkefe, dezodor, sampon, tusfürdő, szappan, tampon, betét)
 • vény nélkül kapható gyógyszerek, vitaminok
 • tápszerek, bébiételek
 • babaápolási termékek (babakrém, nedves törlőkendő)
 • pelenka
 • kisállat eledel

Kérdéseikkel forduljanak az adománygyűjtés koordinátoraihoz:

Veselényi Krisztina, Kárpátaljai Szövetség:

e-mail: segitsegksz@gmail.com

Fazekas Andrea, Momentum Doctorandus:

e-mail: momentum.doktorandus@gmail.com

Zenével a jó ügyért

Jótékonysági koncertet szerveztek Siófokon Zene-Caritas néven az ukrán-orosz háború menekültjeinek támogatására. A rendezvénynek a CE Napfény Hotel adott otthont 2022. március 26-án.  A rendezvényen az Absolute, az Alaitner Incorporation, a Chameleon, a D-Voice és a Popdealers ingyen vállalta a fellépést. A zenekarok úgy érezték, a leginkább egy koncerttel segíthetnek a bajbajutottakon. A résztvevők számára is fennállt a jótékonykodás lehetősége, egy kihelyezett urnába önkéntes alapon adakozhattak. Az eseményt 1 hónap alatt szervezték meg, amelynek rendezésében az önkormányzatok is rendkívül segítőkészek voltak.

A rendezvényen közel 100 000 Ft. értékű adomány érkezett, a beérkező összeget a Kárpátaljai Szövetség a háború menekültjeinek támogatására fordítja, főleg élelmiszerre és higiániai eszközök beszerzésére. A szervezet Balatonföldváron, a Riviéra Park Hotelben jelenleg is 69 ember ellátásáról és szállásáról gondoskodik az önkormányzattal közösen.

A Kárpátaljai Szövetség ezúton is köszöni szépen a zenekaroknak a nagyszerű hangulatú koncertet, a támogatóknak, hogy létre jöhetett a jótékonysági rendezvény, a résztvevőknek pedig a részvételt és az adományokat!

A jótékonysági koncertről szóló rövid beszámolót a Somogy TV készítette.

Adománygyűjtés a Kárpátalján maradtak részére

A Kárpátaljai Szövetség és a Momentum Doctorandus kárpátaljai magyar doktorandusz szervezet közös adománygyűjtést szervez azon kárpátaljaiak részére, akik szülőföldjükön maradtak a háborús időszakban.

Az adományokat a Kárpátaljai Szövetség székházában gyűjtjük:

1068 Budapest, Városligeti fasor 44., minden hétköznap 9:00 és 17:00 óra között.

Az alábbi adományokat várjuk a segíteni szándékozóktól:

 • tartós élelmiszer (konzervek, száraztészta, liszt, cukor, olaj, rizs, tea, kávé, stb.)
 • fertőtlenítőszerek
 • higiénés termékek (fogkrém, fogkefe, dezodor, sampon, tusfürdő, szappan, tampon, betét)
 • vény nélkül kapható gyógyszerek, vitaminok
 • tápszerek, bébiételek
 • babaápolási termékek (babakrém, nedves törlőkendő)
 • pelenka

Kérdéseikkel forduljanak az adománygyűjtés koordinátoraihoz:

Veselényi Krisztina, Kárpátaljai Szövetség:

e-mail: segitsegksz@gmail.com 

Fazekas Andrea, Momentum Doctorandus:

e-mail: momentum.doktorandus@gmail.com

Egymásért a bajban is

Bár még csak március van a balatonföldvári Riviéra Park Hotelbe máris visszaköltözött az élet. Igaz, sajnos nem vidám apropóból, ugyanis a Kárpátaljai Szövetség ideiglenes ingyenes szállást és étkezést biztosít az ukrajnai háború elől Magyarország területére menekülteknek.

A Kárpátaljai Szövetség kezdeményését a balatonföldvári polgármesteri hivatal is azonnal támogatta, a napi egyszeri meleg ebédet ők biztosítják az ottlakók számára. De számos civil felajánlás és adomány érkezett azóta, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk a menekültek nevében is.

A szálláshelyek hamar beteltek, mégis arra bíztatánk mindenkit, hogy ha szeretné igénybe venni a lehetőséget, jelezze szándékát a segitsegksz@gmail.com email-címen: neve, születési helye és dátuma, útlevél- vagy személyigazolványszáma, valamint pontos elérhetősége (telefonszám, email-cím) megadásával. Amint felszabadulnak helyek, visszajelzünk.

Szívből reméljük, hogy mielőbb újra béke lesz, de addig is megpróbálunk lehetőségeinkhez mérten segíteni a bajbajutottakon.

Üdvözlettel,

a Kárpátalja Szövetség tagjai

Sikeres évet zárt a Kárpátaljai Szövetség

Mozgalmas és tartalmas napja volt pár nappal karácsony előtt, 2021. december 17-én a Kárpátaljai Szövetség tagjainak, ugyanis a szövetség éves közgyűlésére került sor. Ám a hivatalos XXXIII. közgyűlés előtt még egy könyvbemutatón is részt vehettek a kedves jelenlévők. A Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége Együtt szerkesztősége négy új, a Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozat kiadványait mutatta be: dr. Kótyuk Erzsébet a „Ha ad az Isten bajt, ad ahhoz erőt is… Népi orvosló hagyományok és hiedelmek az Ung-vidéki magyar falvakban” című monográfiát (a mongráfia szerkesztője: Shrek Tímea); dr. Kiss Ágnes a Magyar újságok Kárpátalján az első csehszlovák köztársaságban című könyvét (a könyv szerkesztője dr. Zékány Krisztina); Szemere Judit szerkesztő Elbe Hajnalka a Kárpátaljai magyar gyermekirodalom (a könyv szerkesztője: Ráti Emese) című könyvét és Zubánics László A múlt tükrében elmerengve. Északkelet-Magyarország mindennapjai a XVI–XVIII. század fordulóján (szerkesztője: Szemere Judit) című kötetet ajánlotta a jelenlévők figyelmébe. A beszélgetést Dupka György, a sorozat főszerkesztője moderálta. Továbbá Dupka György az általa összeállított „A felnégyelt haza”. 100 év versei Trianontól napjainkig, 1920-2020. Kárpátaljai költők antológiáját is ismertette, amely több mint 70 költő mintegy 300 versét tartalmazza (az antalógia szerkesztője Shrek Tímea, lektora. Füzesi Magda). Végezetül Dupka György saját könyvéről is tartott tájékoztatót, amely „Jön még egy új világ…” A magyar ’56 kárpátaljai kézikönyv címmel látott napvilágot. Ezt követően az Együtt folyóirat 5. számára hívta fel a jelenlévők figyelmét (főszerkesztője: Vári Fábián László), amely 2022-ben ünnepli majd 20 éves jubileumát. A kiadványok fotó-galériája vetítésében Fuchs Andrea működött közre.

A könyvbemutatót a Kárpátaljai Szövetség közgyűlése követte, amelynek keretében Benza György, a szövetség elnöke üdvözölte a jelenlévőket, majd átadta a szót dr. Seremet Sándornak, a szövetség főtitkárának, aki részletesen beszámolt az év folyamán elvégzett tevékenységekről. Sikeres és tevékeny évet tudhat maga mögött a szövetség, hiszen folytatta útját a “Szent István keresztény hagyatéka – A magyar Szentkorona vármegyéi” című vándorkiállítás, idén 4 helyszínen (Szombathelyen, Debrecenben, Nyíregyházán és Sopronban) volt látogatható a tárlat. De sor került a szövetség szervezésében több könyvbemutatóra, kiállításra, jótékonysági gyűjtésre, ételosztásra, és idén sem maradt el a balatonföldvári találkozó. Továbbá idén nyáron a Kárpátaljai Szövetség közreműködésével valósult meg az V. Kárpátaljai Nyári Egyetem Tiszapéterfalván, amely a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége és Momemntum Doctorandus együttműködésében került megszevezésre.

Mindezen tevékenységeket vázolta dr. Seremet Sándor a közgyűlés résztvevőinek, illetve ismertette a 2022. évi teendőket. A szövetség gazdálkodásának pénzügyi oldalát dr. Kapuvári Béla, a Felügyelő Bizottság elnöke végezte és szabálytalanságot nem észlelt. Horváth Csaba László, az OrientPress Hírügynökség ügyvezetője a „Nyelv, mint eszköz” projektet mutatta be, amely szintén a Kárpátaljai Szövetség égisze alatt valósult meg. A Szövetség tanfolyamát több színhelyen, Kárpátalján és Magyarországon tartották több mint 30 résztvevővel és olyan fontos médiaismeretkre tehettek szert a fiatalok, amelyekre a hétköznapokban is nagy hasznát veszik.

A közgyűlésen az öt tagú elnökséget két fővel bővítették, egyhangú szavazással választották meg elnökségi tagnak Szemere Juditot, a Kárpátaljai Hírmondó főszerkesztőjét és dr. Dupka György történészt. A közgyűlés a Melódia vonósnégyes együttes ünnepi előadásával és állófogadással zárult.

Ezúton is köszönjük szépen, hogy egész évben figyelemmel kísérték a szövetség munkáját és részt vettek a rendezvényeinken! Áldott karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk minden kedves tagtársunknak és családjuknak!

Szent István keresztény hagyatéka a hűség városában

Magyarország leghűségesebb városban zárja az idei évet A magyar Szent Korona vármegyéi elnevezésű képzőművészeti vándorkiállítás, melynek ünnepélyes megnyitójára december 11-én került sor a Festőteremben (Sopron, Petőfi tér 8.).

Az eseményt Tompa Kálmán nemzeti érzelmű verse nyitotta, amit Marosszéki Tamás színművész adott elő. Köszöntőt mondott dr. Farkas Ciprián polgármester, valamint dr. Igyártó Gyöngyi, a vándorkiállítást szervező Kárpátaljai Szövetség elnökségi tagja. Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek–metropolita, a vándorkiállítás védnöke hazafias gondolatait Elek Antal görögkatolikus pap közvetítette. A festmény alkotója, a kárpátaljai festő és egyetemi tanár Anton Kovach ezúttal is ruszin nyelven köszöntötte az érdeklődőket. A művésztől többek között azt is megtudhatták a jelenlévők hogy, bár etnikailag kárpátaljai ruszinként határozza meg identitását, a képsorozattal és a magyar nyelv tanulásával erdélyi magyar ősei előtt tiszteleg.

Az ünnepélyes megnyitót Máté Péter Hazám című dalával zárták, amit Kiss Noró adott elő gitárkísérettel.

A tárlat december 22-ig látogatható hétfő kivételével minden nap 10 és 18 óra között a Festőteremben.

Kötetbemutató – Dupka György: Magyar GULÁG-GUPVI rabok Eurázsiában

Kedves Barátaink! Tisztelt Tagtársaink!

Dupka György legújabb kötetének bemutatójára kerül sor 2021. november 26-án 15 órától a Kárpátaljai Szövetség székházának Nagytermében. A rendezvény a Kárpátaljai Szövetség és a Szolyvai Emlékpark kutatóműhelyének gondozásában kerül megszervezésre.

Mindenkit szeretettel várunk az Elnökség és a Szerző nevében,
Kárpátaljai Szövetség Elnöksége

Kovács Sándor Magyar Örökség-díjas lett

Magyar Tudományos Akadémia (MTA) dísztermében 2021. szeptember 25-én Budapesten ünnepélyes keretek között adták át a Magyar Örökség-díjakat. Az elismeréssel hét kiemelkedő személyiség és intézmény tevékenységét tüntették ki, a díjban pedig szervezetünk elnökségi tagja, az eszenyi születésű Kovács Sándor neves turisztikai szakíró és helytörténeti kutató is részesült.

A díjra először Kovács Sándort 2012-ben a Kárpátaljai Szövetség terjesztette fel, majd 2016-ban – ami írói munkásságának 20. évfordulója volt – Reiner Péter és barátai, végül pedig 2019-ben Pápai Ferenc és barátai ajánlották Magyar Örökség-díjra érdemesnek. A díjátadón Kovács Sándor munkásságát Vári Fábián László Kossuth-díjas kárpátaljai magyar költő, kritikus, etnográfus, műfordító írásban méltatatta. Az ünnepélyes átadón a Kárpátaljai Szövetséget dr. Igyártó Gyöngyi, a szervezet elnökségi tagja képviselte.

Kovács Sándor eddig nem kevesebb mint 14 kisebb kiadványban és monográfiaszerű szakmunkában foglalta össze a Kárpátalja természeti-földrajzi és történelmi-kulturális nevezetességeit. Ehhez az alapos munkához 13 részletes magyar-ukrán és ukrán-magyar névmutatóval ellátott térképet szerkesztett, megírt közel másfél száz szakcikket és tanulmányt, valamint 37 fotókiállítása volt szerte a Kárpát-medencében. Szakértelmével 11 honismereti film elkészítésében vett részt, 2 dokumentumfilmet pedig maga rendezett és forgatott. Tevékenyen vett részt több turisztikai szakmai fórumon és konferencián, melyeken mindegyre Kárpátalja népszerűsítését és gazdasági segítését szorgalmazta.

Ezúton is tisztelettel gratulálunk Kovács Sándornak a nívós Magyar Örökség-díjhoz és további sok sikert kívánunk!

A fotókat dr. Igyártó Gyöngyi készítette.

Az eseménnyel kapcsolatos tudosításokat itt olvashatják: