Kárpáti Magyar Krónika – Ez volt májusban, ez lesz júniusban

Kárpáti Magyar Krónika

A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet elektronikus lapja. Kiadja a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége

Lapengedély száma: 3 T Nr. 188

XXVII. (XXIV.) évfolyam, 10. (360.) szám. 2023. június 1.

Ez VOLT 2023 májusában

ELISMERÉSEK

*A Magyar Művészeti Akadémia 2023-ban újonnan megválasztott levelező tagja lett mások mellett az ungvári Szarvas Péter elismert építész.

* A Magyar Művészeti Akadémia nem akadémikus köztestületi tagjainak száma 8 kárpátaljai alkotóval bővült. Az eddigi nyilvántartás szerint felvételt nyert: Dupka György, Finta Éva, Marcsák Gergely (Irodalmi tagozat), Hidi Endre, Kopriva Attila, Matl Péter (Képzőművészeti tagozat), Pál István, Pál Lajos (Népművészeti tagozat).

* Ratkó József-díjat adományoztak Dupka György írónak, szerkesztőnek, történésznek a kárpátaljai magyarság megmaradásáért kifejtett sokrétű kulturális és irodalmi tevékenységéért, különös tekintettel a II. világháború idején elhurcolt magyarok sorsának dokumentatív feltárására, a rájuk vonatkozó vagy tőlük származó iratok közzétételére, valamint irodalomszervező, írói és a magyar nyelvet s identitást társadalmi szervezetekben védő vezetői munkásságára. A díjat a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés elnöke és dr. Jánosi Zoltán irodalomtörténész adták át.

*Matl Péter szobrászművész munkásságát bemutató album (Sárba Katalin szerkesztésében), a Szép Magyar Könyv 2022. versenyen a miniszterelnök úr különdíját érdemelte ki, melyet egy hét múlva, 2023. június 8-án, az Ünnepi Könyvhét nyitó rendezvényén (Budapest, Vörösmarty tér) vesz a művész és a szerkesztő. A Matl Péter album magas színvonalú munkájáért részesült megtisztelő kitüntetésben, mely a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány, a Méry Ratio Kiadó gondozásában jelent meg.

Ezúton is gratulálunk a kitüntetéshez!

Fontosabb események

* Az ukrán parlament újabb 90 nappal meghosszabbította a hadiállapotot. Emellett a parlament támogatta az általános mozgósítás időtartamának meghosszabbítását is.

2023. május 1. A munka ünnepe. Hagyományos májusi ünnepek: májusfaállítás, majálisok.

2023. május 1. Életének 89. évében elhunyt Pomogáts Béla Széchenyi-díjas író, irodalomtörténész, irodalomkritikus, a Magyar Írószövetség korábbi elnöke, az irodalomtudományok doktora. A „magyar irodalom köztársaság” fáradhatatlan nagykövetét vesztettük el személyében. Több mint 30 éve személyes jó barátunk, küzdőtársunk és a kárpátaljai magyar alkotó értelmiség mentora, rendezvényeink gyakori szónoka volt. A 20 éves Együtt irodalmi folyóirat támogatója, védnöke magyar irodalmi életünkkel is foglalkozott. A tanulmánygyűjteményét – nagy örömére – 2014-ben meg is jelentettük (Pomogáts Béla: A lélek térképe. Kárpátalja szellemi életével kapcsolatos tanulmányok, előadások. Kárpátaljai Magyar Könyvek 233. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2014., 274 old.) Tárolt változata a KMMI honlapján és itt olvasható: https://mek.oszk.hu/13500/13588/

Pomogáts Béla 1934. október 22-én született Budapesten. A Piarista Gimnáziumban érettségizett 1953-ban. Az iskolás évekre számtalan alkalommal úgy emlékezett vissza, mint életének meghatározó időszakára. Büszke volt az ’56-os forradalomban betöltött szerepére, megírta az internálótábor kínjait is. Középiskolában tanított néhány évig, 1965-től a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének munkatársa volt. Az írószövetség elnökségi tagja volt 1993–2004 között, 1995–2001 között elnöke. 1994-től az Ötvenhatos Emlékbizottság szóvivői tisztségét is ellátta, az Illyés Közalapítvány elnöke volt 2002–2007 között. Sokat foglalkozott az erdélyi irodalommal és irodalomtörténettel. Radnóti Miklósról, Dsida Jenőről, Jékely Zoltánról, Kassák Lajosról, Juhász Ferencről, Faludy Györgyről monográfiái jelentek meg. Széchenyi-díjjal, József Attila-díjjal, Akadémiai Díjjal ismerték el munkásságát, illetve megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét.

Nyugodjon békében, emlékét megőrizzük!

2023. május 2. Potápi Árpád János Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára a kárpátaljai magyar oktatási, politikai és vallási vezetőkkel tartott megbeszélést. A találkozón Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke, Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke, Nagy Béla világi főjegyző, Lucsok Péter, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye apostoli kormányzójának megbízásából Fehér Ferenc, a Kárpátaljai Szent Márton Karitász igazgatója, Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye magyar nyelvű híveiért felelős helynök, a Beregszászi Esperesi Kerület görög katolikus esperese, valamint Tóth Jenő, a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum igazgatója vett részt.

2023. május 3–6. A Magyar Írószövetség Szociográfiai Szakosztálya a háború árnyékában élő kárpátaljaiakról készült írásokból az év folyamán egy gyűjteményes kötetet megjelentetését tervezi. Ebből az alkalomból Horvát Júlia Borbála antropológus, író, szakosztályvezető és Sarnyai Benedek író, az Előretolt Helyőrség Íróakadémia hallgatója – Dupka György író kalauzolásával – utólagos adatgyűjtő terepmunkát folytattak a Bereg-vidéki és ugocsai lakosok körében. Tiszabökényben találkoztak a tiszaháti község lakosaival, intézményvezetőivel, felkeresték Ugocsán kívül a Bereg-vidéki magyarlakta településeket, köztük Munkácsot is, ahol a túlélésért küzdő hétköznapi emberekről készülő (több szerzős) kárpátaljai könyvükhöz további sorstörténeteket gyűjtöttek.

2023. május 5. A Kárpátaljai Szövetség szervezésében megrendezték a Szent István keresztény hagyatéka – a Szent Korona vármegyéi című vándorkiállítást a szövetség székházában, ahol egyúttal bemutatták az ungvári Kovach Anton festménysorozata anyagából készült albumot is.

2023. május 5–15. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) idén is megrendezte az Édesanyák Hete programsorozatot, amelynek célja, hogy kiemelten figyeljünk az édesanyákra, megünnepeljük, megajándékozzuk őket. Az egyesület különleges programokkal készült számukra, a testi feltöltődés mellett a lelki feltöltődésre is hangsúlyt fektetve. A nagy érdeklődésre való tekintettel a program két régióban került megrendezésre, Beregszászon és Nagyszőlősön.

2023. május 6. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet gyalogtúrát szervezett a Borzsa-havas észak-nyugati nyúlványára. A résztvevők Volócról indulva körtúra formájában járták be az 1219 méteres Cicka (más néven Feltámadás-csúcs), az 1343 méter magas Temnatik és az 1323 méteres Plaj csúcsokat. A túravezető Vezsdel László, az egyesület titkára volt.

2023. május 7. Szívet melengető ünnepi műsorral köszöntötték az édesanyákat és a nagymamákat a munkácsi magyar oktatási intézmények – a Szent István Líceum, a II. Rákóczi Ferenc Középiskola, valamint a Szent József Óvoda – növendékei május 7-én a Munkácsy Mihály Magyar Ház dísztermében megtartott anyák napi ünnepségen Pfeifer Anita, a Munkácsy Mihály Magyar Ház kulturális menedzsere szervezésében.

* A tiszabökényi Árpád-házi Szent Erzsébet római katolikus templomban a ferences Weinrauch Márió plébániai kormányzó által celebrált vasárnapi szentmise után a gyerekek alkalomhoz illő, szívet melengető ünnepi műsorral köszöntötték az édesanyákat és nagymamákat. Felkészítésükben közreműködött Kovály Csilla és Kutasi Magdolna, az egyháztanács tagjai.

* Haláboron is az anyák napja alkalomból tartottak ünnepi műsort a Fedák Sári Kulturális Központban a Tiszavirág néptánccsoport növendékei, illetve a vendégfellépőként érkezett mezővári Tulipán táncegyüttes tagjai.

* Színvonalas anyák napi műsorral köszöntötték az édesanyákat és a nagymamákat a Felső-Tisza-vidék magyar szórványtelepülésén, Gyertyánligeten. Az eseményen a helyi óvoda növendékei, valamint a katolikus egyház vasárnapi iskolásai versben, énekben és táncban fejezték ki hozzátartozóik iránti szeretetüket. Ünnepi beszédet mondott Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke, Eiben István, a KMKSZ Gyertyánligeti Alapszervezetének elnöke, Takács Mária, a KMPSZ felső-Tisza-vidéki koordinátora. Utóbbi a műsor kapcsán megjegyezte: „Nagyon szeretek Gyertyánligetre jönni, mert itt egy nagyon erős magja van a magyarságnak, nagyon erősen megélik a hitüket, megélik a nemzeti hagyományaikat. Ez egy csodálatos délután volt, amikor láthattuk az óvodásoktól a nyugdíjasokig, hogy hogyan énekeltek, táncoltak és szavaltak.”

* A Tiszabökényi Református Egyház (lelkipásztora Kobrin Mihály) gyülekezete a háború árnyékában is számos közösségmegtartó kezdeményezést valósít meg. Üdvözlendő vállalkozás fűződik az újságírással is foglalkozó bökényi Bodnár Diána nevéhez, aki A HANG címmel keresztyén közösségi havilapot indított, amely a gyülekezettel és a hitélettel foglalkozik.

2023. május 7. Nagydobronyban és Nagypaládon is bemutatták a Déryné ifjasszony című filmet. A nézők mindkét helyszínen találkozhattak a Dérynét alakító Tarpai Viktória Jászai Mari-díjas színésznővel, aki kérdésekre válaszolva életéről, munkásságáról, a filmről, a forgatás kulisszatitkairól és szülőföldjéhez, Kárpátaljához fűződő viszonyáról is beszélt. A filmet az említett helyszíneken a KMKSZ és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház szervezésében, az anyaországi Déryné Program hozzájárulásával mutatták be.

* A Déryné ifjasszony című filmet Nagyszőlősön is bemutatták a KMKSZ nagyszőlősi székházában, ahol a közönség ugyancsak találkozott Tarpai Viktóriával.

2023. május 9. A munkácsi polgármesteri hivatal ismét menesztette Schink Istvánt, a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola iskolaigazgatói tisztségéből. A hírt az iskola Facebook-oldalán közölték. „Kedves Mindenki! Iskolánk igazgatóját, Schink Istvánt ismételten elbocsátotta a munkácsi városvezetés annak ellenére, hogy a bíróság kimondta: jogtalan volt a januári menesztése és vissza kell helyezni állásába. Három hete vissza is helyezték majd ugyanolyan indoklással, vagyis érdemi indoklás nélkül a mai napon, május 8-án ismét elbocsátották. A különbség csak annyi, hogy Angyalossy Krisinec Katalin helyett most Lábos Mihajlo tanfelügyelő a végrehajtó. Szóval újra feladatunk van…” – olvasható a bejegyzésben.

2023. május 9. A Szolyvai 1. Számú Elemi Iskolában a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség szervezésében Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából szavalóversenyt rendeztek. Köszöntötte a megjelenteket Szokolova Henrietta, a KMPSZ Szolyvai Alapszervezetének megbízott vezetője. Megnevezte a zsűritagokat – Takács Máriát, a szórványprogram felelősét, Nalevajkó Katalin helyi magyar pedagógust. Jelen eseményen 6 tanár által felkészített 66 gyerek vett részt. A rendezvény versmondói a szolyvai magyar óvoda növendékei, a magyar elemi iskola tanulói, a helyi 1. számú középiskola 5–9. osztályos diákjainak egy része, valamint a P. Frangepán Katalin Gimnázium Szerednyei Elemi Iskolájának 1–2. osztályos tanulói voltak. A szavaló diákok többsége anyák napi verset adott elő, de Petőfi Sándor, Donászy Magda, Zelk Zoltán, Weöres Sándor, illetve Móra Ferenc ismertebb versei is hallhatók voltak. A helyezést elért tanulók átvehették a pedagógusszövetség ajándékait, valamint minden szavaló diák emléklapot, Irka gyermeklapot és egy kisebb ajándékot is kapott.

2023. május 10. Elbeszélt múlt címmel szervezett rendhagyó történelemórát a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány („GENIUS” JA) a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumában. Köszöntőbeszédet mondott Soós Katalin, a Szakgimnázium igazgatója, Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának misszióvezetője, Váradi Natália, a „GENIUS” JA igazgatója. A felszólalásokat követően Kovács Emőke történész, a Gulág-emlékév szakmai vezetője tartott előadást a szovjet rabságból Magyarországra visszatérő foglyok hazatérésének hetvenedik évfordulója alkalmából. Az eredeti tervek szerint az óra másik előadója, Nagyné Pintér Jolán, a Gulág Alapítvány elnöke online csatlakozott volna az előadáshoz, ez azonban sajnos nem sikerült. Az ő történetét ezért kolléganője mesélte el a jelenlévőknek. Szülei, Rohr Magdolna és Pintér Károly politikai elítéltként majdnem tíz évet töltöttek ártatlanul a Gulág számos táborában, messze Szibériában – s ez az ő életét is nagyban meghatározta. Kovács Emőke, aki a szovjet kényszermunkára elhurcolt emberek története mellett egy másik előadással is készült, „Honunk kisded tengere…” címmel a Balaton XIX–XX. századi történetét mutatta be.

2023. május 10. A Kárpátaljai Megyei Könyvtár Idegennyelvű Osztályán Kobály József régész tartott történelmi előadást az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar karának diákjai és az érdeklődők számára. A nyílt lekció témája Gudbrand Gregersen vasútépítő munkássága volt.

* A Kárpátaljai Megyei Könyvtár Idegennyelvű Osztálya ismét új könyvekkel bővült a „Fuss neki!” elnevezésű akciónak köszönhetően. Szlucky Eleonóra közlése szerint 7000 hrivnya értékben kapott a megyei könyvtár magyar nyelvű könyveket, ez 33 kötetet jelent. Többek között olyan szerzők kiadványaiból válogathatnak az olvasók, mint Neil Gaiman, Colleen Hoover, Stephenie Meyer, Stephen King, Danielle Steele és J. R. R. Tolkien. A „Fuss neki!” egy Székelyudvarhelyről származó adománygyűjtő program, amelyet idén a kárpátaljai magyar könyvtárak támogatásáért szerveztek meg.

2023. május 12. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) és a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány („GENIUS” JA) szervezésében immár tizenhetedik alkalommal került sor a Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciára az ukrán tudomány napjához igazodva. Váradi Natália, a „GENIUS” JA igazgatója, Erdei Péter beregszászi magyar konzul, Csernicskó István, a II. RF KMF rektora, a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács elnöke köszöntötte a résztvevőket. Elhangzott, hogy a KTDK-ra március 10-ig 34 fiatal kutató küldte be pályamunkáját 6 felsőoktatási intézményből: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskoláról huszonnyolcan, az Eötvös Loránd Tudományegyetemről ketten, a Miskolci Egyetemről, az Ungvári Nemzeti Egyetemről, a Debreceni Egyetemről, valamint a Szegedi Tudományegyetemről egy-egy fő.

A konferencia előadásai hat szekcióban – biológia és kémia, földtudomány és turizmus, matematika, számvitel és adóügy, filológia, valamint történelem- és társadalomtudományi – zajlottak, amelyeken a 34 előadó 35 pályamunkát mutatott be. Minden benyújtott pályamunka előzetesen szakértői bírálatot kapott. Minden hallgató az opponensek által adott pontszámokkal indult a konferencián, amelyen összesen 35 zsűritag értékelte az előadásokat.

Vidékünkön számos tudományos konferenciát szerveznek, ugyanakkor a KTDK az egyetlen, amelynek legjobb előadói részt vehetnek a XXXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián.

A XVII. KTDK eredményhirdetéssel zárult. A hat szekció különdíjasait Csernicskó István ösztöndíjban részesíti. Az ösztöndíjak és a legeredményesebb előadók elismerő okleveleinek átadására június 3-án, a „GENIUS” JA tanévzáró ünnepségén, a XII. Kárpátaljai Tehetségnapon kerül sor.

2023. május 13. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete igyekszik színes programokat szervezni tagcsaládjai számára. Ilyen programnak számít a gyalogtúra is, amelyet minden évben megszerveznek azok számára, akik szeretnek a friss levegőn kirándulni. Az idei első túrán a Beregszász melletti beregardói hegyet vette célba a 28 fős csapat.

2023. május 13. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet csapata ezúttal egy ismerős vidékre látogatott el, mégpedig a Szarvas-patak fölé emelkedő csúcsra, az Osztra-hora – régi magyar nevén Éles-kő – 1405 méteres kettős ormára, amely a Róna-havas második legmagasabb pontja. A csúcson pazar körpanoráma fogadta a túrázókat, s csupa ismerős hegy köszönt vissza, a teljesség igénye nélkül: a Róna-havas hatalmas tömbje, a Pikuj jellegzetes piramis alakú csúcsa, távolabb a Buzsora és a Borzsa-havas a Sztojjal. A túravezető Vezsdel László volt.

2023. május 14. Tanulmányi úttal egybekötött majálison vett részt a Beregszászi Rezeda Folkműhely haladó néptáncegyüttese Várady Enikő, a folkműhely igazgatója szervezésében. A diákok Nagydobronyba látogattak, ahol betekintést nyerhettek a település népművészeti örökségébe Hidi Tünde koordinátor közreműködésével. Ezt követően egy igazi dobronyi parasztházba látogattak el a diákok, ahol Gál Erika, a Nagydobronyi Református Líceum igazgatója vezette körbe az érdeklődőket.

2023. május 15. A Pál István Szalonna és bandája a kárpátaljai BorzsaVári zenekarral Temesváron, Marosvásárhelyen, Nagyenyeden és Zilahon lépett fel egy négynapos turné keretében. Részletek itt olvashatók: https://bit.ly/41vJvOT

2023. május 16–18. Többnapos rendezvénysorozattal méltatták az ungvári egyetem magyar tagozata fennállásának 60 éves évfordulóját. Az ünnepi megnyitót Ungváron, az Ilko Galériában tartották. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével a 93 éves Lizanec Péter nyelvészprofesszor, Vaszócsik Vera és Horváth Katalin egyetemi docens, valamint az első kibocsátás két végzőse, Balázs Jolán és Hőgye Erzsébet. Az eseményen jelen voltak: Barta József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ügyvezető alelnöke, megyei képviselő, dr. Zubánics László történész, az UMDSZ elnöke, az Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézet tanszékvezetője, anyaországi vendégek, egyetemi vezetők, tudósok, diplomaták. Előzetesen a Magyar Filológiai Tanszék történetébe nyújtott betekintést a kisfilm levetítése, amelyben elhangzott: a kárpátaljai felsőfokú magyar szakos tanárképzés és tudományos élet jelentős mérföldköve 1963. szeptember 1-je. Ettől a naptól kezdődött a magyar nyelv és irodalom szakos tanárképzés az akkori Ungvári Állami Egyetemen. 60 év telt el azóta. Lizanec Péter professzor vezetésével az első 50 évben egy- és többnyelvű szótárak, nyelvjárási atlaszok, irodalmi antológiák, mesegyűjtemények, iskolai tankönyvek és társalgási zsebkönyvek jelentek meg. Az elmúlt évtizedben Zékány Krisztina vette át a tanszék irányítását, s tovább keresi a lehetőséget a fejlődésre, fejlesztésre. Eddig több mint ezren szereztek magyar szakos diplomát. Ma ők alapozzák meg a magyar nyelvű médiát, jelen vannak a közéletben, a politikai színtereken is képviselik a magyarság érdekeit.

Köszöntőbeszédet mondott Olekszandr Rohacs professzor, az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) megbízott rektora és Spenik Sándor, az Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézet (UMOTI) igazgatója, Dr. Kásler Miklós miniszterelnöki biztos, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója, Nádasi László, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet Nemzeti Integrációs és Kárpát-medencei Hálózatfejlesztési Igazgatóságának igazgatója felolvasta Szász Jenő elnök köszöntőlevelét. Az ünnepelteket köszöntötte Jurij Bidzilja, az UNE Filológiai Karának dékánja, Ivan Szabados egykori dékán, Tamara Szuran, az UNE Szakszervezeti Bizottságának elnöke, Vaszil Demjancsuk, a Kárpátaljai Megyei Tanács alelnöke, Ljáh Sándor, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal Nemzetiségi Főosztályának vezetője. Dr. Lizanec Péter professzor és Horváth Katalin docens rövid visszaemlékező beszédet mondott az elmúlt évtizedekről. Dupka György, a MÉKK elnöke, egykori végzős a magyar szakos hallgatók nevében szólt. Kiemelte, hogy a mintegy ezer – a helyi magyarság életét alakító – sorstársa között 66 olyan kollégára is büszkék lehetünk, akik a kárpátaljai magyarság lámpásai. – Jelen vannak az egyetemes magyar köz- és kulturális életben is. 48-an önálló kötettel rendelkeznek. Az irodalmárok közül 22 költőt, 14 írót tartunk számon, 11-en a Magyar Írószövetség tagjai, 4-en József Attila-díjasok: Balla D. Károly, Finta Éva, Füzesi Magda, Vári Fábián László, az utóbbi Magyarország Babérkoszorúja díjas költő is. Két Kossuth-díjasunk van Vári Fábián László és Vidnyánszky Attila személyében. Hárman a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) akadémikusai: Vári Fábián László (egyben az irodalmi tagozat vezetője), Füzesi Magda, Vidnyánszky Attila (a Nemzeti Színház főigazgatója), és 3-an MMA köztestületi tagok.

A Magyar Filológiai Tanszék egykori és jelenlegi munkatársait az egyetem, a megyei katonai közigazgatás és a megyei tanács okleveleivel tüntették ki. A rendezvény Zékány Krisztina tanszékvezető, docens zárszavával ért véget, aki a további munkához erőt és kitartást, valamint békét és megértést kívánt. Ezt követően az egybegyűltek állófogadás keretében még hosszasan idézték fel az elmúlt évtizedek történéseit.

A jubileumi ünnepség hangulatát a Cantus kamarakórus fellépése és az Ungvári Zádor Dezső Zeneművészeti Szakközépiskola kamarazenekarának komolyzenei összeállítása emelte.

A program szerdán és csütörtökön a Nyelvi, irodalmi, etnokulturális kapcsolatok a Kárpát-medencében: múlt, jelen és jövő című nemzetközi tudományos konferenciával folytatódott.

2023. május 16–17. Az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Karának 60. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozat keretein belül könyveket adott át a Magyarságkutató Intézet. Az ajándékból kárpátaljai magyar tanintézmények és a Kárpátaljai Megyei Könyvtár Idegennyelvű Osztálya részesültek. Zékány Krisztina tanszékvezető köszöntötte a vendégeket az eseményen, majd beszédet mondott Buhajla József, Magyarország Kijevi Nagykövetségének ügyvivője. Pomozi Péter, a Magyarságkutató Intézet Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpontjának igazgatója mutatta be és adta át a könyveket.

A Magyarságkutató Intézet tudományos könyvsorozatának eddig megjelent köteteit tartalmazza a csomag: a Magyar nyelv 11 tankönyvet és munkafüzetet, valamint a Kárpátalja kötetet. Pomozi Péter ezeket a kiadványokat ismertette részletesen egy prezentációban. A Kárpátalja már az ötödik kötet a 2017-ben indult Magyar nyelvű otthon sorozatnak. Ebbe a sorozatba tartoznak még a Magyarország, a Vajdaság, a Székelyföld és a Felvidék című kötetek. Ezek mindegyike kifejezetten az adott terület helyi lakossága számára készült. Az Anyanyelvápolók Szövetsége ezer példányban adta ki a Kárpátalját.

„Az Ungvári Magyar Főkonzulátus segítőkész és operatív kollégáinak hála, ezekből 400-at már át is sikerült hoznunk” – mondott köszönetet Pomozi Péter a konzulátusnak, akik által eljuthatott ez a kiadás oktatási intézményekbe, parókiákra, plébániákra és diplomáciai képviseletekre is.

„A könyv utazás a kárpátaljai időben. Egy unikális térképet is tartalmaz. A nyelvi tények ábrázolásán túl hegyföldrajzi, vízföldrajzi nevek is vannak benne, illetve a Kárpát-medence nagyvárosai is. El lehet benne helyezni Moldvától Várvidékig és a Muravidékig a teljes magyar nyelvterületet.

Az első rész a nyelvtörténeti folklór és az őstörténeti nyelvrokonság témakörét is tartalmazza. Találkozhatunk Romhányi József és Weöres Sándor mesteri lektűrjeivel a magyar nyelvről.

A második fejezet az összes kötetben az adott tájegységről szól, jelen esetben Kárpátaljáról. Illusztris szerzői társaságnak köszönhető ez a része a könyvnek: a legtöbb kárpátaljai rész Dupka György és Zékány Krisztina tollából kerültek elénk, de Csorba Csaba, Dumcsák Attila és Pomozi Péter hozzájárulásait is olvashatjuk.”

2023. május 17. Munkácsy Mihály életútját és munkásságát bemutató részletes előadást tartott Gyarmati Gabriella, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum művészettörténésze a Munkácsy Mihály Magyar Ház rendezvénytermében. A hallgatóság számára felemelő volt az előadás azon része, amelyben a művészettörténész felidézte a festőművész 1882-es hazalátogatását. A kíséretében vele együtt utazó Mikszáth Kálmán, a Pesti Hírlap akkori munkatársa tudósításából tudjuk, hogy Munkács polgárai fáklyás menettel, a város utcáinak fellobogózásával, diadalkapuval, 207 terítékes díszebéddel, táncmulatsággal, emléktáblával – fejedelemnek kijáró tisztelettel –, s egy közadakozásból készült ezüst babérkoszorúval fogadták városuk híres szülöttjét. A tervek szerint a Munkácsy Mihály Magyar Ház és a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum együttműködésnek köszönhetően ennek a babérkoszorúnak a másolatát Munkácsy Mihály születésének 180. évfordulója alkalmából, jövőre a Latorca-parti intézmény is megkapja.

2023. május 18. Matl Péter Munkácsy-díjas szobrászművész a Magyar Nemzeti Múzeumnak adományozta a Vereckei-hágón álló, nemzeti jelképpé vált magyar honfoglalás millecentenáriumi emlékmű makettjét, amelyet a múzeum főigazgatója, L. Simon László vett át – közölte az intézmény Facebook-oldalán.

2023. május 19. Az Oktatási és Tudományos Minisztérium azt javasolta, hogy az ukrán iskolák június 16-án tartsák meg az utolsó csengő ünnepét, de minden intézmény választhat saját időpontot. Ha az ünnep alatt megszólal a légiriadó, mindenkinek le kell mennie az óvóhelyre – írja az obozrevatel.com.

2023. május 19. Pályaorientációs nyílt napot tartott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, ahová ezúttal több mint nyolcszáz fiatal látogatott el óvodáskorúaktól egészen az érettségizőkig. Sokukat nevelőik, tanítóik, tanáraik és szüleik is elkísérték. A nyílt nap kezdetén a főiskola átriumában Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola elnöke köszöntötte a fiatalokat, majd Csernicskó István rektor arra buzdította őket, hogy nézzenek körül, tapasztaljanak meg sok érdekességet, és a felvételi időszakban térjenek vissza, hisz mindenkit vár a főiskola. Tóth Attila, a Felvételi Bizottság felelős titkára felsorolta a kínált programokat, majd bemutatta a tanszékek képviselőit, akik táblája körül mindenki érdeklődési körének megfelelően tömörülhetett, majd elvonultak a tanszékekre, ahol a különböző, életkoruknak megfelelő, érdekes, interaktív programokkal várták őket.

2023. május 19–21. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete idén első alkalommal szervezte meg családi hétvégéjét a Vadvölgy panzióban. Nagy lelkesedéssel indult erre a hétvégére 12 család apraja-nagyja, összesen több mint ötven fővel. A program megvalósulását a magyar kormány támogatta.

2023. május 20. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének egyik legvidámabb rendezvénye a családi sportnap. Immár hagyományosan májusban szervezik meg a szabadtéri aktív napot, amelynek során családok, szülők és gyerekek együtt mérettetnek meg a különböző ügyességi vetélkedőkön, játékokban. Az idei rendezvénynek a beregszászi Barátság Stadion adott otthont. Kárpátalja számos településéről, Nevetlenfalutól Nagydobronyig összesen 18 család vett részt a programban, 65 fővel. A vetélkedők felelőse Spenik Okszána tornatanár volt. A program megvalósulását a magyar kormány támogatta. A családok számára az ajándékokat a Beregszászi Szent Anna Karitász és a Kárpátaljai Magyar Református Egyház püspöki hivatala biztosította.

2023. május 20. A Hagyományok Háza Hálózat ‒ Kárpátalja immáron második alkalommal szervezte meg néptáncpedagógus módszertani képzését. Ezúttal a néptánc-pedagógia módszertana iránt érdeklődő 23 résztvevőből 20-an sikeresen vizsgáztak. A képzés programjának kidolgozói és oktatói a nyíregyházi Antal Roland és Antal Dóra néptáncpedagógusok, a Nyíregyházi Tánc Tanoda vezetői voltak. A szakmai program lebonyolításában mások mellett közreműködött Várady Enikő, a Hagyományok Háza Hálózat – Kárpátalja kulturális szervezője, Pál Katalin, a hálózat vezetője. Az eseményt megtisztelte jelenlétével dr. Gyebnár István első beosztott vezető konzul.

2023. május 20. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet gyalogtúrát szervezett az 1501 méter magas Mencsul-hegyre, a Kraszna-havas egyik csodálatos csúcsára. Túravezető Vezsdel László, az egyesület titkára volt.

2023. május 21. Beregszászban csendes koszorúzással emlékeztek meg a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet kezdeményezésére, Pallagi Marianna igazgató szervezésében arról, hogy pontosan 320 évvel ezelőtt Tarpa és Mezővári mellett Beregszászban is kibontották Esze Tamás kurucai a Rákóczi-szabadságharc zászlóit. A zászlóbontás egykori helyszínén, Esze Tamás mellszobránál helyezték el koszorúikat a szervezők mellett Magyarország beregszászi és ungvári külképviseleteinek munkatársai, a Rákóczi-főiskola és intézményeinek vezetői, a Beregszászi Kistérségi Önkormányzat nevében Orosz Géza alpolgármester, illetve a Vérke-parti város lakosai közül mindazok, akik fontosnak érezték, hogy megemlékezzenek történelmünk ezen fontos eseményéről.

* Ugyanezen a napon 10 órától a KMKSZ szintén csendes koszorúzással emlékezett meg a szabadságharc mezővári zászlóbontásáról a település református templománál, amelyen a szövetséget Sin József, a Beregszászi Középszintű Szervezet elnöke képviselte.

2023. május 22. Tíz évvel ezelőtt, 2013. május 22-én szólalt meg az éterben, ultrarövid hullámon (FM 92.1) a Kárpátaljai Református Egyház napi 24 órában sugárzó rádiója, a Pulzus Rádió. Barta Miklós ügyvezető igazgató közlése szerint a beregszászi gyülekezet a vasárnap ünnepi istentiszteleten adott hálát a rádió sikereiért, hisz a Pulzus FM ma megyénk egyik leghallgatottabb adója, amely Ukrajnában az egyetlen magyarul is megszólaló rádió, de határaikon túl is hallgatják.

2023. május 23–25. Budafok-Tétény adott otthont a Magyar Népművelők Egyesülete (MANE) 39. Vándorgyűlésének, amelyre Bordás István elnök jóvoltából meghívást kaptak a Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal tagszervezetei, köztük a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet képviselői is. A vándorgyűlését Bordás István, a MANE elnöke nyitotta meg. A program Hegedűs Endre Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész és felesége produkciójával vette kezdetét, majd több szakmai előadás is elhangzott. Prof. dr. Monok István, az MTA Könyvtárának főigazgatója Kultúrpolitikák a történelmi korokban címmel tartott korokon átívelő bemutatót a kora újkori kulturális mecénások (korabeli arisztokraták) feladataitól, illetve a könyvtárak intézményi és gondolkodásformáló szerepéről. Dr. Juhász Erika, a Nemzeti Művelődési Intézet szakmafejlesztési igazgatója, a Debreceni Egyetem tanszékvezető docense a közművelődés gazda(g)ságáról, Dr. Bárdi Nándor a MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet tudományos főmunkatársa pedig a rendszerváltás utáni kormányok magyarságpolitikájáról beszélt. A délutáni szekcióülések keretében többek között a határon túli magyar kultúra helyzetébe kaphattak betekintést az érdeklődők. A közös gondolkodást korreferátummal segítette dr. Széman Péter, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, Köteles László, a CSEMADOK általános elnöke, Zubánics László, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet elnöke, Bodrogi Hajnalka, a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ igazgatója és Soós Mihály, a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatója

2023. május 24. Pünkösdi királyság címmel rendezték meg a pünkösdi ünnepkör zárófoglalkozását – és egyben a Pro Cultura Subcarpathica évadzáró foglalkozását – a Nagyberegi Tájházban.

2023. május 25. Kijevben a Marija Zanykovecka Múzeumban megnyílt a csapi származású, Kijevben élő Magyar Árpád István festőművész Petőfi Sándor és kortársai c. kiállítása a magyar nemzet kobzosa születésének 200. évfordulója alkalmából.

2023. május 25. A Kárpátaljai Megyei Tanács plenáris ülésén a képviselők arról döntöttek, hogy betiltják a moszkvai patriarkátushoz tartozó ukrán ortodox egyház helyi tevékenységét – számolt be a Mukachevo.net. A jelentés szerint a vonatkozó határozattervezetet 47 képviselő szavazta meg. A határozat kimondja: „tiltsák meg a Kárpátalja területén az agresszor országgal, az Orosz Föderációval együttműködő vagy azzal kapcsolatban álló vallási, egyházi, közéleti és egyéb szervezetek tevékenységét.” A képviselők egyben felkérték a bűnüldöző szerveket és a területi védelmi erőket, hogy határozottan lépjenek fel, amennyiben ukránellenes propagandát tapasztalnak a vallási, közéleti és egyéb szervezetek képviselők részéről.

2023. május 26. A hagyományoknak megfelelően ünnepi istentisztelettel kezdődött a Nagydobronyi Református Líceum ballagási ünnepsége. Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke igehirdetésében hangsúlyozta, azzal az erős hittel hagyhatják el a diákok az intézményt, hogy Istennek minden lehetséges. A tanévzáró ünnepség a líceum udvarán folytatódott. Gál Erika, az intézmény igazgatója felszólalásában kiemelte, hálás, hogy ebben a háborús helyzetben sikerült a hagyományoknak megfelelően megtartani a ballagási ünnepséget.

2023. május 26. Ünnepélyes körülmények között adták át ma Budapest tizenkettedik kerületében a nagy székely-magyar író, Tamási Áron szobrát, Matl Péter kárpátaljai szobrászművész alkotását. Az avatóünnepségen beszédet mondott dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, Pokorni Zoltán, Hegyvidék polgármestere és Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnöke. A szobrot a Miniszterelnökség – Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatásával a Magyarság Háza készíttette a 2022-es Tamási Áron 125 Emlékévhez kapcsolódóan.

2023. május 27. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete halászléfőzéssel egybekötött horgászversenyt szervezett tagcsaládjai számára Nagydobronyban, a horgásztanyán. Az eseményen harminc család vett részt, közel száz résztvevővel. A programfelelős Bara Éva és Birta János volt. A programot a magyar kormány támogatta.

2023. május 27. A Razumkov Központ által ez év április–májusában végzett felmérés azt mutatja, hogy az Istenbe vetett hit növekszik és erősödik Ukrajnában – írja a vizsgálatot megrendelő zn.ua. A válaszadók mintegy 89%-a valamilyen egyházhoz vagy legalábbis valláshoz tartozónak tekinti magát (8,8% vallotta magát „nem hívőnek”, további 1,5% nem tudott válaszolni a kérdésre, vagy megtagadta a választ). Az egyik vagy másik egyházzal való azonosulás is némileg biztosabbá válik a háború előtti időkhöz, sőt a hibrid háború időszakához képest.

2023. május 27–29. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet ismét „határlépő” túrát szervezett, ezúttal Erdélybe, Torockóra és környékére. A három nap alatt a résztvevők megismerkedhettek az Erdély legnyugatibb székely végváraként emlegetett csodálatos településsel (1999-ben Torockó Europa Nostra-díjat kapott a kulturális örökség megőrzéséért), végig járhatták a Tordai-hasadékot, leereszkedtek a sóbányába, felkapaszkodtak a Torockó fölé magasodó Székelykőre és Ordaskőre. A túravezető Bíró András, az egyesület elnöke volt.

2023. május 28. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) a háború második évében is megszervezte a Guti Pünkösdi Napok néven ismertté vált, harmincéves múltra visszatekintő, de mára már pünkösdvasárnapi rendezvénnyé rövidült közösségerősítő, hagyományőrző programját, amely istentisztelettel kezdődött a helyi református templomban, majd délután a Guti Gimnázium udvarán folytatódtak az események. Köszöntő beszédet mondott Bacskai József ungvári magyar főkonzul, Simcsera János, a Nagybégányi kistérség alpolgármestere, Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének, valamint a rendezvény szervezőbizottságának elnöke. A köszöntőbeszédek után kihirdették, hogy ez évben a pünkösdi királynő Deák Orsolya, a pünkösdi király pedig Demeter Ákos lett Guton, mindketten a helyi gimnázium tanulói. A guti fiatalok mellett felléptek a rendezvényen a Kisbégányi, a Beregdédai és a Nagybégányi Gimnázium hagyományőrző csoportjai is. A műfüves focipályán négy ifi és három öregfiúk korosztályba tartozó csapat mérkőzött meg egymással. Igazán jó hangulatú esemény volt az idei pünkösdi rendezvény Guton, amely egy napra feledtetni próbálta a második éve tartó háború összes borzalmát a helybéliekkel, vendégeikkel és a szlavjanszki és harkivi menekült családokkal.

2023. május 29. Értékes tankönyvekkel, számítógépekkel és szekrényekkel gazdagodott a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum. A magyarországi aszódi evangélikus gimnázium felajánlása révén érkeztek tankönyvek, ezenkívül számítógépek és szekrények is az oktatási intézménybe.

2023. május 30. A Beregszászi Bethlen Gábor Líceum új épületszárnyának építése javában tart. Az oktatási intézmény igazgatója, Szabó Árpád elmondása szerint a színvonalas oktatási folyamat érdekében az új épületben korszerű tantermeket, szaktantermeket (informatika, biológia stb.) és tágas tornatermet alakítanak ki. Ezenkívül a líceum udvara is megújul – olvasható Babják Zoltán beregszászi polgármester bejegyzésében.

2023. május 31. Magyarország Ungvári Főkonzulátusa a Boksay József Kárpátaljai Megyei Szépművészeti Múzeummal együttműködve új kiállítás-sorozatot indított a kárpátaljai művészdinasztiák munkásságának bemutatására. Ennek első eseményeként Boksay József, a kárpátaljai festőiskola alapítója, kiemelkedő képviselője és családja, ifj. Boksay József és Erfán Ferenc festőművészek, valamint Erfán Irina kerámiaművész munkáiból nyílt tárlat a főkonzulátus aulájában.

2023. május 31. A munkácsi Katerina Pliszka zongorista nyert a Toronto 2023 a gyermek- és ifjúsági nemzetközi művészeti fesztiválon.

* Munkács történetét bemutató állandó kiállítás készül a munkácsi várban. Erről Andrij Baloga, a város polgármestere számolt be Telegram-csatornáján. A tervek szerint a várostörténeti tárlat több teremben, összesen 150 négyzetméteren nyílik majd. Helyi forrásaink szerint a munkácsi városvezetés ennek a tárlatnak a keretében tervezi kiállítani egyebek között a tavaly októberben a munkácsi vár bástyájáról jogtalanul lefűrészelt Turul-emlékművet.

* Fellinger Károly felvidéki magyar költő, helytörténész barátom gondolt egyet, és Kárpátaljai gólyafészek címmel az Ab Art Kiadónál megjelent új könyvében 118 kárpátaljai magyarlakta település mindegyikéről verset írt. Ezekben a gyerekeknek szánt költeményekben a települések helytörténeti, hiedelemvilági, mondaköri, jeles személyiségekre is utaló elemeket dolgozott fel. A 88 oldalas kiadványt Pék Eszter Anna színes illusztrációi díszítik.

* Negyvenhétezer hrivnyának megfelelő forintot adtak össze magyarországi magánemberek egy drónelhárító rendszerre, amelyet a kárpátaljai 101-es területvédelmi dandár számára szereznek be, ahol kárpátaljai magyarok is szolgálnak A magyarországi gyűjtésről Olekszandr Ljahin Facebook-oldalán számolt be.

* Hamarosan megkezdődik a Terebesfejérpatak közelében lévő Európa földrajzi középpontját jelző, 1887-ben felállított emlékoszlop latin nyelvű feliratának helyreállítása – közölte a Rahói Városi Tanács hivatalos oldalán, számolt be a Mukachevo.net.

* A közelmúltban a frontvonalhoz közeli településekre látogatott Babják Zoltán, Beregszász polgármestere, hogy támogatást adjon át a 128. különálló hegyi rohamdandár, valamint a kárpátaljai 73-as területvédelmi zászlóalj katonáinak. Mindkét egység soraiban számos beregszászi járási és beregszászi honvéd szolgál. A humanitárius szállítmány egyik kiemelt darabja egy felújított pick-up terepjáró volt, amely különösen fontos, mivel egységeink mobilitását szolgálja. Korábban hasonló járműveket adományozott a város KMKSZ- és UMDSZ-frakciója az alakulatoknak. A fronton harcoló katonáink támogatása ma elsőbbséget élvez. Ugyanakkor a város vezetése nem feledkezik meg azokról sem, akik életüket áldozták az agresszor elleni harcban. Az emlékpark tervezésénél kiemelt figyelmet fordítottak a hozzátartozók véleményére. A hősökhöz méltó emlékhely projektjének elkészítésével Matl Pétert bízták meg. Az emlékparkot július első felében tervezik átadni a Munkácsi és a Korjatovics utcák kereszteződésében, szemben a Timoscsuk Mihály nevét viselő utcával, akinek emlékére egy emléktáblát avatnak fel.

* Közel négyszáz kárpátaljai katonát tekintenek eltűntnek. Ungváron a napokban informális találkozót szerveztek azoknak a családoknak, akik a háborúban eltűnt vagy orosz fogságba esett hozzátartozóikat keresik – számolt be a M-Studio regionális tévécsatorna riportjában.

* Egy felmérés szerint csak minden harmadik ukrán szeretne hazatérni azok közül, akik a háború miatt ideiglenesen az európai országokban tartózkodnak.

* Beregszászi járási katonák tértek haza az orosz fogságból. A hírt Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség vezetője közölte hivatalos Facebook-oldalán.

* Magyar és EU-s támogatásból épül modern hulladéklerakó a Beregszászi kistérségben. Évi 30 ezer tonna kapacitású szilárdhulladék-kezelő üzem épül meg 7,8 millió eurós költségvetésből, európai uniós forrás és magyar támogatás segítségével a beregszászi kistérségi Jánosiban. A program nyitórendezvényét Nyíregyházán tartották.

* Kárpátalja újabb személyszállító buszokat kapott a veszprémi partnerektől. A hírt Viktor Mikita, a megyei katonai adminisztráció vezetője közölte.

* A Katolikus Karitász amellett, hogy az orosz agresszió kezdete óta több mint 60 ezer ukrajnai menekültnek nyújtott segítséget Magyarországon, a Kárpátalján maradtakat sem hagyja magára. Heti rendszerességgel hoznak támogatásokat a megyébe.

* A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálatnál (BJMSZ) a háború kezdete óta a magyarországi és más országokból érkező felajánlásoknak köszönhetően eddig több ezer tonna segélyt fogadtak, amelyeket folyamatosan továbbítanak Kárpátalja, valamint Belső-Ukrajna számos településére.

* Napirendre vette az ukrán parlament azt a törvényjavaslatot, amely egy évvel, azaz 2024 szeptemberéig elhalasztaná az ukrán nyelvű oktatásra való áttérést azokban az iskolákban, amelyekben az Európai Unió valamelyik nyelvén folyik jelenleg az oktatás, így a magyar nemzetiségi iskolákban is – közölte Olekszij Honcsarenko parlamenti képviselő az UNN ukrán hírügynökség szerint.

* Jelenleg több mint 40 ezer Kárpátaljára menekült gyereket tartanak nyilván a hatóságok – jelentette ki sajtótájékoztatóján Szvitlana Jakimelina, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció gyermekügyi szolgálatának vezetője.

* A statisztikák szerint Kárpátalja élen jár az „orosztalanításban” – írja a Szuszpilne Novini hírportál. A régióban az orosz–ukrán háború kezdete, vagyis 2022. február 24-e óta mostanáig 110 a szovjet uralomhoz köthető emlékművet (mellszobrot, emléktáblát, sarló-kalapácsot és vörös csillagot) távolítottak el. Ezzel Kárpátalja az első helyen áll az ukrajnai megyék között az úgynevezett dekommunizációs törvény végrehajtásában.

*Kincses Krisztina interjút készített Marcsák Gergellyel, mely „Mint a rókalyuk, aminek bármikor nekironthat két habzó szájú kopó” címmel a Helyőrség egyik legutóbbi számában jelent meg, amit szintén jó szívvel ajánlunk az olvasóknak. Rólunk, a háború árnyékában élő magyarokról szól, akik a túlélésért küzdenek, miközben a hadiállapot, az abból eredő kilátástalanság, a megélhetési gondok, a munkanélküliség stb. miatt egyre többen hagyják el a magyar lakta településeket. Aggódva, borúlátóan fejti ki gondolatait a kárpátaljai magyar irodalom, illetve a kultúra jövője miatt is, melyet az ukrán oktatási törvény szintén vészjóslóan beárnyékol. Egyet értünk vele, hogy a túlélésünk csakis a kitartásunkon múlik. Mint mondja: „A nehéz helyzeteken sokkal inkább az optimizmusom segít át. Mint talán észrevetted, ez a magatartás nem arról szól, hogy naivan hiszek valami csodában, a sorsunk jobbra fordulásában varázsütésre. Inkább egyszerűen tudatában vagyok annak, hogy minden léthelyzetünknél van és lehetne rosszabb is, illetve hiszek benne, hogy minden céllal történik.” https://helyorseg.ma/…/kincses-krisztina-bmint-a…

XXVII. (XXIV.) évfolyam, 11. (361.) szám. 2023. június 1.

Június – Nyárelő hava, Szent Iván hava, Napisten hava

          Nevét Júnóról (római istennő) kapta, aki Jupiter felesége volt.

Népi kalendárium

Június 8. – Medárd napja. Közismert időjárásjósló nap, az erre vonatkozó regulát egész Európában ismerik. A népi megfigyelések szerint ekkor lehűlésre lehet számítani, és „ha esik az eső Medárd napján, akkor negyven napig esni fog”.

Június 10. – Margit napja. Szent Margit vértanú ünnepe. A népi tapasztalatok alapján sokfelé a retek-, a káposzta-, a lenvetés ideje. E nap táján már gyakran előfordul a zivatar, erre utal az alábbi rigmus is: „Margit felhőtől fél, égiháborút vél.”

Június 13. – Páduai Szent Antal napja. A római katolikus egyház fő „alamizsnásmesterének”, Páduai Szent Antal ferences rendi szerzetesnek az ünnepe. Hazánk újkori templomaiban szinte elmaradhatatlan a szobra, amely előtt pénzgyűjtő persely kap helyet. Ennek tartalma a szegényeket hivatott segíteni. Sok állattartással kapcsolatos hiedelem és szokás fűződik ehhez a naphoz. Az egyik leggyakoribb sertésbetegséget, az orbáncot másképpen „Szent Antal tüze” megnevezéssel is illették, amit imádságos ráolvasással, acél és kovakő rácsiholásával próbáltak gyógyítani. Somogyban e nap összekapcsolódott a szőlőhegyi munkák tilalmával is.

Június 24. – Szent Iván napja. Keresztelő Szent Jánost a magyar néphagyományban – a honfoglalás utáni bizánci kapcsolatainkból eredően – Szent Ivánnak nevezik. A névnapja előtti éjszaka az esztendő legrövidebb éjjele. A napfordulókat a kereszténység előtti időkben is megünnepelték, ilyenkor a Nap évenkénti megújulását kívánták mágikus úton elősegíteni. A keresztény egyház Szent Jánost tette a nap védőszentjévé, a nyári napforduló ünnepe az 5. században lett Keresztelő Szent János ünnepe. A keresztény ünnepnap magába olvasztotta a régi hiedelmeket és rítusokat, így a Szent Iván-éji tűzgyújtás szokását is. Erről a tűzről azt tartották, hogy megvéd a köd, a jégeső, a dögvész ellen, és elősegíti a jó termést.

Június 27. – László napja. Szent László király az egyik legnépszerűbb Árpád-házi magyar szent. Az e naphoz fűződő termésjósló regula azt tartja, hogy „ha villámlik László napja, üres marad az abrakostarisznya”, vagyis gyenge zabtermés várható.

Június 29. – Péter és Pál napja. A hagyomány szerint Szent Péter és Szent Pál apostolok ezen a napon szenvedtek vértanúhalált. A magyar nyelvterületen úgy tartották, hogy a búza töve ekkor megszakad, kezdődhet az aratás. Rossz idő esetén is kimentek a határba, és jó időjárásért fohászkodva mindenki levágott egy keresztnyi gabonát. Amint a mesztegnyőiek mondták, ez volt a „pálkereszt”.

Ez lesz 2023 júniusában

* Az ukrán parlament újabb 90 nappal meghosszabbította a hadiállapotot. Emellett a parlament támogatta az általános mozgósítás időtartamának meghosszabbítását is.

Fontosabb események

2023. június 1–30. A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház szeretettel várja az érdeklődőket az alábbi június programokra:

 • U. Jones: A királykisasszony, akinek nem volt birodalma (interaktív meseelőadás 5–10 éveseknek). Helyszín: Beregszász, Munkácsi út 1. Kezdés: 10.00 óra. Ursula Jones bölcs és szellemes, lírai szépségű tündérmeséje Gyevi-Bíró Eszter rendezésében, Gál Natália, Vass Magdolna, Sőtér István, valamint Ferenci Attila/Rajkó Balázs előadásában látható.
 • U. Jones: A királykisasszony, akinek nem volt birodalma (interaktív meseelőadás 5–10 éveseknek). Helyszín: Beregszász, Munkácsi út 1. Kezdés: 10.00 óra.
 • PETŐfi – SZELfi. A temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház és a Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház közös produkciója. Helyszín: Beregszász, Munkácsi út 1. Kezdés: 15.00 óra.
 • U. Jones: A királykisasszony, akinek nem volt birodalma (interaktív meseelőadás 5–10 éveseknek). Helyszín: Tiszacsoma (a KMNE szervezésében). Kezdés: 10.30 óra.
 • június 12. U. Jones: A királykisasszony, akinek nem volt birodalma (interaktív meseelőadás 5–10 éveseknek). Helyszín: Beregszász, Munkácsi út 1. Kezdés: 10.00 óra.
 • Déryné ifjasszony (filmvetítés). Helyszín: Beregszász, Munkácsi út 1. Kezdés: 18.00 óra.
 • Déryné ifjasszony (filmvetítés). Helyszín: Beregszász, Munkácsi út 1. Kezdés: 18.00 óra.
 • Kulisszajárás-ON. Helyszín: Beregszász, Munkácsi út 1. Kezdés: 10.00 óra.
 • Kulisszajárás-ON. Helyszín: Beregszász, Munkácsi út 1. Kezdés: 10.00 óra.
 • Kulisszajárás-ON. Helyszín: Beregszász, Munkácsi út 1. Kezdés: 10.00 óra.
 • Brian Fiel: Pogánytánc – preimer. Helyszín: Beregszász, Munkácsi út 1. Kezdés: 18.00 óra.

További információ, helyfoglalás: +380664528505, +380961135059, bszinhaz.szervezo@gmail.com. Az időpontok közép-európai idő szerint értendők.

2023. június 2. A Munkácsy Mihály Magyar Házban megnyílt  Brovdi Ivan Az élet folytatódik c. kiállítása.

2023. június 3. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet túrát szervezett a Gorgánok hegyei közé a Szinevéri-tó–Tóhavas–Kamjanka–Szinevéri-hágó útvonalon.

2023. június 3. A nemzeti összetartozás napja (103. évvel ezelőtt történt trianoni békeszerződés/diktátum/nemzeti gyásznap emléknapja) méltatása alkalmából Fuchs Andrea, a MÉKK alelnöke, dr. Spenik Sándor, az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Meskó János helytörténész, a Szolyvai Emlékparkbizottság tagja csöndes koszorúzást tartott Posch Alajos újságírónak az ungvári Kálvária temetőben lévő sírjánál, akit több mint száz évvel ezelőtt az Ungvárra bevonult cseh legionisták halálra szurkáltak.

2023. június 4. A nemzeti összetartozás napja alkalmából a KMKSZ, UMDSZ és más mérvadó civilszervezetek különböző programok megvalósítására, csendes megemlékezésre, koszorúzásra kerül sor Kárpátalja számos magyar lakta településén is.

* Összetartozásunk Tüze, Szlovákiai Magyar Cserkészszövetségés Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség eseménye. Negyedszer is fellobban az Összetartozásunk Tüze! A három éve indult kezdeményezés immár összmagyar hagyománnyá vált. Ismét fellobbannak Földünk nagyon sok országának különböző településein, pontjain a nemzeti összetartozás napján, 2023. június 4-én, budapesti idő szerint 20:23-kor az összetartozásunkat is szimbolizáló lángok. Bővebb információ, a csatlakozás mikéntje az esemény Facebook-oldalán.

* A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete korábban – 15–25 éves kárpátaljai fiatalok részére – meghirdetett esszépályázatának eredményhirdetése a nemzeti összetartozás napja alkalmából. Az esszé tematikájának főbb irányvonalát Petőfi Sándor alábbi idézete határozta meg:

„Van-e szebb lánc a világon,

Mint mely minket összefűz?

Bűvös karikába gyüjte

Minket a szent honfitűz.”

2023. június 8. A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet a nemzeti összetartozás napjához kapcsolódva színes programmal várja az érdeklődőket a beregardói Perényi Kultúrkúriába, ahol kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatják a számukra érdekes programot.

Az esemény kiállításmegnyitóval veszi kezdetét: a Nemzeti Művelődési Intézet segítségével megvalósult A Szakkör program 2022–2023-as időszakban elkészített anyagaiból összeállított tárlatot tekinthetik meg a látogatók.

A kiállítást követően a kisebbek is megtalálhatják a számukra érdekes programot: Magyarország Kijevi Nagykövetsége jóvoltából elkészült a János vitéz animációs mese ukrán felirata. A mesét a kúria nagytermében vetítjük. Emellett kézműves foglalkozások is várják az ügyes kezű felnőtteket, fiatalokat, gyerekeket.

Kezdete: 14.00 (közép európai idő)

Helyszín: Perényi Kultúrkúria – Beregszász (Beregardó), Munkácsi út 263.

2023. június 16. Az 1956-os forradalom mártírjainak emléknapja Nagy Imre és társai kivégzésének (1958. június 16.) emlékére.

2023. június 16. A független Magyarország napja (nemzeti emléknap a szovjet csapatok 1991-es kivonásának emlékére).

2023. június 17. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet családbarát gyalogtúrát szervez. Ez alkalommal egy különleges természeti látványossághoz, a Kék lagúnához látogatnak el. Részletek az egyesület honlapján: karpataljaihazajaro.com.

2023. június 23–25. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet háromnapos sátras túrát szervez a Fagyalos-hegységbe (Drahobrat–Ikerhavas–Fekete-Tisza forrása). Részletek az egyesület honlapján: karpataljaihazajaro.com.

Vendégségben

2023. június 6. A Kárpátaljai Szövetség sok szeretettel várja és hívja az érdeklődőket dr. Botlik József: A ruszin nép vértanúja Bródy András (1895-1946) című monográfiájának bemutatójára. Kezdete: 17:00. Helyszín: Budapest, Városligeti fasor 44.

Előzetes program

Első körben:

Megemlékezés: mécsesgyújtás, közös ima a mártírok lelki üdvéért.

Nyitóbeszéd: dr. Seremet Sándor történész, (PhD.), a Kárpátaljai Szövetség főtitkára.

Köszöntőt mond: dr. Grezsa István, a Kárpátaljai Szövetség elnöke.

Második körben:

A szerzővel, dr. Botlik József történésszel (PhD.) dr. Kótyuk Erzsébet etnográfus, orvostörténész (PhD), a monográfia lektora beszélget.

Harmadik körben:

A felkért hozzászólók:

• Kovács Sándor: Egy honismereti író gondolatai dr. Botlik József Bródy-monográfiájáról

dr. Dupka György történész (PhD.): Hol tart Bródy András politikai megítélése a kárpátaljai emlékezetpolitikában. Bródy és társai emlékezete.

dr. Ortutay Péter (PhD.): Emlékezés a Bródy-perben elítélt nagyapámra, Ortutay Jenő g. k. esperesre, mártírra.

Bródy Krisztina (BródyAndrás unokája): A Bródy-család üldözése a kommunista diktatúrában.

Zárszó: dr. Lyavinecz-Ugrin Marianna szlavista nyelvész, filológus (PhD.), a Bródy-monográfia technikai szerkesztője.

• Dr. Lyavinecz Marianna, a Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a Bródy-monográfia kiadója.

• Kérdések, hozzászólások.

• Közreműködik: ifj. Bernát Ferenc zeneszerző (PhD), Artisjus-díjas gitárművész.

A rendezvény baráti beszélgetéssel, koccintással zárul.

2023. június 8. A 12. Kolozsvári Könyvhét (jún. 8.-11.) Erdélyi Magyar Írók Ligájának vendége dr. Dupka György író, történész, szerkesztő: gondolatok a kárpátaljai magyar irodalom helyzetéről, a háború kontextusában. A beszélgetőtárs Demeter Zsuzsa, akolozsvári Helikon szépirodalmi folyóirat szerkesztője. Helyszín: Kolozsvár, Bulgakov kávéház. Kezdete: 19.00.

2023. június 8. | 18:00 – ONline Akadémikus – „Ereimben az idő” | beszélgetés Vári Fábián Lászlóval. Az MMA Akadémiai Szakkönyvtár ONline Akadémikus című rendezvénysorozata idei első beszélgetésén Vári Fábián László kárpátaljai költővel, az MMA Irodalmi Tagozatának vezetőjével Csete Örs etnográfus, életútkutató beszélget életről, időről, nemzeti összetartozásról. Az esemény az interneten is követhető lesz.

A beszélgetés a rendezvénysorozat idei első estje. A mostani rendezvényen egyúttal megemlékeznek a trianoni békediktátum 103. évfordulójáról, a nemzeti összetartozás napjáról.

A tervek szerint a kéthavonta sorra kerülő beszélgetés keretében az akadémia egy-egy tagja egészíti ki, teszi élővé az mmakademia.hu cím alatt elérhető személyes alkotói oldala életrajzi és művészi adatait.

Az esemény látogatása díjmentes, de regisztrációhoz kötött, amit június 7-éig elektronikus levélben várnak a szervezők a konyvtar@mma.hu e-mail-címre.

Helyszín: Pesti Vigadó, MMA Akadémiai Szakkönyvtár (1051 Budapest, Vigadó tér 2.)

2023. június 8–11. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése idén 94. alkalommal rendezi meg a kortárs magyar irodalom legnagyobb szabadtéri eseményét, az Ünnepi Könyvhetet a Vörösmarty tér, a Vigadó tér és a Duna-korzó területén. A könyvheti könyvek között kárpátaljai szerzők művei is a standra kerültek. Büszkék vagyunk a kárpátaljai származású alkotótársainkra a beregszászi Finta Éva költőre, Gerzsenyi Gabriella, és Lengyel János prózaíróra, valamint Fedinec Csilla történészre, az MTA Kisebbségkutató Intézet tudományos munkatársára, akik mások mellett új könyveikkel jelen vannak a július 8-tól 12-ig zajló 94. Ünnepi Könyvhéten (https://mail.google.com/mail/u/0/…):

*FINTA ÉVA: NOÉ BÁRKÁJÁN RÓZSATŐ. Válogatott versek. Magyar Napló. 2023. Dedikálás június 10-én, délután 16 órakor a Magyar Napló 56-os pavilonjánál.

*GERZSENYI GABRIELLA: HÁROM LÁBBAL A FÖLDÖN. Novellák. Nap Kiadó, Bp. 2023. Dedikálás június 10-én, délután 14 órakor a Magyar Napló 51-es pavilonjánál. Kísérő rendezvények: Kötetbemutató június 6-án kedden 17 órától a Károlyi Palotában; Beszélgetés június 10-én szombaton 17 órától a Kettőspont Színházban (Ráday utca). FB: https://fb.me/e/66Cua9Q7B

*LENGYEL JÁNOS: EGY NAP FIRENZÉBEN, Budapest, 2023. Dedikálás június 8-10-én, a Rím Kiadó és a Magyar Múzsa 41. sz. pavilonjában.

*Fedinec Csilla;Rácz András;Romsics Ignác: Az orosz-ukrán konfliktus történelmi háttérrel. Kocsis Kiadó Zrt. Bp. 2023. Kapható a Líra sátránál.

2023. június 8. Matl Péter szobrászművész munkásságát bemutató album (Sárba Katalin szerkesztésében), a Szép Magyar Könyv 2022. versenyen a miniszterelnök úr különdíját érdemelte ki, melyet egy hét múlva, 2023. június 8-án, az Ünnepi Könyvhét nyitó rendezvényén (Budapest, Vörösmarty tér) vesz a művész és a szerkesztő. A Matl Péter album magas színvonalú munkájáért részesült megtisztelő kitüntetésben, mely a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány, a Méry Ratio Kiadó gondozásában jelent meg. Gratulálunk a munkácsi szobrászművésznek és a szerkesztőnek!

2023. június 15. A Republikon Intézet szervezésében sor kerül a Magyarok határon innen és túl című konferenciára. Kezdete: 10.00. Helyszín: 1077 Budapest, Csányi utca 5.

A trianoni döntés következtében magyarok milliói kerültek az országhatár külső oldalára, akik azóta kisebbségben élnek a szomszédos országokban. Az anyaország felelőssége nyilvánvaló a külhoni magyarok irányában, az azonban korántsem egyértelmű, meddig terjed ez a felelősség. A Republikon Intézet nemzetpolitikai konferenciát tart, amelynek során egyebek mellett áttekintjük a kisebbségi és a többségi lét kérdéseit, a helyben boldogulás és az átköltözés motivációit és azt is, milyen lehetősége van az anyaországnak a nyugati magyar diaszpórák támogatására. Konferenciánk második részében terveink szerint határon túli magyar közéleti személyiségek beszélnek majd kisebbségi ügyekről, határon inneni és túli tapasztalataikról és arról, mit jelent magyarnak lenni egy másik országban.

Tervezett program:

10:00 Megnyitó – Horn Gábor kuratóriumi elnök, Republikon Alapítvány

10:15 Bevezető előadás – Ablonczy Balázs történész, habilitált egyetemi docens

10:40 Első panelbeszélgetés: Egy nemzet, több ország – a nemzetpolitika irányai

Felkért vendégek: Hiller István korábbi oktatási miniszter; Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, nemzetpolitikáért felelős miniszter

12:00 Szünet

12:15 Második panelbeszélgetés: Határátlépések – hol a legjobb magyarnak lenni?

Felkért vendégek: Dupka György, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet igazgatója; Parászka Boróka újságíró; Ravasz Ábel politikus; Szerbhorváth György író, kritikus, újságíró; Tompa Andrea író, színikritikus.

2023. június 23–25. A KKK Kultivál programja Dunaszerdahelyen.

Jeles személyiségek évfordulói

Június 2-án született dr. Ortutay Elemér (Kövesliget, 1916. június 2. – Ungvár, 1997. január 25.) görögkatolikus áldozópap, teológiai tanár, közíró.

Június 4-én született Lusztig Károly (Ungvár, 1922. június 4.) író, szerkesztő, publicista.

Június 5-én született Kovács Vilmos (Gát, 1927. június 5. – Budapest, 1977. november 13.) költő, író, szerkesztő, műfordító, polgárjogi harcos.

Június 7-én hunyt el Sütő Kálmán (Beregsom,1910. 12. 16. – 1997. június 7.) költő.

Június 11-én született Iváncsó András (Munkács, 1972. június 11.) festő.

Június 13-án született dr. Hulpa Diana (Kisdobrony, 1978. június 13.) nyelvész, az UNE Magyar Filológiai Tanszékének docense.

Június 14-én végezték ki dr. Fenczik István (Nagylucska, 1892. 10. 13. – 1946. 06. 14.) görögkatolikus teológust, minisztert, magyar országgyűlési képviselőt.

Június 14-én született dr. Soós Kálmán (Szalóka, 1962. június 14. – 2011. július 5.) történész, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola néhai rektora.

Június 20-án született Lengyel János (Beregszász, 1973. június 20.) író, újságíró.

Június 22-én született dr. Dilung József (Munkács, 1928. június 22.) vegyész.

Június 22-én született Kőszeghy Elemér (Fertősalmás, 1960. június 22.) költő, újságíró, szerkesztő.

Június 24-én született Szalai Borbála (Ungvár, 1926. június 24. – 2011. augusztus 9.) költő, gyermekíró, tankönyvkiadói szerkesztő.

Június 26-án született Koszták István (Beregszász, 1952. június 26. – Budapest, 2022. április) grafikus.

Június 26-án született Krón Zsuzsa (Ungvár, 1952. június 26.) festő.

Június 29-én született dr. Kész Barnabás (Salánk, 1966. június 29.) történész, a beregszászi főiskola tanára.

FELHÍVÁSOK, KÖZLEMÉNYEK

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány közleménye

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a 2023. évre meghirdetésre került a kárpátaljai szociális programcsomag.

Az oktatási dolgozók folyó év május 12-től június 12-ig nyújthatják be pályázataikat az alapítvány körzeti irodáiban.

Az egészségügyi dolgozók, művelődésszervezők, könyvtárosok, közgyűjteményi dolgozók, művészeti és sportiskolai oktatók, a médiában tevékenykedők, a színészek, előadóművészek, valamint a gyermekjóléti szolgáltatást és ellátást vagy fogyatékkal élők és más sajátos igényekkel rendelkezők ellátását biztosító dolgozók június 13-tól július 11-ig nyújthatják be pályázatukat.

A gyermekétkeztetés támogatása iránti pályázatot július 12-től augusztus 11-ig lehet benyújtani.

Kérjük, hogy a pályázat benyújtásának feltételeiről, illetve a szükséges dokumentumokról tájékozódjanak a www.kmkszalap.org honlapon.

Gulácsy Géza,

a „KMKSZ” JA igazgatója

* * *

FELVÉTELI HIRDETMÉNY 2023

A Beregszászi Bethlen Gábor Líceum várja a jelentkezőket a 2023–2024-es tanévre az elemi iskola 1. osztályába és a középiskola 5–11. osztályaiba. Jelentkezési határidő: 2023. június 2.

* * *

Könyvespolc – 2023

Az Együtt című irodalmi-művészeti-kulturális-humán tudományi folyóirat 2002–2022 között megjelent számai itt tekinthetők meg:

http://kmmi.org.ua/konyvtar/folyoiratok/egyutt

https://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=595

(Számláló: 32 450 megtekintés, 2023. 06. 1. állapot szerint) Az elmúlt hónapban több mint 403-an érdeklődtek a folyóiratunk iránt.

Megjelent a folyóirat 2022. évi 1., 2., 3., 4., 5., 6. lapszáma.

Elkészült és az internetre felkerült a folyóirat 2023/1., 2023/2. száma

Kárpátaljai magyar könyvek

(Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György)

Előkészületben

Szülőföldünk, Tiszabökény és környéke (Honismereti olvasókönyv és munkafüzet). Összeállította: dr. Dupka György. Lektorálta: dr. Zubánics László. Felelős szerkesztő: dr. Zékány Krisztina. Fotók, archív felvételek, dokumentummásolatok: Fuchs Andrea. Kárpátaljai Magyar Könyvek 302. Intermix Kiadó–KMMI, Ungvár–Budapest, 2023.

Dupka Nándor: Haklik Sándor vértanú. A Kárpátaljai Római Katolikus Egyház hitvallói (1945-1991). Felelős szerkesztő: Szemere Judit. Kárpátaljai Magyar Könyvek 303. Intermix Kiadó–KMMI, Ungvár–Budapest, 2023.

Hasznos kulturális, irodalmi, művészeti, tudományos információk

Hasznos média linkek

    http://www.karpatalja.ma

https://www.karpatinfo.net

    http://karpataljalap.net

    http://kiszo.net

    Karpat.in.ua

Dokumentumfilmek

(A YouTube-on elérhető népszerű dokumentumfilmek)

* Kárpátaljai tragédia. Rendező: Hajduk Márta.

* Látótér – Nyelvháború Kárpátalján

* Kárpátalja

* Szerelmes földrajz. Kárpátalja. Vári Fábián László költő, tanár beszél szülőföldjéről.

* “ЦІНА ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ ЖИВИХ” фільм-реквієм/Az élet értéke az élő földön film-rekviem, I. rész. Перша частина відеопроекту: Трилогія «Закарпатські угорці і німці: інтернування та депортаційні процеси 1944–1955 рр.». A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

          * “Щоб не плакало небо над Україною” (Hogy ne sírjon az ég Ukrajna felett), 2015 р. “Damit der Himmel über der Ukraine nicht weint”. Okszana Golovcsuk film-rekviemje, II. rész (ukrán–orosz nyelven). A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

* Намальована війна, 2015. Namaliovana viyna (Megfestett háború), 2015. Drawing War, 2014. Okszana Golovcsuk film-rekviemje, III. rész (ukrán–orosz nyelven). A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

Forrás: KMMI, MÉKK, Facebook, www.karpatalja.ma,

www.karpatinfo.net, www.karpataljaturizmus.info, www.zakarpattya.net.ua, www.umdsz.info  stb.

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:

Zubánics László (elnök), Dupka György, Szemere Judit (szerkesztő), Fuchs Andrea.

Megjelenik: havonta két alkalommal.

Az elektronikus újság irodalmi, művészeti híreket, információkat tartalmaz.

A levelezési lista nyilvános, ahhoz bárki csatlakozhat.

Archívum: kmmi.org.ua

Kárpáti Magyar Krónika – Ez volt áprilisban, ez lesz májusban

Kárpáti Magyar Krónika

A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet elektronikus lapja. Kiadja a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége

Lapengedély száma: 3 T Nr. 188

XXVII. (XXIV.) évfolyam, 8. (358.) szám. 2023. május 1.

Ez volt 2023 áprilisában

ELISMERÉSEK

* Magyar állami kitüntetéseket adtak át április 12-én Kárpátalján. A Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke által odaítélt elismeréseket Íjgyártó István, Magyarország kijevi nagykövete és Bacskai József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja adta át a beregardói Perényi Kultúrkúriában.

Magyar Ezüst Érdemkeresztet kapott:

Babják Edit, a Beregszászi Városi Tanács Oktatási és Művészeti Osztályának vezetője a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás fenntartása és színvonalának megőrzése, valamint az anyanyelv ápolása érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként;

Bátori József, az Ungi Református Egyházmegye főgondnoka a kárpátaljai magyar közösség életkörülményeinek javítása érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként;

Bakancsos László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnökségi tagja a kárpátaljai magyarság politikai, gazdasági és szociális érdekek képviseletében betöltött szerepe, valamint a helyi magyar közösségek kulturális és sportéletének fejlesztése, illetve a fiatal generációk nevelése érdekében végzett példaértékű tevékenysége elismeréseként.

Magyar Arany Érdemkeresztet kapott:

Györke Róbert, a Nagygejőci Gimnázium igazgatója, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke a kárpátaljai magyarság megmaradása, illetve anyanyelvű oktatásának biztosítása iránti elkötelezett munkája elismeréseként;

Marosi István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Görögkatolikus Lelkészségének vezetője és az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium vezetője tudományos és ismeretterjesztő munkája, valamint a kárpátaljai közép- és felsőfokú oktatás intézményrendszerének fejlesztésében vállalt szerepe elismeréseként;

Sipos Géza, a Sámuel Alapítvány elnöke a Kárpátalján élő árva, illetve nehéz sorsú gyermekek felkarolása érdekében a kárpátaljai nevelőszülői hálózat kiépítése és fejlesztése terén végzett lelkiismeretes szolgálata, illetve a család típusú gyermekotthonok megalapításában betöltött szerepe elismeréséül;

Szarvas Gábor, a Lvivi Nemzeti Művészeti Akadémia tanára, a Lembergi Magyarok Kulturális Szövetségének alapítója és elnöke a Lembergben élő magyar közösség szolgálatában és kulturális értékeinek megőrzésében, illetve a magyar−ukrán kapcsolatok előmozdításában vállalt szerepe, valamint a Lemberg megye területén található magyar emlékhelyek létrehozása és gondozása érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként.

* Kazinczy-díjat vehetett át Katona-Mironova Berta. A tanárnő meghatározó szerepet tölt be Kárpátalja kulturális-oktatási életében, tevékenysége, kitartása, rendíthetetlen hite példaértékű a honi és az elszakított területek tanár-társadalma előtt. 2003 óta szervezi a Szép Magyar beszéd verseny kárpátaljai döntőjét, növendékeivel rendszeresen eredményesen részt vesz az anyanyelvi versenyek döntőin, jól felkészített tanulói Kárpát-medencei összevetésben is megállják a helyüket.

Gratulálunk!

fontosabb rendezvények

2023. április 1. Nyílt napot szervezett a Munkácsy Mihály Magyar Ház. Az egész napos program keretében sor került a történelmi Osztrák–Magyar Bank épülete és a bankmúzeum bemutatására, valamint a tetőtéri kiállítóterem megtekintésére, s az érdeklődők húsvéti kézműves foglalkozásokon is részt vehettek. A nyílt nap hivatalos megnyitóján a látogatókat Pfeifer Anita, a Munkácsy Mihály Magyar Ház kulturális menedzsere köszöntötte, aki ismertette a programok menetét. A Magyar Ház vezetősége azt vallja, hogy a kultúrában nincsenek határok, mint kulturális központ – ahol helye van mind az ukrán, mind a magyar nyelvnek – örömmel fogadják az ukrán, magyar vagy bármilyen más nemzetiségű látogatókat, s ennek jegyében a nyílt naphoz fűződő programok és foglalkozások is két nyelven zajlottak.

2023. április 1. A Kárpát-medencei Magyartanárok Kulturális Egyesületének (KMTKE) kárpátaljai régiója először adhatott otthont a magyartanárok regionális konferenciájának. A régóta tervezett, de a Covid-járvány, majd a háború miatt elhalasztott fórumra a jánosi Helikon Hotelben került sor. A KMTKE kárpátaljai régiófelelőse, Király Katalin szervezésében megyénk minden magyarok lakta régiójából, Ungvártól a Felső-Tisza-vidékig, több mint félszáz kárpátaljai pedagógus sereglett össze a konferenciára. Az egybegyűlteket Hnatik-Riskó Márta, a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum tanára köszöntötte. Előadást tartott Takaró Mihály József Attila- és Madách-díjas irodalomtörténész. A KMTKE elnöke a 200 éve született Petőfi Sándor alakját mutatta be új aspektusból. A szintén 200 éve született Madách Imréről, de inkább főművéről, Az ember tragédiájáról szólt Liktor Katalin irodalomtörténész, a KMTKE ügyvezető titkárának előadása. Az előadóknak Király Katalin, a KMTKE kárpátaljai régiófelelőse mondott köszönetet.

2023. április 2. Nagydobronyban virágvasárnap tiszteletére felállították a húsvéti időszak díszét jelentő „ződágakat” (tojásfákat) a nagyközség főterén, továbbá az óvoda és a tanintézmények előtt. A lányos házaknál is ott díszeleg a „ződág”, amelynek az célja, hogy jelezze a fiúknak: ide lehet jönni locsolkodni. Az életet szimbolizáló feldíszített fűzfákon a húsvéti tojásokat színes szalagokkal ékesített lufik helyettesítik.

2023. április 2. Ukrajnába látogatott Magyar Levente, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának parlamenti államtitkára. A miniszterhelyettes a munkalátogatást Beregszászban kezdte, ahol a Kossuth Lajos Líceumban folytatott megbeszélést a megye és a Beregszászi kistérség vezetőivel a magyar nyelvű oktatás helyzetéről. A megbeszélésen részt vettek és felszólaltak Viktor Mikita, Kárpátalja kormányzója, Volodimir Csubirko, a megyei tanács elnöke, Marianna Maruszinec, a megyei adminisztráció oktatási osztályának vezetője, akik elmondták, hogy a teljes általános középfokú oktatásról szóló törvény értelmében Ukrajnában szabályozzák az államnyelven oktatott tanórák számának növelésére irányuló fokozatos átállást, ami azt jelenti, hogy az 5. osztálytól kezdődően a 9. osztállyal bezárólag az államnyelven oktatott tanórák száma 20%-ról 40%-ra emelkedik, míg a 10. és 11. osztályban az oktatás 60%-ának kell ukrán nyelven történnie. A törvénynek megfelelően ez csak 2027. szeptember 1-től kezdődik – húzta alá Viktor Mikita.

Elhangzott, hogy a megyében a szabályozás 96 olyan oktatási intézményt érint, amelyekben jelenleg valamilyen nemzetiségi nyelven zajlik az oktatás. Az alsó tagozatokban az ukrán nyelvű olvasás és ukrán nyelvű írás integráltan történik kivétel nélkül minden osztályban, s 2022-től az 5. osztályosok számára hat óra az a heti óraszám, amely keretében tanulják az ukrán nyelvet és irodalmat. Az elért eredményeket minden tanév végén megvizsgálják.

A tanácskozást követően Magyar Levente hangsúlyozta: „Azt gondolom, hogy perspektíva és esély van arra, hogy ez az ügy nyugvópontra kerüljön, mi legalábbis nyitottak vagyunk arra, hogy ezt megtaláljuk és mindent meg is teszünk érte”. A megbeszélésen a megye és a kistérség vezetői mellett részt vett Bacskai József ungvári magyar főkonzul, Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának misszióvezetője, Barta József, a megyei tanács képviselője, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke, Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere, valamint a helyi oktatási intézmények igazgatói.

2023. április 2. Három év szünet után ismét lehetővé vált a korláthelmeci szabadtéri keresztút megrendezése, amelyet a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye 2003 óta szervez minden év virágvasárnapján. Ezúttal is több száz hívő gyűlt össze az ungvári járási Korláthelmec központjában, ahonnan 15 stáción át haladtak a hegyoldalon a temetőig. A keresztút után szabadtéri szentmisére került sor, amelynek főcelebránsa Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye nyugalmazott püspöke volt.

2023. április 3. Kárpátalja tizenhárom településéről több mint ötven gazdálkodó és gazdaasszony találkozott virágvasárnap a Nagydobronyi Magyar Házban, ahol vidékünk különböző tájegységeinek tojásfestő és tojásdíszítő hagyományaival ismerkedtek.

2023. április 3. Magyarország az első pillanattól kezdve igyekszik minden tőle telhető segítséget megadni Ukrajnának az ország újjáépítésében – mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a magyar kormánytámogatással, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet koordinálásával kivitelezett ukrajnai óvoda átadó ünnepségén. Magyar Levente a Kijevhez közeli Zahalci községben adott át konténerekből felépített, korszerűen felszerelt óvodát.

2023. április 3. A Zoológiai Galéria összukrán gyermekrajzpályázat megyei szakaszának eredményei alapján a Sislóci Líceum diákjai, Mitro Dominika I. helyezést, Révész Esztella pedig II. helyezést ért el Bilcsik Róbert rajztanár vezetésével.

2023. április 3. Ismeretlen személyek távolították el a magyar zászlót Badaló központjáról. A hírt Jakab Lajos családorvos, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke közölte Facebook-oldalán: „Április 2-án, vasárnap, a délutáni órákban egy Skoda személygépkocsi leparkolt a falunk központjában lévő Mártírok emlékparknál – amely a sztálini lágerekbe elhurcolt áldozataink emlékművének is helyet ad –, és elkezdték fényképezni a park kerítésénél legalább 30 éve ott lévő, nagyjából 3 méter magasban elhelyezkedő nemzeti színű zászlót. A fotózást tett követte, a fiatalember felmászott a talapzatra, és sikerült kiemelnie a farúdon lévő zászlót. Hála Istennek, mindennek szemtanúja volt egyik helyi nemzettársunk, aki ukrán tudását elővéve, azonnal számon is kérte az illetőt a cselekedetéért. Azt a választ kapta, hogy ez ukrán föld, és itt semmi keresnivalója nincs idegen ország zászlójának… Az illető hamarosan elhajtott, a zászlót pedig azonnal visszahelyezték eredeti helyére, ahol azóta is ott van” – olvasható a bejegyzésben.

2023. április 4. Magyarország Ungvári Főkonzulátusán 89. születésnapja alkalmából megnyílt Turák Angéla ungvári festőművész húsvéti tárlata.Köszöntőt mondott Vida László, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának első beosztott konzulja, Pinzenik Vaszil alpolgármester, Demjancsuk Vaszil, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökhelyettese, valamint Zubánics László, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet elnöke. A művésznő kiállított alkotásai a természet és az élet erejét, szépségét tanúsítják. Az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskola diákjai énekes produkcióval élénkítették az esemény hangulatát.

2023. április 4. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) húsvéti mézeskalácsok készítésével készült a feltámadás ünnepére. Az alkalomnak az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium adott otthont.

2023. április 4. A Viski Kölcsey Ferenc Oktatási-Nevelési Komplexum diákjai a húsvét ünnepéhez közeledve idén is rendhagyó kézműves kiállítással kedveskedtek az iskola tanárai és tanulói számára. A tárlat célja, hogy a diákok ezáltal is megismerkedjenek a húsvéti hagyományokkal.

2023. április 4. A Nemzeti Színház élén marad a kárpátaljai származású Vidnyánszky Attila – tudatta Csák János magyar kulturális és innovációs miniszter a Facebookon. Mint írta, a megbízatás ismét öt évre szól. Vidnyánszky Attilát a pozícióra először 2012. december 17-én nevezték ki 2013. július 1-jei hatállyal.

2023. április 4. Újabb kárpátaljai magyar katona vesztette életét a bő egy éve dúló orosz–ukrán háborúban. A mukachevo.net beszámolója szerint Lengyel Ottó halálhírét családja tudatta. Halálának pontos körülményei egyelőre nem ismertek. Az 1980. június 14-én született férfi Munkácsról származott. Felesége és kisfia gyászolja. Ő a tizennyolcadik magyar származású katona, aki életét veszítette a háborúban.

2023. április 4–5. Közel száz gyerek vett részt a Pro Cultura Subcarpathica által szervezet húsvéti foglalkozásokon a Nagyberegi Tájházban. Ezúttal Beregszászból, Papiból és a szerednyei magyar iskolából érkeztek tanulók. A hagyományos tojásfestés, a locsolkodás mellett tájházi séta és kertbemutató is helyet kapott a programban.

2023. április 5. A bemutatkozás és a búcsúzás jegyében is zajlott az MMA Élőfolyóirat estje, amelyen a Napút folyóirat szerkesztői, Csáji László Koppány, Hegyi Botos Attila, Szondi György és Toót-Holló Tamás bejelentették: a kiadvány a továbbiakban csak online lesz olvasható. Az eseményen Vári Fábián László Kossuth-díjas költő, a köztestület irodalmi tagozatának vezetője mondott köszöntőt.

2023. április 5. Szakvéleményt küldött a KMKSZ a Velencei Bizottságnak az ukrán kisebbségi törvényekről. A kisebbségekre vonatkozó új törvények akadályozhatják Ukrajna európai integrációs törekvéseit, ezért a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) megküldte az erre vonatkozó árnyékjelentését és szakvéleményét a törvényt tárgyaló Velencei Bizottságnak – jelentette be a KMKSZ az MTI-hez eljuttatott közleményében.

A kárpátaljai szervezet aláhúzta, hogy a kezdetektől támogatja Ukrajna európai integrációs törekvéseit, és fontosnak tartja, hogy az uniós jogharmonizációval megvalósuljon a kisebbségek jogainak biztosítása, „ezáltal pedig a kárpátaljai magyarok a gyakorlatban is visszakapják majd az alkotmányban garantált jogaikat”.

Valamennyi ukrán állampolgár számára rendkívül fontos, hogy Ukrajna mielőbb megkezdje a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval – áll a dokumentumban.

A KMKSZ ezért aggasztónak tartja, hogy a nyelvhasználat és az oktatás területén tovább folyatódnak a jogszűkítések, „amelyek akadályozhatják Ukrajnai európai uniós integrációját”.

A kisebbségekre vonatkozó új ukrán törvények jogszűkítései kapcsán a KMKSZ a kárpátaljai magyar szakmai és érdekvédelmi szervezetek, illetve szakértők bevonásával készítette el árnyékjelentését és szakvéleményét, és ezt küldte el az ukrán kisebbségi törvényt tárgyaló Velencei Bizottságnak, az ENSZ és az Európa Tanács illetékes szerveinek – derül ki a közleményből.

2023. április 6. A Magyar Filológiai Tanszék szervezésében és a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet anyagi támogatásával lezajlott az idei Arany János Balladamondó Verseny. Az eredményhirdetést követően a három korcsoport legjobb szavalatairól készült videók a KMMI Facebook-oldalán is megosztásra kerültek (https://www.facebook.com/kmmi.org.ua).

2023. április 6. A Beregszászi Városi Tanács 26. ülésén többek között arról döntöttek, hogy a Beregszászi kistérség településeinek orosz vagy szovjet elnevezésű utcáit átnevezik. Babják Zoltán polgármester közösségi oldalán arról számolt be, hogy a testület támogatta az Ukrán Fegyveres Erők katonai alakulatainak anyagi és technikai támogatási programját, valamint az egységeknek biztosított segélynyújtást is. Jóváhagytak továbbá egy memorandumot a Tisza ETT-vel, amelynek célja a hulladékválogató üzem építésének befejezése a makkosjánosi elöljárói körzetben. Az ülésen támogatták, hogy Beregszászban a Bolugyanszkij utcát Makszim Alekszejenkóra nevezzék át, a Kígyósi (Puskin) utca Szerhij Levcsuk nevét viselje, a Tavasz utca pedig Vadim Szuharevszkijről legyen elnevezve, míg a Paszternak utca ezentúl Katedrális utca lesz. Kígyós településen a Puskin utcát Sport utcára nevezték át.

2023. április 6–7. Nagyhéten a P. Frangepán Katalin Gimnázium beregszászi bázisóvodájában a zöldágjárást elevenítették fel az óvodások, Szilágyiné Tóth Gabriella, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola népi játék oktatója vezetésével. Hasonló húsvétváró kézműves és népi játék foglalkozások Tiszapéterfalván, Beregszászban, Nagydobronyban, Tiszaújhelyen, Mátyfalván, Nagyberegen, Kőrösmezőn, Kisgejőcön, Nagygejőcön és Csongoron is zajlottak. Foglalkozásvezetők: id. Kokas Erzsébet, Szilágyiné Tóth Gabriella, Nagy Anikó, Papp Viktória, Markó Veronika, Troszkánics Emese, Keszler Mária, Kábácij Georgina.

2023. április 8. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének (KMNE) idén már második alkalommal volt lehetősége ellátogatni a budapesti Nemzeti Színházba. A korábbi házaspáros színházi eseménytől eltérően ez alkalommal az egész család számára volt meghirdetve a János vitéz c. előadás. Az eseményen 16 család vett részt, összesen 50 fő. A program megvalósulását a magyar kormány támogatta.

2023. április 8. Az Európai Unió által gondozott HUSKROUA program segítségével számos templom újult meg, többek között a beregszászi római katolikus templom is, amely az Egyházi kulturális örökség és turizmus fejlesztése Nyíregyházán és Beregszászon elnevezésű, határon átnyúló projekt révén új tetőszerkezetet és egységes réz borítást kapott. Molnár János, a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség plébánosa, püspöki helynök elmondta, hogy a tetőrekonstrukció befejezése szimbolikus is, hiszen éppen húsvét ünnepére újult meg Isten háza Beregszászban. „A húsvét ünnepe mindig az új életnek a szimbóluma, a feltámadásnak az ünnepe, éppen ezért egy közösség életében is beszélhetünk megújulásról. Reményeink szerint a mostani nehéz időszak után megéljük a közösségünk nagyszabású megújulását is” – fogalmazott Molnár János atya.

2023. április 8. A Kárpátaljai Megyei Szabadtéri Néprajzi Múzeum kis kiállítótermében nyílt meg a Húsvétkor a templomba című festménykiállítás. A múzeum állományából 20 festményt kínálnak a látogatók figyelmébe. A kiállítás fő témája a megye fából készült templomai, amelyeket a kárpátaljai művészek reprodukáltak vászonra. Köztük a következő alkotások láthatók: Sütő János Uzsoki templom, Fatemplom, Alsókalocsai templom, Latorcafő (Latyirka) falu, Felsőkalocsa (Negrovec) falu; Kolozsvári Ferenc, Soltész Zoltán, Fegyir Manajlo és mások festményei.

2023. április 9. A nemzetközi roma nap alkalmából A roma lélek színei címmel nyílt képzőművészeti kiállítás a megyeszékhelyen. A tárlaton a Jónás Tibor által vezetett „Rom Art” képzőművészeti iskola diákjainak alkotásait mutatták be. Jónás Tibor már több mint öt éve tanít képzőművészetet roma gyerekeknek Kárpátalja egyetlen képzőművészeti iskolájában, a Rom Art-ban, amely az Ungvári járási Ráton működik.

2023. április 9. Az erdélyi Maszol.ro portál képviseletében (https://maszol.ro/…/A-beketeremto-isteni-csodara-varnak… ) Pataky István, a Maszol főmunkatársa készített interjút dr. Dupka György történésszel, íróval, civilszervezeti vezetővel a kárpátaljai helyzetről.

2023. április 9. A Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Központja egész évben gondoskodik az elesettekről és nélkülözőkről. Ez hatványozottan igaz most, a háború napjaiban. A nagyhéten több mint 600 húsvéti kalácsot sütöttek a rászorulók számára, amit a szokásos kenyéradománnnyal együtt kaptak meg. A program a diakóniai osztály egyik legrégebbi tevékenysége, amelyet többek között a Magyarok kenyere akció is támogat.

2023. április 9. Ki gondolta volna, hogy immár a második húsvétot is az elhúzódó háború árnyékában ünnepeljük meg. Családommal ezúttal is részt vettünk a hagyományos húsvéti szentmisén és pászkaszentelésen a tiszabökényi Árpád-házi Szent Erzsébet templomban. A misét Szoliva Gábriel ferences rendi jelölt magiszter celebrálta az ugyancsak ferences Weinrauch Márió plébániai kormányzó társaságában. Gábriel atya a béke hírnökeként érkezett erre az alkalomra Budapestről, aki húsvéti vigasztalást, hiterősítést hozott a háborús konfliktus miatt megcsappant, hatvan százalékos jelenlétet képviselő gyülekezetünknek.

2023. április 9. A nyíregyházi Sóstói Múzeumfalu idén is megrendezte a hagyományos Falusi Húsvét elnevezésű programját. Mások mellett Kész Réka A salánki hímes tojás, tojásdíszítés Kárpátalján címmel tartott előadást.

2023. április 11. Szent Józsefről elnevezett római katolikus templomot szentelt fel az ungvári járási Palágykomorócon Lucsok Péter Miklós, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye megyéspüspöke. Schneidgen György építész tervei alapján, jelentős részben a magyar kormány támogatásával saját templom épült a település központjában. Az ünnepségen Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye nyugalmazott püspöke, aki egy ideje Palágykomorócon is szolgál, elmondta, hogy a palágykomoróci hívek a templom megépülése előtt a helyi görögkatolikus templomban tartották a miséket. Az építkezés kezdetekor csaknem 100 palágykomoróci római katolikus hívet számláltak. A munkálatok menetét Barkaszi Tibor, a palágykomoróci római katolikus Szent József-templom kurátora ismertette részletesen. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a palágykomoróci templom megépítését közel 80 millió forinttal támogatta, illetve az egyházügyi szakterület is lehetőségeihez mérten folyamatosan támogatja az egyházkerületet.

2023. április 11. A Pászka a harcosért akció immár második éve több száz adakozó embert egyesített Kárpátalja minden közösségében. A háziasszonyok és önkéntesek csaknem háromszor annyi pászkát sütöttek, mint tavaly. Ezzel egyidőben védőinkhez 6 autó és egyéb szükséges speciális felszerelés indult el, amelyeket indulásuk előtt az Ukrajnai Ortodox Egyház és a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye papságának képviselői is megszenteltek.

2023. április 11. A Versünnep Fesztivál 2023 döntőjét Ferenci Attila, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színművésze nyerte. A magyar költészet napján rendezett eseményen Ferenci Attila a kárpátaljai születésű Füzesi Magda Zárszámadás című versét adta elő. A versünnep professzionális előadói számára a Nemzeti Színház Gobbi Hilda Színpadán tartott döntőbe a zsűri döntése alapján 11 produkció jutott be. Ferenci Attila közülük került ki – Lovászi Edinával és zenekarával megosztva – győztesen.

2023. április 11. Költészet napi ünnepséget tartottak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Az intézmény Filológia Tanszékének Magyar Tanszéki Csoportja az időt választotta központi témának. Az előadás keretében főiskola hallgatói léptek színpadra. Bemutatójukban olyan szerzőktől válogattak szövegeket, akiknek alkotásaiban megjelenik az idő. Az összeállítás Tóth Krisztina Idő, idő, idő című verse köré épült. Elhangzottak továbbá Lackfi János, Tóth Csilla, Nagy Milán, Tandori Dezső, Ottlik Géza, Fodor Ákos, Rakovszky Zsuzsa, Háy János, Bak Rita és más szerzők idővel kapcsolatos alkotásai. Az előadást Pivnyeva Nikolett zongorajátéka és előadása zárta. A tanszék hallgatója a Quimby Múló idő című dalát énekelte.

2023. április 11. A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) közös szavalással méltatta a magyar költészet napját Beregszászban. A civil szervezet megmozdulásához 23 kárpátaljai oktatási intézmény mintegy 400 tanulója csatlakozott Ungvártól Munkácson, a Beregszászi járás településein át Nagyszőlősig. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a PCS elnöke felelevenítette a korábbi kárpátaljai költészet napi kezdeményezéseket, amelyeket továbbgondolva a Pro Cultura Subcarpathica a teljes megyét átfogó megmozdulássá alakított. Az idei Vers a tér(B)en választott verse a 200 éve született Petőfi Sándor Nem megyek én innen sehova című költeménye volt, amelyet Mónus Dóra főiskolai munkatárs, a beregszászi színház segédszínésze vezényletével mondtak el a résztvevők. A korábbi évektől eltérően idén közös éneklés is volt: Györkené Csákány Marianna, a Gyöngykaláris Kórusiskola vezetője a Petőfi-vers megzenésített változatát tanította meg a fiataloknak. A verset az alkalomra Ivaskovics József zenésítette meg. A rendezvény záróakkordjaként a jelenlévők ellátták kézjegyükkel a színpadon található Petőfi-portrét.

2023. április 11. A magyar költészet napján a Bátyúi Líceumban ismét összemérhették tehetségüket és felkészültségüket Kárpátalja legjobb versmondó diákjai. A Bátyúi Költészeti Napok harmincöt éves hagyománnyal rendelkező ünnepe a magyar költészetnek, egyben a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) egyik legpatinásabb versenye. Idén – a járási elődöntőket követően – hat középiskolából tíz diák jutott el Bátyúba, ahol elszavalhatta a zsűri előtt szabadon választott versét, majd a kötelezőt. A zsűri döntése értelmében 2023-ban a győztes Sass Eszter lett, a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum 10. osztályos diákja, felkészítő tanára Kocsis Marianna. Második Kosztyu Fanni, a Bátyúi Líceum 10. osztályos tanulója, felkészítő tanára Séra Viktória. Harmadik helyezett, megosztva: Fudella Odett, a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum tanulója (felkészítő tanára: Bihari Hajnalka) és Hevesi Emília, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának diákja (felkészítő tanára: Kudlotyák Krisztina). A versenyzők közül többen az Anyanyelvápolók Kárpátaljai Szövetségének és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színháznak a különdíjait is átvehették.

2023. április 11. Megjelentek a nemzetpolitikai államtitkárság Szülőföldön magyarul programjának idei felhívásai, amelyek értelmében az eddigi 22 400 forintról 100 ezer forintra emelkedik a külhoni magyar gyerekek oktatási-nevelési támogatása – jelentette be Potápi Árpád János Budapesten, sajtótájékoztatón.

2023. április 11. A Versmaratont idén is a magyar költészet napján rendezték meg a szervezők a Márványteremben. A Versmaratonon 69 költő vett részt. Mások mellett felolvasta versét a kárpátaljai származású Kopriva Nikolett költő és Vári Fábián László Kossuth-díjas költő, akiknek költeményeit a Magyar Napló gondozásában kiadott Az év versei 2022 c. reprezentatív antológiába is beválogatták.

2023. április 11. A Magyar Nemzeti Múzeum Málenkij Robot Emlékhely kiállítótermében a Költészet Napja alkalmából dr. Dupka György lágerkutató, irodalmár előadást tartott a GUPVI- és GULAG-táborokba elhurcoltak által írt versekről, azok mondanivalójáról, motívumvilágáról, keletkezési körülményeiről, valamint a versek összegyűjtésének nehézségeiről. A lágerversek Az Istenhez fohászkodva (1992, https://mek.oszk.hu/23600/23644/23644.pdf ) és „Uram… segíts haza minket…!” (2017, https://mek.oszk.hu/13800/13830/13830.pdf ) címmel könyvalakban is megjelentek. Az előadás után az ezen a napon született Dupka Györgyöt a szervezők nevében Fülöp Márton tárlatvezető köszöntötte fel.

2023. április 12. Március 15-i állami kitüntetések átadására került sor a beregardói Perényi Kultúrpalotában az ungvári főkonzulátus és a beregszászi konzulátus szervezésében. A kitüntetettek névsorát lásd a Hírlevél Elismerések rovatában.

2023. április 12. William Shakespeare A vihar című színművének bemutatójára készül közösen a Spectrum Színház és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, Török Viola rendezésében. A vihar valószínűleg Shakespeare utolsó önálló darabja, amelyet feltehetően 1610–11-ben írt, először 1611-ben adták elő.

2023. április 12. A perecsenyi születésű földink, Ungvári Lajos (1902–1984) Kossuth-díjas szobrászművész emléke előtt tisztelegtek a Kárpátaljai Szövetség székházában. Az emlékünnepségen dr. Grezsa István elnök mondott köszöntő beszédet. Dr. Szöllősy Tibor író moderálásában a Magyar Örökség-díjas Kovács Sándor Egy kárpátaljai születésű szobrász – Ungvári Lajos élete és munkássága című művészeti albumának bemutatójára került sor. Az Ungvári Lajos hagyatékát kezelő Mihály Gábor Kossuth-díjas szobrászművész és Feledy Balázs művészettörténész mutatta be a kötetet. Kovács Sándor előadásából megtudhattuk, hogy a 82 éves korában elhunyt földink Budapesten élt és alkotott. Számos köztéri szobra ma is megtekinthető az anyaország különböző településein. Közreműködött ifj. Bernáth Ferenc Artisjus-díjas gitárművész, aki többek között előadta Dupka György Levél és Horváth Sándor Mert a haza… című Ivaskovics József által megzenésített versét. Az eseményt követően Kovács Sándor dedikálta legújabb könyvét.

2023. április 14. Magyarország Ungvári Főkonzulátusának közreműködésével két korszerű asztali számítógépet és két laptopot kapott a Lembergi Magyarok Kulturális Szövetsége. Az eszközöket Bacskai József főkonzul adta át, aki elmondta: egy korábbi látogatás során azt tapasztalták, hogy a szövetség irodájának számítógép-parkja rég elavult. Ezért döntöttek a támogatásról. Szarvas Gábor, a Lembergi Magyarok Kulturális Szövetségének elnöke arról számolt be, hogy irodájukban sokrétű tevékenység folyik. Munkájukat nagyban megkönnyítik majd ezek a számítógépek. Az említett magyarországi szervezetek jóvoltából a lembergi magyarok mellett a szolyvai magyar iskola és a Hmelnickiji Magyarok Szent István Egyesülete is kap korszerű számítógépeket.

2023. április 14. A Kovács Vilmos Irodalmi Társaság (KVIT) tagjainak sikere a Kortárs Hangon ’23 Nemzetközi Irodalmi Pályázaton. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Miskolci Egyetem közös irodalmi pályázatán Lévai Aliz Mária harmadik helyezést ért el, Sz. Kárpáthy Kata pedig különdíjat nyert. Mindkettőjüknek szívből gratulálunk!

2023. április 15. Marcsák Gergely Szégyenpiac nagycsütörtökön című versét a Helyőrség.ma közölte. Egyben tudatja, hogy az alkotó a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Ösztöndíjprogramjának ösztöndíjasa.

2023. április 15. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) kamasz programot szervezett a tagcsaládok fiataljainak. A program vezetői Túri Ágnes és férje, Túri László volt. A program során négy XIV. századi magyar református templomot és a huszti vár romjait látogathatták meg a résztvevők.

2023. április 15. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet gyalogtúrát szervezett a Volóc fölé magasodó Buzsora 1095 méteres csúcsára. A túrán 17-en vettek részt, a túravezető Vezsdel László, az egyesület titkára volt.

2023. április 15. Elkészült az EGYÜTT irodalom-művészet-humán tudományok-kultúra című folyóiratunk 2023/1. száma. Az anyag a KMMI-honlapján már online is hozzáférhető:

https://kmmi.org.ua/konyvtar/egyutt/reszletes/egyutt-2023-1

A lapban olvashatók: FINTA ÉVA – 1954 (Sárospatak), FÜZESI MAGDA – 1952 (Sülysáp), NÉMETH PÉTER – 1952 (Gyöngyös), PETRŐCZI ÉVA – 1951 (Budapest), VÁRI FÁBIÁN LÁSZLÓ – 1951 (Mezővári), ZÁN FÁBIÁN BALÁZS – 2005 (Mezővári) versei; GERZSENYI GABRIELLA – 1977 (Szigetmonostor), SZ. KÁRPÁTHY KATA – 1999 (Beregújfalu) kisprózái; SHREK TÍMEA – 1989 (Beregszász) naplójegyzetei; PETRŐCZI ÉVA jegyzete; VÁRI FÁBIÁN LÁSZLÓ laudációja; SZABÓ ESZTER IDA –1989 (Sárospatak), KOVÁCS SÁNDOR – 1954 (Budapest), DUPKA GYÖRGY – 1952 (Tiszabökény) tanulmánya. Lapszámunkat RUSZIN NOÉMI festőművész munkáival illusztráltuk. A hátsó borítón BABITS MIHÁLY (1883–1941) Három angyal c. verse olvasható.

2023. április 16. Beregszászi Olga színész és előadóművész idén immár 20. alkalommal szervezte meg Száz perc száz emberért című hagyományos jótékonysági koncertjét a MOM Kulturális Központban. Ezúttal is ismert kárpátaljai és magyarországi művészek karolták fel a kezdeményezést és álltak ki a kárpátaljai nehéz sorsú családok mellett. Fellépett többek között a Csillagszeműek, Iván Szandra és Jász András, Miklósa Erika, Reviczky Gábor, Szűcs Nelli, Vadkerti Imre, Szalonna és bandája, Pál Edit. Köszöntőt mondott Bocskor Andrea, az Európa Parlament képviselője és Babják Zoltán, Beregszász polgármestere.

2023. április 16. A holokauszt magyarországi (kárpátaljai) áldozatainak emléknapja. 1944-ben ezen a napon kezdődött meg a gettósítás Északkelet-Magyarországon és Kárpátalján. Az első gettókat a következő településeken hozták létre: Beregszász, Felsővisó, Huszt, Kassa, Kisvárda, Máramarossziget, Mátészalka, Munkács, Nagyszőlős, Nyíregyháza, Sátoraljaújhely, Técső, Ungvár. A példátlan gyorsasággal lezajlott gettósítás után mindössze néhány hét alatt, május közepe és július eleje között, a teljes vidéki zsidóságot Auschwitz-Birkenauba deportálták. A magyar vidék zsidóságára a birkenaui lágerben azonnali pusztulás várt. A csekély számú munkaképesnek ítélt ember közül is csak kevesen élték túl a megpróbáltatásokat: a magyar vidék több százezres zsidóságából mindössze néhány ezren tértek vissza. A túlélők családjuk, közösségük elvesztése miatt gyakran úgy döntöttek, nem tudnak új életet kezdeni egykori lakóhelyükön, ezért a fővárosban, nagyobb városokban, vagy külföldre emigrálva próbálták békében élni tovább életüket. A meggyilkolt vidéki zsidóság hiánya fájó és pótolhatatlan.

2023. április 17. Mozi nyílt Kárpátalja egyik leglátogatottabb turisztikai létesítményében – tette közzé a Munkácsi Történeti Múzeum Facebook-oldalán. A mozi a munkácsi vár udvarán, a kút mögött található. Férőhelyeinek száma 34 – olvasható a bejegyzésben. Megjegyzendő, hogy a mozi tesztüzemmódban délelőtt 10:00 órától üzemel, és óránként vetítenek majd egy animációs rövidfilmet, amely a munkácsi vár történelmét ismerteti az érdeklődőkkel. A mozi látogatásának költségét a belépőjegy ára tartalmazza, tehát nem kell különbözetet fizetni érte.

2023. április 17. A Munkácsi Járási Bíróság azonnali hatállyal visszahelyezte posztjára Schink Istvánt, a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola menesztett iskolaigazgatóját − tudatta az oktatási intézmény. Schink István munkaszerződését január 17-én bontották fel azonnali hatállyal. A vezetés nem indokolta meg a menesztés okát. Az oktatási intézmény tanári kara mély felháborodásának adott hangot az eset kapcsán. A pedagógusok azzal a követeléssel fordultak Andrij Balogához, Munkács polgármesteréhez, hogy helyezze vissza Schinket az igazgatói posztjára, azonban nem jártak sikerrel. Az elbocsátott igazgató a bírósághoz fordult, hogy igazságot szolgáltasson az ügyében. A bíróság döntése értelmében Schink István menesztése megalapozatlannak bizonyult. A Munkácsi Kistérség Tanügyi Osztálya visszahelyezte igazgatói tisztségébe.

2023. április 19. A Magyarok Kenyere Alapítvány, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Jakab István, az Országgyűlés alelnökének közreműködésével számítástechnikai eszközöket adományozott kárpátaljai magyar szervezetek részére. Az adomány egy részét – 2 asztali számítógépet és 2 laptopot – a Szolyvai 1. Számú Elemi Iskola kapta.

2023. április 21. Tagjai közé választotta Vidnyánszky Attilát, a Nemzeti Színház vezérigazgatóját a Színházi Olimpia Nemzetközi Bizottsága. Erről a Nemzeti Színház adott ki sajtóközleményt. Mint írták, Vidnyánszkyt Theodórosz Terzopulosz elnök-alapító, Tadashi Suzuki társalapító és Valerij Fokin nemzetközi bizottsági tag jelenlétében fogadta tagjai közé a bizottság április 19-én.

2023. április 21. A Nagyberegi Tájházban is megtartották a tájházak napját, csatlakozva ezzel a magyarországi Tájházszövetség által meghirdetett programhoz. A rendezvényt Pallagi Marianna, a Pro Cultura Subcarpathica igazgatója nyitotta meg. Köszöntő beszédet mondott Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának ügyvivője. Az idei alkalomra közel száz fiatal érkezett.

2023. április 21. Nyílt napot tartottak a Munkácsi Szent István Líceumban az érdeklődő szülők és diákok számára. Tájékoztatót tartott Kristofori Olga, a líceum igazgatója. Az intézmény tanárai tartalmas programot állítottak össze az odalátogatók számára. A diákok és szülők betekintést nyerhettek az oktatási folyamatba, megismerkedhettek a líceum történetével, bejárhatták az épületet és a kollégiumot.

2023. április 21. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) szervezésében Te is lehetsz életmentő! címmel tartott előadást Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője Beregszászban, aki első ízben járt Kárpátalján. A rendezvényt a Szülők Akadémiája program keretében szervezték meg.

2023. április 21. A Budapesten megrendezett Fashion Revolution Week a Kézművesség és örökség a divat szívében című konferencián a Pro Cultura Subcarpathica képviseletében részt vett Gál Adél és Kepics Andrea. Gál Adél a civil szervezet hagyományőrző rendezvényeiről, valamint a Tájház-projektről beszélt.

2023. április 22. Sor került a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 33. tisztújító közgyűlésére. A Beregszászban, a Rákóczi-főiskola átriumában tartott közgyűlésen – határon túli és hazai vendégek jelenlétében – 210 küldött újabb három évre szavazott bizalmat Brenzovics László elnöknek, aki online vett részt a közgyűlés munkájában, hisz még mindig nem térhet haza. Ugyancsak egyhangú szavazással választották újra a KMKSZ alelnökeit, Barta Józsefet és Gulácsy Gézát.

2023. április 22. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének életében fontos szerepet tölt be otthonunk, történelmi múltunk megismertetése a fiatal nemzedékkel. Emiatt minden évben honismereti kirándulásokon vehetnek részt a tagcsaládok, akik nagy lelkesedéssel jelentkeznek erre a programra. Az idei első ilyen alkalmon 50 fő vett részt, Horváth Zoltán vezetésével. A program megvalósulását a Bethlen Gábor Alapítvány támogatta.

2023. április 23. A Déryné ifjasszony színházi előadás filmváltozata a beregszászi bemutatót követően Visken is a közönség elé került.

2023. április 24. Új, átszállás nélküli vonat indul Bécsből Csapra. A hírt az Ukrzaliznicja sajtószolgálata közölte. Bécsből naponta 16.42-kor, Budapest-Keletiből 19.19‒19.40-kor indul, Csapra pedig 02.28‒kor érkezik. A határ- és vámellenőrzést követően az utazást a 750-es Ungvár–Kijev vonattal lehet folytatni, amely Csapra 05.19-kor, Munkácsra 06.48‒06.53-kor, Lembergbe 11.00–11.23-kor érkezik, Kijevbe pedig 18.30-kor fut be. Kijevből 749-es számú vonat naponta 13.16-kor, Lembergből 19.59‒20.25-kor, Munkácsról 00.19‒00.24-kor, Csapra pedig 01.10-kor érkezik. Innen 03.28-kor indul az átszállás nélküli vonat Bécsbe, ahová 11.21-kor fut be. Csaptól Bécsig 1730 hrivnyába kerül a jegy.

2023. április 24. Magyarország Ungvári Főkonzulátusán vette át az orosz invázió elleni harcokban elesett munkácsi Lengyel Ottó volt felesége, valamint Guti Miklós testvére a Külgazdasági és Külügyminisztérium által felajánlott gyorssegélyt. A támogatás átadásán a magyar kormány és a külügyminisztérium részvétét és együttérzését Kuti László konzul tolmácsolta, aki elmondta: mély megrendüléssel értesültek a katonák haláláról. Eddig tizenhat család részesült ilyen támogatásban.

2023. április 25. Idén Magyarország ad otthont a 10. Nemzetközi Színházi Olimpiának. Az eseményen részt vesz a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház is, amely a marosvásárhelyi Spektrum Színházzal közösen színpadra vitte W. Shakespeare A vihar című drámáját.

2023. április 25. Tiszabökényben, az Árpád-házi Szent Erzsébet római katolikus templom közösségi termében – a ferences Weinrauch Márió plébániai kormányzó kezdeményezésére – a közelgő anyák napja kapcsán a gyerekek aktív részvételével kézműves foglalkozást tartottak. A papírból készült alkotások elkészítésében közreműködött Kovály Csilla, Tatár Viki, Váradi Erika, Kutasi Magdolna, aki egyben az egyháztanács aktív tagjai is.

2023. április 25–27. Többéves hagyományához híven a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület (KMNE) háromhetes csirkéket osztott a baromfit igénylő tagcsaládok körében. Az egyesület ilyen módon szeretne hozzájárulni a több gyermeket nevelő szülők boldogulásához, valamint kedvet adni nekik ahhoz, hogy saját tyúkokat neveljenek házuk táján, és ezzel házi tojáshoz és csirkehúshoz jussanak. A programra négyszázcsalád jelentkezett. Az osztás első fordulója április 25-én valósult meg Beregardóban, a második fordulóra április 27-én kerül sor Salánkon. A programot a Liechtensteini Vöröskereszt és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatta.

2023. április 26. Az Ungvári Magyar Házban (Munkácsi u. 54.) került sor Fedor Aranka Aurélia Etűdök című kiállításának a megnyitójára.

2023. április 29. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet gyalogtúrát szervezett a Borzsa-havas déli vonulatára, ahol a 915 méter magas Mencselik-hegyet vették célba. A túravezető Vezsdel László, az egyesület titkára volt.

2023. április folyamán.

* A megkérdezett ukránok túlnyomó többsége, 94%-a negatívan viszonyul Oroszországhoz, az általuk legjobban utált második ország Fehéroroszország, míg Magyarország az ötödik helyen áll az ukrán ellenszenvet tekintve – derült ki egy frissen végzett közvélemény-kutatás eredményeiből, adta hírül szerdán az Ukrajinszka Pravda hírportál.

* A kijevi Pecserszka Lavrában mostantól ukránul kell elmondani az imákat – közölte az Ukrajna Ortodox Egyháza (PCU) vezetője. A történelmi kolostort a közelmúltig a kanonikus Ukrán Ortodox Egyház (UPC) tartozó szerzetesek foglalták el.

* Az ukrán kormány határozatot fogadott el a toborzóközpontok jogkörének bővítéséről, így ezentúl a hadkiegészítők munkatársainak joguk van behívót küldeni az ukránoknak, függetlenül attól, hogy hol szerepelnek a katonai nyilvántartásban – számolt be kedden az rbc.ua hírportál a kormány vonatkozó határozatára hivatkozva.

* Egy év alatt Ukrajnában minimum 34 Alekszandr Puskin orosz költőnek állított emlékművet bontottak le – számolt be az Ukrán Nemzeti Emlékezet Intézete.

* Ukrajnában a 2023. január 1-jei adatok szerint 28–34 millió ember él – közölte Ella Libanova, a Demográfiai Intézet igazgatója.

* Az RBK–Ukrajina emlékeztet, hogy az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) várakozásai szerint 2023 első negyedévében a külföldön élő ukránok száma 9 millió főt tesz ki. A visszatérés legkorábban jövőre indulhat meg.

* A Kijev megyei „Dobropark”-ból Ungvárra hozott húsvéti tojásokból álló kiállítást rendeztek. A közel két tucat művészi alkotásból álló tárlatot a Petőfi téren lehetett megtekinteni. A hímesek túlélték az orosz rakétatámadásokat is. A kiállítás megnyitóján a gyermekeknek érdekes programokat szerveztek, köztük a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó kézműves foglalkozásokat is. A munkafolyamatokat helyi pedagógusok felügyelték.

* Megyénkben három év börtönre ítéltek egy férfit katonai szolgálat megtagadása miatt. Az információk szerint egy 40 éves Bustyaházi (Técsői járás) lakosról van szó.

* Egy lembergi lakos a közösségi oldalakon Ukrajna elfoglalására és létezésének megszüntetésére szólított fel, a felhívásai miatt több mint 5 évre rács mögé kerül – tájékoztatott hétfőn az rbc.ua hírportál Ukrajna Biztonsági Szolgálata (SZBU) Lemberg megyei főosztályának sajtóközleményére hivatkozva.

* Ukrajna Biztonsági Szolgálata (SZBU) további három olyan hálózat tevékenységét akadályozta meg, amelyek a mozgósítást kerülők külföldre menekítését szervezték egy katonaorvosi bizottsági elnök és egy ügyvéd közreműködésével, akiket mások mellett már őrizetbe is vettek – számolt be szombaton az rbc.ua hírportál az SZBU sajtóközpontjára hivatkozva.

* Ukrajna Biztonsági Szolgálata (SZBU) közleménye szerint egy kárpátaljai hölgy ellen indítottak büntetőeljárást, aki nyíltan azt szorgalmazta, hogy csatolják el a megyét Ukrajnától. „Ötletéről” videofelvételen nyilatkozott, s egy petíció előkészítését indítványozta. Az ügyben folyik az eljárás, a vizsgálatok megkezdődtek.

* Az Állami Nyomozó Iroda (DBR) már a második illegális raktárt fedezte fel, ahol a fegyveres erőknek szánt, ellopott élelmiszercikkeket tárolták – jelentette az Ukrajinszka Pravda a DBR-re való hivatkozással.

* Az SZBU őrizetbe vett egy orosz antiszemita ügynököt, aki fenyegette a kárpátaljai zsidó közösség vezetőjét. Ungvár központjában zsidók meggyilkolására felszólító feliratokat festett az épületek homlokzatára. Ezenkívül az elkövető a zsidó közösség vezetőjének elküldött egy „saját művet”, amelyben e nemzetiség iránti gyűlöletét ecseteli. 2014-ig az érintett személy ideiglenesen az Oroszországi Föderáció területén élt. Jelenleg az ukrán biztonsági szolgálat munkatársai részletesen vizsgálják a férfi kapcsolatait az orosz különleges szolgálatokkal. A férfit előzetes letartóztatásba helyezték, a vizsgálatok folynak

XXVII. (XXIV.) évfolyam, 9. (359.) szám. 2023. május 1.

Május – Tavaszutó, Ígéret hava, Pünkösd hava

          Nevét Maiaról kapta, aki ősi termékenység istennő volt a római mitológiában.

Népi kalendárium

Május 4. – Szent Flórián napja, a magyar tűzoltók napja;

Május 12–14. Fagosszentek: Pongrác, Szervác, Bonifác;

Május 16. Nepomuki Szent János

Május 21. Konstantin napja

Május 25. Orbán napja

Pünkösdi ünnepkör

Áldozócsütörtök: Jézus mennybemenetelének ünnepe, a húsvétot követő negyvenedik nap. Nevét onnan kaphatta, hogy az Egyház a húsvét környéki, évi egyszeri kötelező áldozás határidejéül valamikor ezt a napot adta meg. Sok templom búcsúnapja.

Pünkösd: a húsvétot követő ötvenedik nap. Pünkösd az egyház születésnapja.

Pünkösd a tavaszi időszak és az egyházi év harmadik fő ünnepe. Az ószövetség idején aratási ünnep és a sínai-hegyi szövetségkötés emléknapja volt. Elnevezése a görög pentekoszté, az ötvenedik szóból származik, mivel húsvét után az ötvenedik napon van a helye a naptárban. A húsvéthoz alkalmazkodó pünkösd is tehát mozgó ünnep a niceai zsinat (Kr. u. 325) határozata óta.

A pünkösdhöz fűződő legarchaikusabb szokás a pünkösdi királyválasztás. A pünkösdi királyt – akit versenyjátékokkal, főleg lóversennyel, bothúzással választottak ki – egy évig a legények vezetője, bírája volt, hivatalos minden lakodalomba és összejövetelre, mulatságra. Minden kocsmában „ingyen rovása” volt (vagyis a község fizette a fogyasztását), lovát, marháját társai őrizték, apróbb vétségeiért pedig testi fenyítéssel nem illették. A legények engedelmességgel tartoztak neki. (Európa jelentős részében a középkor óta választanak pünkösdi királyt.)

A pünkösdi királynéjárás a Dunántúlon még napjainkban is élő népszokás, ha nem is eredeti tartalmában és formájában. A lényege a kislányok termékenységvarázslással egybekötött köszöntése. A köszöntés négy fő mozzanatból áll: négy kislány vezet egy ötödiket, majd egy házhoz érve, az udvaron megállva a kiskirályné feje felett kendőt feszítenek ki. Énekelve körbe járják a királynét és végül termékenységvarázsló mondóka kíséretében felemelik.

Az ünnephez énekes, táncos, dramatikus gyermekjátékok is kapcsolódhatnak, amelyek egyik legismertebb szövegmotívumát szinte minden magyar gyermek ismeri még napjainkban is. Ez a Bújj, bújj zöld ág című dalocska.

A legszebb kislányt választották meg kiskirálynénak, ami nagy tisztesség volt. Mise után házról házra jártak jókívánságokkal, versekkel, énekekkel köszöntve a háziakat, virággal szórták be a szobát. A játék végén a háziak megkérdezték a lányokat: Hadd látom a királynétokat, édes-e vagy savanyú? Fellebentve a díszes kendőt megcsiklandozzák a kislány állát. Ha a királyné mosolyog, de a fogát a világért sem villanthatja ki, megnyugszanak a háziak, mert jó lesz a termés. Ekkor a háziak almát, tojást, kolbászt, pénzt ajándékoztak a jókívánóknak.

Pünkösdölés: Ez a szokás hasonló a pünkösdi királynéjáráshoz, de ez elsősorban adomány-gyűjtésre szolgált. Az Alföldön és Észak-Magyarországon volt jellemző, s nem csak lányok voltak a szereplői. Volt, ahol király és királyné párost jelenítettek meg, de volt, ahol lakodalmi menetet menyasszonnyal és vőlegénnyel.

A kis leánykák fejökre pünkösdi rózsából kötött koszorút téve, fehérbe felöltözve házról-házra járnak, minden ház előtt körbe állva körülfogják a pünkösdi királynét, s midőn valahová bemennek, Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus-sal beköszöntenek és kérdezik: Szabad-e pünkösdő’nyi? Ha nem szabad, szépen tovább mennek, ellenkező estben pedig éneklik: Meghozta az isten piros pünkösd napját, mi is meghordozzuk királynéasszonykát vagy Mi van ma, mi van ma, piros pünkösd napja vagy A pünkösdnek jeles napján Szen’lélek Isten kű’dötte erősítse meg szívünket.

Szentháromság napja: Pünkösd utáni vasárnap. Kultusza a barokk korban teljesedett ki. Számos szobrot állítottak tiszteletére, sok helyen pedig a templom búcsúnapja. Úrnapja: Az Oltáriszentség ünnepe, pünkösd utáni második csütörtök, körmenet.

Úrnapja: mozgó ünnep, a Szentháromság vasárnapját követő csütörtök. Ezen a napon az egyház újra megünnepli az Utolsó vacsora misztériumát, minthogy erre a nagyheti gyász miatt nem volt igazi alkalom. Az Úrnapját (Corpus Domini) a 13. század óta ülik meg. Az egyház szándéka szerint ez az ünnep azt hangsúlyozza, hogy Jézus mennybemenetele után is a hívek között maradt az Oltáriszentség képében. Mindenütt körmeneteket tartanak. Körbehordozzák az Oltáriszentséget, a négy égtáj szerinti, zöld ágakkal, virágokkal díszített alkalmi oltároknál megállnak, imát mondanak. A vallásos körmeneteket – különösen a középkorban – nagy vigasságok követték. Krónikások jegyezték fel, hogy 1501-ben, a budavári úrnapi ünnepségen a főtér díszes szökőkútjából bor folyt, s mindenki ihatott belőle kedve szerint. A népi hitvilág a Szentség körülhordozásának a gonoszt, a betegséget, a természeti csapásokat elűző varázserőt tulajdonít.

A magyar nyelvterület katolikus vidékein e napon koszorút fonnak virágokból, elviszik a templomba, megszenteltetik. A tornácra, az ajtó fölé akasztják az úrnapi koszorút. Ha jön „a nagy idő”, három szál virágot kihúznak a koszorúból, és egyesek tűzben, mások szentelt gyertya lángjában égetik el, a hamuját a védendő termény földjébe, a szőlő négy sarkába elássák. A Balaton-felvidéken az úrnapi körmenet sátrának növényeit hazavitték és kis kereszt alakba összekötve a szőlőterület négy sarkára szúrta a szőlősgazda, ezzel is bekertelve, védve a szentelmény erejével a szőlőterületét és a szőlőtermését.

Ez lesz 2023 májusÁBAN

* Az ukrán parlament újabb 90 nappal meghosszabbította a hadiállapotot. Emellett a parlament támogatta az általános mozgósítás időtartamának meghosszabbítását is.

Fontosabb események

2022. május 1. A munka ünnepe. Hagyományos májusi ünnepek: májusfaállítás, majálisok.

2022. május 1. Életének 89. évében  elhunyt Pomogáts Béla Széchenyi-díjas író, irodalomtörténész, irodalomkritikus, a Magyar Írószövetség korábbi elnöke, az irodalomtudományok doktora. A „magyar irodalom köztársaság” fáradhatatlan nagykövetét vesztettük el személyében. Több mint 30 éve személyes jó barátunk, küzdőtársunk és a kárpátaljai magyar alkotó értelmiség mentora, rendezvényeink gyakori szónoka volt. A 20 éves Együtt irodalmi folyóiratunk támogatója, védnöke a magyar irodalmi életünkkel is foglalkozott. A tanulmánygyűjteményét – nagy örömére – 2014-ben meg is jelentettük (Pomogáts Béla: A lélek térképe. Kárpátalja szellemi életével kapcsolatos tanulmányok, előadások. Kárpátaljai Magyar Könyvek 233. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2014., 274 old.) Tárolt változata a KMMI honlapján és itt olvasható: https://mek.oszk.hu/13500/13588/

Pomogáts Béla 1934 október 22-én született Budapesten. A Piarista Gimnáziumban érettségizett 1953-ban. Az iskolás évekre számtalan alkalommal úgy emlékezett vissza, mint életének meghatározó időszakára. Büszke volt az ’56-os forradalomban betöltött szerepére, megírta az internálótábor kínjait is. Középiskolában tanított néhány évig, 1965-től a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének munkatársa volt. Az írószövetség elnökségi tagja volt 1993–2004 között, majd 1995–2001 között elnöke. 1994-től az Ötvenhatos Emlékbizottság szóvivői tisztségét is ellátta, az Illyés Közalapítvány elnöke volt 2002–2007 között. Sokat foglalkozott az erdélyi irodalommal és irodalomtörténettel. Radnóti Miklósról, Dsida Jenőről, Jékely Zoltánról, Kassák Lajosról, Juhász Ferencről, Faludy Györgyről monográfiái jelentek meg. Széchenyi-díjjal, József Attila-díjjal, Akadémiai Díjjal ismerték el munkásságát, illetve megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét.

Nyugodjon békében, emlékét megőrizzük!

2023. május 3–6. A Magyar Írószövetség Szociográfiai Szakosztálya a háború árnyékában élő kárpátaljaiakról készült írásokból az év folyamán egy gyűjteményes kötetet megjelentetését tervezi. Ebből az alkalomból Horvát Júlia Borbála író, szakosztályvezető írócsoportja – Dupka György író kalauzolásával – utólagos adatgyűjtő terepmunkát végez a Bereg-vidéki és ugocsai lakosok körében.

2023. május 3–12. A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház szeretettel várja az érdeklődőket az alábbi májusi programokra:

 • csütörtök. Gogol: Háztűznéző (vígjáték két felvonásban). Helyszín: Beregszász, Munkácsi út 1. Kezdés: 18.00 óra.
 • péntek. Gogol: Háztűznéző (vígjáték két felvonásban). Helyszín: Beregszász, Munkácsi út 1. Kezdés: 15.00 óra.

Az előadás a budapesti Nemzeti Színház és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház közös produkciója.

Szereplők:

Agafja Tyihonovna, kereskedő lánya, eladósorban – POLYÁK Anita

Arina Pantyelejmonovna, a nagynénje – GÁL Natália

Fjokla Ivanovna, házasságszerzőnő – OROSZ Ibolya

Ivan Kuzmics, udvari tanácsos – OROSZ Melinda

Ilja Fomics, a barátja – VASS Magdolna

Ivan Pavlovics, gondnok – SŐTÉR István

Nyikanor Ivanovics, nyugalmazott gyalogos tiszt – GÁL Natália

Baltazár Baltazárovics, tengerész – CSÉKE Adrienn

Dunyaska, szolgáló – HECZEL Jázmin

Alekszej Dmitrijevics vásárcsarnoki kereskedő – OROSZ Ibolya

Sztyepan, Podkoljoszin szolgája – SŐTÉR István

Gogol – HECZEL Jázmin

Díszletterv: TÓTH Kázmér

Jelmezterv: BERZSENYI Kriszta

Rendező: VIDNYÁNSZKY ATTILA

További információ, helyfoglalás: +380664528505, +380961135059, bszinhaz.szervezo@gmail.com. Az időpontok közép-európai idő szerint értendők.

2023. május 6. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet gyalogtúrát szervez a Borzsa-havas észak-nyugati nyúlványára. Volócról indulva körtúra formájában járják be az 1219 méteres Cicka (más néven Feltámadás-csúcs), az 1343 méter magas Temnatik és az 1323 méteres Plaj csúcsokat. Túravezető Vezsdel László. További információk az egyesület honlapján: https://www.karpataljaihazajaro.com/turaink-2023.

2023. május 7. Anyák napja.

2023. május 8. A II. világháború áldozatainak emléknapja.

2023. május 9. A győzelem napja Ukrajnában.

2023. május 13. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet gyalogtúrát szervez az 1501 méter magas Mencsul-hegyre. Túravezető Vezsdel László. További információk az egyesület honlapján: https://www.karpataljaihazajaro.com/turaink-2023.

2023. május 17. Anyák napja.

2023. május 17. Hatvanéves az UNE Magyar Filológiai Tanszéke.

2023. május 20. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet gyalogtúrát szervez az Osztra-hora – régi magyar nevén Éles-kő – 1405 méteres kettős ormára, amely a Róna-havas második legmagasabb pontja. Túravezető Vezsdel László. További információk az egyesület honlapján: https://www.karpataljaihazajaro.com/turaink-2023.

2023. május 28–29. Pünkösd.

2022. május 28. Gyermeknap.

* A magyar hősök emlékünnepe.

2022. május folyamán. A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet a következő időszakban további alkalmakat tervez a Nagyberegi Tájházban.

Vendégségben

2023. május 5. A Kárpátaljai Szövetség sok szeretettel várja és hívja az érdeklődőket a Szent István keresztény hagyatéka – a Szent Korona vármegyéi című vándorkiállítás anyagából készült könyvbemutatóra, amely a Kárpátaljai Szövetség székházában (II. emeleti díszterem) kerül megrendezésre. Kezdete: 17:00.

2023. május 13. A Kárpátaljai Szövetség XXXV. közgyűlése, amelyre az Elnökség várja a Szövetség tagságát, vidéki szervezeteit és a kárpátaljai társszervezetek képviselőit. Kezdete: 10:00. Helyszín: A Kárpátaljai Szövetség székháza, díszterem (1068. Budapest, Városligeti fasor 44.).

2022. május 17. Csendes koszorúzás a 115 éve született Dsida Jenő erdélyi költő emléktáblájánál a beregszászi vasútállomáson a KMMI szervezésében.

Jeles személyiségek évfordulói

Május 3. Ezen napon született Füzesi Magda József Attila-díjas költő, szerkesztő, MMA-tag (Nagybereg, 1952. május 3.)

Május 10. Ezen napon született Homoki Gábor festő, rajztanár (Tiszapéterfalva, 1977. május 10.)

Május 17. Ezen napon született Kontratovics Ernő festő (Kálnarosztoka, Szlovákia, 1912. május 17. – Ungvár, 2009)

Május 17. Ezen napon született Dsida Jenő költő (Szatmárnémeti, Románia, 1907. május 17. – Kolozsvár, Románia, 1938. június 7.)

FELHÍVÁSOK, KÖZLEMÉNYEK

A Munkácsi Szent István Líceum

felvételt hirdet a 8., 9. és 10. osztályba

Az alábbi űrlap kitöltésével online lehet jelentkezni a 2023/2024-es tanévre: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3L6MF8JWUkWtiwpIDroKtCeNCwhm2…

Szakirányunk a számítástechnika és az angol, illetve német nyelv, melyeket a két felső osztályban emelt óraszámban tanítunk.

Diákjainknak lehetőségük van ingyenes angol B1, B2 nemzetközileg elismert tanúsítvány megszerzésére.

A felvételt nyert diákok számára minden igényt kielégítő kollégiumi ellátást és étkeztetést biztosítunk.

Felvételi vizsgák a 8. és 9. osztályba:

– magyar nyelv, tollbamondás;

– matematika;

– beszélgetés hitismeretből.

A 10. osztályba:

– magyar nyelv és irodalom teszt (az ukrán iskolások számára ukrán nyelv és irodalom);

– matematika;

– hitismeret, szóbeli.

Líceumi nyílt nap és konzultáció a jelentkező diákok, szüleik és minden érdeklődő számára: 2023. április 21. (péntek) és 2023. május 6. (szombat) 9:00 órától (közép-európai idő).

A felvételre való jelentkezés határideje: 2023. május 10.

A jelentkezéshez szükséges a helyi lelkipásztor ajánlólevele, a születési bizonyítvány, illetve személyi igazolvány, kódszám- és a lakcímigazolás másolata, valamint 2 db 3 x 4-es igazolványkép. Az említett dokumentumokat elegendő, ha a felvételi vizsgára hozzák magukkal.

A felvételi vizsgák időpontja:

2023. május 13. (szombat) 9:00 (közép-európai idő).

Elérhetőségeink:

89600 Munkács, Nedeczey u. 20.;

tel: /0-231/ 2-30-27; 2-24-18;

e-mail: sztistvan.liceum@gmail;.com;

www.munkacs-katlic.org.ua.

* * *

FELVÉTELI HIRDETMÉNY 2023

A Beregszászi Bethlen Gábor Líceum várja a jelentkezőket a 2023–2024-es tanévre az elemi iskola 1. osztályába és a középiskola 5–11. osztályaiba. Jelentkezési határidő: 2023. június 2.

* * *

Felhívás – XVII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok nélkül (HTDK) programjával együttműködve a Miniszterelnökség és Nemzeti Tehetség Program, valamint a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatásával meghirdeti a XVII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciát (XVII. KTDK).

A konferencia időpontja és helyszíne: 2023. május 12., II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász

További információ: „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna. Tel.: +380-31-41-4-29-76, e-mail: geniusja2019@gmail.com, honlap: http://www.genius-ja.uz.ua

* * *

Középiskolásoknak szóló pályázatot hirdet a Gulág Alapítvány

2023-ban lesz harminc éve, hogy megalakult a Gulág Alapítvány. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalokkal is megismertessük a szovjet munkatáboroknak a rendszerváltoztatásig elhallgatott tragikus világát. A harmincadik évforduló alkalmából a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Történelemoktatók Szakmai Egyesülete közreműködésével pályázatot hirdetünk 9–12. évfolyamos középiskolásoknak a szovjet Gulag- és Gupvi-lágerekbe elhurcolt áldozatok emlékének megőrzése céljával.

          Olyan pályamunkákat várunk, amelyek az alábbi témákat – egyet vagy többet – dolgozzák fel:

• fogságba esés, elhurcolás,

• kényszermunka,

• a táborélet viszontagságai,

• a hazatérés körülményei,

• a hazatérés utáni beilleszkedés nehézségei a diktatúrában (internálás, politikai elnyomás, elhallgatásra kényszerítés, családon belüli tabusítás, megfigyelés).

A pályamunkák műfaja szabadon választható, várunk:

• videófilmeket (legfeljebb 5 perc hosszúságúakat),

• összművészeti feldolgozásokat (dal, tánc, előadás, performance; legfeljebb 5 perc hosszúságúakat),

• irodalmi alkotásokat (vers, novella, esszé, dráma; legfeljebb 20 ezer leütés terjedelemben),

• vizuális alkotásokat (ceruzarajz, tusrajz, festmény; egyedi vagy legfeljebb 5 darabból álló sorozat),

• egyéb művészeti alkotásokat (nemezelés, textilművészet, kerámia, fafaragás, fém megmunkálása stb.),

• fotóművészeti alkotásokat (fénykép, montázs, legfeljebb 5 darabból álló fotósorozat).

Az egyéni indulók, illetve a két- vagy háromfős csapatok a gulagpalyazat2023@neb.hu címen jelentkezhetnek a következő adatok megadásával:

• induló/csapat neve, osztálya,

• csapattagok nevei,

• felkészítő tanár(ok) neve(i),

• iskola neve és címe,

• kapcsolattartó megjelölése, elektronikus címe.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2023. június 1.

A pályázatok beküldése folyamatos, végső beadási határidő: 2023. november 6.

A döntőbe jutott versenyzőket 2023. november 17-éig értesítjük.

A tíz legjobb pályamű bemutatása és eredményhirdetés: 2023. november 25.

A pályázatra jelentkezhetnek a 2023. tavaszi félévben végző középiskolai tanulók is.

A pályázat elkészítéséhez háttéranyagokat a http://www.gulagalapitvany.hu és a http://www.neb.hu oldalon, valamint a Nemzeti Emlékezet Bizottsága YouTube-csatornáján találnak. A pályamunkákat a téma kutatóiból és művészetoktató tanárokból álló zsűri bírálja el. A tíz legjobb alkotás ünnepélyes bemutatójára és az eredményhirdetésre Budapesten kerül sor. Díjazásban részesül az első három helyezett egyéni pályázó vagy csapat, továbbá a legtöbb pályázót/csapatot nevező iskola. A döntőbe jutott pályázók és felkészítő tanáraik valamennyien oklevélben és könyvjutalomban részesülnek.

DÍJAK:

1. helyezett: laptop(ok)

2. helyezett: okostelefon(ok)

3. helyezett: tablet(ek).

A nyertes iskola résztvevő diákjai egynapos tematikus budapesti kiránduláson vehetnek részt.

* * *

* * *

Könyvespolc – 2023

Az Együtt című irodalmi-művészeti-kulturális-humán tudományi folyóirat 2002–2022 között megjelent számai itt tekinthetők meg:

http://kmmi.org.ua/konyvtar/folyoiratok/egyutt

https://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=595 (Számláló: 32 047, 31 718 megtekintés, 2023. 01. 30. állapot szerint) Az elmúlt hónapban több mint 330-an érdeklődtek a folyóiratunk iránt.

Megjelent a folyóirat 2022. évi 1., 2., 3., 4., 5., 6. lapszáma.

Elkészült és az internetre felkerült a folyóirat 2023/1. száma

Kárpátaljai magyar könyvek

(Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György)

Előkészületben

Szülőföldünk, Tiszabökény és környéke (Honismereti olvasókönyv és munkafüzet). Összeállította: dr. Dupka György. Lektorálta: dr. Zubánics László. Felelős szerkesztő: dr. Zékány Krisztina. Fotók, archív felvételek, dokumentummásolatok: Fuchs Andrea. Kárpátaljai Magyar Könyvek 302. Intermix Kiadó–KMMI, Ungvár–Budapest, 2023.

MEGJELENT

Zubánics László. Homonnai Drugeth Bálint emlékezete. Egy méltatlanul elfeledett életút fontosabb állomásai. Felelős szerkesztő: Szemere Judit. Kárpátaljai Magyar Könyvek 302. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2022.

Tárolt változat: https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/homonnai-drugeth-balint-emlekezete

Dupka György, Fuchs Andrea: 30 év a Kárpátaljai magyar könyvkiadás szolgálatában. Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozat bibliográfiája (1992–2022). Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2022.

Tárolt változat: https://kmmi.org.ua/uploads/attachments/books/books-pdf/2022/intermix_katalogus.pdf

Hasznos kulturális, irodalmi, művészeti, tudományos információk

Hasznos média linkek

    http://www.karpatalja.ma

https://www.karpatinfo.net

    http://karpataljalap.net

    http://kiszo.net

    Karpat.in.ua

Dokumentumfilmek

(A YouTube-on elérhető népszerű dokumentumfilmek)

* Kárpátaljai tragédia. Rendező: Hajduk Márta.

* Látótér – Nyelvháború Kárpátalján

* Kárpátalja

* Szerelmes földrajz. Kárpátalja. Vári Fábián László költő, tanár beszél szülőföldjéről.

* “ЦІНА ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ ЖИВИХ” фільм-реквієм/Az élet értéke az élő földön film-rekviem, I. rész. Перша частина відеопроекту: Трилогія «Закарпатські угорці і німці: інтернування та депортаційні процеси 1944–1955 рр.». A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

          * “Щоб не плакало небо над Україною” (Hogy ne sírjon az ég Ukrajna felett), 2015 р. “Damit der Himmel über der Ukraine nicht weint”. Okszana Golovcsuk film-rekviemje, II. rész (ukrán–orosz nyelven). A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

* Намальована війна, 2015. Namaliovana viyna (Megfestett háború), 2015. Drawing War, 2014. Okszana Golovcsuk film-rekviemje, III. rész (ukrán–orosz nyelven). A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

Forrás: KMMI, MÉKK, Facebook, www.karpatalja.ma,

www.karpatinfo.net, www.karpataljaturizmus.info, www.zakarpattya.net.ua, www.umdsz.info  stb.

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:

Zubánics László (elnök), Dupka György, Szemere Judit (szerkesztő), Fuchs Andrea.

Megjelenik: havonta két alkalommal.

Az elektronikus újság irodalmi, művészeti híreket, információkat tartalmaz.

A levelezési lista nyilvános, ahhoz bárki csatlakozhat.

Archívum: kmmi.org.ua

Kárpáti Magyar Krónika – Ez volt márciusban, ez lesz áprilisban

Kárpáti Magyar Krónika

A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet elektronikus lapja. Kiadja a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége

Lapengedély száma: 3 T Nr. 188

XXVII. (XXIV.) évfolyam, 6. (356.) szám. 2023. április 1.

Ez VOLT 2023 márciusában

Elismerések

* A beregszászi születésű Lőrincz P. Gabriella költőt, írót, irodalomtörténészt, az Előretolt Helyőrség Íróakadémia oktatóját Magyarország Kulturális és Innovációs Minisztériuma a szakmai szervezetek felterjesztése alapján József Attila-díjjal tüntette ki. Jelenleg Nógrád megyében, Szandán él.

*A beregszászi születésű Kristán Attila Jászai Mari-díjas színművészt március 14-én Magyarország Érdemes Művésze díjjal tüntették ki a Pesti Vigadóban. 2013-tól a Nemzeti Színház színművésze.

* A Rákóczi Szövetség Esterházy-díjjal tüntette ki Majnek Antal nyugalmazott munkácsi római katolikus püspököt. A kitüntetés átadására Esterházy János felvidéki mártír politikus emlékezete kapcsán került sor a magyar Országházban március 12-én. A nívós elismerést Majnek Antal a kárpátaljai magyarságért és minden Kárpátalján élő emberért végzett szolgálata elismeréseként vehette át.

Gratulálunk a kitüntetetteknek!

FONTOSABB RENDEZVÉNYEK

2023. március 1. Alkotóműhely szervezésével folytatta idei programsorozatát a Nagyberegi Tájház. A foglalkozáson a csigatészta és a nádsíp készítésével ismerkedhettek meg a Guti Gimnázium tanulói.

2023. március 1. Turák Angéla festményeiből és dekoratív húsvéti tojásaiból Tavasz címmel nyílt kiállítás Ungváron, a Munkácsi utca 54. szám alatti Magyar Házban. A tárlaton a művész 16 festménye látható, ezek tájképek, csendéletek. A művész sajnos egészségi állapota miatt személyesen nem tudott jelen lenni a kiállítás megnyitóján. Az eseményt dr. Zubánics László, az UMDSZ és a KMMI elnöke nyitotta meg, aki beszédében az alkotóról és munkásságáról is beszámolt. A család képviseletében dr. Jacina György, a Kárpátaljai Megyei Novák Endre Kórház igazgató-főorvosa (Turák Angéla fia) és testvére, dr. Turák József osztották meg gondolataikat a jelenlévőkkel.

2023. március 2. Élő irodalom – Shrek Tímea író és Marcsák Gergely költő látogatott el a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Kótyuk István Filológia Campusára. A művészházaspár irodalmi pályájuk kezdetéről, megjelent köteteikről, a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság megalakulásáról és jelenéről beszélt a főiskola hallgatóinak. Shrek Tímea jelenleg a KMI 12 programban vesz részt, valamint elnyerte a 2023-as Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíjat, Marcsák Gergely pedig a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa. A beszélgetés és a felolvasás végén a diákok kérdéseket tettek fel a két irodalmárnak.

2023. március 2. Lengyel János szociográfiai helyzetképe olvasható az Irodalmi Jelen egyik nemrég megjelent számában a kárpátaljai magyar irodalmi életről a háború árnyékában. A megszólaló pályatársakat három csoportra osztotta: akik jelenleg is Kárpátalján élnek, akik valamilyen formában a háború miatt hagyták el szülőföldjüket, illetve akik már régebb óta Magyarországon telepedtek le. https://www.irodalmijelen.hu/…/mi-lesz-veled…

2023. március 2. Életének 84. évében elhunyt Ivan Brovdi kárpátaljai szobrász, festőművész, Ukrajna érdemes művésze. Ivan Brovdi 1939. június 2-án született Ilonokújfaluban, a Nagyszőlősi járásban. Középiskolai tanulmányait Nagykomjáton végezte, majd az Ungvári Iparművészeti Főiskolán szerzett oklevelet 1961-ben. Mesterei között tudhatta többek között Fedor Manajlót és Balla Pált. A művész szobrászként vonult be a köztudatba. Leghíresebb szobrai az 1996-ban készült Szín és vér, Cirill és Metód, illetve A boldog kéményseprő és a macskája, amelyet 2010-ben avattak fel Tóth Bertalan, Munkács legendás kéményseprője tiszteletére. Az utóbbi években a művész a festészetben is sikereket ért el.

2023. március 3. Több mint százmillió forint értékű segélyszállítmányt indított útnak Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára Beregszászból Ukrajna Kárpátokon túli vidékeire.

2023. március 3–5. Rendek között, vonók mögött – népzenész sorsok a XXI. századból elnevezésű előadásával a Kolozsvárról és környékéről érkezett, tíz főből álló zenekar a beregszászi színházban, majd Eszenyben és Munkácson elevenítette meg a Kárpát-medence különleges népzenei örökségét.

2023. március 4. A Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Megyei Honismereti Múzeum egy Opel Vivaro kisbuszt kapott a Visa Jótékonysági Alaptól.

2023. március 5. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) kárpátaljai kirendeltsége legutóbbi beregszászi rendezvényét nagy érdeklődés övezte. Dobsa Beáta, az MCC beregszászi régióvezetője közlése szerint a Könyvbemutató és előadás című rendezvényen Böszörményi-Nagy Gergely, a Brain Bar alapítója, a Design Terminal vezetője mutatta be a magyar fiataloknak szóló, a Nonkonform címmel nemrég megjelent kötetét. A kíséretében érkezett Fa Nándor előadását is nagy izgalommal hallgatták a résztvevők, aki közel 38 éve, 1985. szeptember 26-án indult el Föld körüli útjára.

2023. március 5. A Magyar Református Szeretetszolgálat 2,5 millió forint értékben adott át adományokat a kárpátaljai oktatási intézmények számára. Az átadásra a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán került sor.

2023. március 7. Nyílt napot tartottak a magyar kormánytámogatásból felújított és az elmúlt év szeptemberében ünnepélyes keretek között felavatott Erdélyi Béla Emlék- és Alkotóházban. Az épület – amely a festőművész egykori családi háza – a munkácsi várhegy tövében helyezkedik el. A rendezvényen beszédet mondott Tarpai József, a felújításban közreműködő Zahid Finance Group Kft. vezetője, a Munkácsy Mihály Magyar Ház igazgatója, Kopriva Attila munkácsi festőművész, a művészettudományok kandidátusa, Albertné Simon Edina ungvári magyar konzul. A kiállított művek alkotói között szerepelt a háborús menekült Olekszandr Zsilcov is, aki a vidékünkön tapasztalt támogatásért és az itt kapott segítségnyújtásért tavaly hálája jeléül felajánlott két általa készített képet Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek. A főkonzulátus munkatársai továbbították a műveket. Orbán Viktor levélben köszönte meg a gesztust. A rendezvény az Erdélyi Béla életét és munkásságát bemutató dokumentumfilm levetítésével folytatódott, majd az épület és az udvar bejárásával zárult.

2023. március 8. Csortos Gyula 1883. március 8-án született Munkácson. Születésének 140. évfordulóján a Munkácsy Mihály Magyar Házban állított neki emléket szülővárosának magyar közössége. A dombormű és emléktábla Matl Péter munkácsi szobrászművész alkotása. A gyönyörűen felújított, patinás épületben Munkácsy Mihály szobra és Lehoczky Tivadar emléktáblája után Csortos Gyula emléktáblája került leleplezésre, s az ünnepségen a helyi magyarok mellett magyar diplomaták, a megyei, járási és helyi tanácsok képviselői, valamint a magyar társadalmi szervezetek vezetői is tiszteletüket tették. Az avatóünnepségen köszöntőbeszédet mondott Tarpai József, a magyar ház igazgatója, Cseh Áron ungvári magyar konzul, Matl Péter szobrász. Kornya István, a Nemzeti Színház művészeti műhelyének tagja, a Nemzeti Magazin főszerkesztője a Nemzeti Színház társulatának és Vidnyánszky Attila főigazgatójának az üdvözletét tolmácsolta. Az emléktáblát Tarpai József, Cseh Áron vezető konzul, Kornya István és az alkotó, Matl Péter leplezte le. Közreműködtek a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház művészei, akik a Mónus Dóra által összeállított, 20 perces előadással idézték fel Csortos Gyula életének legfontosabb eseményeit.

2023. március 9. Tarasz Sevcsenko, a költő, művész, a leghíresebb ukrán szabadságharcos születésének 209. évfordulója alkalomból a megyeszékhelyen virágokat helyeztek el emlékművénél, a Népi téren. Az ünnepségen részt vettek az ukrán fegyveres erők katonái, a rendfenntartó struktúrák alkalmazottai, képviselők, megyei és városi vezetők, tisztviselők és a helyi lakosok.

2023. március 9. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma a felvételizők részére Nyílt napot szervezett.

2023. március 9. A Kárpátaljai Szövetség dísztermében a magyar széppróza napja alkalmából megrendezésre került a Kárpátaljai írók a pulpituson irodalmi rendezvény. Köszöntő beszédet mondott Grezsa István, a Kárpátaljai Szövetség elnöke. Seremet Sándor főtitkár beszélgetőtársa volt a beregszászi Lőrinc P. Gabriella költő, író, a Magyar Írószövetség elnökségi tagja, a beregszászi Csornyij Dávid történész doktorandusz, költő, a tiszabökényi Dupka György író, történész, a Magyar Irószövetség választmányi tagja, a csapi Kertész Dávid író, újságíró, a munkácsi Kopriva Nikolett költő, grafikus, a Magyar Irószövetség választmányi tagja. A téglási származású Bernáth Ferenc Artisjus-díjas gitárművész előadásában felcsendültek saját és más zeneszerzők művei. A beszélgetés után az irodalmárok egy-egy alkalomhoz illő alkotást olvastak fel. A rendezvény jó hangulatú fogadással zárult.

A rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel mások mellett Böszörményi Zoltán, a Magyar PEN Club elnöke, az Irodalmi Jelen főszerkesztője, Varga Melinda költő, az Irodalmi Jelen munkatársa, Szalipszki Endre nyugalmazott beregszászi főkonzul, Kovács Sándor honismereti szakíró és Benza György, a KSZ elnökségi tagjai is. A rendezvényt támogatta a Magyar Írószövetség és a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége.

2023. március 13. Dr. Csernicskó István a KMAT elnöke, HOGYAN KREÁLJUNK NYELVEKET? A nyelvpolitika mint a nemzetépítés és identitáskonstrukció eszköze címmel székfoglaló előadást tartott az MTA Székház Nagyteremében.

2023. március 14. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója alkalmából kiállításmegnyitóval egybekötött ünnepi megemlékezésre került sor Magyarország Ungvári Főkonzulátusán. Az egybegyűlteket Albertné Simon Edina konzul asszony köszöntötte, majd a Himnusz közös éneklését követően Bacskai József főkonzul mondott köszöntőt március 15-e, a nemzeti ünnep alkalmából. A magyar Országgyűlés Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából Petőfi-emlékévet hirdetett a 2022/23-ra. Magyarország Ungvári Főkonzulátusa Balla Pál festőművész a témához kapcsolódó alkotásaiból összeállított tárlattal emlékezik a nemzet költőjére. Fuchs Andrea, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége Munkácsy Mihály Képzőművészeti Egyesületének alapító tagja és titkára méltatta Balla Pál (1930–2008) festőművészt, aki egykoron rajztanára is volt. A rendezvényt az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Magyar Tannyelvű Középiskola diákjainak tematikus műsora színesítette.

2023. március 14. Barackfát ültetett a Beregszászi Kossuth Lajos Líceumban Babják Zoltán, Beregszász polgármestere és Fegyir Sándor, az Ungvári Nemzeti Egyetem professzora, aki jelenleg az ukrán fegyveres erőknél teljesít szolgálatot. A hírt a polgármester közölte Facebook-oldalán: „Egy barackfát ültettünk a tanintézmény területén, mely szimbolikus erővel bír, hiszen a legenda szerint pont egy ilyen gyümölcsfa alatt tartott gyűléseket Kossuth Lajos Beregszászban, az 1848–49-es forradalom kezdete előtt. Az ilyen jellegű események, kellemes beszélgetések és tapasztalatcserék hozzájárulnak az új hagyományok megteremtéséhez. Átfogó támogatásunkról biztosítottam Fegyir Sándort. Együtt a győzelemért!” – olvashatjuk a bejegyzésben.

2023. március 14. Ünnepi megemlékezést szervezett a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (BKÉSZ) az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 175. évfordulója alkalmából. A rendezvénynek a Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokház adott otthont.

2023. március 15. Az orosz–ukrán háborúban életét vesztette az 51 éves Strempel József – tudatta a Nagybocskói Községi Tanács. A rahói járási falu magyar származású szülöttje március 15-én hunyt el a Luhanszk megyében zajló hadműveletek során. Nyugodjon békében!

2023. március 15. Az Ukrajnában zajló háború miatt március 15-én Ungváron, a Petőfi-szobornál ismét csak szűk körű, csendes koszorúzással méltatták az 1848–49-es forradalmat és szabadságharcot, s annak hőseit. Bacskai József, Magyarország ungvári főkonzulja, Cseh Áron vezető konzul, Albertné Simon Edina, Ónody Rita Éva, Csizmadia Alexandra konzulok, Balogh Lívia, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Ungvári Középszintű Szervezetének (UKSZ) elnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, Rezes József, a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulásának ügyvezető igazgatója, Palkó Katalin, a KMKSZ UKSZ alelnöke, Spenik Sándor, az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, Kulin Zoltán, a TV21 Ungvár igazgatója, Sepella-Brenzovics Erzsébet, a Kárpátalja lapigazgatója, Kulin Judit, a KMKSZ Ungvári Városi Alapszervezetének elnöke, az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Magyar Tannyelvű Középiskola igazgatója, Györke Róbert, a KMKSZ Nagygejőci Alapszervezetének elnöke, a Nagygejőci Gimnázium igazgatója és más magyarságszervezetek képviselői helyezték el a koszorúikat és virágaikat csendben tisztelegve a 175 évvel ezelőtti márciusi események és az akkori hősök előtt.

Az Ungvári Nemzet Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézetének megújult diákönkormányzata ünnepi előadással méltatta az 1848–1849-es forradalom hőseit. A kárpátaljai születésű Magyar Árpád István képzőm* űvész kiállítását Zubánics László, az UNE UMOTI tanszékvezetője nyitotta meg. A magyar történelmi alakokat ábrázoló képkiállítást az intézet ajándékul kapta.

* A beregszászi magyarság ökumenikus istentiszteletre gyűlt össze a város római katolikus templomában, ahol Molnár János római katolikus püspöki helynök-esperes és Taracközi Ferenc református lelkipásztor osztotta meg gondolatait a megjelentekkel. Majd az ünnepet méltatók a kétszáz éve született forradalmár, költő, nemzeti hős, Petőfi Sándor szobránál hajtottak fejet és helyezték el az emlékezés koszorúit, tisztelegve a márciusi ifjak és az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt. A Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége nevében (MÉKK) nevében Dupka Nándor elnökségi tag koszorúzott.

* A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán is megemlékeztek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról. A rendezvény Petőfi Sándor Nemzeti dal című költeményével kezdődött, a verset Nagy Jonatán főiskolai hallgató szavalta el. Bacskai József, az ungvári főkonzulátus főkonzulja tolmácsolta Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökének honfitársaihoz intézett szavait.

* Badalóban ünnepi istentisztelet keretében emlékeztek meg az 1948–49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról, majd megkoszorúzták a református templom külső falán 1938-ban elhelyezett Petőfi-emléktáblát.

* Nagyszőlősön csendes koszorúzással emlékeztek meg az 1848–49-es forradalom és szabadságharc dicső napjairól báró Perényi Zsigmondnak, a szabadságharc vértanújának szobránál.

* Visken is megemlékeztek az 1848–49-es forradalomról és szabadságharcról. Az intézmények és civil szervezetek képviselői a református templom előtti téren tartottak megemlékezést.

* Az egykori máramarosi koronavárosban, Técsőn ünnepi istentisztelet keretében emlékeztek meg az 1848‒49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulójáról.

* Aknaszlatina zsúfolásig megtelt római katolikus templomában színvonalas ünnepi műsorral emlékeztek meg a szabadságharc hőseiről.

* Gyertyánliget magyarsága is összegyűlt, hogy megemlékezzen a forradalom és szabadságharc 175. évfordulójáról.

2023. március 15. A magyar kormány az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) nemzeti kisebbségi főbiztosának segítségét kérte azon új ukrán törvény végrehajtásának elhalasztása érdekében, amelynek értelmében szeptembertől gyakorlatilag megszűnnének az országban a kisebbségi iskolák – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Hágában.

2023. március 16. Lyukas magyar zászlót kapott Fegyir Sándortól Magyarország Ungvári Főkonzulátusa. A Kárpátaljai Megyei Tanács csütörtöki plenáris ülésén Fegyir Sándor, az Ungvári Nemzeti Egyetem fronton harcoló professzora, a megyei tanács képviselője a kárpátaljai 101-es önálló területvédelmi dandár 68. zászlóalj katonáinak aláírásával ellátott lyukas ’56-os zászlót adott át Csizmadia Alexandra konzul asszonynak, külgazdasági attasénak.

2023. március 16. Játszóházi programot szervezett a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumban. A foglalkozáson 5. és 6. osztályos diákok vettek részt.

2023. március 16. Jana Palincsak fiatal, tehetséges festőművész első ízben jelentkezett önálló kiállítással Munkácson, a Munkácsy Mihály Magyar Ház Kiállítótermében. Jana Palincsak, a Dombói Művészeti Iskola tanára nyerte el idén a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának (RIT) ösztöndíját a zugói templom ikonosztázáról készült festményével, amely mű ugyancsak látható a festőművésznő kedvenc színére utaló Ultramarinkék című kiállításon. A kiállítás megnyitóján beszédet mondott dr. Ónody Rita Éva ungvári magyar konzul, Kopriva Attila festőművész, a Kárpátaljai Képzőművészeti Főiskola docense, a művészettudományok kandidátusa, Jana egykori tanára. Az eseményen Olekszij Marhacsev szaxofonjátéka tette emelkedettebbé a hangulatot.

2023. március 16. Magyarország Beregszászi Konzulátusa az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója alkalmából szervezett kiállítást kárpátaljai ukrán és magyar festőművészek alkotásaiból. A kiállításon az érdeklődők többféle tematikájú alkotásokat csodálhattak meg. Az eseményen Molnár-Friedrich Szilvia konzul asszony köszöntötte az egybegyűlteket, majd Gyebnár István misszióvezető osztotta meg ünnepi gondolatait. A diplomata ismertette a kiállításon megtekinthetők többek között Erfán Ferenc, Kopriva Attila, Villasek Tibor, Szerhij Biba, Habda László festményei. Közreműködött a Beregszászi Rezeda Folkműhely néptáncegyüttese. Ezúttal Szilágysági regrutabál címmel adott elő ünnepi műsort, amelyben a szilágysági népzenén és néptáncon kívül a március 15-éhez fűződő toborzószokások, énekek és regruta tradíciók is megelevenedtek. Az együttes művészeti vezetői Orosz Péter és Várady Enikő.

2023. március 16. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) a magyarok nemzeti ünnepe alkalmából Emlékezzünk március 15-re! címmel alkotói pályázatot hirdetett, amelyre több mint száz pályamunkát küldtek be a tagcsaládok Kárpátalja különböző településéről. A legtalálékonyabbak március 16-án kapták meg jutalmukat a beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokházban szervezett ünnepélyes díjátadón. Köszöntőbeszédetmondott Tarpai József, a KMNE elnöke, Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnöke, dr. Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára. Mindegyik gyerek dicséretet érdemel, ugyanakkor Tóth Szofi nevét külön kiemelték, hiszen háromévesen teljes átéléssel adta elő Petőfi Sándor Nemzeti dalának részletét. A videót néhány nap alatt több mint 1,5 millióan tekintették meg.

2023. március 16. A Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) felhívására a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ungvári Középszintű Szervezetének (KMKSZ UKSZ) közbenjárásával kapott zongorát a Nagydobronyi Művészeti Iskola. Az ünnepélyes átadásra Csongoron került sor a református egyház által felajánlott épületben, ahol az intézmény ideiglenesen működik. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára és Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke. Az örömteli eseményen jelen volt Balogh Lívia, a KMKSZ UKSZ elnöke, Kovács Attila, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja, Nagy Ferenc, a nagydobronyi kistérség polgármestere, Baksa András, Csongor elöljárója, valamint a polgármesteri hivatal munkatársai és a zeneiskola tantestülete.

2023. március 17. A Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Megyei Honismereti Múzeumban fontos eseményre került sor: Ukrajna Népművésze, a híres énekesnő, az Érdemes Akadémiai Kárpátaljai Népi Kórus szólistája, Ungvár díszpolgára, Labik-Popovics Klára hozzátartozói az intézménynek adományozták színpadi jelmezeit. A színpadi viseletek a kárpátaljai népcsoportok nemzeti díszeit, öltözködési hagyományait tükrözik, jól megőrzöttek, nemcsak néprajzi, hanem történelmi értékkel is bírnak.

2023. március 17. A Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány és az ankarai központú Türksoy, a Türk Nemzetközi Kulturális Szervezet együttműködésében kiírt nemzetközi műfordítói pályázat nyertesei vették át helyezésükért járó díjaikat Kiskunfélegyházán, a Móra Ferenc Művelődési Központban tartott városi ünnepségen. A 20 ezer dollár összdíjazású műfordítói pályázat díjait Lezsák Sándor, Sultan Raev, valamint Csányi József, Kiskunfélegyháza polgármestere, Szűcs Olga, a Tolsztoj Társaság elnöke és Vári Fábián László, a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának vezetője adta át a közép-ázsiai műfordítóknak.

2023. március 18. Bartók Béla zeneszerző, zongoraművész, népzenekutató születésének 142. évfordulója alkalmából „Erdő mellett nem jó lakni…” címmel szervezett népdalszemlét a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) a felső-Tisza-vidéki magyar tannyelvű és vasárnapi iskolák növendékei számára. A rendezvénynek a rahói Magyar Ház adott. Köszöntőbeszédet mondott Benedek Imre, a KMPSZ alelnöke, Ájben István, a gyertyánligeti hétvégi vasárnapi iskola vezetője, Keszler Mária, a KMPSZ Rahói Járási Szervezetének elnöke. A népdalszemlén összesen 52 gyermek vett részt. Fellépéseiket követően a Kőrösmezői Középiskola növendékei a március 15-re készített ünnepi műsorukat adták elő.

2023. március 18. Két év után újra jelenléti formában Beregszászban találkoztak a 27. „Átal mennék én a Tiszán…” kárpátaljai népdaléneklési verseny résztvevői a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) szervezésében. A program szakmai partnere 2017-es megalakulása óta a Hagyományok Háza Hálózat – Kárpátalja. A verseny elején Várady Enikő, a Hagyományok Háza Hálózat – Kárpátalja kulturális szervezője, Fodor Éva, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) irodaigazgatója, Pál Katalin, a program védnöke, a Hagyományok Háza Hálózat – Kárpátalja vezetője is köszöntötte az egybegyűlteket, A verseny zsűrijét idén Bárdosi Ildikó, a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium oktatója, Pál Eszter, a Magyar Állami Népi Együttes és a Szalonna és Bandája szólistája, Juhász Erika, a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézetének mesteroktatója, valamint Pál Lajos, a verseny elindítója, a Magyarország érdemes művésze, népzenetanár alkották. A kategóriák arany minősítésű helyezettjei értékes ajándékban részesültek.

2023. március 18. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) minden évben szervez MunKaland járatokat. Ezeken az alkalmakon a családoknak, főként a gyerekeknek lehetőségük nyílik betekintést nyerni egy-egy szakma, hivatás rejtelmeibe. Ezúttal a Beregszentmiklóson működő szoborparkba látogattak el, 25 fő részvételével. Az ott dolgozó Matl Péter szobrászművész tartott színes bemutatót számunkra.

2023. március 19. Megújult köntösben láthatta újra Gogol Háztűznézőjét a beregszászi színház előadásait kedvelő közönség a premieren. A vígjátékot a színház alapítója, Vidnyánszky Attila rendezte. A két felvonásban játszott komédia pikantériáját az adja, hogy az eredetileg túlnyomórészt férfi karaktereket felvonultató darabot a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház női szereplői testesítik meg a kialakult háborús helyzetre való tekintettel. A társulat 7 női szereplője és egyetlen férfi színésze most is zseniálisat alkotott.

2023. március 19. A KMPSZ szervezésében Nagydobronyban rendezték meg a Kazinczy szépkiejtési verseny kárpátaljai döntőjét. A szakmai zsűri elnöke Szántó Edit, az Anyanyelvápolók Kárpátaljai Szövetségének elnöke volt, tagjai: Bak Éva a KMPSZ és a KMKSZ képviseletében, Uszkai Valéria és Varga Sándor magyartanárok. A zsűri döntése értelmében a felső tagozat első öt helyezettje képviselheti majd Kárpátalját április 20-án Győrben a Kárpát-medencei döntőben.

2023. március 21. A Kárpátaljai Megyei Néprajzi Szabadtéri Múzeum termében tartották a Győz a tavasz című képző-, díszítő- és iparművészeti kiállítás megnyitóját. A művészeti eseményen 10 különböző technikával dolgozó művész vett részt. A művek témái rendkívül változatosak, de minden művészt egy közös cél egyesít: Ukrajna felszabadítása és az ellenség feletti győzelem. A kiállítás szervezője a Kárpátaljai Megyei Szervezési és Módszertani Kulturális Központ.

2023. március 21. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet az elmúlt évekhez hasonlóan idén is nagy sikerrel rendezte meg a Kárpát-medencében, illetve a világban szétszórtan élő, valamennyi magát magyarnak valló óvodás, diák és egyetemista számára a magyar zászló és címer tárgykörben kiírt rajz- és esszépályázatot. A pályázók idén – Petőfi Sándor születésének bicentenáriumára, valamint Kölcsey Ferenc Hymnus, a Magyar nép zivataros századaiból című költeménye megírásának ugyancsak 200. évfordulójára emlékezve – az „Isten, áldd meg a magyart!” jelmondat mentén is benyújthatták alkotásaikat. Kárpátalján  a háborús helyzet sem szegte a gyerekek és fiatalok alkotókedvét, s szép számban nyújtották be pályaműveiket mindkét kategóriában. A díjazott alkotásokból ideiglenes tárlat nyílt Magyarország Ungvári Főkonzulátusán. A díjátadóünnepségen köszöntő beszédet mondott Bacskai József főkonzul, Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, az orosz‒ukrán háború nemzetpolitikai hatásainak stratégiai elemzéséért és nyomon követéséért felelős miniszteri biztos, a pályázat védnöke, Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke. A rendezvényt az Ungvári Művészeti Iskola diákjainak műsora színesítette. A díjazottjak értékes ajándékban részesültek.

2023. március 24. Az elmúlt évet értékelő kibővített közgyűlést tartott a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása (KHÖT). A rendezvénynek a makkosjánosi Helikon Hotel konferenciaterme adott helyet. A fórum elején egyperces néma főhajtással emlékeztek a háború áldozataira. Ezután Rezes József, a KHÖT ügyvezető igazgatója köszöntötte a jelenlévőket, majd ismertette a anapirendi pontokat. A kistérségek összefogásának fontosságáról,  karitatív szervezetek humanitárius segélyeinek célba juttatásáról, a rászorulók megsegítéséről, a menekültek fogadásáról, ellátásáról, a szociális kártyarendszer bővítéséről, az oktatás problémáiról és az ezzel kapcsolatos önkormányzati feladatokról és más kérdésekről fejtette ki gondolatait Bacskai József ungvári magyar főkonzul, Volodimir Csubirko, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke, Ljah Sándor, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás Nemzetiségi és Vallásügyi Főosztályának vezetője, Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke, Rezes Károly, a Beregszászi Járási Tanács elnöke. Ezután Babják Zoltán, a KHÖT elnöke tartotta meg az elmúlt időszakot összefoglaló beszámolóját, melynek elején konstatálta: kiváló munkát végeztek a polgármesterek, akiknek olyan körülmények között kellett eredményeket felmutatniuk, amilyenekre korábban nem volt példa. Oroszi József, a tiszapéterfalvai kistérség polgármestere felolvasta a KHÖT tagságának köszönőlevelet, amelyben elsősorban a karitatív szervezetek, a testvértelepülések, valamint Magyarország Kormányának hathatós támogatásait emelték ki.

2023. március 25. A BorzsaVári Zenekar és a Kárpátaljai KultúrKaraván Program szervezésében a BorzsaVári Zenekar Keresem az Álmot című népzenei lemezének bemutatójára került sor a Kárpátaljai Szövetség budapesti székházában.

2023. március 25. Az MTA Domus Collegium Hungaricumban a Momentum Doctorandus szervezésében bemutatták a Terítéken a tudomány. Társadalomtudományt mindenkinek! című kötetet. A kerekasztal-beszélgetésben részt vett Ferenc Viktória nyelvész, szociolingvista, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet kutatója, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatója, Kovály Katalin geográfus, a CSFK Földrajztudományi Intézetének tudományos munkatársa, Nagy Gabriella geográfus, a Pécsi Tudományegyetem, TTK Földtudományok Doktori Iskola PhD hallgatója. A beszélgetést moderálta: Ráti Emese online szerkesztő, újságíró.

2023. március 25. Bartók Bélára emlékezve tartotta meg a művészeti iskolákban oktató pedagógusok számára szervezett konferenciáját a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ). A rendezvénynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) adott otthont. A rendezvényre Kárpátalja 13 művészeti iskolájából 63 zenepedagógus érkezett. Az előadások témájának meghatározásakor a szervezők kiemelt figyelmet fordítottak a tehetséggondozásra. Beszédet mondott Kepics Andzselika, a KMPSZ művészeti szekciójának vezetője, Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke. Bartók Béla pályafutásáról Fring Erzsébet, a Beregszászi Horváth Anna Gimnázium művészettanára tartott előadást. Majd Bartók Béla gyűjtéséből Kokas Erzsébet, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola népiének oktatója adott elő. Bartók Béla művei is felcsendültek a művészeti iskolák oktatói, valamint növendékei előadásában.

2023. március 27. Koszorúzással és ünnepi nyitóeseménnyel vette kezdetét a II. Rákóczi Ferenc előtt tisztelgő egyhetes Rákóczi Napok rendezvénysorozat a fejedelem nevét viselő beregszászi főiskolán.

2023. március 29. Lakitelken, a Nemzeti Művelődési Intézet XVII. stratégiai konferenciáján a házigazdák nevében Novák Irén, a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője üdvözölte a Kárpát-medencei Közművelődéi Kerekasztal (KKK) erdélyi, vajdasági, felvidéki, kárpátaljai és a muravidéki tagszervezetek képviselőit.

A konferencia után a KKK-tagok megbeszélést folytattak, régióként beszámoltak a közösségi művelődés eredményeiről, a pandémia, a háborús helyzet miatt kialakult gazdasági, társadalmi és kulturális kihívásairól, felvázolták a megoldási lehetőségeket, számba vették az együttműködési lehetőségeket, és a Kárpát-medencei szintű programok lebonyolításához kértek támogatást és szakmai segítséget.

A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézetet dr. Zubánics László elnök, dr. Dupka György igazgató Szemere Judit kulturális programmenedzser képviselte.

A tanácskozáson részt vevő további küldöttségek vezetői: dr. Széman Péter, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (Kolozsvár) elnöke, egyben a KKK szóvivője; Kormányos Katona Gyöngyi, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (Zenta) igazgatója; Soós Mihály, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (Lendva) igazgatója; Takács Ottó, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet (Dunaszerdahely) igazgatója.

2023. március 30. A munkácsi temető katonai parcellájában helyezték örök nyugalomra a barkaszói Csalló Kázmért, a háború újabb, kárpátaljai magyar áldozatát. Az 56 éves férfi március 24-én a fronton vesztette életét. A 73. különálló területvédelmi zászlóalj katonájának búcsúztatójára a városi ravatalozóban került sor, itt vettek tőle végső búcsút rokonai, családja, közeli és távoli barátai, bajtársai, valamint mindazok, akik ismerték. Csalló Kázmért református szertartás szerint helyezték örök nyugalomra.

*Magyarország támogatást nyújtott a háborúban nemrég elhunyt Strempel József családjának is. Eddig már tizenhat kárpátaljai magyar nemzetiségű áldozata van a tavaly február 24-én kirobbant orosz–ukrán háborúnak.

*Volodimir Zelenszkij államfő megbízásából posztumusz kitüntetéseket adott át elhunyt kárpátaljai katonák családtagjainak Viktor Mikita kormányzó a megyei közigazgatás aulájában. A kitüntetettek között van a 45 évesen elhunyt Literáti Sándor, akinek Ukrajna védelmi minisztériuma a „15 év hűséges szolgálatért” kitüntetést ítélte oda, a posztumusz átadott elismerést özvegye vette át. Az eseményen Kárpátalja katonai kormányzója úgy fogalmazott, hogy kárpátaljaiak százai áldozták fel életüket Ukrajna függetlenségéért. Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak!

2023. március folyamán. Pákh Imre a Latorca-parti városból elszármazott amerikai üzletember bíróság elé citálja a munkácsi városvezetést, amiért az elrendelte a turulszobor „törvénytelen és barbár ledöntését”. A szobor 2008-as felállításában részes Pákh Imre szerint egyetlen helyi jogász sem vállalta az ügyet, ezért egy Munkácstól sok száz kilométerre praktizáló ukrán ügyvédet kért fel, hogy kezelje a pert. A munkácsi várban egykor szárnyaló turult tavaly októberben bontották le, amikor a helyi politikában domináló Baloga-klán a műemlékvédelmi bizottság állásfoglalása nélkül áttolta a városvezetésen a szobor eltávolítását. A helyére Ukrajna szigonyos címere került.

* A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat (BJMSZ) és a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása (KHÖT) folyamatosan indítja a humanitárius segélyszállítmányokat Ukrajna háború sújtotta övezeteibe.

* Összehangolt támogatást nyújt Kárpátalján a kisvárdai székhelyű Tisza Európai Területi Társulás (Tisza ETT), valamint a Várda Hagyományőrző és Kulturális Egyesület.

Értékmentés

Az 1995–2007 között a Kárpátaljai Magyar Könyvek (KMK) sorozatban kiadott papír alapú könyveket is digitalizálta az OSZK Elektronikus Könyvtára.

 1. Bartha Gusztáv. Sajgás. Kisregény. KMK, 181. Ungvár–Bp., 2008. https://mek.oszk.hu/23400/23462/23462.pdf
 2. Bartha Gusztáv. Talált történetek. Novellák és színművek. KMK, 143. Ungvár–Bp., 2006. https://mek.oszk.hu/23400/23465/23465.pdf
 3. Horváth Sándor. Álmos tájakon járok. Válogatott elbeszélések, szociográfiák. Illusztráció: Jankovics Mária. KMK, 112. Intermix Kiadó, Ungvár–Bp., 2002. https://mek.oszk.hu/23400/23458/23458.pdf
 4. Horváth Sándor. Rát. Szociográfia. KMK, 96. Intermix Kiadó, Ungvár–Bp., 1999. https://mek.oszk.hu/23400/23499/23499.pdf
 5. Lengyel János. A valóság szaga. Kisprózai vegyestál verskörettel, kárpátaljai módra. Illusztrációk: Magurszky Norbert. KMK, 142. Intermix Kiadó, Ungvár–Bp., 2006. https://mek.oszk.hu/23400/23460/23460.pdf
 6. Lengyel János. Fallal az arcnak. Történetek. KMK, 180. Ungvár–Bp., 2008. https://mek.oszk.hu/23400/23463/23463.pdf
 7. Nagy Zoltán Mihály. Az idő súlya alatt. Novellák. KMK, 105. Intermix Kiadó, Ungvár–Bp., 2001. https://mek.oszk.hu/23200/23294/23294.pdf
 8. Nagy Zoltán Mihály. Páros befutó. Kisregény. Illusztráció: Jankovics Mária. KMK, 111. Intermix Kiadó, Ungvár–Bp., 2002. https://mek.oszk.hu/23200/23295/23295.pdf
 9. Nagy Zoltán Mihály. A teremtés legnehezebb napja. A Sátán fattya című trilógia 3 része, 2 kiadás. KMK, 144. Intermix Kiadó, Ungvár–Bp., 2006. https://mek.oszk.hu/23400/23459/23459.pdf
 10. Bakos Kiss Károly. Legyen vers. Versek. Illusztráció: Koszták István. KMK, 162. Ungvár–Bp., 2007. https://mek.oszk.hu/23300/23308/23308.pdf
 11. Balla Teréz. A hallgatás oszlopai. Versek. Illusztrációk: Réti János. KMK, 60. Ungvár–Bp., 1995. https://mek.oszk.hu/23200/23286/23286.pdf
 12. Bartha Gusztáv. Kékben, feketében. Versek. Illusztráció: Matl Péter. KMK, 137. Ungvár–Bp., 2005. http://mek.niif.hu/23300/23302/23302.pdf
 13. Becske József Lajos. Barlangok mélyén. Versek. Illusztráció: Becske József Lajos. KMK, 136. Ungvár–Bp., 2005. https://mek.oszk.hu/23300/23301/23301.pdf
 14. Becske József Lajos. Átkozott szerepben. Versek. Illusztráció: Becske József Lajos. KMK, 163. Ungvár–Bp., 2007. https://mek.oszk.hu/23300/23307/23307.pdf
 15. Ferenczi Tihamér. A csenden túl. Versek. Horvát Anna illusztrációival. KMK, 124. Ungvár–Bp., 2004. https://mek.oszk.hu/23300/23300/23300.pdf
 16. Füzesi Magda. A bohóc dala. Versek. Jankovics Mária illusztrációival. KMK, 116. Ungvár–Bp., 2003. https://mek.oszk.hu/23200/23297/23297.pdf
 17. Füzesi Magda. Mérsékelt égöv. Régi és új versek. KMK, 167. Ungvár–Bp., 2007. https://mek.oszk.hu/23300/23309/23309.pdf
 18. Mester Magdolna. Zéró-állapot. Versek és prózák. Illusztráció: y-art stúdió. KMK, 146. Ungvár–Bp., 2006. https://mek.oszk.hu/23300/23303/ ;
 19. Nagy Zoltán Mihály. Új csillagon. Versek. Jankovics Mária illusztrációival. KMK, 115. Ungvár–Bp., 2003. https://mek.oszk.hu/23200/23296/23296.pdf
 20. Simon Menyhért. Írtam lelkes ifjúi hittel. Válogatott versek. Összeállította: Bagu Balázs. KMK, 94. Ungvár–Bp., 1998. https://mek.oszk.hu/23200/23291/23291.pdf
 21. Zselicki József: Hír. Versek. Illusztráció: Tóth Lajos. KMK, 156. Ungvár–Bp., 2007. https://mek.oszk.hu/23300/23306/23306.pdf
 22. Kovács Vilmos. Ha rám szakad a Végtelen idő (70 vers a hetvenedik születésnapra). Összeállította és az előszót írta: Gortvay Erzsébet. KMK, 85. Ungvár–Bp., 1997. https://mek.oszk.hu/23200/23292/23292.pdf
 23. Kovács Vilmos. Ma kiáltsatok. Válogatott versek a költő születésének 80., halálának 30. évfordulójára. Nagy Zoltán Mihály összeállításában. KMK, 154. Ungvár–Bp., 2007. https://mek.oszk.hu/23300/23305/23305.pdf
 24. Kovács Vilmos. Holnap is élünk. Regény. III. kiadás. Elbeszélések. Sajtó alá rendezte, a jegyzeteket és az utószót írta: Barzsó Tibor. KMK, 155. Ungvár–Bp., 2007. https://mek.oszk.hu/23400/23461/23461.pdf
 25. Kótyuk István. Anyanyelvünk peremén. Tanulmányok. KMK, 58. Ungvár–Bp., 1995. https://mek.oszk.hu/23500/23507/; https://mek.oszk.hu/23500/23507/23507.pdf
 26. Kincses (Kótyuk) István. Rongybaba. Gyermekversek. Illusztráció: Bergelyi János. KMK, 70. Ungvár-Bp., Ungvár–Bp., 1995. https://mek.oszk.hu/23400/23473/23473.pdf
 27. Leszja Ukrajinka. Erdei rege. Tündérjáték három felvonásban ukránul és magyarul, ukránból fordította Kótyuk István. KMK, 33. Ungvár–Bp., 1993. https://mek.oszk.hu/23400/23466/23466.pdf
 28. Kárpát-medencei magyar paletta. Técsői Hollósy Simon napok, 1993. Összeállította: Szöllősy Tibor. Az antológia szerzői: Kovács  Elemér, Antall József (Budapest), N. Z., Imre Sándor, Szöllősy Tibor, Németh Lajos (Budapest), Murádin Jenő (Kolozsvár), Balla László, Duranci Béla (Vajdaság), Jurecskó László (Miskolc), Szabó Lilla (Budapest), Véső Ágoston (Nagybánya), Tárczy Andor. KMK, 32. Ungvár–Bp., 1993. https://mek.oszk.hu/23500/23508/23508.pdf
 29. Ilku Marion József. Portré-karikatúrák. Kárpát-medencei arcképcsarnok. KMK, 92. Ungvár–Bp., 1998. https://mek.oszk.hu/23500/23509/23509.pdf
 30. Orosz Ildikó. A magyar nyelű oktatás esélyei Kárpátalján. Dokumentum-gyűjtemény. KMK, 43. Ungvár–Bp., 1995. https://mek.oszk.hu/23500/23523/23523.pdf
 31. Deák Ferenc dr. Fiatalok fiataloknak önmagukról. KMK, 78. Ungvár–Bp., 1995. https://mek.oszk.hu/23500/23522/23522.pdf
 32. Deák Ferenc dr. Jövőbe tekintve. Iskolapedagógiai írások. KMK, 71. Ungvár–Bp., 1994. https://mek.oszk.hu/23500/23521/23521.pdf
 33. Árpa István dr. Ének-zene. Ének a bölcsödében, zene az óvodában, ének-zene az általános iskola 1-4 osztályában. Módszertani segédkönyv. KMK, 55. Ungvár–Bp., 1995. https://mek.oszk.hu/23500/23520/23520.pdf
 34. Árpa István dr. Integrált művészeti nevelés. Mese-vers, ének-zene, játék- rajz. Módszertani ajánlások óvodások és általános iskolák alsó osztályos tanulóinak esztétikai neveléséhez. KMK, 76. Ungvár–Bp., 1994. https://mek.oszk.hu/23500/23519/23519.pdf
 35. Bagu Balázs. Tanterv. Óvodák, elemi és általános iskolák számára / Népismeret. KMK, 30. Ungvár–Bp., 1993. https://mek.oszk.hu/23500/23518/?from=rssű
 36. Imre Éva. Szöveggyűjtemény. Segédkönyv a magyar nyelv tanításához. Tollbamondás gyűjtemény. KMK, 90. Ungvár–Bp., 1997. https://mek.oszk.hu/23500/23524/23524.pdf
 37. Bagu Balázs – dr. Deák Ferenc. Beszéljünk magyarul. Magyar nyelvi tanterv és segédanyag a nem magyar iskolákban tanulók és tanítók számára. Kezdő csoport. KMK, 182. Ungvár–Bp., 2008. https://mek.oszk.hu/23500/23525/23525.pdf
 38. Keresztyén Balázs. Magyar művelődési hagyományok kárpátaljai lexikona. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 1995. https://mek.oszk.hu/23500/23501/23501.pdf.
 39. Keresztyén Balázs: a Kárpátok alján. KMK, 19. Ungvár–Budapest, 1993. https://mek.oszk.hu/23800/23824/23824.pdf
 40. Rákóczi virágai. KMK, 8. Ungvár–Budapest, 1992. https://mek.oszk.hu/23600/23608/23608. Irodalmi barangolások pdf

XXVII. (XXIV.) évfolyam, 7. (357.) szám. 2023. április 1.

Ez lesz 2023 ÁPRILISÁBAN

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

Fontosabb események

* Az ukrán parlament újabb 90 nappal meghosszabbította a hadiállapotot. Emellett a parlament támogatta az általános mozgósítás időtartamának meghosszabbítását is.

2023. április 1. A Munkácsy Mihály Magyar Ház minden érdeklődőt szeretettel vár és hív nyílt napjára szombaton 11:00 (k-e. i. sz.) órakor. A program keretén belül sor kerül a történelmi Osztrák–Magyar Banképület és a bankmúzeum bemutatására, a kiállítóterem látogatására, valamint húsvéti kézműves foglalkozásokra.

2023. április 3-23. A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház szeretettel hívja az érdeklődőket az alábbi áprilisi programokra:

További információ, helyfoglalás: +380664528505, +380961135059, bszinhaz.szervezo@gmail.com. Az időpontok közép-európai idő szerint értendők.

2023. április 4. Húsvétváró a Nagyberegi Tájházban – locsolkodással egybekötött húsvéti foglalkozás (hagyományos tojásdíszítési technikák ismertetése, sárgatúró készítése). Kezdete: 10.00 óra.

2023. április 4. Turák Angéla és Fedor Aranka két elismert kárpátaljai festőművésznő munkáiból rendeznek kiállítást Magyarország Ungvári Főkonzulátusának aulájában. Kezdete: 15.00-kor (k. e. i.).

2023. április 9–10. Húsvét.

2023. április 11. A magyar költészet napja. Alkalomhoz illő irodalmi rendezvények, versfelolvasások a magyarlakta települések tanintézeteiben.  

2023. április 11. Vers a tér(b)en! – közös versmondás Beregszászban. Szervező: Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet. A résztvevők Petőfi Sándor Nem megyek én innen sehova című költeményét szavalják el. Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, átrium. Kezdete: 11.11 óra (közép-európai i. sz.)

2023. április 12. Március 15-i állami kitüntetések átadása a beregardói Perényi Kultúrpalotában az ungvári főkonzulátus és a beregszászi konzulátus szervezésében.

2023. április 15. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet gyalogtúrát szervez a Volóc fölé magasodó Buzsora 1095 méteres csúcsára (mivel az április szeszélyes, a túra megvalósulása az időjárási körülményektől függ). Túravezető: Vezsdel László. Részletek az egyesület honlapján: https://www.karpataljaihazajaro.com/.

2023. április 16. A holokauszt magyarországi (kárpátaljai) áldozatainak emléknapja.

Vendégségben

2023. április 7–10. A Sóstói Múzeumfalu idén is megrendezi hagyományos Falusi Húsvét elnevezésű programját. Ezen belül április 9-én, húsvétvasárnap a salánki Kész Réka A salánki hímes tojás, tojásdíszítés Kárpátalján címmel tart előadást. Helyszín: Nyíregyháza, Sóstói Múzeumfalu. Kezdés: 12.30 óra.

2023. április 11. Április 11-én, a költészet napja alkalmából különleges programmal készül a Magyar Nemzeti Múzeum Málenkij Robot Emlékhelye. Meghívott előadó: Dr. Dupka György kárpátaljai magyar író, költő és történész, a Szolyvai Emlékparkbizottság titkára. A szervezők a programot tárlatvezetéssel egybekötött beszélgetéssel indítják, melynek során szó lesz többek között a GUPVI- és GULAG-táborokba elhurcoltak által írt versek mondanivalójáról, motívumvilágáról, keletkezési körülményeiről, valamint a versek összegyűjtésének nehézségeiről is. Ezt követően felolvasásra kerül néhány lágervers. Kezdete: 18 óra. Helyszín: 1097 Budapest, Fék utca 6. MNM Málenkij Robot Emlékhely / MNM Malenki Robot Memorial Site

2023. április 12. A Kárpátaljai Szövetség tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és kedves hozzátartozóit, barátait a Magyar Örökség-díjas Kovács Sándor Egy kárpátaljai születésű szobrász – Ungvári Lajos élete és munkássága című művészeti albumának bemutatójára és az Ungvári Lajos műveiből Kovács Sándor által készített fotókiállítás megnyitójára.

Helyszín: 1068 Budapest, Városligeti fasor 44. Kezdete: 17 óra.

2023. április 16. Beregszászi Olga színész és előadóművész idén immár 20. alkalommal szervezi meg Száz perc száz emberért című hagyományos jótékonysági koncertjét. Ezúttal is ismert kárpátaljai és magyarországi művészek karolták fel a kezdeményezést és állnak ki a kárpátaljai nehéz sorsú családok mellett, azok megsegítését támogatják: Csillagszeműek, Iván Szandra és Jász András, Miklós Erika, Reviczky Gábor, Szűcs Nelli, Vadkerti Imre, Szalonna és bandája, Pál Edit. Köszöntőt mond Bocskor Andrea, az Európa Parlament képviselője és Babják Zoltán, Beregszász polgármestere. Kezdete: 16 óra. Helyszín: Csörsz utca 18. MOM Kulturális Központ.

Jeles személyiségek évfordulói

Április 8. Ezen napon született Nagy Zoltán Mihály (Nagymuzsaly, 1949. április 8.) József Attila-díjas költő, író, szerkesztő, az MMA Irodalmi Tagozatának tagja.

Április 10. Ezen napon született Kátainé Szilvay Ingrid zongoraművész, tanár, költő, műfordító (Ungvár, 1963. április 10.).

Április 11. Ezen napon született Dupka György (Tiszabökény, 1952. április 11.), PhD történész, szerkesztő.

Április 16. Ezen napon született Soltész Gabriella (Tekeháza, 1948. 04. 16.) festőművész.

Április 19. Ezen napon született Schober Ottó (1932. április 19. – †Budapest, 1919. február 6.) rendező, író.

Április 19. Ezen napon született Csordás László (Eszeny, 1988. április 19.) irodalomtörténész, főiskolai oktató.

Április 21. Ezen napon született Szepesi Attila (Ungvár, 1942. április 21. – Budapest, 2017. március 30.) József Attila-díjas költő, publicista, pedagógus, szerkesztő.

Április 24. Ezen napon született Tárczy Andor (Ungvár, 1954. április 24.) költő, fordító, újságíró.

FELHÍVÁSOK, KÖZLEMÉNYEK

A Munkácsi Szent István Líceum

felvételt hirdet a 8., 9. és 10. osztályba.

Az alábbi űrlap kitöltésével online lehet jelentkezni a 2023/2024-es tanévre: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3L6MF8JWUkWtiwpIDroKtCeNCwhm2…

Szakirányunk a számítástechnika és az angol, illetve német nyelv, melyeket a két felső osztályban emelt óraszámban tanítunk.

Diákjainknak lehetőségük van ingyenes angol B1, B2 nemzetközileg elismert tanúsítvány megszerzésére.

A felvételt nyert diákok számára minden igényt kielégítő kollégiumi ellátást és étkeztetést biztosítunk.

Felvételi vizsgák a 8. és 9. osztályba:

– magyar nyelv, tollbamondás;

– matematika;

– beszélgetés hitismeretből.

A 10. osztályba:

– magyar nyelv és irodalom teszt (az ukrán iskolások számára ukrán nyelv és irodalom);

– matematika;

– hitismeret, szóbeli.

Líceumi nyílt nap és konzultáció a jelentkező diákok, szüleik és minden érdeklődő számára: 2023. április 21. (péntek) és 2023. május 6. (szombat) 9:00 órától (közép-európai idő).

A felvételre való jelentkezés határideje: 2023. május 10.

A jelentkezéshez szükséges a helyi lelkipásztor ajánlólevele, a születési bizonyítvány, illetve személyi igazolvány, kódszám- és a lakcímigazolás másolata, valamint 2 db 3 x 4-es igazolványkép. Az említett dokumentumokat elegendő, ha a felvételi vizsgára hozzák magukkal.

A felvételi vizsgák időpontja:

2023. május 13. (szombat) 9:00 (közép-európai idő).

Elérhetőségeink:

89600 Munkács, Nedeczey u. 20.;

tel: /0-231/ 2-30-27; 2-24-18;

e-mail: sztistvan.liceum@gmail;.com;

www.munkacs-katlic.org.ua.

* * *

FELVÉTELI HIRDETMÉNY 2023

A Beregszászi Bethlen Gábor Líceum várja a jelentkezőket a 2023–2024-es tanévre az elemi iskola 1. osztályába és a középiskola 5–11. osztályaiba. Jelentkezési határidő: 2023. június 2.

* * *

FELVÉTELI HIRDETMÉNY 2023

A Nagyberegi Református Líceum felvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba.

A felvételire való jelentkezés határideje: 2023. április 27.

A felvételi vizsgák időpontja: 2023. április 29., 8.00 óra. A felvételi vizsga díjtalan.

További részletes tájékoztató a felvételivel kapcsolatban az iskola honlapján, a www.nbrl.com.ua címen és líceumunk Facebook-oldalán (Nagyberegi Református Líceum 1993) érhető el.

Kérdéseiket az nbrl.kre@gmail.com e-mail címre várjuk.

Címünk: 90242 Nagybereg, II. Rákóczi Ferenc út 80.

Mobil: +380 99 423 41 45

Szeretettel várja a felvételizőket

a Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon!

***

Felhívás – XVII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok nélkül (HTDK) programjával együttműködve a Miniszterelnökség és Nemzeti Tehetség Program, valamint a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatásával meghirdeti a XVII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciát (XVII. KTDK).

A konferencia időpontja és helyszíne: 2023. május 12., II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász

További információ: „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna. Tel.: +380-31-41-4-29-76, e-mail: geniusja2019@gmail.com, honlap: http://www.genius-ja.uz.ua

* * *

Középiskolásoknak szóló pályázatot hirdet a Gulág Alapítvány

2023-ban lesz harminc éve, hogy megalakult a Gulág Alapítvány. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalokkal is megismertessük a szovjet munkatáboroknak a rendszerváltoztatásig elhallgatott tragikus világát. A harmincadik évforduló alkalmából a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Történelemoktatók Szakmai Egyesülete közreműködésével pályázatot hirdetünk 9–12. évfolyamos középiskolásoknak a szovjet Gulag- és Gupvi-lágerekbe elhurcolt áldozatok emlékének megőrzése céljával.

Olyan pályamunkákat várunk, amelyek az alábbi témákat – egyet vagy többet – dolgozzák fel:

• fogságba esés, elhurcolás,

• kényszermunka,

• a táborélet viszontagságai,

• a hazatérés körülményei,

• a hazatérés utáni beilleszkedés nehézségei a diktatúrában (internálás, politikai elnyomás, elhallgatásra kényszerítés, családon belüli tabusítás, megfigyelés).

A pályamunkák műfaja szabadon választható, várunk:

• videófilmeket (legfeljebb 5 perc hosszúságúakat),

• összművészeti feldolgozásokat (dal, tánc, előadás, performance; legfeljebb 5 perc hosszúságúakat),

• irodalmi alkotásokat (vers, novella, esszé, dráma; legfeljebb 20 ezer leütés terjedelemben),

• vizuális alkotásokat (ceruzarajz, tusrajz, festmény; egyedi vagy legfeljebb 5 darabból álló sorozat),

• egyéb művészeti alkotásokat (nemezelés, textilművészet, kerámia, fafaragás, fém megmunkálása stb.),

• fotóművészeti alkotásokat (fénykép, montázs, legfeljebb 5 darabból álló fotósorozat).

Az egyéni indulók, illetve a két- vagy háromfős csapatok a gulagpalyazat2023@neb.hu címen jelentkezhetnek a következő adatok megadásával:

• induló/csapat neve, osztálya,

• csapattagok nevei,

• felkészítő tanár(ok) neve(i),

• iskola neve és címe,

• kapcsolattartó megjelölése, elektronikus címe.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2023. június 1.

A pályázatok beküldése folyamatos, végső beadási határidő: 2023. november 6.

A döntőbe jutott versenyzőket 2023. november 17-éig értesítjük.

A tíz legjobb pályamű bemutatása és eredményhirdetés: 2023. november 25.

A pályázatra jelentkezhetnek a 2023. tavaszi félévben végző középiskolai tanulók is.

A pályázat elkészítéséhez háttéranyagokat a http://www.gulagalapitvany.hu és a http://www.neb.hu oldalon, valamint a Nemzeti Emlékezet Bizottsága YouTube-csatornáján találnak. A pályamunkákat a téma kutatóiból és művészetoktató tanárokból álló zsűri bírálja el. A tíz legjobb alkotás ünnepélyes bemutatójára és az eredményhirdetésre Budapesten kerül sor. Díjazásban részesül az első három helyezett egyéni pályázó vagy csapat, továbbá a legtöbb pályázót/csapatot nevező iskola. A döntőbe jutott pályázók és felkészítő tanáraik valamennyien oklevélben és könyvjutalomban részesülnek.

DÍJAK:

1. helyezett: laptop(ok)

2. helyezett: okostelefon(ok)

3. helyezett: tablet(ek).

A nyertes iskola résztvevő diákjai egynapos tematikus budapesti kiránduláson vehetnek részt.

* * *

Diákfotó 2023

Várjuk a Kárpát-medence általános iskola felső tagozatos és középiskolás magyarajkú diákjainak természetfotóit az alábbi kategóriákban:

1. Általános természetfotó: Ebben a kategóriában egyénileg lehet indulni, egy pályázó összesen 5 alkotást küldhet be.

I. díj: 1 napos osztálykirándulás, értékes tárgynyeremény a nyertes kép készítőjének;

II. díj: 1 napos osztálykirándulás, értékes tárgynyeremény a nyertes kép készítőjének;

III. díj: 1 napos osztálykirándulás, értékes tárgynyeremény a nyertes kép készítőjének.

2. „Ember és víz”:

Ebben a kategóriában egyénileg lehet indulni, egy pályázó összesen 5 alkotást küldhet be.

I. díj: 1 napos osztálykirándulás, értékes tárgynyeremény a nyertes kép készítőjének;

II. díj: 1 napos osztálykirándulás, értékes tárgynyeremény a nyertes kép készítőjének;

III. díj: 1 napos osztálykirándulás, értékes tárgynyeremény a nyertes kép készítőjének.

Kék Bolygó kategórián kívüli fődíja: 2 millió Ft. értékű ifjúsági természetfotós ösztöndíj.

Ugyanazon kép mindkét kategóriában nem küldhető be. Olyan képeket várunk, amelyek akár magát a tájat, akár a vadvilágot, rovarvilágot, természetes élőhelyeket, ember és természet kapcsolatát mutatják be művészi igénnyel. A zsűri kifejezetten értékeli az ötletet, az újszerű látásmódot, a képi megvalósítás egyediségét. A beérkezett képeket gyermekzsűri szűri elő, és háromtagú szakmai zsűri bírálja el. A pályázaton való részvétel ingyenes.

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2023. április 20. A kiválasztott pályaművek bemutatásra kerülnek a Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztiválon!

KÖVETELMÉNYEK

A Kiíró olyan fotókat vár, amelyek a természet szépségét, értékét, művészi aspektusból láttatják, érzékeltetik a természettel való kapcsolatunkat. Ebbe beletartozhat a természetfotó, de az olyan alkotás is, ami sokkoló, figyelemfelkeltő és elgondolkodtató.

A fotók felbontását, méretezését a Kiíró nem kívánja meghatározni, ezzel hangsúlyozva, hogy ne a technika, hanem a kreativitás, az ötletesség legyen a mozgatórugó. Ugyanakkor fontos, hogy az elektronikus formában beküldött fotók jó minőségűek, nyomtatásra alkalmasak legyenek. A beküldött pályamunkák mérete minimum 2 MB legyen. A fotókat JPG formátumban kérjük beküldeni.
A fájl neve a következő formátumot kövesse: palyazoneve_kategorianeve_ kepcime.jpg. Pl.: kovacspeter_csoportos_telihangulat.jpg

A zsűrizett és kiállításra, bemutatásra javasolt fotók megtekinthetők lesznek a 2022. évi Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivál idején. A fotók benyújtása egyidejűleg hozzájárulást jelent ahhoz, hogy a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány rendezvényein a fotókat a szerző feltüntetése mellett akár digitális, akár papír formában közzé tegye, felhasználja.

A pályázat eredményhirdetésére és a díjak átadására 2023. május 20-án, a Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivál díjátadóján kerül sor a Gödöllői Királyi Kastélyban.

Nevezni kizárólag elektronikusan, a teljes körűen kitöltött online nevezési lap beküldésével lehet a http://www.naturfestandfilm.com oldalon. A pályázónak minden fotó mellé leírást kell mellékelni, amely tartalmazza a készítés időpontját, helyszínét, valamint a kép címét. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatokat saját szempontjai alapján megszűrje, és a pályázatban szereplő témától jelentősen eltérő, illetve oda nem illő pályázatokat külön értesítés nélkül kizárja. A pályaműveket a Kiíró felhasználhatja a későbbi, a Fesztivált és annak programjait népszerűsítő kommunikációjában.

Forrás: naturefestandfilm.com/diakfoto-23

* * *

A Kanadai Magyar Kulturális Tanács felhívása

Diaszpórában élő magyarok, figyelem!

Aki szeret írni, jól forgatja a tollat, van egy régóta dédelgetett gondolata, története, itt az alkalom megírni!

Neked mit jelent magyarnak lenni, magyarul beszélni, magyarként élni a diaszpórában, miközben más nyelven tanulsz, dolgozol, éled az életed? Írd meg, küldd el, pályázz a Kanadai Magyar Kulturális Tanács felhívására!

Fontos: nemcsak kanadai magyarok írásait várják, az Egyesült Államokban és Dél-Amerikában élők is jelentkezhetnek!

Részletek:

#pályázat #novella #írás #kanadaimagyarok

Könyvespolc – 2023

Az Együtt című irodalmi-művészeti-kulturális-humán tudományi folyóirat 2002–2022 között megjelent számai itt tekinthetők meg:

http://kmmi.org.ua/konyvtar/folyoiratok/egyutt

https://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=595 (Számláló: 32 047, 31 718 megtekintés, 2023. 01. 30. állapot szerint) Az elmúlt hónapban több mint 330-an érdeklődtek a folyóiratunk iránt.

Megjelent a folyóirat 2022. évi 1., 2., 3., 4., 5., 6. lapszáma.

Előkészületben a 2023/1. száma

Kárpátaljai magyar könyvek

(Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György)

Előkészületben

Szülőföldünk, Tiszabökény és környéke (Honismereti olvasókönyv és munkafüzet). Összeállította: dr. Dupka György. Lektorálta: dr. Zubánics László. Felelős szerkesztő: dr. Zékány Krisztina. Fotók, archív felvételek, dokumentummásolatok: Fuchs Andrea. Kárpátaljai Magyar Könyvek 302. Intermix Kiadó–KMMI, Ungvár–Budapest, 2023.

MEGJELENT

Zubánics László. Homonnai Drugeth Bálint emlékezete. Egy méltatlanul elfeledett életút fontosabb állomásai. Felelős szerkesztő: Szemere Judit. Kárpátaljai Magyar Könyvek 302. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2022.

Tárolt változat: https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/homonnai-drugeth-balint-emlekezete

„Kárpátsorsűzte nép…” A GULÁG-GUPVI-kutatók nemzetközi fóruma Kárpátalján, 2021. Nemzetközi emlékkonferencia, Beregszász, 2021. november 18. A Szolyvai Emlékpark Évkönyve. Összeállította, a jegyzeteket írta: dr. Dupka György. Lektorálta: dr. Zubánics László. Felelős szerkesztő: dr. Zékány Krisztina. Szolyvai Emlékpark–MÉKK, Ungvár–Budapest, 2022. Kárpátaljai Magyar Könyvek 303.

Tárolt változat: https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/karpatsorsuzte-nep

Dupka György, Fuchs Andrea: 30 év a Kárpátaljai magyar könyvkiadás szolgálatában. Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozat bibliográfiája (1992–2022). Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2022.

Tárolt változat: https://kmmi.org.ua/uploads/attachments/books/books-pdf/2022/intermix_katalogus.pdf

Hasznos kulturális, irodalmi, művészeti, tudományos információk

Hasznos média linkek

    http://www.karpatalja.ma

https://www.karpatinfo.net

    http://karpataljalap.net

    http://kiszo.net

    Karpat.in.ua

Dokumentumfilmek

(A YouTube-on elérhető népszerű dokumentumfilmek)

* Kárpátaljai tragédia. Rendező: Hajduk Márta.

* Látótér – Nyelvháború Kárpátalján

* Kárpátalja

* Szerelmes földrajz. Kárpátalja. Vári Fábián László költő, tanár beszél szülőföldjéről.

* “ЦІНА ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ ЖИВИХ” фільм-реквієм/Az élet értéke az élő földön film-rekviem, I. rész. Перша частина відеопроекту: Трилогія «Закарпатські угорці і німці: інтернування та депортаційні процеси 1944–1955 рр.». A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

          * “Щоб не плакало небо над Україною” (Hogy ne sírjon az ég Ukrajna felett), 2015 р. “Damit der Himmel über der Ukraine nicht weint”. Okszana Golovcsuk film-rekviemje, II. rész (ukrán–orosz nyelven). A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

* Намальована війна, 2015. Namaliovana viyna (Megfestett háború), 2015. Drawing War, 2014. Okszana Golovcsuk film-rekviemje, III. rész (ukrán–orosz nyelven). A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

Forrás: KMMI, MÉKK, Facebook, www.karpatalja.ma,

www.karpatinfo.net, www.karpataljaturizmus.info, www.zakarpattya.net.ua, www.umdsz.info  stb.

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:

Zubánics László (elnök), Dupka György, Szemere Judit (szerkesztő), Fuchs Andrea.

Megjelenik: havonta két alkalommal.

Az elektronikus újság irodalmi, művészeti híreket, információkat tartalmaz.

A levelezési lista nyilvános, ahhoz bárki csatlakozhat.

Archívum: kmmi.org.ua

Kárpáti Magyar Krónika: ez volt februárban, ez lesz márciusban

Kárpáti Magyar Krónika

A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet elektronikus lapja. Kiadja a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége

Lapengedély száma: 3 T Nr. 188

XXVII. (XXIV.) évfolyam, 4. (354.) szám. 2023. március 1.

Ez volt 2023 februárjában

Elismerések

* A 2023-as év KMI 12 szerzőgárdájába került beregszászi Shrek Tímea író, aki mások mellett Szentmártoni Jánostól, a Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) Kárpát-medencei programigazgatójától, illetve Pál Dániel Levente vezérigazgató-helyettestől vette át oklevelét.

* Dorohovics Mihály fotóművész kárpátaljai etnikumokat bemutató fotósorozata ezüst minősítést nyert a New York Photography Awards és a Tokyo International Foto Awards rangos nemzetközi versenyen. Az ungvári fényképész célja az volt, hogy a régi népviseleteken keresztül bemutassa, milyen nemzeti sokszínűség jellemzi Kárpátalját. A fotók autentikus környezetben, az Ungvári Szabadtéri Néprajzi Múzeumban készültek.

* Huszonkettedik alkalommal adták át a Parma fidei – Hit pajzsa díjat Budapesten, a Párbeszéd Házában. A kuratórium döntése alapján 2023-ban a határon túlról a kárpátaljai görögkatolikus Dr. Ortutay Elemér atya hagyatékát őrző intézmény vezetői (Beregszász, Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ) kapták a díjat. A kitüntetést a kommunizmus áldozatainak emléknapja (február 25.) alkalmából azoknak az élő egyházi személyeknek ítélik oda évről évre, akik a diktatúra alatt is hűségesek maradtak hitükhöz, magyarságukhoz. A kommunizmus áldozatainak emléknapjához kapcsolódóan ünnepi beszédet mondott Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter. Laudációt mondott Sajgó Szabolcs jezsuita atya, a díj kurátora. A díjat és az oklevelet Marosi István g. k. atya, az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ igazgatója vette át.

Gratulálunk a díjazottaknak!

FONTOSABB ESEMÉNYEK

2023. február 1. Megnyílt Kovács Anton kiállítása a Munkácsy Mihály Magyar Házban.

2023. február 2. Szerző a pult mögött címmel újra megrendezték a Kolyba.org.ua és a Kobzos (Кобзар) kultúranépszerűsítő akcióját, amelyre Ungváron, a Korjatovics tér 1. sz. alatt került sor. Ezúttal az ukrán szerzők mellett fórumot kapott Shrek Tímea író is, aki dedikálja legutóbb megjelent könyvét, és ezúttal gyermekmeséiből tartott felolvasást. A szerző beszélgetőtársa az ungvári Meskó János helytörténész, a MÉKK elnökségének tagja, projektgazda volt.

2023. február 2. Megtartották a Magyar Írószövetség Szociográfiai Szakosztályának soron következő találkozóját Horváth B. Júlia szakosztályvezető moderálásában online formában, amelynek panelbeszélgetésében Dupka György, Zékány Krisztina és Zselicky Zoltán vett részt, akik mások mellett a kárpátaljai magyarság a háborús helyzetben témájú szociográfiai mű szerzői köréhez tartoznak.

2023. február 2. Volodimir Mikita, Ukrajna népművésze, a Nemzeti Művészeti Akadémia akadémikusa, Ungvár díszpolgára 92. születésnapja alkalmából egyéni kiállítás nyílt munkáiból az Ungvár galériában.

2023. február 2. Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere Beregszászba látogatott. Elsőként Babják Zoltán polgármesterrel és a Beregszászi Kistérség képviselő-testületének tagjaival, valamint a beregszászi önkormányzat vezetőivel találkozott a beregszászi városházán, ahol sajtó képviselőinek kijelentette, hogy a magyar kisebbség jogkorlátozásáról „kormány és ellenzék ugyanazt gondolja […], a kárpátaljai magyaroknak járnak azok a kollektív nemzetiségi jogok, amelyek Európában minden nemzetiséget megilletnek. […] Ez nem pártpolitikai kérdés, ez európai és nemzeti ügy”. A főpolgármester többek között megbeszélést tartott a makkosjánosi Helikon Hotelben a KMKSZ, illetve a beregszászi Európa–Magyar Házban az UMDSZ képviselőivel. A helyi politikai vezetőkkel történt találkozója mellett járt iskolákban, óvodákban, és beszélgetett helyi polgárokkal is. Megemlítette, hogy eddig is küldtek adományokat, de most azért jöttek, hogy felmérjék, miben lehetne a leginkább segíteni.

2023. február 3. Dupka György történész, a MÉKK elnöke felköszöntötte a szervezet legidősebb tagját, a 99 éves Fóris Kálmán egykori tiszabökényi lakost, aki túlélte a vesztes háborút, a „háromnapos munkát” és a malenkij robot poklát, a Szovjetunió összeomlását. (Lásd Hajduk Márta filmjét: Kárpátaljai tragédia. https://www.youtube.com/watch?v=hge17S3IEeE). Ő már a negyedik állampolgárságában él Budapesten, kispesti családi házában szeretetben, fia és lánya körében.

2023. február 4. Szerkesztőbizottságunk nevében búcsúzunk régi barátunktól, írótársunktól, Györke Lászlótól, a beregszászi járási lap, majd a Kelet-Magyarország korábbi újságírójától, aki életének 76. évében méltósággal viselt, hosszú betegség után elhunyt. 1947. február 25-én Beregújfaluban református lelkész családjában született, édesapját szovjetellenesség vádjával 25 évre ítélték, túlélte, amnesztiával szabadult. A beregszászi középiskola elvégzése után az Ungvári Állami Egyetemen szerzett magyar szakos diplomát. S. Benedek András, Kovács Vilmos, Balla Gyula baráti köréhez tartozott, 1965–1967-ben közreműködött a legendás Együtt irodalmi gépiratos folyóirat elindításában, a Forrás Ifjúsági Stúdió létrehozásában. és lelkesen foglakozott a pályakezdő irodalmárokkal. Több kárpátaljai irodalmi antológia, folyóirat közölte novelláit, elbeszéléseit: Együtt, Sugaras utakon, Évgyűrűk, Lendület, Vergődő szél, UngBereg stb. Tanított Badalóban, Haranglábon, a Beregi Hírlap elődjénél a Vörös Zászlónál hírlapíró volt. A rendszerváltozás idején, 1990-ben áttelepült családjával az anyaországba. Először Nyíregyházán az egyik nyomda korrektora, az itt kiadott Határszéli Újság terjesztője, kárpátaljai tudósítója lett. Ennek megszűnése után 1992–2017 között a Kelet-Magyarországnál dolgozott nyugdíjba vonulásig. A Kárpátaljai Szövetség tagjaként részt vett a balatonföldvári találkozókon. Szöllősy Tibor készített vele interjút, a Kárpátaljai Hírmondó 2005. 2. sz. 28–29.oldalon olvasható: https://kmmi.org.ua/…/Hirmondo/2005/2005_2_compressed.pdf

Nyugodjon békében! Emlékét megőrizzük.

2023. február 6. Ungváron megjelent az Együtt. Irodalom-művészet-humán tudományok-kultúra című folyóirat 2022/6. száma. Az anyag online is hozzáférhető: https://kmmi.org.ua/…/fol…/egyutt/2022/egyutt_2022_6.pdf

A lapban írásaikkal szerepelnek: MARCSÁK GERGELY – 1990 (Kincseshomok/Beregszász), NÉMETI ANETT – 1986 (Palló/Stolberg), VÁRI FÁBIÁN LÁSZLÓ – 1951 (Tiszaújlak/ Mezővári), CSONTOS MÁRTA 1951 (Szeged), ZÁN FÁBIÁN BALÁZS – 2005 (Mezővári) versei; BARTHA GUSZTÁV (1963–2022), MEGYERI EDIT TÜNDE – 1972 (Nagyszőlős/Rábaszentandrás), ÁMORT ANGELIKA – 1995 (Nagyszőlős, Nőtincs) novellái; VÁRI FÁBIÁN LÁSZLÓ esszéje; SZABÓ ESZTER IDA –1989 (Beregszász, Sárospatak), KOVÁCS SÁNDOR – 1954 (Eszeny, Budapest), DUPKA GYÖRGY – 1952 (Tiszabökény) tanulmánya. A lapszámot HORVÁTH ANNA (1924–2005) beregszászi művész, az MMA posztumusz tiszteletbeli tagja munkáival illusztráltuk. A hátsó borítón ÁBRÁNYI EMIL (1851–1920) Petőfi c. verse olvasható.

2023. február 7. 19 magyar nyelv és irodalom, történelem és országismeret, illetve matematika szakos diák vette át mester fokozatú diplomáját az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézetében (UMOTI). A diákokat dr. Zubánics László, dr. Zékány Krisztina, dr. Sáfrányos Miroszláv tanszékvezetők búcsúztatták. Az okleveleket dr. Spenik Sándor igazgató és Cseh Áron vezető konzul nyújtotta át a diákoknak.

2023. február 10. Kétszer ad, aki gyorsan ad. Arról van szó, hogy Dupka György, a KMMI igazgatója felkérésére dr. Grezsa István, a Kárpátaljai Szövetség elnöke operatívan reagált, és két nap múltán eljuttatott a Tiszapéterfalvi Polgármesteri Hivatal címére egy 6,3 kW-os, háromfázisos Honda generátort (ára 750 ezer Ft), mert szüksége van a Péterfalvi Kölcsey Ferenc Alap- és Középfokú Oktatási Intézménynek, hogy a tanulók érdekében folyamatos legyen az áramellátás. Bokocs Viktor alpolgármester telefonon jelezte, meg is kapták az adomány-szállítmányt. Az iskola igazgatósága, tantestülete és tanulói nyílt levélben köszönetüket fejezték ki a fentebb említett személyeken kívül Kovács Attila ungvári konzulnak, Rezes Józsefnek, a KHÖT igazgatójának, dr. Oroszi Józsefnek, a Péterfalvai Kistérség polgármesterének, akik a segélyszállítmány eljuttatásában közreműködtek.

2023. február 10. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) a mostani nehéz helyzetben még inkább arra törekszik, hogy tagcsaládjai számára tartalmas, szórakoztató programokat szervezzen, hogy ezek segítségével legalább rövid időre kikapcsolódjanak, minőségi időt töltsenek együtt, hogy aztán új erővel feltöltődve helytállhassanak a mindennapok próbáiban. Ez a tervük ezúttal találkozott a Pro Cultura Subcarpathica (PCS) szándékával is: a civil szervezet február 10-én családi délutánra hívta meg a KMNE tagcsaládjait. A programnak a Beregardói Perényi Zsigmond Kultúrkúria adott otthont.

A megjelenteket Pallagi Marianna, a PCS igazgatója üdvözölte. A résztvevők – felnőttek és gyerekek – a PCS munkatársaival, Gál Adéllal, Kepics Reiter Andreával, Markó Veronikával családi naptárakat készítettek, a salánki Csirpák Viktóriával gyertyát sodortak és karkötőt fontak különböző technikával. Egy másik teremben Kurmai-Ráti Szilvia élményszámba menő interaktív mesemondásában merülhettek el kicsik-nagyok egyaránt, majd a Szilágyi László és Szilágyi Gabriella vezette táncházban már igazán felszabadult hangulatban járták a körtáncokat.

2023. február 11. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet gyalogtúrát szervezett a Szinyák (magyarul Kéklő-hegység) vonulatára. Az egyesület idei második túráján mintegy harmincan vettek részt, a túravezető Vezsdel László, az egyesület titkára volt.

2023. február 11. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) tagjainak körében közkedveltek a téli sportok. A családok már alig várták, hogy kedvező legyen az időjárás, és végre útnak indulhassanak a sípályák felé. Az egyesület sí-sulit és hófánkozást biztosított tagcsaládjai számára: 38 család, közel 150 fővel indult el Polenára, a Katerina sípályára.

2023. február 13. Krakkó után Varsóban és bemutatták a Zsigmond Dezső Balázs Béla-díjas dokumentumfilm-rendező, az MMA rendes tagja által rendezett A Sátán fattya című filmet (Nagy Zoltán Mihály azonos című regénye alapján), amelynek a közelmúltban készült el a lengyel fordítása. Az alkotás az 1944. novemberi kárpátaljai történésekkel kezdődik, és egy 16 esztendős lány sorsán keresztül láttatja a málenkij robot borzalmait. Ez az első, kárpátaljai színészekkel készített film a helyi magyarság legnagyobb tragédiájáról. A vetítésen a főszereplők mellett részt vett Tilki Attila magyar országgyűlési képviselő is, a lengyelországi filmbemutató ötletgazdája.

2023. február 13. Életének 75. évében elhunyt Móricz Tibor, a Szolyvai Emlékpark gondnoka, aki több mint 10 éve télen-nyáron gazdaként kezelte a létesítmény állagát feleségével, Irmával együtt. Sokoldalú ezermester és készséges volt. Argyelán György főgondnokkal együtt szívélyesen fogadták a parkot felkereső vendégeket, a malenkij robot, illetve a GULÁG-GUPVI kárpátaljai áldozataira emlékező hozzátartozókat és a turistákat. Nyugodjék békében, emlékét megőrizzük.

2023. február 14. Véget ért a Pro Cultura Subcarpathica, a Nagykapos és Vidéke Társulás, valamint a Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület Art Space – Határokon átnyúló kulturális művészeti tér elnevezésű európai uniós projektje. A zárókonferenciát a projekt kárpátaljai központjában, a beregardói Perényi Kultúrkúriában tartották. Az elmúlt három évről Pallagi Marianna, a Pro Cultura Subcarpathica igazgatója számolt be. A projekt felvidéki tevékenységét Lakatos Denissza projektmenedzser, a nyírségit Őry László, a Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület elnöke ismertette. A projekt keretében a felek elkészítettek egy közös tanulmányt, amelyben a területeik kulturális, népi és építészeti örökségeit, valamint turisztikai látványosságait ismertetik. A négynyelvű anyag teljes terjedelmében elérhető a projekt honlapján. A tanulmány nyomán egy ismertető kiadványt is megjelentettek.

2023. február 14. Újabb kiadványokkal gyarapodott az ungvári Bercsényi Miklós Könyvtár állománya. Az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatás-Tudományos Intézetébe látogatott Meskó János történész, turisztikai szakember, aki az elmúlt esztendőkben napvilágot látott magyar és ukrán nyelvű kiadványokból állított össze egy kisebb gyűjteményt, hogy a Bercsényi Miklós Könyvtárnak adományozza. Az ajándékokat Kaminszka Éva, a könyvtár vezetője és dr. Zubánics László igazgatóhelyettes vették át. A nagy értékű albumok, történeti munkák közül kiemelkedik a Nagy Háború című reprezentatív kötet, amely számos melléklettel (térképek, korabeli okmányok replikái) bír.

2023. február 15. A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet a Nagyberegi Tájházban (programfelelős: Gál Adél) idén is farsangi foglalkozással, többek között a beregszászi Horváth Anna Gimnázium tanulóinak bevonásával maszkkészítéssel indították a Nagyberegi Tájház programsorozatát. A néptáncokból a Kokas Banda tartott bemutatót.

2023. február 16. Mint ismeretes, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tavaly decemberben aláírta azt a törvényt, amely jogokat biztosít a nemzeti kisebbségek számára, de Magyarország szerint Ukrajna a gyakorlatban tovább szűkíti ezeket a jogokat. Szijjártó Péter külügyminiszter Strasbourgba utazott, és jelezte: a magyar kormány nemzetközi segítséget kért a kárpátaljai magyarok által elszenvedett jogsértések miatt. A közgyűlés pedig úgy döntött, hogy kikéri a Velencei Bizottság véleményét a kérdésben. A bizottság az ígérte, hogy júniusra elkészül a jelentés a kárpátaljai kisebbségek helyzetéről. A külügyminiszter azt mondta, „Magyarország továbbra is kiáll Ukrajna mellett, és folytatják a humanitárius segítségnyújtást, ugyanakkor elvárjuk Ukrajnától, hogy állítsa helyre a magyar nemzeti közösség jogait az anyanyelvhasználat tekintetében”. Hozzátette: semmi olyan jogot nem kérünk a kárpátaljai magyaroknak, amellyel korábban ne rendelkeztek volna.”

2023. február 18. „Ha jöttök, lesztek, ha hoztok, esztek!” Ez volt a mottója az első kárpátaljai farsangi batyusbálnak. A több mint kétszáz résztvevőt dr. Grezsa István, a Kárpátaljai Szövetség elnöke köszöntötte. A vigasság ceremóniamestere, Kricsfalusi Miklós nagypaládi vőfély valódi farsangi hangulatot varázsolt. A jótékonysági bálon a talpalávalót a Cifra-banda szolgáltatta (vezető hegedűs, prímás Szilágyi Csaba /Tiszapéterfalva/, nagybőgős Herdon Péter /Mátészalka/, harmonikás Szoroka Dániel /Szürte/, szólóénekes Komáromi Bakk Zsanett /Feketepatak/). Az első körben tiszaháti, beregi és ungi népdalok hangzottak el. A második körben Kricsfalusi Miklós és lánya, Kricsfalusi Amina  néptáncokat mutatott be. A harmadik körben hagyományos táncház következett Kricsfalusi Miklós vezényletével. A jó hangulatot teremtő muzsikusok közé beállt a legendás viski Pál Lajos és a Hagyományok Háza több zenésze is. A táncmulatság közben Dupka György, a MÉKK elnöke átadta az Együtt Nívódíjat a beregszászi származású Gerzsenyi Gabriella írónak. A kárpátaljaiak vidám találkozója éjfél körül fejeződött be.

2023. február 18. A Beregszászi Kossuth Lajos Líceum vezetősége (igazgató: Zseltvay-Vezsdel Emese) farsangi hagyományőrző napot szervezett az intézmény alsós diákjai számára, valamint a városban működő óvodák nagycsoportosainak. Az eseményen közel háromszáz gyermek kézműveskedett, táncolt és ismerkedett a farsangi hagyományokkal. A program keretében a Sodró együttes (vezetője Várady Enikő, a Hagyományok Háza Hálózat – Kárpátalja kulturális szervezője) táncosai és muzsikusai tartottak hagyományos táncházi foglalkozást. A programban közreműködtek a péterfalvai kézművesek: Danku Margit, Nagy Margit, Horváth Erika és Kékesi Emma. Lehetőség volt gyöngyfűzésre, csuhé farsangi bábuk, valamint farsangi maszkok elkészítésére. Hagyományos kiszebábut is készítettek, amelyet közösen elégettek, elűzve a telet és várva a tavaszt, remélve, hogy a tavasszal a béke is elérkezik az országba.

*A népi játékoké és a zenéé volt a főszerep Beregszászban, a P. Frangepán Katalin Bázisóvodában, ahol farsangi foglalkozást tartottak az intézmény két csoportjának. Az óvoda fő célja a magyar néphagyományok újraélesztése és fejlesztése. A foglalkozást a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola munkatársai és a Kokas Banda zenészei is segítették. Közreműködött: Szilágyiné Tóth Gabriella, az intézmény néphagyomány- és játékos foglalkozásainak vezetője, Kokas Erzsébet, a Kokas Banda tagja, népdalénekes, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola oktatója. Jelenleg a beregszászi bázisóvodában 6 csoportban 133 gyermekkel foglalkoznak.

2023. február 18. A magyar széppróza napját méltatták a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozata Élőfolyóirat estjén az MMA irodaházában. Vári Fábián László Kossuth-díjas költő, a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának vezetője mondott köszöntőt. Az esten Ferdinandy György, Kontra Ferenc, Mezey Katalin, az MMA rendes tagjai, valamint Márai Sándor és nemrég tragikus hirtelenséggel elhunyt mezővári születésű Bartha Gusztáv író műveiből készült prózaösszeállítások hangzottak el Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas színművész és Szabó András Madách- és Utassy-díjas előadóművész tolmácsolásában. Zenei közreműködő: Török Máté, a Misztrál együttes alapító tagja. A rendezvényen az Együtt. Irodalom-művészet-humán tudomány-kultúra c. folyóirat szerkesztőbizottságát Dupka György, a MÉKK elnöke képviselte.

2023. február 18. A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet és a Szolyvai Emlékparkbizottság mély megrendüléssel értesült Krucsanica István, a munkácsi várban működő Sztálini Terror Áldozatai Kárpátaljai Emlékmúzeum munkatársa hirtelen haláláról, és őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt hozzátartozóinak. Az elmúlt években szakszerű tárlatvezetésének és a téma iránti elkötelezettségének köszönhetően több tízezer érdeklődő ismerkedhetett meg vidékünk történelmének ezen fájdalmas korszakával. 2022-ben munkája elismeréseként a magyar kultúra napja alkalmából a KMMI díszoklevelét vehette át. Hiányozni fog valamennyiünknek. Béke poraira!

2023. február 19. Budapesten lezajlott a Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társaságának tisztújító közgyűlése, amelyen személyesen vettek részt az egyesület tagjai. Számos napirendi pont mellett az egyesület tagjai új tisztviselőket választottak. A Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társaságának új elnökségi tagjai:

Dr. Bognár Zalán – elnök; történész, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető docense, a Magyar Nemzeti Levéltár Gulág- és Gupvikutató Intézetének igazgatója;

Dr. Dupka György – ügyvezető elnök; történész, a Szolyvai Emlékparkbizottság és kutatóműhelyének felelős titkára;

Dr. habil. Murádin János Kristóf – alelnök; történész, a Sapientia EMTE egyetemi docense, a Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok tanszék vezetője;

Kőrösi Mihály – alelnök; történész, Mezőberény alpolgármestere;

Fuchs Andrea – titkár; névkutató, a Szolyvai Emlékparkbizottság irodavezetője.

Két új taggal bővült a GKNT: dr. Bank Barbara történész és Köteles László helytörténész. A közgyűlés munkájukat megköszönve elfogadta Csákváriné Makra Mónika titkár és Majorszki András ügyvezető elnök lemondását, mivel a mandátumuk lejárt. Döntöttek arról is, hogy az év folyamán a hazatérés 70 éve (1953–2023) témakörben tartanak nemzetközi tudományos konferenciát, azokra a túlélőkre is emlékeznek, akik szerencsésen hazatértek a szovjet munkatáborokból. Kezdeményezik a „Málenkij robot” emlékév megtartását a Kárpát-medencében 2024–2025-ben, e tragikus események 80. évfordulója alkalmából, a témában érintett önkormányzatokkal, civil szervezetekkel és magán személyekkel összefogva.

2023. február 20. Munkácsy Mihály születésének 179. évfordulója alkalmából interaktív előadást szervezett a festőművész nevét viselő Magyar Ház és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, ahová a Munkácsi 3. Számú II. Rákóczi Ferenc Középiskola diákjai kaptak meghívást. Rajkó Balázs szervező közreműködésével a kiállításon a fiatalok megismerkedhettek a festőművész életével és munkásságával, valamint megtekinthették azokat a festménymásolatokat, amelyek Pákh Imre műgyűjtő jóvoltából a Magyar Házban lettek kiállítva. A program házigazdája Pfeifer Anita, a Munkácsy Mihály Magyar Ház kulturális menedzsere volt.

2023. február 21. A Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Megyei Honismereti Múzeumban Ijjász Gyula (Ungvár, 1874. április 1. – Ungvár, 1943. február 13.), Ungvár kiemelkedő művésze halálának 80. évfordulója alkalmából kamarakiállítást rendeztek. A szerző négy eredeti műalkotását mutatták be archív anyagok kíséretében, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy érdekes részleteket tárjanak fel a művész alkotói életéből. Ezt az eseményt az ismert ungvári újságíró, Ungvár történetének kutatója, Tetyana Literáti kutatásai ihlették, aki tavaly publikált egy cikket Ijjász (Jaczik) Gyula életéről – mondta el megnyitó beszédében a tárlat megnyitóján Ruszin Valéria, a múzeum történelem és helytörténeti osztályának vezetője. Az Amerikát is megjárt festő, polihisztor a két világháború között a Munkácsi Művészklub tagjaként (1921) Munkácson, Beregszászban és Ungváron mutatta be alkotásait csoportos kiállításokon. Később az Erdélyi Béla vezette Podkarpatszka Rusz Művészi Társaságának tagja lett, aki 1944-ben igen termékeny művészként, impresszionistaként említi Ijjászt. A kamarakiállítás március 14-ig tekinthető meg az ungvári vármúzeumban.

2023. február 21. Az UNESCO 1999-ben nyilvánította február 21-ét az anyanyelv nemzetközi napjává, amelyet 2000 óta minden évben különféle rendezvényekkel ünnepelnek meg szerte a világban. Ungváron a Dayka Gábor középiskolában hagyományaiknak megfelelően felolvasómaratont szerveztek, amelyet idén Petőfi Sándor születése 200. évfordulójának szenteltek – tudatta Kulin Judit, az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskola igazgatója.

2023. február 21. Ezen a napon az anyanyelv nemzetközi napját méltatják világszerte. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszéke a tanszék új kiadványainak bemutatásával ünnepelte e jeles napot. A jelenlévőket Csordás László, a Filológia Tanszék Magyar Tanszéki Csoportjának docense köszöntötte. Kiemelte, hogy Csernicskó Istvánnak, a Rákóczi-főiskola rektorának és Morvai Tündének, az MTA Határon Túli Magyarok Titkársága osztályvezetőjének köszönhetően láthattak napvilágot a rendezvényen bemutatott könyvek, amelyek hasznos információt tartalmaznak nemcsak a magyar szakos tanárok és diákok, de mindenki számára. A köszöntőt követően bemutatásra kerültek a tanszék új kiadványai.

2023. február 21. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) színházlátogatást szervezett a budapesti Nemzeti Színházba. A társulat Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényét vitte színpadra Vidnyánszky Attila igazgató rendezésében. Harapkó Marianna, a Beregszászi Szent Anna Karitász Alapítvány igazgatója és Szűcs Nelli színművésznő közbenjárásának köszönhetően Vidnyánszky Attila 50 jegyet ajánlott fel a KMNE részére. Így a Házasság hete program zárásaként 25 házaspár utazhatott el megtekinteni a színdarabot.

2023. február 22. Munkácsy Mihály születésének 179. évfordulója alkalmából a festőművészről elnevezett, Munkács szívében található kulturális központban gyűltek össze a Latorca-parti város lakói, hogy együtt emlékezzenek meg híres szülöttjükről.A rendezvény elején a jelenlévők elhelyezték az emlékezés koszorúit az épület alsó szintjén található, 2021-ben felavatott Munkácsy Mihály-mellszobornál (Kopriva Attila munkácsi képzőművész impozáns alkotása). Munkácsy Mihály életútjáról és művészetéről Bácsmegi Gábor régész, főmuzeológus, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója tartott előadást. A Munkácsy Mihály Magyar Ház vezetősége a jövőben minél több olyan előadást tervez szervezni, melyek által többet tudhatnak meg az érdeklődők Munkácsy életéről, munkásságáról, művészetéről. Tarpai József, a Munkácsy Mihály Magyar Ház igazgatója elmondta, reményeik szerint ebben segítségükre lesz majd a békéscsabai múzeum is, mellyel együttműködve számos alkalom nyílna a festő népszerűsítésére mind a fiatalok és felnőttek, mind a magyar és más nemzetiségűek körében.

2023. február 23. Az együvé tartozás jegyében emlékeztek a kommunista diktatúra áldozataira a Kárpátaljai Szövetség dísztermében, a Kárpátaljai esték programsorozat keretében. A gyertyagyújtás után a történelmi egyházak nevében imát mondott a görögkatolikus Bazil atya. Majd bemutatásra került dr. Havasi János Északi utakon. Hadifoglyok nyomában a Baltikumban c. kisfilmje (https://www.youtube.com/watch?v=j3T-6dhjmTs). Ezután dr. Seremet Sándor történész, a Kárpátaljai Szövetség főtitkára beszélgetett dr. Havasi Jánossal és dr. Dupka György történésszel, akik a pécsi Német Kör szervezésében egy kutató csoporttal keresték fel a GULÁG-GUPVI táborokat, sírkerteket Lettország, Észtország fehér foltnak számító régióiban. Elmondták, hogy az expedíciót segítette Giber Tamás Gábor, a Lettországban Élő Magyarok „Balaton” Társaság elnökségi tagja és Dr. Bán István, az Észtországi Magyarok „Munkácsy Mihály” Egyesületének elnöke, tiszteletbeli konzul, valamint Magyarország Rigai és Tallinni Nagykövetségének munkatársai. Nekik köszönhetően tartalmas tényfeltáró programot bonyolítottak le Rigában, Jelgavában, Valgában, Tartuban, Tallinnban, Parnuban és más településeken. Eddig ismertté vált, hogy Észtország, Lettország, Litvánia területén 22 GUPVI hadifogolytábort működtetett a szovjet hatóság. A Magyar Nemzeti Levéltár kartonjai szerint 5179 magyar hadifoglyot, malenkij robotos civilt (köztük kárpátaljai, erdélyi rabokat is) tartottak fogva 1945–1947 között, minden harmadik, illetve negyedik rab az balti államok területén alussza örök álmát.

2023. február 24. A Gulág Alapítvány 30. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében megrendezték az „Elveiteket megtartjuk, emléketeket őrizzük…” elnevezésű konferenciát, amelyet Pintér Jolán elnök asszony nyitott meg. Ünnepi beszédet mondott Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár, L. Simon László, a MNM főigazgatója. Előadást tartottak Horváth Attila alkotmánybíró, Kiss Dávid és Rácz János, a VERITAS munkatársai, továbbá Mező Gábor újságíró, kutató, Kovács Emőke és Tóth Eszter Zsófia történészek. A sajtótájékoztatón Máthé Áron, a NEB elnökhelyettese és Pintér Jolán, az alapítvány elnöke ismertette a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Gulág Alapítvány pályázati felhívását. Az esemény a 30 éves Gulág Alapítványt méltató kerekasztal-beszélgetéssel, valamint Szalkai Zoltán Gyaloglás a Gulágföldön c. filmjének vetítésével zárult. A rendezvényt megtisztelte dr. Dupka György, a Szolyvai Emlékparkbizottság felelős titkára, Györke Erzsébet és Erdődy Levente GKNT tagtársak.

2023. február 24. Csömörön a Kárpáthaza öröksége: Kárpátalja programsorozat februári vendége Horváth Sándor író, költő, a Kárpáti Igaz Szó főszerkesztője volt, aki Jelentés a mélyből címmel tartott előadást a Csömöri Sinka István Községi Könyvtárban. Köszöntő beszédet mondtak Hermányos Mária és Bándiné Tóth Klára, a rendezvény háziasszonyai.

2023. február 24. Az idei Parma fidei – Hit pajzsa díj átadó ünnepsége Budapesten, a Jezsuta Rend Párbeszéd háza dísztermében zajlott le. A 2023. év határon túli díjazottja a Dr. Ortutay Elemér atya hagyatékát őrző kárpátaljai görögkatolikus intézmény (teljes neve: Beregszász, Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ). A díjat a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából olyan egyházi személyeknek ítélik oda évről évre, akik a diktatúra alatt is hűségesek maradtak hitükhöz, magyarságukhoz. Közéjük tartozott a kárpátaljai Ortutay pap-dinasztia utolsó sarja, dr. Ortutay Elemér atya, akinek édesapja, Ortutay Jenő főesperes, Beregszász polgármestere, az Országgyűlés felsőházának tagja a szovjet Gulágon, Abeszben halt meg. Fiát, Elemér atyát is 25 évre ítélték, a lágerek poklát túlélte, Sztálin halála után amnesztiával szabadult. Legendás papi életet élt, illetve katakomba tevékenységet folytatott, 18 magyar, ruszin, ukrán kispap oktatását vállalta fel, mert hite erősebb volt a szovjet vallásüldöző ateizmusnál is. Megélte sokat szenvedett egyházának rehabilitálását, az istentelen eszmére épült birodalom összeomlását, közreműködött az egyházközségek újraszervezésében.

Az isten, család, haza hármashitért kiálló lelkipásztorokat is méltatta ünnepi beszédében Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter. Laudált Sajgó Szabolcs jezsuita atya, a Hungary Helps jószolgálati nagykövete. A kitüntetést Marosi István atya, a beregszászi Ortutay Elemér Központ igazgatója vette át Demkó Ferenc atya, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöki helynöke és Ortutay Mária társaságában.

Marosi István köszönő beszédében kiemelte, hogy az általa vezetett intézmény az Ortutay-örökség gondozója, és mindazon 128 Gulágra hurcolt görögkatolikus hitvalló pap szellemi örökségének folytatója is, akik közül 30-an az egyházukért életüket áldozták az azóta boldoggá avatott Romzsa Tódor püspökkel az élükön. Dr. Ortutay Elemér atya elhunyt házastársa, Vitéz Gabriella, gyermekei, Ortutay Péter, Ortutay Tamás, Ortutay Mária, Ortutay Jenő, Ortutay Csaba és az unokák nevében Ortutay Mária mondott köszönetet, hogy ezzel a díjjal ismerik el áldott emlékű édesapjuk tanúságtevő életpályáját is, akinek a hitvallása, Istenbe vetett hite mindig erőt adott neki ahhoz, hogy ellenálljon a fenyegetésnek.

Közreműködött a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus keretében alakult La mia Fonte Énekkar. Mint ismeretes a díjat Horváth Béla kisgazda képviselő és Gyurkovics Tibor Kossuth-díjas író alapította 2002-ben. Ezúttal 22. alkalommal adták át. Az eseményt a kárpátaljai történelmi egyházak, civilszervezetek képviselői (köztük Dupka György, a MÉKK elnöke, a KMMI igazgatója, Bárdos István, a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum fizika- és technikatanára, cserkész tiszt) is megtisztelték.

2023. február 24–26. Síhétvége a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) szervezésében. A rendezvénynek, amelyen 13 család (közel 65 fő) vett részt, az egyesület panziója, a Vadvölgy adott otthont.

2023. február 25. dr.Grezsa István, a Kárpátaljai Szövetség elnökének nyilatkozata. Megint végveszélyben. Egy éve kezdődött az orosz-ukrán háború. Százezrek véráldozata, a gyászoló családok sokasága torokszorító. Kibogozhatatlan dezinformációk mindkét oldalon. Mint minden háború, végső soron értelmetlen. Győzelem már egyik oldalon sem várható.

Mi, magyarok pedig megint a lét, nemlét határán tántorgunk Kárpátalján. Tövig nyirbált nyelvi-, és oktatási jogok, lakosság-, és népességcsere. Mindennapos rettegés, áramszünet, szétszakadt családok, sulykolt, negatív Magyarország-kép Ukrajnában.

Bő száz esztendő során újra, meg újra ugyanaz a feladat: megmaradni. Kitartani anyanyelvben, önazonosságban, menteni, a menthetőt: óvodákat, iskolákat, templomainkat, közösségeket. Történelmünk legnagyobb humanitárius segítsége ellenére a naponta gyalázott anyaország egyet tehet: jelen van, a Kárpátalja megyében élő minden polgárnak, magyaroknak, ruszinoknak, ukránoknak hétről-hétre bizonyítja, számíthatnak ránk. Akármit olvasnak a lapokban és a hírportálokon. A Kárpátaljai Szövetség erejéhez mérten támogatja a kárpátaljai magyar jelenlét örök programját. Forrás: facebook

2023. február 26. Kortárs művészek absztrakt festményeiből nyílt kiállítás Ungváron, amely az egy éve dúló háború által kiváltott érzéseket mutatja be. A rendezvénynek a Kárpátaljai Megyei Néprajzi Múzeum adott otthont. A Fekete február projektben nyolc művész vett részt. A kiállítás hivatalos megnyitóján Kovách Anton festőművész osztotta meg a jelenlévőkkel a művészi projekt ötletének eredetét. Meggyőződése, hogy a sötét színeknek mély szimbolikus jelentése van. Az alkotók különböző technikával készült munkáik által mutatták be a háború tragikus eseményeit. Habda Vladiszlav festőművész a golyók által okozott lyukakat kalapács segítségével ábrázolta, a sebek kialakításához pedig szikét használt. A modern absztrakt művészet alkotásainak kiállítása nem egy mindennapi esemény Ungvár kulturális életében. A jelenlegi esemény egy új kezdeményezésnek lehet a kezdete – mondta Okszana Havros művészettörténész. A Fekete február című tárlat március 13-ig tekinthető meg a Kárpátaljai Megyei Néprajzi Múzeumban.

2023. február 26. Kárpátaljai gyermekotthonokat keresett fel az orosz–ukrán háború kitörésének évfordulóján Herczegh Anita, Áder János volt köztársasági elnök felesége. Az Egy Vérből Vagyunk Alapítvány, amelynek Herczegh Anita a fővédnöke, 2015-ös megalakulása óta támogatja a jelenleg nyolcvannál is több árván maradt leányt nevelő nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthont, valamint a ráti családi típusú Szent Mihály Gyermekotthont. Az alapítvány alapítója, Gui Angéla is elkísérte Herczegh Anitát a látogatásra. A nagydobronyi gyermekotthon lakói nevében Katkó Andrea igazgató mondott köszönetet.

2023. február 26. Harmincnégy éve jött létre a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, amely a második világháború után a Kárpát-medence első önálló magyar külhoni érdekvédelmi szervezete. Az elmúlt több mint három évtizedben a szövetség végig következetesen képviselte a kárpátaljai magyarság érdekeit, és ezt teszi jelenleg is. A KMKSZ alapításáról egy archív videofelvétel szabadon megtekinthető a legnagyobb videomegosztó oldalon (https://www.youtube.com/watch?v=D9me2tCEUDA). 1989. január 21-én a Sevcsenko Ukrán Anyanyelvi Társaság kárpátontúli szervezetének alakulóülésén jött létre és nyilvánította ki egy hasonló szervezet megalakítását célzó szándékát a tíztagú kezdeményező bizottság (Balla László, Debreceni Mihály, Dupka György, Fodó Sándor, Gazda Albert, Jánki Endre, Móricz Kálmán, Turóczy István, Varga Béla, Zselicki József). Az öntevékeny társadalmi szervezet alapos előkészítő munkájának köszönhetően a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alakuló gyűlésére 1989. február 26-án Ungváron, a Tudományos Ismeretterjesztő Társaság nagytermében került sor. A KMKSZ első elnöksége: Fodó Sándor (elnök), Móricz Kálmán (alelnök), Dupka György (felelős titkár), Turóczy István (gazdasági felelős), Szöllőssy Tibor, Dalmay Árpád, Gulácsy Géza. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 1989–91 között keletkezett forrásértékű dokumentumai Botlik József–Dupka György Ez hát a hon (1991) c. könyvének tárolt pdf-változatában a 213–243.oldalon olvashatók (https://kmmi.org.ua/uploads/attachments/books/books-pdf/Ez-hat-a-hon.pdf).

2023. február 27. A Momentum Doctorandus (MD) ebben az évben is segíti a kárpátaljai felvételiző diákokat. Az MD Felvételi tájékoztató projektjének elsődleges célja, hogy áttekinthető formában mutassa be azokat a felsőoktatási intézményeket, amelyekben a kárpátaljai végzős diákok magyar nyelven végezhetik felsőfokú tanulmányaikat. A folyton frissülő felvételi tájékoztatást nyújtó honlapjuk itt érhető el: https://felvetelizz.com/

2023. február 27. Az OSZK Elektronikus Könyvtára az ukrajnai aktuális helyzet miatt beindította a kárpátaljai értékmentő programját, digitalizálási listára felvette az 1992-2008 között csak papír alapon megjelent, általam gondozott Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozat kiadványait. Ezúttal már elektronikus formában is elérhető, letölthető Keresztyén Balázs három könyve. Az egyik: Magyar művelődési hagyományok kárpátaljai lexikona, Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1995. (első kiadás) https://mek.oszk.hu/23500/23501; https://mek.oszk.hu/23500/23501/23501.pdf.

A másik: Keresztyén Balázs: Irodalmi barangolások a Kárpátok alján, 1993. https://mek.oszk.hu/23800/23824/; https://mek.oszk.hu/23800/23824/23824.pdf

A harmadik, monda-összeállítás: Rákóczi virágai., 1992. https://mek.oszk.hu/23600/23608/; https://mek.oszk.hu/23600/23608/23608.pdf

2023. február 27. A budapesti MEDSPOT Alapítvány önkéntes orvoscsoportja – ingyenes orvosi segítséget nyújtott a belső ukrajnai menekültek számára Ungváron és környékén A tolmácsolásban és szervezésben közreműködött Huber Béla, a Magyar Zsidók Kárpátaljai Egyesületének elnöke és Dupka Nándor, a MÉKK aktivistája.

2023. február folyamán:

* Volodimir Zelenszkij államfő megbízásából posztumusz állami kitüntetéseket adott át elhunyt kárpátaljai katonák, illetve jelenleg a frontvonalban szolgálatot teljesítő, az ország függetlenségéért harcoló védők családtagjainak Viktor Mikita kormányzó. A kitüntetettek között van a 45 évesen elhunyt Magyar Róbert, akinek Volodimir Zelenszkij a Haza védelmezője posztumusz kitüntetést ítélte oda.

* A munkácsi Viktor Baloga parlamenti képviselő beismerte, hogy kitiltották a schengeni övezetből. Erről a híresen magyarellenes ukrán politikus saját Facebook-oldalán írt. Nehéz eldönteni, hogy most panaszkodik vagy dicsekszik, netalán mártírként próbálja beállítani magát Viktor Baloga. Bejegyzésében a politikus azzal élcelődik, hogy Orbán Viktor azért tiltotta ki őt a teljes schengeni övezetből, mert állítása szerint veszélyt jelent Magyarország nemzetbiztonságára.

* A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központja és a Niagarai Egyetem közös szervezésében Turizmus és vendéglátás címmel képzés indult a Rákóczi-főiskola földrajz, turizmus és angol szakos hallgatói számára. A képzésen 33 diák vesz részt, de a programhoz online formában csatlakoznak a niagarai egyetem hallgatói is.

* A Matl Péter munkácsi szobrászművész vezette Pro Arte – Munkács civil szervezet minden esztendőben művésztábort szervez, amelynek „gyümölcseit” – egy-egy szobrot – azoknak a településeknek adományozzák, amelyek nem csupán elkötelezett művészetpártolók, de kiemelkedőt tesznek/tettek. A múlt évben Királyfiszálláson szervezett táborban készült szobrok a határ túlsó oldalán találtak otthonra – számolt be Facebook-oldalán dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő (https://www.facebook.com/attilatilki). Azon települések kapták az alkotásokat, amelyek sokat tettek a háború borzalmai elől menekülő emberek ellátásáért. A szobrok Aranyosapátiba, Tiszabecsre, Tarpára és Barabásra érkeztek. Jelenleg is folyik az összeállításuk. A tereprendezés és a hivatalos avatóünnepség után valamennyi település ékessége lesz az ajándék. A kárpátaljai szoborút így tovább folytatódik – a Bereg túlsó részén.

* Tűzoltóautót adtak át Mezőváriban – a járművet a magyarországi Mád település ajánlotta fel a Mezővári Egyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. Az ünnepélyes átadásról Tatárka József, Mád polgármestere közösségi oldalán számolt be. Mint írta, a felajánlást Zán Fábián Sándor református püspök, Zsukovszky Miklós lelkész, Nagy Béla főgondnok, valamint a helyi egyesület tagjai fogadták.

* Kauser Tibor, a Magyarországi Ferences Világi Rend miniszter generálisa Munkácson és Várkulcsán (Kljucsarki) járt. A kárpátaljai találkozás az ukrajnai látogatás záróállomása volt. Ezt megelőzően a miniszter generális Lembergben találkozott a Ferences Világi Rend Országos Tanácsának tagjaival, tudatta a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye.

* A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat (BJMSz) a Szent Louis és Zelie Martin Központjában szervezett farsangi mulatságra és közös játékra invitálta a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete tagcsaládjainak gyermekeit.

* Az ukrán parlament újabb 90 nappal meghosszabbította a hadiállapotot. Emellett a parlament támogatta az általános mozgósítás időtartamának meghosszabbítását is.

* Az elmúlt évben az ukrán gyerekek átlagosan 920 órát, avagy több mint 38 napot töltöttek a föld alatti óvóhelyeken légitámadások, orosz rakétacsapások és a harci cselekmények miatt – jelentette az Ukrajinszka Pravda életmódmagazinja, az Élet (Життя) a Save the Children nemzetközi szervezet beszámolója nyomán.

* Folytatja humanitárius együttműködését a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása (KHÖT) és a KárpátHáz Jótékonysági Alapítvány. Az elmúlt hetekben több szállítmányt is közösen juttattak célba Kárpátalján.

* Zökkenőmentesen zajlik az élelmiszercsomagok kiosztása a Beregszászi Kistérségben azok számára, akik rendelkeznek az önkormányzat által kibocsátott szociális kártyával.

* A Rezes József által vezetett Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása (KHÖT) levélben fordult Denisz Smihal miniszterelnökhöz, amelyben a január végén elfogadott, a helyi tanácsok képviselőnőit is érintő határátlépési korlátozások visszavonását kéri.

* Magyarország ismét nagy összegű gyermekoltóanyag-szállítmányt küldött Ukrajnába.

* A Nyíregyházi Görögkatolikus Egyházmegye (NYGE) már számos alkalommal hozott segítséget Kárpátaljára. Legutóbb 10 nagy teljesítményű generátort adtak át a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegyének (MGE).

* A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE elnöke: Tarpai József) idén immár tizenegyedik alkalommal szervezte meg tematikus eseménysorozatát a házasság hete alkalmából, idén is megrendezték a már hagyományos házaspáros vacsorát, melyet tartalmas előadással tettek még színesebbé.

* Lengyel János szociográfiai helyzet képe olvasható az Irodalmi Jelen egyik nem régen megjelent számában a kárpátaljai magyar irodalmi életről a háború árnyékában. A megszólaló pályatársakat három csoportra osztotta: akik jelenleg is Kárpátalján élnek, akik valamilyen formában a háború miatt hagyták el szülőföldjüket, és akik már régebb óta Magyarországon telepedtek le. https://www.irodalmijelen.hu/…/mi-lesz-veled…

* Dupka György jegyzete. Egy éve tört ki a háború. Az egy éve, illetve 365 napja tartó orosz-ukrán háborúról a napi sajtóban számos negatív és pozitív tartalmú értékelést olvastam. Tény és való, hiteles adatok nélkül is elmondhatjuk, hogy a háború okozta károk közül a legnagyobb veszteségnek az emberi életet tartom, a halál gyűrűjéből egyre több koporsó érkezik (már akinek megtalálták, azonosították a holttestét), egyre több férfi kerül a frontra, farkasszemet néznek a kaszással. Jól tudom ezt, egyik ötven éven felüli rokonom is köztük van. Naponta több száz ukrán katona sebesülésben hal meg a fronton, közben sokasodnak a településeken a katona sírhelyek. A becslések szerint Kárpátaljának már közel 300 halottja van, ebből több mint húsz (a KISZó fotókkal illusztrált közlése szerint csak 12) magyar származású.

Az eddigi adatok szerint több mint 15 millió az Ukrajnát elhagyó menekültek száma. Szomorúan szembesülünk azzal is, hogy az egykor 150 ezer főnyi kárpátaljai magyarságból mintegy 35-ezren hagyták ott szülőföldjüket. Zöme az anyaországban talált menedéket. Általában véve minden magyar lakta településről is mintegy 30 százaléknyi honfitársam hiányzik, áthidalhatatlan űrt hagytak maguk után. Félő, hogy a háború elhúzásával százezer alá csökkenhet a számuk. Képzett értelmiség nélkül maradnak a közösségek.

Azt viszont sem Brüsszelben, sem Washingtonban nem akarják tudomásul venni, hogy a korábban megszerzett magyarság jogait erősen megnyirbálta a kijevi hatóság hatályos oktatási, nyelv- és a kisebbségi/nemzetiségi törvénye is.

Így őrlődünk két malomkő között a rémisztő háború árnyékában. Közel száz éves bölcs barátomnak osztom a gondolatát: Földbe taposták Isten Tízparancsolatát! Hogy a testvér háborúban ki a Káin és az Ábel? Ezt a mindenható Isten dönti el. Szűkebb pátriám is, Kárpátalja ma égetően szomjazik a békére!

XXVII. (XXIV.) évfolyam, 5. (355.) szám. 2023. március 1.

Ez lesz 2023 márciusban

* Az ukrán parlament újabb 90 nappal meghosszabbította a hadiállapotot. Emellett a parlament támogatta az általános mozgósítás időtartamának meghosszabbítását is.

2023. március 1. Turák Angéla Tavasz c. kiállításának megnyitója. Helyszín: Ungvári Magyar Ház (Ungvár, Munkácsi út 54.). Kezdete: 15.00 (kijevi idő). A kiállítás munkanapokon 9.00–14.00 óra között (közép-európai idő) tekinthető meg 2023. március 30-ig.

2023. március 3. Rendek között, vonók mögött – népzenei koncert Beregszászban. A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház és az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány közös koncerten egy nagy utazásra invitálják a hallgatóságot, amelyen a Kárpát-medence különleges magyar és román népzenei öröksége csendült fel. Azonban a hagyományosnak mondható koncertektől eltérően a színpadon a 10 főből álló zenekar egyszer csak testközelivé teszi a zenészek mindennapjainak egy-egy momentumát.

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a +380-66-452-85-05-ös, a +380-96-113-50-59-es telefonszámon, a bszinhaz.szervezo@gmail.com e-mail címen vagy személyesen a színházban lehet. Regisztráció az alábbi linken is:

Időpont: 2023. március 03., péntek, 18.00 (közép-európai idő).

Helyszín: a színház Hubay-terme (Beregszász, Munkácsi út 1.).

          2023. március 4. Rendek között, vonók mögött – Kolozsváron élő népzenészek jótékonysági koncertje. Helyszín: eszenyi kultúrház (Eszeny, Kis út 56. Kezdete 15.00 (közép-európai idő).

2023. március 4. A Hagyományok Háza Hálózet – Kárpátalja által szervezett viseletvarró tanfolyam résztvevőinek alkotásaiból rendezett viseletkiállítás megnyitója. Helyszín: eszenyi kultúrház (Eszeny, Kis út 56. Kezdete 15.00 (közép-európai idő).

2023. március 4. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet gyalogtúrát szervez a Szokolics (vagy más néven Szokolec) -sziklához. Részletek, jelentkezés az egyeület honlapján: https://www.karpataljaihazajaro.com/szokolics.

2023. március 5. Gazsó Katalin orgonaműsora a Kárpátaljai Megyei Állami Filharmóniában (Ungvár, Színház tér 10.). Kezdete: 17 óra (kijevi idő szerint).

2023. március 8. Nőnap.

2023. március 8. A Munkácsy Mihály Magyar Ház tisztelettel meghívja Önt a Csortos Gyula tiszteletére készült emléktábla ünnepélyes felavatására. Az ünnepélyen – a 140 éve született – magyar színművész munkássága előtt tisztelgünk. Az ünnepi műsorban közreműködik a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház. Az esemény időpontja: 2023. március 08., 17.00 óra (közép-európai idő szerint). Az esemény helyszíne: Munkácsy Mihály Magyar Ház, Rendezvényterem, Munkács, Bölcs Jaroszláv u. 10. Részvételi szándékát a munkacsymagyarhaz@gmail.com e-mail címen vagy a +380 (50) 555 28 95-ös telefonszámon jelezheti.

2023. március 9. Hadik – nagyszabású magyar történelmi kalandfilm, címszerepében: Trill Zsolt. Bemutató: 2023. március 9.

A nagyszabású magyar kalandfilm a megtörtént eseményekhez hűen idézi fel a Berlin 1757-es elfoglalásával és a város megsarcolásával végződő merész huszárcsínyt. A plakát leleplezi a nevezetes rajtaütés mögött álló főbb történelmi személyek filmbeli megformálóit. Ezen a küldetésnek szabad utat adó Mária Terézia királynőt alakító Horváth Lili, a címszereplő bőrébe bújó Trill Zsolt és a főhős mellett tűzön-vízen át kitartó bajtársat, Gvadányi Józsefet életre keltő Molnár Áron látható. Valamint helyet kapott mellettük Szabó Győző, aki ezúttal a szász gyalogosok élén, Ried ezredes szerepében segíti a huszárokat.

2023. március 15. Az 1848–49-es magyar forradalom szabadságharc kitörésének évfordulója. A pandémia, az orosz–ukrán háború miatt csöndes koszorúzás a magyar nemzeti ünnep alkalmából a hagyományos emlékhelyeken – Ungváron, Munkácson, Beregszászban, Nagyszőlősön, Técsőn és más településeken. Szervezők: KMMI, MÉKK, UMDSZ, KMKSZ.

* Március 15. az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ünnepe. Azt azonban kevesen tudják, hogy 1990 óta a sajtószabadság, vagyis a magyar sajtó napja is. Magyarországon ezen a napon adják át a Széchenyi-, Kossuth- és József Attila-díjakat is.

2023. március 16. A Magyar Országgyűlés a magyar zászló és címer emléknapjául, így összetartozásunk egyik legfontosabb ünnepéül március 16-át jelölte ki.

2023. március 31. A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet támogatásával az idén is megrendezésre kerül az Arany János Balladamondó Verseny. Részeletek itt:

2023. március folyamán. A Kárpátaljai Magyar Megyei Drámai Színház (Beregszász, Munkácsi u. 1.) társulatának műsortervéből: Kulisszajárás ON; Ursula Jones: A királykisasszony, akinek nem volt birodalma. Bővebb információ: +380664528505-ös telefonszámon vagy a bszinhaz.szervezo@gmail.com e-mail címen.

* Képzőművészeti kiállítások, író-olvasó találkozók, folyóirat- és könyvbemutatók, koncertek a magyarlakta településeken.

VENDÉGSÉGBEN

2023. március 9. A Kárpátaljai Szövetség, a Magyar Írószövetség és a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége megrendezi a Magyar széppróza napja – Kárpátaljai írók a pulpituson irodalmi estet. Köszöntő beszédet mond: dr. Seremet Sándor, a Kárpátaljai Szövetség főtitkára. A beszélgetésben közreműködő alkotók: Lőrincz P. Gabriella költő, író, a MÍ elnökségi tagja, Csornyij Dávid költő, dr. Dupka György író, történész, a MÍ választmányának tagja, Kertész Dávid író, Kopriva Nikolett költő, grafikus, a MÍ választmányának tagja. A téglási származású Bernáth Ferenc Artisjus-díjas gitárművész előadásában felcsendülnek saját és más zeneszerzők művei. Helyszín: A Kárpátaljai Szövetség székháza 1068 Budapest, Városligeti fasor 44.

Időpont: 2023.március 9. 17.00 óra.

2023. március 13. Tájékoztatjuk a tisztelt nagyközönséget, hogy a KMAT elnöke, Csernicskó István HOGYAN KREÁLJUNK NYELVEKET? A nyelvpolitika mint a nemzetépítés és identitáskonstrukció eszköze című székfoglaló előadására 2023. március 13. (hétfő) 11.00 órai kezdettel kerül sor az MTA Székház Nagyteremében (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. II. emelet).

Jeles személyiségek évfordulói

 • Március 1. Ezen a napon született Tamás Mihály (Beregszász, 1897. március 1. – Melbourne/Ausztrália, 1967. augusztus 27.) író, építészmérnök, egyetemi tanár. Emléktáblája Beregszászban, a róla elnevezett utca elején található.
 • Március 1. Ezen a napon született dr. Kobály József (Kovászó, 1960. március 1.) Ungváron élő történész, régész.
 • Március 2. Ezen a napon született Duncsák Attila (Ungvár, 1940. március 2.) Kassán letelepedett festőművész.
 • Március 3. Ezen a napon született Veres Péter (Csonkapapi, 1943. 03. 05. –Beregszász, 2004. 07. 26.) grafikus, festő.
 • Március 4. Ezen a napon született Beleny-Puhlik Magdolna (Nevicke, 1951. március 4.) festő, iparművész, pedagógus.
 • Március 8. Ezen a napon született Vidnyánszky Attila (Beregszász, 1964. március 8.), a beregszászi Kárpátaljai Magyar Megyei Drámai Színház alapító-rendezője, Budapesten élő Kossuth- és Jászai Mari-díjas rendező, a Nemzeti Színház igazgatója, az MMA tagja.
 • Március 9. Ezen a napon született Fülöp Árpád (Nyárádszentbenedek, 1863. 03. 09. – Ungvár, 1953. 01. 29.) költő, tanár, színműíró. Sírhelye a ungvári Kálvária temetőben van.
 • Március 9. Ezen a napon született dr. Vaszócsik Vera (1932. március 9.)Ungváron élőfilológus,nyugalmazott egyetemi tanár.
 • Március 9. Ezen a napon született ifj. Hidi Endre (Nagydobrony, 1982. március 9.) szobrászművész, keramikus.
 • Március 10. Ezen a napon született Bíró András (Nagybereg, 1977. március 10.) idegen- és túravezető, szakíró.
 • Március 11. Ezen a napon született Nigriny Edit (1951.március 11.) Ungváron élő és alkotó grafikus, dekoratőr, festő.
 • Március 14. Ezen a napon született dr. Fenczik Jenő (Nagytoronya, 1894. 03. 14. – Budapest, 1962) ungvári tanár, szakíró, lapszerkesztő.
 • Március 16. Ezen a napon született Garanyi József (Bátyú, 1921. 03.16. –Beregszász, 2009. 04. 20.) festőművész. Emlékét domborműves márványtábla őrzi Beregszászban és Bátyúban.
 • Március 16. Ezen a napon született dr. Vári Fábián László (Tiszaújlak, 1951. március 16.) Kossuth- és József Attila-díjas költő, író, szerkesztő, néprajzkutató, műfordító. Az MMA Irodalmi Tagozatának vezetője. Az Együtt. Irodalom-művészet-humán tudományok-kultúra c. kéthavi folyóirat főszerkesztője.
 • Március 18. Ezen a napon született Becske József Lajos (Visk, 1965.március 18.) költő, grafikus.
 • Március 18. Ezen a napon született ifj. Boksay József (Ungvár, 1930. 03. 18. – Magyarország, 2002) ruszin festő.
 • Március 18. Ezen a napon született Turák Angéla (Ungvár, 1934. március 18.) Ungváron élő festő, rajztanár, meseíró.
 • Március 18. Ezen a napon született Volosin Ágoston/Avghusztin Volosin (Kelecsény, 1874. 03. 18. – Moszkva, 1945. 07. 11.) görögkatolikus pap, pedagógus, szakíró, az 1939. március 14-én Huszton kikiáltott Kárpát-Ukrajna államfője. A kommunista diktatúra áldozata.
 •  Március 19. Ezen a napon született dr. Orosz Ildikó (Nagydobrony, 1960. március 19.) Beregszászban élő oktatáspolitikus, pedagógiai szakíró, a KMPSZ és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke.
 • Március 20. Ezen a napon született Csengeri Dezső (Palló, 1926. 03. 20. –Nagydobrony, 1982. 07. 26.) író, tankönyvíró, pedagógus. Eszenyben van eltemetve.
 • Március 21. Ezen a napon született Krüzselyi Erzsébet /Viski Böske/ (1875. 03. 21.–1953. 10. 15.) költő.
 • Március 21. Ezen a napon született Osváth Erzsébet (Beregszász, 1913. 03. 21. – Budapest. 1991. 04. 20.) költő, ifjúsági író. Emlékhelye Beregszászban: a Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága rózsatövet ültetett a tiszteletére a beregszászi Budapest parkban.
 • Március 22. Ezen a napon született Király Benedek Lőrinc (Tiszabökény, 1951. 03. 22. – Tiszabökény, 2009. 02. 25.) meseíró.
 • Március 23. Ezen a napon született Lőrincz P. Gabriella (Beregszász, március 23.) Magyarországon letelepedett költő, író.
 • Március 25. Ezen a napon született Berecz Margit (Ungvár, 1956. március 25.) Ungváron élő textilművész, festő, iparművész, grafikus.
 • Március 25. Ezen a napon született Bartók Béla (1881. 03. 25.–1945. 09. 26.) ismert zeneszerző, aki 1890-ben Nagyszőlősön lépett fel először, és itt kezdett el komponálni. Emléktáblája, fejszobra Nagyszőlősön.
 • Március 27. Ezen a napon született Szemán Ferenc „Öcsi” (Ungvár, 1937. március 27. – Ungvár, 2004) festő.
 • Március 27. Ezen a napon született dr. Vidnyánszky István (Ungvár, 1951. 03. 27.) kijevi történészprofesszor, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia levelező tagja.
 • Március 28. Ezen a napon született Prófusz Marianna (Beregszász, 1959. március 28.) Beregszászon élő szövő, a népművészet mestere.

FELHÍVÁSOK, KÖZLEMÉNYEK

Középiskolásoknak szóló pályázatot hirdet a Gulág Alapítvány

2023-ban lesz harminc éve, hogy megalakult a Gulág Alapítvány. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalokkal is megismertessük a szovjet munkatáboroknak a rendszerváltoztatásig elhallgatott tragikus világát. A harmincadik évforduló alkalmából a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Történelemoktatók Szakmai Egyesülete közreműködésével pályázatot hirdetünk 9–12. évfolyamos középiskolásoknak a szovjet Gulag- és Gupvi-lágerekbe elhurcolt áldozatok emlékének megőrzése céljával.

Olyan pályamunkákat várunk, amelyek az alábbi témákat – egyet vagy többet – dolgozzák fel:

• fogságba esés, elhurcolás,

• kényszermunka,

• a táborélet viszontagságai,

• a hazatérés körülményei,

• a hazatérés utáni beilleszkedés nehézségei a diktatúrában (internálás, politikai elnyomás, elhallgatásra kényszerítés, családon belüli tabusítás, megfigyelés).

A pályamunkák műfaja szabadon választható, várunk:

• videófilmeket (legfeljebb 5 perc hosszúságúakat),

• összművészeti feldolgozásokat (dal, tánc, előadás, performance; legfeljebb 5 perc hosszúságúakat),

• irodalmi alkotásokat (vers, novella, esszé, dráma; legfeljebb 20 ezer leütés terjedelemben),

• vizuális alkotásokat (ceruzarajz, tusrajz, festmény; egyedi vagy legfeljebb 5 darabból álló sorozat),

• egyéb művészeti alkotásokat (nemezelés, textilművészet, kerámia, fafaragás, fém megmunkálása stb.),

• fotóművészeti alkotásokat (fénykép, montázs, legfeljebb 5 darabból álló fotósorozat).

Az egyéni indulók, illetve a két- vagy háromfős csapatok a gulagpalyazat2023@neb.hu címen jelentkezhetnek a következő adatok megadásával:

• induló/csapat neve, osztálya,

• csapattagok nevei,

• felkészítő tanár(ok) neve(i),

• iskola neve és címe,

• kapcsolattartó megjelölése, elektronikus címe.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2023. június 1.

A pályázatok beküldése folyamatos, végső beadási határidő: 2023. november 6.

A döntőbe jutott versenyzőket 2023. november 17-éig értesítjük.

A tíz legjobb pályamű bemutatása és eredményhirdetés: 2023. november 25.

A pályázatra jelentkezhetnek a 2023. tavaszi félévben végző középiskolai tanulók is.

A pályázat elkészítéséhez háttéranyagokat a http://www.gulagalapitvany.hu és a http://www.neb.hu oldalon, valamint a Nemzeti Emlékezet Bizottsága YouTube-csatornáján találnak. A pályamunkákat a téma kutatóiból és művészetoktató tanárokból álló zsűri bírálja el. A tíz legjobb alkotás ünnepélyes bemutatójára és az eredményhirdetésre Budapesten kerül sor. Díjazásban részesül az első három helyezett egyéni pályázó vagy csapat, továbbá a legtöbb pályázót/csapatot nevező iskola. A döntőbe jutott pályázók és felkészítő tanáraik valamennyien oklevélben és könyvjutalomban részesülnek.

DÍJAK:

1. helyezett: laptop(ok)

2. helyezett: okostelefon(ok)

3. helyezett: tablet(ek).

A nyertes iskola résztvevő diákjai egynapos tematikus budapesti kiránduláson vehetnek részt.

Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázat

Az Írók Alapítványa, az Írók Szakszervezete, a Sárvári Tinódi Gimnázium és Sárvár Város Önkormányzata meghirdeti a 46. Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázatot, és 2023. április 11-14-ig Sárvár városában megrendezi az irodalmi pályázat táborát.

Pályázni vers-, próza- és tanulmány kategóriában lehet. Várjuk minden 14-18 év közötti középiskolás magyar nyelvű írásait. Egy-egy pályázat maximális terjedelme kategóriánként 15 kéziratoldal lehet (számítógéppel, 14 pontos betűnagysággal, de elfogadunk azonos terjedelmű, kézzel írt, jól olvasható írásokat is).

A pályázatok benyújtási határideje: 2023. március 4.

A pályázat nem jeligés.

A pályázatok beküldhetők: – e-mailben, csatolt mellékletként (word dokumentum formátumban), az info@szephalom-konyvmuhely.hu e-mailcímre. Kérjük, hogy minden pályázó minden melléklet első oldalán tüntesse fel nevét, címét, e-mailcímét, telefonszámát és iskolája nevét, címét is. Fontos: ha valaki például két kategóriában pályázik, két külön mellékletet küldjön (külön a verseket, külön a prózákat, megfelelő megnevezéssel: „XY versei”, „XY prózái”). Kérjük, hogy mindenki összefűzve, egyetlen mellékletben küldje a verseit, ugyanígy, összefűzve a prózáit vagy a tanulmányait. Lehetőleg a pályázat minden oldalán szerepeljen az írója neve!

– postai úton. A pályázatot egy példányban kérjük beküldeni. Aki több kategóriában küld pályaműveket, kérjük, hogy külön borítékban küldje a vers-, a próza- illetve a tanulmány–pályázatát. Kérjük, hogy a borítékra írja rá, hogy mi található benne (pl. „verspályázat”, „prózapályázat” stb.). Kérjük, hogy a pályázatok első oldalán tüntesse fel a pályázó a nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát és iskolája nevét, címét. Postacímünk: Írók Alapítványa, 1093 Budapest, Lónyay u. 43. fszt. 1.

A beküldött pályaművek egyénenkénti írásbeli értékelését a zsűri nem vállalja.
Az ötven legjobb pályázat szerzőjét meghívjuk a sárvári irodalmi táborba, ahol a műhelymunka során neves írókból, költőkből álló zsűri értékeli az írásokat és sor kerül a díjkiosztó ünnepségre is. A meghívót 2023. március 28-ig juttatjuk el a meghívottakhoz. A meghívottak részére az irodalmi tábor díjmentes, és szükség esetén az útiköltséget is megtérítjük. A díjazottak oklevélben és szerény pénzjutalomban részesülnek.

Forrás: pafi.hu

Diákfotó 2023

Várjuk a Kárpát-medence általános iskola felső tagozatos és középiskolás magyarajkú diákjainak természetfotóit az alábbi kategóriákban:

1. Általános természetfotó:
Ebben a kategóriában egyénileg lehet indulni, egy pályázó összesen 5 alkotást küldhet be.

I. díj: 1 napos osztálykirándulás, értékes tárgynyeremény a nyertes kép készítőjének
II. díj: 1 napos osztálykirándulás, értékes tárgynyeremény a nyertes kép készítőjének
III. díj: 1 napos osztálykirándulás, értékes tárgynyeremény a nyertes kép készítőjének
2. “Ember és víz”:

Ebben a kategóriában egyénileg lehet indulni, egy pályázó összesen 5 alkotást küldhet be.
I. díj: 1 napos osztálykirándulás, értékes tárgynyeremény a nyertes kép készítőjének
II. díj: 1 napos osztálykirándulás, értékes tárgynyeremény a nyertes kép készítőjének
III. díj: 1 napos osztálykirándulás, értékes tárgynyeremény a nyertes kép készítőjének
Kék Bolygó kategórián kívüli fődíja: 2 millió Ft. értékű ifjúsági természetfotós ösztöndíj
Ugyanazon kép mindkét kategóriában nem küldhető be. Olyan képeket várunk, amelyek akár magát a tájat, akár a vadvilágot, rovarvilágot, természetes élőhelyeket, ember és természet kapcsolatát mutatják be művészi igénnyel. A zsűri kifejezetten értékeli az ötletet, az újszerű látásmódot, a képi megvalósítás egyediségét. A beérkezett képeket gyermekzsűri szűri elő, és háromtagú szakmai zsűri bírálja el. A pályázaton való részvétel ingyenes.

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2023. április 20.
A kiválasztott pályaművek bemutatásra kerülnek a Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztiválon!

KÖVETELMÉNYEK
A Kiíró olyan fotókat vár, amelyek a természet szépségét, értékét, művészi aspektusból láttatják, érzékeltetik a természettel való kapcsolatunkat. Ebbe beletartozhat a természetfotó, de az olyan alkotás is, ami sokkoló, figyelemfelkeltő és elgondolkodtató.

A fotók felbontását, méretezését a Kiíró nem kívánja meghatározni, ezzel hangsúlyozva, hogy ne a technika, hanem a kreativitás, az ötletesség legyen a mozgatórugó. Ugyanakkor fontos, hogy az elektronikus formában beküldött fotók jó minőségűek, nyomtatásra alkalmasak legyenek. A beküldött pályamunkák mérete minimum 2 MB legyen. A fotókat JPG formátumban kérjük beküldeni.
A fájl neve a következő formátumot kövesse: palyazoneve_kategorianeve_ kepcime.jpg
Pl.: kovacspeter_csoportos_telihangulat.jpg

A zsűrizett és kiállításra, bemutatásra javasolt fotók megtekinthetők lesznek a 2022. évi Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivál idején. A fotók benyújtása egyidejűleg hozzájárulást jelent ahhoz, hogy a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány rendezvényein a fotókat a szerző feltüntetése mellett akár digitális, akár papír formában közzé tegye, felhasználja.

A pályázat eredményhirdetésére és a díjak átadására 2023 május 20-án, a Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivál díjátadóján kerül sor a Gödöllői Királyi Kastélyban.

Nevezni kizárólag elektronikusan, a teljes körűen kitöltött online nevezési lap beküldésével lehet a http://www.naturfestandfilm.com oldalon. A pályázónak minden fotó mellé leírást kell mellékelni, amely tartalmazza a készítés időpontját, helyszínét, valamint a kép címét. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatokat saját szempontjai alapján megszűrje, és a pályázatban szereplő témától jelentősen eltérő, illetve oda nem illő pályázatokat külön értesítés nélkül kizárja. A pályaműveket a Kiíró felhasználhatja a későbbi, a Fesztivált és annak programjait népszerűsítő kommunikációjában.

Forrás: naturefestandfilm.com/diakfoto-23

A Kanadai Magyar Kulturális Tanács felhívása

Diaszpórában élő magyarok, figyelem!

Aki szeret írni, jól forgatja a tollat, van egy régóta dédelgetett gondolata, története, itt az alkalom megírni!

Neked mit jelent magyarnak lenni, magyarul beszélni, magyarként élni a diaszpórában, miközben más nyelven tanulsz, dolgozol, éled az életed? Írd meg, küldd el, pályázz a Kanadai Magyar Kulturális Tanács felhívására!

Fontos: nemcsak kanadai magyarok írásait várják, az Egyesült Államokban és Dél-Amerikában élők is jelentkezhetnek!

Részletek:

#pályázat #novella #írás #kanadaimagyarok

Vízrajzi térkép pályázat

A Duna Múzeum és a Várfok Galéria közösen meghirdetett képzőművészeti pályázat hívószava a vízrajzi térkép. A kiírásra olyan műveket várnak, amelyek a vízrajzi térképek témáját, formáját értelmezik újra a művészet eszközeivel. A pályázat kiírói arra kíváncsiak, hogyan alkotnák meg saját vízrajzi térképüket a művészek, vagy milyen módon tudnák beemelni a vízrajzi térképek formavilágát képzőművészeti kompozíciókba.

A pályázat leadási határideje: 2023. március 31.

A műveket erre az alkalomra felkért zsűri bírálja el, és dönt a díjak odaítéléséről. A díjazott alkotások közül a zsűri javasolhat műveket az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Duna Múzeum felé megvételre, melyek az Országos Vízügyi Főigazgatóság gyarapodó képzőművészeti gyűjteményét fogják gazdagítani.

A zsűri tagjai: Kovács Krisztina, a Várfok Galéria művészeti vezetője, művészettörténész, Róka Enikő, a Budapesti Történeti Múzeum, Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár vezetője, művészettörténész, és Szöllősi-Nagy András, mérnök, hidrológus, az MTA doktora, műgyűjtő.

Az érdeklődők a Duna Múzeumban kaphatnak választ felmerülő kérdéseikre: info@dunamuzeum.hu.

Forrás: varfok-galeria.hu

FELVÉTELI HIRDETMÉNY 2023

A Nagyberegi Református Líceum felvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba.

A felvételire való jelentkezés határideje: 2023. április 27.

A felvételi vizsgák időpontja: 2023. április 29., 8.00 óra. A felvételi vizsga díjtalan.

További részletes tájékoztató a felvételivel kapcsolatban az iskola honlapján, a www.nbrl.com.ua címen és líceumunk Facebook-oldalán (Nagyberegi Református Líceum 1993) érhető el.

Kérdéseiket az nbrl.kre@gmail.com e-mail címre várjuk.

Címünk: 90242 Nagybereg, II. Rákóczi Ferenc út 80.

Mobil: +380 99 423 41 45

Szeretettel várja a felvételizőket

a Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon!

Felhívás – XVII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok nélkül (HTDK) programjával együttműködve a Miniszterelnökség és Nemzeti Tehetség Program, valamint a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatásával meghirdeti a XVII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciát (XVII. KTDK).

A konferencia időpontja és helyszíne: 2023. május 12., II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász

További információ: „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna. Tel.: +380-31-41-4-29-76, e-mail: geniusja2019@gmail.com, honlap: http://www.genius-ja.uz.ua

Könyvespolc – 2023

Az Együtt című irodalmi-művészeti-kulturális-humán tudományi folyóirat 2002–2022 között megjelent számai itt tekinthetők meg:

http://kmmi.org.ua/konyvtar/folyoiratok/egyutt

https://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=595 (Számláló: 31 718 megtekintés, 2023. 01. 30. állapot szerint)

Megjelent a folyóirat 2022. évi 1., 2., 3., 4., 5., 6. lapszáma.

Kárpátaljai magyar könyvek

(Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György)

MEGJELENT

Zubánics László. Homonnai Drugeth Bálint emlékezete. Egy méltatlanul elfeledett életút fontosabb állomásai. Felelős szerkesztő: Szemere Judit. Kárpátaljai Magyar Könyvek 302. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2022.

Tárolt változat: https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/homonnai-drugeth-balint-emlekezete

„Kárpátsorsűzte nép…” A GULÁG-GUPVI-kutatók nemzetközi fóruma Kárpátalján, 2021. Nemzetközi emlékkonferencia, Beregszász, 2021. november 18. A Szolyvai Emlékpark Évkönyve. Összeállította, a jegyzeteket írta: dr. Dupka György. Lektorálta: dr. Zubánics László. Felelős szerkesztő: dr. Zékány Krisztina. Szolyvai Emlékpark–MÉKK, Ungvár–Budapest, 2022. Kárpátaljai Magyar Könyvek 303 .

Tárolt változat: https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/karpatsorsuzte-nep

Dupka György, Fuchs Andrea: 30 év a Kárpátaljai magyar könyvkiadás szolgálatában. Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozat bibliográfiája (1992–2022). Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2022.

Tárolt változat: https://kmmi.org.ua/uploads/attachments/books/books-pdf/2022/intermix_katalogus.pdf

Bartha Gusztáv. Kiút. Kisregény (Felelős szerkesztő: Marcsák Gergely). Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2022.

Tárolt változat: https://mek.oszk.hu/22900/22951/;

https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/kiut

Ortutay Mária. Múltunk és jelenünk „lámpás emberei”. Interjúk, visszaemlékezések, önéletrajzi írások. (Felelős szerkesztő: Szemere Judit). Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2022.

Tárolt változat: http://mek.oszk.hu/22900/22946/;

https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/multunk-es-jelenunk-lampas-emberei

Hasznos kulturális, irodalmi, művészeti, tudományos információk

Hasznos média linkek

     http://www.karpatalja.ma

https://www.karpatinfo.net

     http://karpataljalap.net

     http://kiszo.net

     Karpat.in.ua

Dokumentumfilmek

(A YouTube-on elérhető népszerű dokumentumfilmek)

* Kárpátaljai tragédia. Rendező: Hajduk Márta.

* Látótér – Nyelvháború Kárpátalján

* Kárpátalja

* Szerelmes földrajz. Kárpátalja. Vári Fábián László költő, tanár beszél szülőföldjéről.

* “ЦІНА ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ ЖИВИХ” фільм-реквієм/Az élet értéke az élő földön film-rekviem, I. rész. Перша частина відеопроекту: Трилогія «Закарпатські угорці і німці: інтернування та депортаційні процеси 1944–1955 рр.». A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

            * “Щоб не плакало небо над Україною” (Hogy ne sírjon az ég Ukrajna felett), 2015 р. “Damit der Himmel über der Ukraine nicht weint”. Okszana Golovcsuk film-rekviemje, II. rész (ukrán–orosz nyelven). A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

* Намальована війна, 2015. Namaliovana viyna (Megfestett háború), 2015. Drawing War, 2014. Okszana Golovcsuk film-rekviemje, III. rész (ukrán–orosz nyelven). A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

Forrás: KMMI, MÉKK, Facebook, www.karpatalja.ma,

www.karpatinfo.net, www.karpataljaturizmus.info, www.zakarpattya.net.ua, www.umdsz.info  stb.

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:

Zubánics László (elnök), Dupka György, Szemere Judit (szerkesztő), Fuchs Andrea.

Megjelenik: havonta két alkalommal.

Az elektronikus újság irodalmi, művészeti híreket, információkat tartalmaz.

A levelezési lista nyilvános, ahhoz bárki csatlakozhat.

Archívum: kmmi.org.ua

Kárpáti Magyar Krónika: ez volt januárban, ez lesz februárban

Kárpáti Magyar Krónika

A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet elektronikus lapja. Kiadja a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége

Lapengedély száma: 3 T Nr. 188

XXVII. (XXIV.) évfolyam, 2. (352.) szám. 2023. február 1.

Ez volt 2023 januárjában

ELISMERÉSEK

* A magyar kultúra napja alkalmából az Anyanyelvápolók Szövetsége okleveleket, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) díszokleveleket adott át Beregszászon, az Európa–Magyar Házban január 19-én.

Az Anyanyelvápolók Szövetsége részéről oklevélben részesült:

 • nyelvész, docens, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézet Magyar Filológiai Tanszék vezetője;
 • nyelvész, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézet Magyar Filológiai Tanszék docense;
 • történész, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék vezetője;
 • , a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének alelnöke, kulturális menedzser;
 • , a Beregsomi Könyvtár és a Somi Irodalmárok Emlékmúzeumának vezetője;
 • , a Csapi Városi Könyvtár vezetője.

Az elismeréseket dr. Pomozi Péter nyelvtörténész, író, a Magyarságkutató Intézet Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpont igazgatója, az ELTE BTK docense adta át.

A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet díszoklevelét vehette át:

 • Matl Péter szobrászművész, a Pro Arte – Munkács civil szervezet elnöke;
 • Szemere Judit, a KMMI programmenedzsere, a Kárpátaljai Hírmondó főszerkesztője;
 • Szabó Tibor, az eszenyi könyvtár igazgatója, a Ritmus néptáncegyüttes vezetője;
 • Dalmay Árpád, a Beregszászért Alapítvány kuratóriumi elnöke;
 • Meskó János, a Sztálini Terror Áldozatai Kárpátaljai Emlékmúzeum vezetője;
 • a nagyszőlősi Révész Imre Galéria (igazgatója: Tóth Márta);
 • a Munkácsy Mihály Magyar Ház (igazgatója: dr. Tarpai József);
 • a Nagydobronyi Zöld Ág Kórus (vezetője: Hidi Erika).

Az okleveleket dr. Zubánics László, a KMMI elnöke és dr. Dupka György, a KMMI igazgatója adta át.

* Gerzsenyi Gabriellának ítélték oda az Együtt folyóirat Nívódíját. A nyertest Vári Fábián László Kossuth- és József Attila-díjas költő, a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának vezetője, az Együtt szerkesztőbizottságának elnöke méltatta.

* Budapesten a Stefánia Palotában a XXVII. Magyar Kultúra Napja Gálán a Falvak Kultúrájáért Alapítvány szervezésében Kovály Csillát, a Tisza Csillag kórus vezetőjét, a tiszabökényi kultúrház igazgatóját a magyar kultúra lovagjává avatták.

*A Falvak Kultúrájáért Alapítvány – a rendezőtársak nemzetközi közössége nevében – oklevéllel mondott köszönetet a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének, hogy társrendezőként közreműködött a Bereg (határon innen és túl) kultúrája bemutatásában.

* A Csemadok Országos Elnöksége Dupka Györgynek ítélte oda a Fábry Zoltán-díjat. A kitüntetést olyan nem szlovákiai személynek ítélik oda, aki a Kárpát-medence magyarságának összefogásáért tevékenykedik. A díjazottat plakettel és oklevéllel tüntetik ki. A Fábry Zoltán-díjat 2018-tól a magyar kultúra napja felvidéki központi rendezvényének keretén belül adják át. 2023. január 22-én a galántai City Szállodában a magyar kultúra napi megemlékezésen a díjazottat Köteles László, a Csemadok általános alelnöke méltatta, a díjat Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke adta át.

Gratulálunk a díjazottaknak!

FONTOSABB ESEMÉNYEK

* Az ukrán parlament újabb 90 nappal meghosszabbította a hadiállapotot. Emellett a parlament támogatta az általános mozgósítás időtartamának meghosszabbítását is.

2023. január 1. Magyarország Ungvári Főkonzulátusának munkatársai (Bacskai József főkonzul, Kuti László konzul) a magyar társadalmi és kulturális szervezetekkel (Barta József, a KMKSZ alelnöke és Ung-vidéki szervezeteinek képviselői, dr. Spenik Sándor, az UMDSZ UMNT elnöke, Meskó János, az UMDSZ ungvári városi szervezetének képviseletében, dr. Dupka György, a MÉKK elnöke) közösen helyezték el a megemlékezés koszorúit Petőfi Sándor ungvári szobránál a költő születésének 200. évfordulója alkalmából.

* Beregszászon az Arany Páva étterem előtt álló Petőfi-szobornál gyűltek össze tisztelői, hogy adózzanak a költő, a forradalmár, a nemzeti hős emlékének. Szűk körben a költő szobrának talapzatán elhelyezték koszorúikat, majd elénekelték a Himnuszt.

* Badalóban a helyi református templomban tartott ünnepi istentiszteletet követően gyülekezeti közösségben emlékeztek meg Petőfi Sándorról. Tették ezt annak az apropóján, hogy 1847 júliusában, útban Erdődre, menyasszonyához, Szendrey Júliához, Petőfi a református templom tövében tartott pihenőt, aminek emlékére 1938. augusztus 14-én emléktáblát állítottak. Beszédet mondott mások mellett dr. Jakab Lajos helyi családorvos, a KMKSZ Badalói Alapszervezetének elnöke, Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának misszióvezetője, Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke.

* Kijevben a Magyarok Kijevi Egyesületének képviselői (Petneházy Gyula elnök, Magyar Árpád István képzőművész és mások) virágokkal emlékeztek Petőfi Sándor születésnapjára a költőóriás szobránál.

2023. január 1. Meskó János helytörténész, turisztikai szakember vezetésével megtartották Ungváron az első nyilvános városnéző túrát, amelyet stílusosan Petőfi Sándornak szenteltek.

2023. január 2. A Magyarok Kijevi Egyesülete kezdeményezésére Petőfi Sándor születésének kétszázadik évfordulója alkalmából Petőfi-tematikus 2023-as kalendárium (háromnyelvű: magyar, angol, ukrán) látott napvilágot. A naptárban a csapi származású, Kijevben élő Magyar Árpád István festő, polihisztor tervezésében és szerkesztésében 12 táblafestmény látható. Ezeket Petőfi költészete (Az alföld, János vitéz, Felhők), a magyar Alföldet megjelenítő verssorok (a képek fölött versidézetek magyarul és ukránul is olvashatók) ihlették. A színes kiadvány megjelenését Magyarország Kijevi Nagykövetsége, Ungvári Főkonzulátusa és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) támogatta.

2023. január 6. Hivatalosan állami használatba került a kijevi Pecserszki Lavra barlangkolostor fő székesegyháza, a Nagyboldogasszony-székesegyház és a refektórium temploma – közölte Olekszandr Tkacsenko ukrán kulturális miniszter a Telegram üzenetküldő alkalmazáson. A két létesítmény ezidáig is állami tulajdonban, de az ukrán ortodox egyház Moszkvához hű szárnyának használatában volt. Az állami használatbavételről szóló dokumentum aláírási ceremóniáján nem jelent meg Pavlo metropolita, a Lavra Moszkva-barát vezetője. A tavalyi év végén Ukrajna Biztonsági Szolgálata (SZBU) a rendőrséggel és a nemzeti gárdával együtt kémelhárítási műveletet hajtott végre a Moszkva-barát egyházi szárny több kolostorában és templomában, így a kijevi Pecserszki Lavrában is.

2023. január 6. Ungváron a jelenleg az országot védő Fegyir Sándor helytörténész, egyetemi tanár tiszteletére miniszobrot állítottak. A szoborról készült fotót maga Fegyir Sándor professzor tette közzé a Facebook-oldalán.

2023. január 6. A Kárpátaljai Magyar Megyei Drámai Színház évértékelő közleményét ismertette Sin Edina igazgató. „Ez történt 2022-ben! Az elmúlt évben a mindennapjaink a háború árnyékában teltek, visszanézve mégis elmondhatjuk: a rengeteg nehézség és kihívás ellenére számtalan nagyszerű programot, emlékezetes alkalmat, emberi tartásról és baráti kézfogásról tanúskodó pillanatot tudhatunk a magunkénak!

A háború első hónapjaiban 40 embernek nyújtottunk menedéket, s mi is óriási segítséget és támogatást tapasztaltunk meg a magyarországi és külhoni magyar színházak – élükön a budapesti Nemzeti Színházzal – részéről.

Született három új előadásunk. Közel 100 alkalommal állt a társulatunk a nagyérdemű elé régi és új darabokkal összesen több mint 6000 előtt. Négy színvonalas fesztiválra is elvittük előadásainkat.

Folytattuk a korábbi sikeres színházi nevelési programunkat: az óvóhelyen is játszható interaktív meseelőadásunkat 25 alkalommal közel másfélezer gyerek láthatta Kárpátalja-szerte. A Kulisszajárás-On keretében és a színházi szabadulószobai programjainkon 1200 érdeklődő ismerhette meg közelebbről a színház titokzatos világát.

Köszönjük mindenkinek, aki velünk, a beregszászi színházzal tartott az elmúlt esztendőben! 2023-at hasonlóan tartalmas programokkal kívánjuk megtölteni. Tartsanak idén is velünk!” A színházi programokban közreműködött: Vass Magdolna, Domáreckájá Júlia, Varga Orosz Melinda, Orosz Ibolya, Gál Natália, Ferenci Attila, Szabó Imre, Sőtèr István, Szilvási Szilárd, Mónus Dóra Cséke Adrienn Johanna, Heczel Jázmin, Oleg Melnichuk, Béres Ildikó, Ivaskovics Viktor, Polyák Anita, Séra Dani, Jakab Tamás, Fóris Csaba, Fóris Erik, Tarpai Viktória, Varga József, DjuRee Kopinec, Barta Elek, Kelnik Csaba, Nagy István, Rácz József, Rajkó Balázs, Dufla Enikő, Balogh Miklós, Balog Ilona, Nagy Ilona, Kovács Viktória, Csopej Magdolna, Szabó Dezső, Sin Edina. (https://www.facebook.com/profile.php?id=100045701563592)

2023. január 7. Új információk jelentek meg a nők mozgósításáról Ukrajnában. Hanna Maljar, Ukrajna védelmi miniszterhelyettese a nők katonai nyilvántartásba vételéről tájékoztatott a Telegramon. Kiemelte, hogy minden nő, aki jelenleg a fronton tartózkodik, szabad akaratából van ott. Körülbelül 5 ezer nőről van szó. A védelmi miniszterhelyettes elmondta, hogy 2026-ig nem lesz kötelező a nők katonai nyilvántartásba vétele. A nők esetében az egyetlen mozgósítható szakterület az egészségügy lehet, minden más szakma esetében önkéntes a nők mobilizációja.

2023. január 7–8. Kárpátalján a háború árnyékában békésen lezajlott az ortodox karácsony.

2023. január 9. Az Oroszországi Föderáció azt a forgatókönyvet akarja rákényszeríteni Ukrajnára, amely szerint a „koreai változathoz” hasonlóan, rögzítve a jelenlegi állapotot, befagyasztja az ország elleni teljes körű katonai agresszióját, ami az állam megosztását jelentené – közölte Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára az országos hírtelevíziók közös műsorfolyamában, amelyet az RBK–Ukrajina idéz. Mint rámutatott, Ukrajnának most a „koreai változatot” kínálják fel, az úgynevezett „38. szélességi fokot”, amely mentén annak idején Dél- és Észak-Korea felosztása megtörtént.

2023. január 12–14. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) kilencfős csapattal képviseltette magát a Hungexpon Budapesten a 23. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon.

2023. január 16. Több mint 1200 kárpátaljai diáknak és tanárnak szervezett tábort a Rákóczi Szövetség. A kezdeményezés célja, hogy kárpátaljai felső tagozatos és középiskolás diákoknak és tanáraiknak segítsen kiszakadni a háború sújtotta Ukrajna nehézségekkel teli hétköznapjaiból. A táborok a továbbiakban 5 napos turnusokban zajlanak majd hétfőtől péntekig a Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpontban, ahová időszakonként 200–250 diákot várnak. Minden turnusban egyaránt helyet kapnak kulturális, szórakoztató és sport programok, kirándulással és a korosztálynak szóló előadásokkal, valamint rendhagyó tanórákkal kiegészítve.

2023. január 16. A napokban eltávolították a zászlókat a munkácsi kistérséghez tartozó Fornos és Dercen közintézményeiről, amit a Munkácsi Városi Tanács zászlajával helyettesítettek. A magyarországi fenntartású Munkács Futball Akadémia Dercenben működő épületéről leszerelték a magyar nyelvű táblákat. Menesztették állásából többek között Schink Istvánt, a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola igazgatóját, ahogy a derceni kultúrház is vezető és dolgozók nélkül maradt. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Munkácsi Alapszervezete közleményben reagált Schink István elbocsátására. Mint írták, az igazgató tevékenysége során tiszteletet vívott ki a munkácsi pedagógustársadalom és a polgárok körében, az általa vezetett tanintézmény minden mutatójában jelentősen fejlődött. Úgy vélik, hogy a jelenlegi helyzetben az igazgató menesztése nem szolgálja a magyar iskola zökkenőmentes működését és a nemzetiségek közötti békés együttélést sem.

2023. január 17. Azonnali hatállyal felbontották a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola iskolaigazgatójának 2024-ig szóló munkaszerződését. A hírt az iskola hivatalos oldalán osztották meg. Schink István 17 éve töltötte be az igazgatói posztot. A vezetés a menesztés okát nem indokolta meg. Az iskola elképzelhetőnek tartja, hogy a szerződésbontás a város polgármesterének nyomására történt.

2023. január 18. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöksége felháborodva értesült Schink István, a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola igazgatójának, a KMPSZ Munkácsi Régiója elnökének igazgatói tisztségből történt, valós indok nélküli felmentéséről.

2023. január 19. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tett látogatást Szili Katalin, a határon túli autonómiaügyekért felelős miniszterelnöki megbízott és Kalmár Ferenc, Magyarország szomszédságpolitikájáért felelős miniszteri biztosa. A vendégek megbeszélést folytattak az intézmény vezetőivel, Orosz Ildikó elnökkel, Csernicskó István rektorral, illetve Barta József KMKSZ-alelnökkel és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) vezetőségi tagjaival. A vendégek látogatásuk során tájékoztatást kaptak többek között a kárpátaljai magyar közösség és a kárpátaljai magyar oktatás helyzetéről.

2023. január 19. A Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett ünnepség előtt a beregszászi Európa–Magyar Házban találkozóra került sor az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) és dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, dr. Kalmár Ferenc miniszteri különmegbízott között, amely során a felek a közelmúltban elfogadott kisebbségi törvénnyel kapcsolatban cseréltek eszmét. Az UMDSZ elkészítette kifogásait és megjegyzéseit a törvénnyel kapcsolatban, amelyet minden érintettnek eljuttatnak.

2023. január 19. A magyar kultúra napja alkalmából programsorozatot tartottak a beregszászi Európa–Magyar Házban a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) és a Magyar értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK) szervezésében. Matl Péter Ötössével / Po pjaty című II. grafikai sorozat kiállításának megnyitója után az eszenyi Ritmus néptáncegyüttes és a BorzsaVári zenekar fellépése következett. Majd díjak, kitüntetések átadására került sor. A Beregszászi értelmiségi fórumon Zubánics László, a KMMI elnöke felkonferálásában a kárpátaljai magyarság a háború árnyékában témakörben előadást tartott dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, dr. Kalmár Ferenc nagykövet, Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri különmegbízott, dr. Pomozi Péter nyelvtörténész, az ELTE BTK docense, Zán Fábián Sándor református püspök, dr. Zékány Krisztina, az UNE UMOTI tanszékvezetője, dr. Tarpai József, a Munkácsy Mihály Magyar Ház igazgatója, dr. Zubánics László, az UMDSZ elnöke, dr. Dupka György, a KMMI igazgatója, a MÉKK elnöke.

Végső konklúzió: nem adjuk fel, szellemi önfegyelemmel tovább küzdünk eddig megszerzett kisebbségi jogaink érvényesítéséért. Fontos az együvé tartozás, az összefogás, a jóhiszemű szövetségekkel való együttműködés stb. A mit csináljunk? kérdés tekintetében újabb kihívásként a vezető értelmiségiekre vár az aktuális cselekvési program megfogalmazása.

A konferencia résztvevőinek nevében Vári Fábián László és dr. Pomozi Péter felavatta a KMMI emlékfalán a nyíregyházi Beregszászért Alapítvány adományát, Széchenyi István emléktábláját. Végezetül Zubánics László és Dupka György megkoszorúzta Kölcsey Ferenc emléktábláját a beregszászi posta épületénél. Délután meghiúsulta koszorúzás Munkács ősi várában, Petőfi Sándor mellszobránál, mivel a vár vezetősége erre nem adott engedélyt.

2023. január 19. Az egész magyar nép nevében a szolidaritásomat fejezem ki a súlyos válságát élő kárpátaljai magyarság iránt – jelentette ki Dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a beregszászi Európa–Magyar Házban a Beregszászi Értelmiségi Fórum 2023 – A kárpátaljai magyarság a háború árnyékában című konferencián, amely a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet és a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége a magyar kultúra napi programsorozata keretében került megrendezésre.

Az Országgyűlés volt elnöke elismerően szólt mindazokról, akik a nehéz körülmények ellenére is Kárpátalján maradtak és kitartanak. „Mindenkinek köszönet jár ezért a bátorságért” – mondta a politikus. Mint fogalmazott jelenleg az összefogásban rejlik a megmaradás záloga. Rámutatott arra, hogy csak egységben lehet minden harcot megvívni. Hozzátette: kiáll a magyarok ellen irányuló jogszűkítések ellen, ha kell, Brüsszelig viszi a kárpátaljai magyarság ügyét.

Kalmár Ferenc Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztos előadásában kiemelte, hogy az Ukrajnában dúló háború miatt a kárpátaljai a legveszélyeztetettebb magyar közösség. Szavai szerint az új ukrán nemzeti kisebbségi törvény visszalépést jelent a korábbi jogszabályhoz képest, fő célja pedig a kisebbségi közösségek beépítése a többségi társadalomba. „Ez kollektív jogok biztosítása nélkül azonos az asszimilációval” – mutatott rá a miniszteri biztos.A kisebbségi kérdésnek a háborút követő rendezési folyamat egyik fontos témakörének kell lennie, ellenkező esetben „a nemzeti kisebbségi kérdésnek hosszú időn át nem lesz megoldása” – jelentette ki Kalmár Ferenc.

2023. január 19. Idén első alkalommal tartotta meg a helyi összekötők találkozóját a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) a beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokházban. Az eseményen bemutatták az egyesület megalakulásának tizedik évfordulójára készített Több mint nagycsalád! című könyvet is. Az alkalom elején a történelmi egyházak képviselői – Molnár János római katolikus püspöki helynök, Taracközi Ferenc református lelkipásztor, valamint Marosi István görögkatolikus parochus – Isten áldását kérték a jelenlévőkre és a KMNE munkájára. Köszöntőt mondott Sarkadi Gábor Ferenc beregszászi magyar konzul, Tarpai József, az egyesület elnöke. A beszámoló után Marosi Anita, a Több mint nagycsalád! című kötet szerkesztője bemutatta az egyesület fennállásának első tíz évét összefoglaló kiadványt.

2023. január 19. Öt évre kitiltották a schengeni övezetből Viktor Balogát és feleségét, valamint fiukat, Munkács polgármesterét, Andrij Balogát – írta forrásaira hivatkozva Pavlo Fedak zsurnaliszta. Az újságíró nem tudta kész tényként közölni a kitiltást. Feleleveníti, hogy a Magyarország által előirányozott lépésben nincs semmi meglepő, hisz Balogáék az elmúlt időszakban számos magyarellenes döntést hoztak. A turulmadár munkácsi eltávolítását követően a magyar zászlók, feliratok is eltűntek a munkácsi kistérségből és magyar vezetők elbocsátása is kezdetét vette.

2023. január 21. Az Ukrán Nemzeti Tanács 2022 júliusa és decembere között 114 műholdas, regionális és helyi televíziós társaságot, valamint 193 regionális és helyi rádióállomást vizsgált meg a műsorszórásra vonatkozó jogszabályok betartása tekintetében Ukrajnában. A kutatás eredményét Makszim Onoprijenko, az Ukrán Nemzeti Tanács tagja ismertette. Elmondta, hogy összesen több mint 11 000 órányi adást elemeztek. A felmérés szerint jól halad a televíziók és a rádiók ukránosítása. Kárpátalján a helyi és regionális rádiókban 93%-ban ukrán nyelven sugároztak.

2023. január 21. A Falvak Kultúrájáért Alapítvány (elnök: Nick Ferenc) szervezésében megrendezték a Magyar Kultúra Napja Gálát a budapesti Stefánia palotában – Honvéd Kulturális Központban. A Vidék kincsei kiállítás keretében bemutatásra kerültek a Hungarikum tárába került beregi szőttesesek és hímzések (a beregszászi Profusz Marianna és Mondik Ilona, valamint a kígyósi asszonyok munkái, a KMMI gyűjtése), az Intermix kiadó gondozásában megjelent Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozat kiadványait (kárpátaljai alkotók művei). Sor került a kárpátaljai Cifra Banda népzenekar bemutatójára (művészeti vezető: Szilágyi Csaba /Péterfalva/, táncos pár: Kricsfalusi Miklós és lánya, Kricsfalusi Amina /Nagypalád/). Beregi és tiszaháti népdalokat, viski csárdást adtak elő. A Magyar Kultúra Lovagja címek átadásában mások mellett közreműködött Ignácz Mária (Téglás), Emma Nejzsmak (Rahó). Meghívott díszvendégként megtisztelte a rendezvényt dr. Dupka György, a MÉKK elnöke, a KMMI igazgatója is.

2023. január 21. A magyar kultúra napja alkalmából szerveztek népviseleti kiállítást a Munkácsy Mihály Magyar Házban. Az eseményen az érdeklődők a Hagyományok Háza Hálózat ‒ Kárpátalja viseletvarró tanfolyamának vizsgamunkáit, valamint egyéb különleges öltözeteket, a Kárpát-medence magyar viseletkincsének egy-egy gyöngyszemét, illetve a kárpátaljai vidék más nemzetiségeinek viseleteit tekinthették meg az érdeklődők. Köszöntő beszédet mondott Tarpai József, a Munkácsy Mihály Magyar Ház igazgatója, Csizmadia Alexandra ungvári magyar konzul, külgazdasági attasé, Vörös Zsuzsanna, a Hagyományok Háza hálózati referense, Kopriva Attila, a Kárpátok Kultúrájáért és Művészetéért Egyesület elnöke, Pál Katalin, a Hagyományok Háza Hálózat ‒ Kárpátalja vezetője. A kiállítást részletesen Tajti Erzsébet népi iparművész, a Hagyományok Háza szakelőadója mutatta be. Közreműködött az ungvári Csüllő néptáncegyüttes, Csipkés együttes és Pál Lajos népzenész.

2023. január 21. Beregszászt és Kijevet összekötő autópálya építését tervezik Ukrajnában – írta Babják Zoltán, Beregszász polgármestere a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció (OVA) közleményére hivatkozva. Az állami és magán partnerségen alapuló új autópálya megépítésének terve több év kérdése, azonban lehetővé teszi a kárpátaljai közlekedés európai rendszerbe történő integrálását, bővíti képességeit, lendületet ad a gazdaságnak, illetve a régió fejlesztésének – emelte ki a polgármester.

2023. január 21. A magyar kultúra napjának előestéjén mutatta be első stúdiólemezét a BorzsaVári zenekar. A jánosi Helikon Hotelben megtartott rendezvény, valamint a Keresem az Álmot című népzenei album kiadása a Kárpátaljai KultúrKaraván közreműködésével a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg. Köszöntőt mondott Kudlotyák Krisztina, a Kárpátaljai KultúrKaraván vezetője, Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának misszióvezetője. A BorzsaVári Tehetséggondozó Művészeti és Hagyományőrző civil szervezetet képviselő Kovács családot Birta Zoltán, a Pulzus Rádió főszerkesztője mutatta be. A zenekar tagjai – Kovács Abigél (ének), Kovács Dániel (hegedű), Kovács Péter (hegedű), Kovács Sándor (brácsa), Gyurkó Ádám (harmonika), Kovács Tamás (nagybőgő) – mellett a felvételeken vendégzenészek – Pál István Szalonna (hegedű) és Karacs Gyula (brácsa) – is muzsikálnak. A lemezbemutató meglepetésvendégeként az eszenyi Ritmus néptáncegyüttes lépett színpadra.

2023. január 22. A Felső-Tisza-vidék magyarsága is méltatta a Himnusz megírásának kétszázadik évfordulóját, amely egyben a magyar kultúra napja is. Sari József, a térség KMKSZ-elnöke mondott ünnepi beszédet. Az egybegyűltek a huszti várhegy lábánál található, Kölcsey Ferenc epigrammájának emléket állító táblánál helyezték el az emlékezés koszorúit.

* Prófusz Marianna népművész munkáiból szervezett kiállítást a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (BKÉSZ), amelyet a magyar kultúra napja alkalmából a beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokházban mutattak be a közönségnek.

2023. január 22. A Himnusz megírásának 200. évfordulója alkalmából ökumenikus istentiszteletre került sor a szatmárcsekei református templomban, majd az évforduló kapcsán Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke mondott ünnepi beszédet. Az ünnepség keretében adták át a Kölcsey Társaság plakettjeit és emlékérmeit. Kölcsey Ferenc sírjánál a kárpátaljai magyarság nevében koszorúzott dr. Zubánics László, az UMDSZ elnöke, Szűcs Pálma elnökségi tag és dr. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke.

2023. január 22. A CSEMADOK meghívásának eleget téve, dr. Dupka György történész, a MÉKK elnöke, a KMMI igazgatója részt vett aGalántán megrendezett magyar kultúra napi országos ünnepségen, amelyet Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke nyitott meg. Ünnepi köszöntőt mondott Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára, Forró Krisztián, a Szövetség országos elnöke.

A Csemadok Életmű Díj, Közművelődési Díj, Gyurcsó István-Díj átadása után Köteles László általános elnök méltatta Dupka György (Kárpátalja) tevékenységét, aki Fábry Zoltán-díjban részesült.

„A Csemadok Országos Elnöksége által odaítélt Fábry Zoltán-díj a Kárpát-medence magyarságának összefogásáért, felemelkedéséért tevékenykedő személyek elismerése. Azon személyeké, akik nem a mai Szlovákia területén járulnak hozzá a magyar egyetemes kultúra gondozásához. A díj eszmei értéke az önzetlen, Kárpát-medencei nemzeti közösségünkért kifejtett munka méltó elismerése. A Fábry Zoltán-Díj rangját évente megemelték azok a személyiségek, akik e kitüntetést már átvették. A díj rangja az idén Dupka György személyében is megerősödik.  Külön megtiszteltetés, hogy ezt a kitüntetést a határokkal szabdalt magyarság egyik legpróbáltabb közössége, a kárpátaljai magyarság képviselőjének adhatjuk át. Legyen ez a díj egyben a háborúval, megszorításokkal sújtott, de a szülőföldön szívósan kitartó kárpátaljai magyarság erkölcsi elismerése és szolidaritásunk megerősítése” – áll a laudációban. Eddigi kitüntetettek: Dudás Károly (2018, Vajdaság), Bokor Béla (2019, Pécs), Erdei Péter (2020, Kecskemét), Muzsnay Árpád (2021, Szatmárnémeti), Kertész Attila (2022, Pécs). Az ünnepség kulturális programmal zárult.

2023. január 22. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Beregszászi Városi Szervezete megemlékezéssel egybekötött koszorúzással méltatta a magyar kultúra napját. A résztvevők a II. Rákóczi Ferenc téren található postahivatal falán elhelyezett Kölcsey Ferenc-emléktáblánál gyűltek össze. A megjelenteket Molnár D. István elnök köszöntötte. A résztvevők főhajtással tisztelegtek a költő emléke előtt. A koszorúzás a Himnusz eléneklésével ért véget.

2023. január 23. Koncerttel méltatta a magyar kultúra napját a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Az eseménynek a Rákóczi-főiskola adott otthont. A jelenlévőket Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola, valamint a civil szervezet elnöke köszöntötte. Közreműködtek a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola tanárai és tanulói, valamint a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola oktatói és diákjai.

2023. január 23. A Magyar Nemzeti Levéltár, Szabó Csaba főigazgató közlése szerint elkészítette Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára a költő teljes kapcsolati hálóját feltáró adatbázist, valamint a személyéhez köthető magyarországi és külföldi emlékhelyek térképes listáját. Az alábbi oldalon érhetők el: https://adatbazisokonline.mnl.gov.hu/

Megtudtuk, az adatbázisban jelenleg 416 szobor, 180 emlékmű és 145 emléktábla szerepel 19 országból.

2023. január 24. A KMKSZ Elnöksége tiltakozik a Munkácsi kistérséghez tartozó magyar oktatási és kulturális intézmények vezetőinek eltávolítása ellen. A Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola igazgatójának indokolatlan felmentését jogszerűtlen, a magyar nyelvű oktatás színvonalát veszélyeztető intézkedésnek tartja.

A jelenleg hatályos nemzetiségi törvény biztosítja a kisebbségek nemzeti szimbólumai, így a zászló szabad használatát. A nyelvtörvény rendelkezései pedig lehetővé teszik a közfeliratoknak az államnyelv mellett a nemzetiségi nyelveken történő kihelyezését a kisebbség által lakott településeken. Ezért az Elnökség a magyar zászlók és feliratok eltávolítását a Munkácsi kistérség településeiben önkényesnek, a hatályos törvényekkel ellentétesnek ítéli, s az ügyben a jogvédő szervekhez fordul.

Ungvár, 2023. január 24.

2023. január 26. A Szemeretelepiek Baráti Közösség és a 93 éves Varga István rendezvényszervező meghívásának eleget téve dr. Dupka György előadást tartott A kárpátaljai magyarok a háború árnyékában a túlélésért küzdenek címmel a pestszentlőrinci Don Bosco közösségi ház zsúfolásig megtelt dísztermében. Köszöntő beszédet mondott Kiss László nyugalmazott református lelkész.

2023. január 26. A Beregszászi Szent Anna Karitász magyarországi felajánlásoknak köszönhetően ezúttal kötszereket, fájdalomcsillapító és gyulladásgátló gyógyszereket, egy kórházi betegágyat és egy tolószéket, valamint bébiételeket adott át a Beregszászi Linner Bertalan Járási Központi Kórház baleseti sebészete részére.

2023. január 26. A Kárpátaljai esték keretében az érdeklődők – köztük Botlik József, Dupka György, Kótyuk Erzsébet, Kovács Sándor, Seremet Sándor és mások – Hajduk Márta filmrendező társaságában megtekintették a Szabadság és szerelem Partiumban című, a magyarság költőóriását, a kétszáz év született, örök fiatal Petőfit, a szerelem és szabadság lovagját megjelenítő filmet (https://www.youtube.com/watch?v=7POHvVmmQxc).

2023. január 26. A kárpátaljai magyar közösség mérvadó képviselői a Kárpátaljai Megyei Tanács üléstermében felhívást fogalmaztak meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz a magyar közösséget ért provokációk és sértések kapcsán. Ebben többek között szó esik a közelmúltban a munkácsi kistérség területén történt magyarellenes kirohanásokról, ahol a kistérség vezetőjének jogtalan utasítására magyar nemzeti szimbólumokat, magyar nyelvű feliratokat távolíttattak el a zömében magyarlakta települések intézményeiről, és több oktatási intézmény magyar nemzetiségű vezetőjét is elmozdították tisztségéből, indokolatlanul. A helyi magyarság ebben a térség egységének fenyegetettségét látja, amit egyes politikusok figyelemfelkeltés céljából provokálnak. Az efféle cselekedetek Ukrajna nemzetközi szinten történő hitelvesztéséhez is vezethetnek – hangzott el az indítványban, amelyet Petei Judit megyei képviselő olvasott fel. Szolidaritásból mögé sorakozott fel: Babják Zoltán, a Beregszászi Kistérség polgármestere, Barta József megyei képviselő, a KMKSZ alelnöke, Rezes Károly, a Beregszászi Járási Tanács elnöke, dr. Spenik Sándor, az UMDSZ Nemzeti Tanácsának elnöke, az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar intézetének igazgatója, Rezes József, a KHÖT ügyvezető igazgatója és dr. Zubánics László, az UMDSZ elnöke.

2023. január 26. Fegyir Sándor, az ungvári egyetem professzora, aki értünk, a kárpátaljai magyarságért is harcol ukrán bajtársaival a fronton, a minap közreadott üzenetében hitelesen, pozitívan értékelte a feszültségekkel terhelt ukrán–magyar kapcsolatokat: őrizkedjünk a szülőföldünkön a nemzetiségek széthúzását gerjesztő szélsőséges elemek provokációitól.

2023. január 26. Névadó, illetve táblaavató ünnepséget szervezett a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Kótyuk Istvánról, a Filológia Tanszék egykori vezetőjéről nevezték el az intézmény Filológia Campusát. Köszöntő beszédet mondott Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola elnök asszonya, Csernicskó István rektor, Beregszászi Anikó, a Filológia Tanszék tanszékvezetője. Kótyuk István özvegye, Kótyuk Vera köszönetét fejezte ki az intézmény felé, hogy annak idején lehetőséget adtak Pista bácsinak a tanításra, megbízták a tanszékvezetői feladatok ellátásával. Meghatottan és hálával mondott köszönetet azért, hogy a Filológia Campus az ő nevét viselheti immár.

2023. január 27. A minap a Magyar Katolikus Rádió Kerengő közéleti műsorában elhangzott a Sallai Éva által készített interjú dr. Dupka György történésszel, GULÁG-GUPVI kutatóval legutóbb megjelent könyvei kapcsán („Hova tűnt a sok virág…” Időutazás az Urálba magyar és német rabok (1941-1955) nyomában: http://mek.niif.hu/11300/11392/; A kárpátaljai magyarság, németség elhallgatott tragédiája, 1944-1946: https://mek.oszk.hu/21800/21806/ ; Magyar GULÁG-GUPVI rabok Eurázsiában: https://mek.oszk.hu/22700/22721/ ; Egyházüldözés Kárpátalján 1944-1991. https://mek.oszk.hu/18100/18119/; „Uram… segíts haza minket…” Lágerírások: versek, fohászok levelek, naplórészletek a sztálini lágerekből (1944-1959), újrakiadás. https://mek.oszk.hu/13800/13830/)

2023. január 28. A Kárpátaljai Református Egyházkerület a beregszászi református templomban megtartott ünnepi közgyűlésén tett esküt az ötödik alkalommal püspökké választott Zán Fábián Sándor, valamint Danku Gábor, az új főgondnok, Héder János és Nagy Béla lelkészi, illetve világi főjegyzők és az egyházkerület megújult zsinatának tagjai. Az ünnepi eseményen vendégként jelen voltak a Kárpát-medence református egyházkerületeinek püspökei. A magyar államot Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, az ukrán államot Volodimir Csubirko, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke képviselte.

Apostoli köszöntést mondott Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. Isten igéjét Balog Zoltán, a Magyar Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke hirdette. Orosz Zsolt református lelkész, az egyházkerület választási bizottságának elnöke ismertette az egyházkerületi választás eredményeit.

Ezután Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke vette ki az esküt Zán Fábián Sándortól, majd a jelen lévő püspökök – Géresi Róbert, Balog Zoltán és Kató Béla mellett Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, Szenn Péter, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspöke és Bogdán Szabolcs János, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke – megáldották az újraválasztott kárpátaljai püspököt. Letették az esküt az egyházkerület négy évre megválasztott vezetői: Danku Gábor, Héder János és Nagy Béla, valamint az egyházkerületi zsinat tagjai.

A vendégek közül Gulyás Gergely, Magyarország Miniszterelnökséget vezető minisztere, Volodimir Csubirko, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke mondott ünnepi beszédet.  Köszöntötte a megválasztott püspököt és zsinatot Serge Fornerod református lelkész, a Svájci Református Egyház külügyi vezetője, az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottságának tagja. Az ünnepi esemény Zán Fábián Sándor püspök zárszavával ért véget.

2023. január 29. A tisztviselők külföldre utazásának tilalma a katonai szolgálatra alkalmatlanokra is vonatkozik. Erről Andrij Demcsenko, az Ukrán Állami Határszolgálat szóvivője beszélt a Jedinyi novini adásában. A szóvivő kihangsúlyozta, hogy a tilalom már érvényben van, és mind a férfi, mind a női tisztviselőkre vonatkozik. „Meg kell érteni, hogy ez a tisztviselők egyértelmű listájára vonatkozik, különösen a vezetőkre, a képviselőkre, a bírókra, az ügyészekre stb., valamint az állami hatóságok által a mozgósítás idejére lefoglalt alkalmazottakra” – mondta Demcsenko.

2023. január 29. 87 éves korában négy éve hunyt el Schober Ottó, a Beregszászi Népszínház egykori igazgatója, író, műfordító, rendező, a Kárpátaljai Szövetség vezetőségének és a Beregszászért Alapítvány kuratóriumának aktív tagja. Beregszász díszpolgárának elévülhetetlen érdeme, hogy a Beregszászi Népszínház igazgatója volt nyugdíjazásáig, majd küzdőtársaival kezdeményezte a Kárpátaljai Magyar Megyei Drámai Színház létrehozását. Mint kiváló rendezőnek, mindene, élete a színház volt. Élete történetét Dupka György felkérésére, az általa a Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozatban kiadott emlékiratában (Színfalak előtt, mögött, nélkül. Epizódok a Beregszászi Népszínház történetéből, 1996) és más munkáiban is megírta. Nemrég a MÉKK kezdeményezésére munkáját digitalizálta az OSZK Elektronikus Könyvtára, a kiadvány elektronikus változata itt olvasható:

https://mek.oszk.hu/23500/23512/

2023. január 30. Néptáncpedagógus-képzést indított a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltsége Beregszászon. A szervezők a korábbi években Kárpátalján tevékenykedő gyakorló oktatókat szólították meg. Ez alkalommal az alapoktól indult a képzés kifejezetten kezdők számára. Hétvégenként fél éven át havonta egy foglalkozást tart a nyíregyházi Antal házaspár, akik közel két évtizede oktatnak néptáncot az anyaországban és a külhoni régiókban.

2023. január 30. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatóinak és Fiatal Kutatóinak Tudományos Egyesülete (HÉFKTE) megtartotta első közgyűlését. A jelenlévőket dr. Gazdag Vilmos, az egyesület elnöke köszöntötte, majd ismertette a napirendi pontokat. Az ülésen a tagok többek között arról döntöttek, hogy a jövőben csatlakoznak a főiskola tudományos rendezvényeihez, valamint szakmai kapcsolatokat építenek ki kárpátaljai, ukrajnai és magyarországi tudományos szervezetekkel.

2023. január folyamán. A Kárpátaljai Magyar Megyei Drámai Színház Társulata (Beregszász, Munkácsi út 1.) megvalósította januári műsortervét: két alkalommal tartottak Kulisszajárás ON-t. A magyar kultúra napja alkalmából Déryné ifjasszony címmel filmbemutatóra került sor a II. RF KMF Esztergom termében a KMKSZ szervezésében. Az Ursula Jones: A királykisasszony, akinek nem volt birodalma című darabot a társulat színházában hat alkalommal vitték színre.

* Képzőművészeti kiállítások, író-olvasó találkozók, folyóirat- és könyvbemutatók, koncertek a magyarlakta településeken.

* Lassan egy éve tart az orosz–ukrán háború. Az összecsapásokban, az orosz rakéta- és tüzérségi támadásokban sok ukrán katona vesztette életét. Tizenketten közülük magyar származásúak voltak. Legutóbb az 52 éves onokóci (Felsődomonya) Vértes István halt hősi halált a Bahmut környéki harcokban. Az elhunyt lányának Magyarország Ungvári Főkonzulátusán a magyar kormány és a külügyminisztérium részvétét és együttérzését Kuti László konzul tolmácsolta, aki elmondta: minden magyar kötődésű katona halála hatalmas veszteség a magyar nemzetnek.

* Januárban a kárpátaljai magyar óvodások, iskolások és egyetemisták megemelt összegű oktatási-nevelési támogatást kapnak – jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára.

* A kárpátaljai megyeszékhelyen tovább tart egyes közterületek átnevezése. Az ungvári önkormányzat legutóbb öt utca átnevezéséről döntött, aminek magyar érdekeltsége is van. Az eddig Ivan Szecsenov nevét viselő utca ezentúl Szemán Ferenc festőművész nevét viseli majd. Egy másik kortársa, Habda László művész munkássága előtt is utcanévadással tisztelegnek.

* Kárpátalján 150 létesítményt újítanak fel a menekültek elszállásolására. A legtöbb belső menekült, akik Ukrajna azon megyéiből érkeztek Kárpátaljára, ahol aktív harcok folynak, a magánszektorban helyezkedett el. A menekülteknek, illetve az őket befogadóknak különböző kedvezményeket és támogatási programokat is kínálnak. Ilyen például a tűzifa vásárlására szánt 4000 hrivnya összegű kifizetés azoknak a kárpátaljai lakosoknak, akik egy hónapra vagy annál hosszabb időre fogadnak be menekülteket.

* Ukrajna orosz inváziójának kezdete óta több mint 360 vállalkozás települt át Kárpátaljára – írja a kiszo.news. A legtöbben az IT-szektorból származnak, ezt követik a szolgáltató szektor vállalkozásai – számolt be róla Halina Rusznak, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás Gazdaságfejlesztési Osztályának vezetője. Elmondása szerint a január 25-i adatok szerint 369 áthelyezett vállalkozás van megyénkben. Közülük 332 már működnek, 30 már áttelepült, de még nem indult be, további hét pedig költözés alatt áll.

* A Beregszászi és az Ivano-Frankivszki Kistérség, illetve Debrecen város háromoldalú, határon átnyúló együttműködése keretében az Ivano-Frankivszki Kistérségből 43 gyermek utazhatott Magyarországra üdülni – közölte Babják Zoltán polgármester a közösségi oldalán. A Beregszászi Kistérség vezetője megjegyezte: a debreceni önkormányzat az idei év során összesen 200, 10–16 év közötti gyermek számára tervez egyhetes pihenést.

*Ukrajnában folytatódik a kárpátaljai magyarság elleni durva támadások sorozata, Munkácson a  mukachevo.net munkácsi hírportálon Jurij Dzjamulics politikai elemző magyar ellenes sematikus cikkében már azt javasolja, hogy csökkenteni kell Magyarország politikai befolyását Kárpátalján, azaz a magyar közösség védelmére irányuló erőfeszítéseit „Ukrajna szuverenitásának biztosítása” érdekében.

* Ungváron megjelent az EGYÜTT irodalom-művészet-humán tudományok-kultúra című folyóiratunk 2022/6. száma. Az anyag online is hozzáférhető: https://kmmi.org.ua/uploads/attachments/books/folyoiratok/egyutt/2022/egyutt_2022_6.pdf

A lapban írásaikkal szerepelnek: MARCSÁK GERGELY – 1990 (Kincseshomok/Beregszász), NÉMETI ANETT – 1986 (Palló/Stolberg), VÁRI FÁBIÁN LÁSZLÓ – 1951 (Tiszaújlak/ Mezővári) CSONTOS MÁRTA 1951 (Szeged) ZÁN FÁBIÁN BALÁZS – 2005 (Mezővári) versei; BARTHA GUSZTÁV (1963–2022)  MEGYERI EDIT TÜNDE – 1972 (Nagyszőlős/Rábaszentandrás), ÁMORT ANGELIKA – 1995 (Nagyszőlős, Nőtincs) novellái; VÁRI FÁBIÁN LÁSZLÓ esszéje; SZABÓ ESZTER IDA – 1989 (Beregszász, Sárospatak), KOVÁCS SÁNDOR – 1954 (Eszeny, Budapest) DUPKA GYÖRGY – 1952 (Tiszabökény) tanulmánya.

A lapszámunkat HORVÁTH ANNA (1924–2005) beregszászi művész, az MMA posztumusz tiszteletbeli tagja munkáival illusztráltuk.

A hátsó borítón ÁBRÁNYI EMIL (1851–1920) Petőfi c. verse olvasható.

Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának folyóirata, az 1965–1967 között Ungváron megjelent szamizdat jogutódja, újraindult 2002-ben, a MÉKK kiadásában. Felelős kiadó és lapigazgató: Dupka György. Szerkeszti a szerkesztőbizottság:

Elnök: Vári Fábián László (szépirodalom). Szerkesztők: Marcsák Gergely (olvasószerkesztő), Csordás László (kritika), Zubánics László (tanulmány), Dupka György (kultúra), Fábián Zoltán (tipográfia).

Védnökök: S. Benedek András alapító-főszerkesztő (1966–1967), Pomogáts Béla irodalomtörténész, Nagy Zoltán Mihály alapító-főszerkesztő (2002–2008). Tanácsadók: Botlik József, Finta Éva, Füzesi Magda.

Közreműködők: Fuchs Andrea, Szemere Judit.

XXVII. (XXIV.) évfolyam, 3. (353.) szám. 2023. február 1.

FEBRUÁR – BÖJTELŐ HAVA (TÉLUTÓ, JÉGBONTÓ HAVA)

A hónap latin neve, Februarius a klasszikus szerzők szerint a szabin februm = „tisztulás” szóból ered. Való igaz, a február már az antik Rómában is a decemberi, januári vígságra következő testi-lelki purgálás idejének számított. Februa, azaz „Engesztelő” volt Mars isten anyjának, Junónak egyik mellékneve. Ahogy Februa adott életet Marsnak, úgy ad helyt február Mars havának, márciusnak.

Keresztény időkben a február a böjt első hava lett, mivel a nagyböjt kezdete rendszerint ebbe a hónapba esik. Erre utal a hónap régi magyar neve: Böjtelő hava. Nevezték Halak havának is, mivel február 21-e és március 20-a között a Nap a Halak jegyében jár.

Népi kalendárium

Február 2. – Gyertyaszentelő Boldogasszony

Február 3. – Balázs napja

Február 5. – Ágota napja

Február 6. – Dorottya napja

Február 10. – Skolasztika napja

Február 14. – Bálint napja

Február 16. – Julianna napja

Február 19. – Zsuzsanna napja

Február 22. – Üszögös Szent Péter napja

Február 24. – Mátyás napja

Ez lesz 2023 februárjában

* Az ukrán parlament újabb 90 nappal meghosszabbította a hadiállapotot. Emellett a parlament támogatta az általános mozgósítás időtartamának meghosszabbítását is.

2023. február 1. Télbúcsúztató zenés műsor a Váralja múzeum-kávézóban.

2023. február 2. Szerző a pult mögött címmel újra megrendezik a Kolyba.org.ua és a Kobzos (Кобзар) kultúranépszerűsítő akcióját, amelyre Ungváron, a Korjatovics tér 1. sz. alatt kerül sor. Ezúttal az ukrán szerzők mellett fórumot kap Shrek Tímea író is, aki dedikálja legutóbb megjelent könyvét, bemutatja gyermekmeséit. A szerző beszélgetőtársa az ungvári Meskó János helytörténész, a MÉKK elnökségének tagja, projektgazda.

2023. február 1. Kovács Anton kiállítása a Munkácsy magyar Házban. Kezdete: 16.00. (kijevi idő szerint).

2023. február 7. Diplomaátadó ünnepség az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatás-Tudományos Intézetében. Az ünnepségen a magyar nyelv és irodalom, történelem, nemzetközi kapcsolatok, matematika és fizika szakos magiszter hallgatók vehetik kézbe diplomáikat.

2023. február 13. A házasság világnapja.

2023. február 18. A Magyar Széppróza Napja rendezvénysorozat.

2023. február 20. Megemlékezés a méltóság forradalmáról.

2023. február 21. Az anyanyelv nemzetközi napja.

2023. február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja.

2023. február folyamán. A Kárpátaljai Magyar Megyei Drámai Színház (Beregszász, Munkácsi u. 1.) társulatának műsortervéből: Kulisszajárás ON; Ursula Jones: A királykisasszony, akinek nem volt birodalma. Bővebb információ: +380664528505-ös telefonszámon vagy a bszinhaz.szervezo@gmail.com e-mail címen.

2023. február folyamán. Képzőművészeti kiállítások, író-olvasó találkozók, folyóirat- és könyvbemutatók, koncertek a magyarlakta településeken.

VENDÉGSÉGBEN

2023. február 2. A Magyar Írószövetség Szociográfiai Szakosztályának soron következő találkozója online formában.

2023. február 18. Jótékonysági farsangi batyus bál a Kárpátaljai Szövetség szervezésében. Közreműködik a kárpátaljai Cifra-banda (művészeti vezető: Szilágyi Csaba, néptánc-koreográfus Kricsfalusi Miklós).

2023. február 24. Kárpáthaza öröksége: Kárpátalja programsorozat februári vendége: Horváth Sándor író, költő, a Kárpáti Igaz Szó főszerkesztője Jelentés a mélyből címmel tart előadást a Csömöri Sinka István Községi Könyvtárban. Háziasszonyok: Hermányos Mária, Bándiné Tóth Klára. Kezdete: 18.00.

2023. február 25. Huszonkettedik alkalommal adják át a Parma fidei – Hit pajzsa díjat Budapesten, a Párbeszéd Házában. A kuratórium döntése alapján 2023-ban a határon túlról a kárpátaljai görögkatolikus dr. Ortutay Elemér atya hagyatékát őrző intézmény vezetői (Beregszász, Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ) kapják a díjat. A kitüntetést a kommunizmus áldozatainak emléknapja (február 25.) alkalmából azoknak az élő egyházi személyeknek ítélik oda évről évre, akik a diktatúra alatt is hűségesek maradtak hitükhöz, magyarságukhoz. A díjat Horváth Béla kisgazda képviselő és Gyurkovics Tibor Kossuth-díjas író alapította 2002-ben. A díját átveszi, s majd eljuttatja Beregszászra Szocska Ábel megyéspüspök. A díjátadó ünnepség rendezvénye szolgálja a kárpátaljai magyarságot, a görögkatolikus híveket.

Kezdete: 11.00. Helyszín: a Magyar Jezsuita Rend Bp. VIII. ker. Horánszky utca 20. szám alatti Párbeszéd Házában.

A kommunizmus áldozatainak emléknapjához kapcsolódóan ünnepi beszédet mond Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter.

Laudációt mond Sajgó Szabolcs jezsuita atya, a díj kurátora. A kitüntetést a Kossuth-díjjal kitüntetett Madarassy István szobrászművész készíti évről évre.

Jeles személyiségek évfordulói

Február 1. Ezen a napon született Bíró Andor (Tiszapéterfalva, 1929. február 1. – Budapest, 2018. október 5.), a legendás Határőr Agrárcég-Kolhoz elnöke, szakíró. Nevéhez fűződik az 1989. július 6-án Tiszabökény határában felavatott turulmadaras emlékmű (a II. Rákóczi Ferenc fejedelem vezette kuruc szabadságharc első győztes csatájának /1773. július 14–16./ emlékére) helyreállítása.

Február 1. Ezen a napon született S. Benedek András (Munkács, 1947. február 1. – Budapest, 2009. szeptember 8.) irodalom- és művelődéstörténész, költő, kritikus. Kovács Vilmos baráti köréhez tartozott. A nevéhez fűződik többek között a gépiratos Együtt irodalmi folyóirat elindítása 1966–67-ben, továbbá 1967-ben a Forrás Ifjúsági Stúdió létrehozása. A kárpátaljai magyar polgárjogi mozgalom egyik szervezője, aki a követelményeket tartalmazó 1971-es és 1972-es Beadványok megírásában aktívan közreműködött. Emlékezete: 2017. március 29-én domborműves emléktáblát avattak tiszteletére a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola belső falán (alkotója Oláh Katalin Kinga szobrászművész).

Február 1. Ezen a napon született Csuvalova Luták Teréz (Ungvár, 1942. február 8.) iparművész.

Február 2. Ezen a napon született Hollósy Simon (Máramarossziget, 1857. február 2. – Técső, 1918. május 8.) festőművész. Nevéhez fűződik többek között a nagybányai művésztelep beindítása 1896-ban. 1917-ben Técsőn telepedett le, és a Nereszen-hegy tövében alakította ki a „técsői iskolát”. Emlékezete: az 1987 áprilisában létrehozott Hollósy Simon Magyar Művelődési Kör (elnöke dr. Szöllősy Tibor) kezdeményezésére 1993. május 1-2. között felavatott Hollósy-mellszobor (alkotója Tóth Emőke zsennyei szobrász); Hollósy-emlékház, emléktábla; a kiváló művész nevét felvette a técsői magyar tannyelvű középiskola; 2012-ben Técsőn megnyílt a Hollósy-galéria.

Február 2. Ezen a napon született Baraté Ágnes (Mezőkaszony, 1988. február 2.) festő. Az ArtTisza Művészeti Egyesület egyik alapítója, a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának (RIT) tagja.

Február 4. Ezen a napon született Takáts Gyula (Tab, 1911. február 4. – Kaposvár, 2008. november 20.) Kossuth-díjas költő, író, műfordító, kritikus, tanár. A kárpátaljai irodalmárok barátja, 1939–1940 között a munkácsi irodalmi élet alakítója, a helyi nagy tehetségű Sáfáry László költő támogatója, aki később a Doni katasztrófa áldozata lett.

Február 5. Ezen a napon született Nagy Endre (Nagyszőlős, 1877. február. 5. – Budapest, 1938. május 5.) ismert magyar újságíró, író, konferanszié, kabaréigazgató Budapesten.

Február 5. Ezen a napon született Szalai Borbála (Ungvár, 1926. június 24. – Ungvár, 2011. augusztus 9.) gyermekíró és költő, tankönyvkiadói szerkesztő. A kárpátaljai gyermekköltészet művelője kizárólag a gyermekek számára alkotott. A KMKSZ ungvári szervezete emléktáblát avatott tiszteletére Ungváron, egykori lakóháza falán.

Február 6. Ezen a napon született Németi Anett (Palló, 1985. február 6.) költő, több verseskötet szerzője.

Február 8. Ezen a napon született Mandrik Erzsébet /Riskó Károlyné/ (Visk, 1931. február 8.) egykori Gulág-rab, emlékiratíró. A pokol bugyraiban. Egy viski parasztlány a sztálini lágerekben (1996, https://mek.oszk.hu/23400/23486/23486.pdf.) és A pokol tornácai naplók (2007, https://mek.oszk.hu/23400/23490/) c. naplók szerzője.

Február 12. Ezen a napon hunyt el Váradi-Sternberg János (Nagyvárad, 1924. január 10. – Budapest, 1992. február 12.) történész, professzor. Nevéhez fűződik a magyar történelem oktatásának beindítása a kárpátaljai tanintézetekben, a kuruc korszak és II. Rákóczi Ferenc fejedelem életútjával kapcsolatos kutatások elindítása, a Petőfi-emlékszoba létrehozása az Ungvári Művészeti Iskolában. Emlékezete: Ungváron utcát neveztek el róla; ungvári lakóháza falán emléktáblát, az Ungvári Nemzeti Egyetem történelem karának falán domborműves táblát helyeztek el.

Február 12. Ezen a napon született Veres Ágota (Beregszász, 1972. február 12.) selyemfestő, grafikus, festő. A RIT tagja.

Február 13. 80 éve hunyt el Íjász /Jaczik/ Gyula (Ungvár, 1874. április 1. – Ungvár, 1943. február 13.) festőművész, író. A neves Erdélyi Béla képzőművész kortársa.

Február 16. Ezen a napon született dr. Bacsinszky Tivadar (Fenyvesvölgy /Sztavne/, 1911. február 16. – Kassa, 1974) kajdanói görögkatolikus parochus, hitoktató, Gulág-rab. 1944-ig a Kárpátaljai Tudományos Társaság tagja, a keleti szláv kapcsolatok kutatója.

Február 16. Ezen a napon született Huszti Béla (Beregszász, 1895. február 16. – Kígyós, 1968. október 15.) református lelkész, volt Gulág-rab, lágerversek szerzője.

Február 17. 100 éve született Sztaskó Gyula /Tibor/ (Ungvár, 1923. február 17. – Ungvár, 1998)) grafikus, művészettörténész. A megyei szépművészeti múzeum tudományos munkatársa volt.

Február 18. Ezen a napon született Jókai Mór (Komárom, 1825. február 18. – Budapest, Erzsébetváros, 1904. május 5.) író, az MTA tagja. Vidékünk múltja több írásában szerepel, 1882. március 2-án Munkácsy Mihály társaságában felkereste a neves festőművész szülővárosát, ahol a Csillag vendéglőben megrendezett ünnepélyen beszédet is mondott.

Február 20. 75 évvel ezelőtt született Horváth Gyula (Csetfalva, 1948. február 20. – Mezőkaszony, 2005. április 8.) költő, pedagógus. Tiszteletére a csetfalvai kultúrház falán emléktáblát állítottak.

Február 20. Ezen a napon született Medveczky Ágnes (Ungvár, 1964. február 21.) festő, grafikus, iparművész. Boksay-Erdélyi-tanítvány. Medveczkyné Luták Edit festő, grafikus és Medveczky Miklós festő, monumentalista lánya.

Február 21. Ezen a napon született Baleczky Emil (Zúgó /Huklivij/, 1919. február 21. –Budapest, 1981. december 22.) költő, nyelvész, műfordító, tanár.

Február 23. Ezen a napon született Marcsák Gergely (Kincseshomok, 1990. február 23.) költő, író, irodalomtörténész, verséneklő, az Együtt c. irodalmi folyóirat olvasószerkesztője, aktív szerzője.

Február 24. Ezen a napon született Kassai Antal (Bercsényifalva /Dubrinics/, 1921. február 24.) festő, grafikus. Boksay-Erdélyi-tanítvány.

Február 24. Ezen a napon hunyt el dr. Medve Zoltán (Sislóc, 1927. január 14. – Pécs, 2017. február 24.) nyelvész, a Pécsi Egyetem Szláv Filológia Tanszékének docense.

Február 25. Ezen a napon született Bellyei (Zapf) László (Beregszász, 1910. február 25. – Kaposvár, 1995. január 6.) kritikus, publicista, irodalomtörténész, tanár. A munkácsi Magyar Írás (1932–1934) irodalmi folyóirat munkatársa, szerzője.

Február 25. Ezen a napon született Györke László (Beregszász, 1947. 02. 25.) újságíró, novellista. S. Benedek András, Kovács Vilmos, Balla Gyula baráti köréhez tartozott, közreműködött az Együtt irodalmi gépiratos folyóirat elindításában, a Forrás Ifjúsági Stúdió létrehozásában.

Február 26. Ezen a napon született Fodó Sándor (Visk, 1940. február 26. – Ungvár, 2005. május 11.) nyelvész, irodalmár, egyetemi tanár, politikus. A KMKSZ alapító elnöke, majd tiszteletbeli elnöke. A kárpátaljai magyar polgárjogi mozgalom egyik szervezője, aki a követelményeket tartalmazó 1971-es és 1972-es Beadványok megírásában aktívan közreműködött.

Február 27. Ezen a napon született Zselicki József (Kisgejőc, 1949. február 27. – Kisgejőc, 2021. június 1.) költő, pedagógus. Kovács Vilmos baráti köréhez tartozott. Elévülhetetlen érdemei: egyik alapítója és első elnöke az 1967-ben létrehozott Forrás Ifjúsági Stúdiónak. A kárpátaljai magyar polgárjogi mozgalom egyik szervezője, aki a követelményeket tartalmazó 1971-es és 1972-es Beadványok megírásában aktívan közreműködött. Az Együtt irodalmi folyóirat egyik szerzője volt.

Február 27. Ezen a napon született Habda Vladiszlav /Ulászló/ (Ungvár, 1961. február 27.) festő. A RIT tagja.

ELŐZETES

2023. március 9. HADIK – nagyszabású magyar kalandfilm, címszerepében: Trill Zsolt.

Bemutató: 2023. március 9.

A nagyszabású magyar kalandfilm a megtörtént eseményekhez hűen idézi fel a Berlin 1757-es elfoglalásával és a város megsarcolásával végződő merész huszárcsínyt. A plakát leleplezi a nevezetes rajtaütés mögött álló főbb történelmi személyek filmbeli megformálóit. Ezen a küldetésnek szabad utat adó Mária Terézia királynőt alakító Horvàth Lili, a címszereplő bőrébe bújó Trill Zsolt és a főhős mellett tűzön-vízen át kitartó bajtársat, Gvadányi Józsefet életre keltő Molnár Áron látható. Valamint helyet kapott mellettük Szabó Győző, aki ezúttal a szász gyalogosok élén, Ried ezredes szerepében segíti a huszárokat.

FELHÍVÁSOK, KÖZLEMÉNYEK

A Kárpátaljai Magyar Megyei Drámai Színház felhívása

Jelentkezz Te is segédszínésznek!

Színházunk felvételt hirdet segédszínészi munkakörbe.

Színészi képességekkel bíró, 17–25 év közötti tehetséges fiatalok jelentkezését várjuk. További feltételek: legalább középfokú iskolai végzettség, magyar nyelvtudás. A zenei képzettség és a tánctudás előnyt jelent.

Jelentkezni a +380664528505-ös telefonszámon vagy a bszinhaz.szervezo@gmail.com e-mail-címen lehet 2023. január 31-ig.

A részletekről személyes találkozó alkalmával tájékoztatjuk az érdeklődőket!

A Kanadai Magyar Kulturális Tanács felhívása

Diaszpórában élő magyarok, figyelem!

Aki szeret írni, jól forgatja a tollat, van egy régóta dédelgetett gondolata, története, itt az alkalom megírni!

Neked mit jelent magyarnak lenni, magyarul beszélni, magyarként élni a diaszpórában, miközben más nyelven tanulsz, dolgozol, éled az életed? Írd meg, küldd el, pályázz a Kanadai Magyar Kulturális Tanács felhívására!

Fontos: nemcsak kanadai magyarok írásait várják, az Egyesült Államokban és Dél-Amerikában élők is jelentkezhetnek!

Részletek:

https://kanadaimagyarkulturalistanacs.com/…/ismet…/…

#pályázat #novella #írás #kanadaimagyarok

Vízrajzi térkép pályázat

A Duna Múzeum és a Várfok Galéria közösen meghirdetett képzőművészeti pályázat hívószava a vízrajzi térkép. A kiírásra olyan műveket várnak, amelyek a vízrajzi térképek témáját, formáját értelmezik újra a művészet eszközeivel. A pályázat kiírói arra kíváncsiak, hogyan alkotnák meg saját vízrajzi térképüket a művészek, vagy milyen módon tudnák beemelni a vízrajzi térképek formavilágát képzőművészeti kompozíciókba.

A pályázat leadási határideje: 2023. március 31.

A műveket erre az alkalomra felkért zsűri bírálja el, és dönt a díjak odaítéléséről. A díjazott alkotások közül a zsűri javasolhat műveket az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Duna Múzeum felé megvételre, melyek az Országos Vízügyi Főigazgatóság gyarapodó képzőművészeti gyűjteményét fogják gazdagítani.

A zsűri tagjai: Kovács Krisztina, a Várfok Galéria művészeti vezetője, művészettörténész, Róka Enikő, a Budapesti Történeti Múzeum, Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár vezetője, művészettörténész, és Szöllősi-Nagy András, mérnök, hidrológus, az MTA doktora, műgyűjtő.

Az érdeklődők a Duna Múzeumban kaphatnak választ felmerülő kérdéseikre: info@dunamuzeum.hu.

Forrás: varfok-galeria.hu

FELVÉTELI HIRDETMÉNY 2023

A Nagyberegi Református Líceum felvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba.

A felvételire való jelentkezés határideje: 2023. április 27.

A felvételi vizsgák időpontja: 2023. április 29., 8.00 óra. A felvételi vizsga díjtalan.

További részletes tájékoztató a felvételivel kapcsolatban az iskola honlapján, a www.nbrl.com.ua címen és líceumunk Facebook-oldalán (Nagyberegi Református Líceum 1993) érhető el.

Kérdéseiket az nbrl.kre@gmail.com e-mail címre várjuk.

Címünk: 90242 Nagybereg, II. Rákóczi Ferenc út 80.

Mobil: +380 99 423 41 45

Szeretettel várja a felvételizőket

a Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon!

Felhívás – XVII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok nélkül (HTDK) programjával együttműködve a Miniszterelnökség és Nemzeti Tehetség Program, valamint a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatásával meghirdeti a XVII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciát (XVII. KTDK).

A konferencia időpontja és helyszíne: 2023. május 12., II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász

További információ: „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna. Tel.: +380-31-41-4-29-76, e-mail: geniusja2019@gmail.com, honlap: http://www.genius-ja.uz.ua

Könyvespolc – 2023

Az Együtt című irodalmi-művészeti-kulturális-humán tudományi folyóirat 2002–2022 között megjelent számai itt tekinthetők meg:

http://kmmi.org.ua/konyvtar/folyoiratok/egyutt

https://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=595 (Számláló: 31 718 megtekintés, 2023.01.30. állapot szerint)

Megjelent a folyóirat 2022. évi 1., 2., 3. 4. 5. lapszáma.

Kárpátaljai magyar könyvek

(Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György)

MEGJELENT

Zubánics László. Homonnai Drugeth Bálint emlékezete. Egy méltatlanul elfeledett életút fontosabb állomásai. Felelős szerkesztő: Szemere Judit. Kárpátaljai Magyar Könyvek 302. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2022.

Tárolt változat: https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/homonnai-drugeth-balint-emlekezete

„Kárpátsorsűzte nép…” A GULÁG-GUPVI-kutatók nemzetközi fóruma Kárpátalján, 2021. Nemzetközi emlékkonferencia, Beregszász, 2021. november 18. A Szolyvai Emlékpark Évkönyve. Összeállította, a jegyzeteket írta: dr. Dupka György. Lektorálta: dr. Zubánics László. Felelős szerkesztő: dr. Zékány Krisztina. Szolyvai Emlékpark–MÉKK, Ungvár–Budapest, 2022. Kárpátaljai Magyar Könyvek 303 .

Tárolt változat: https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/karpatsorsuzte-nep

Dupka György, Fuchs Andrea: 30 év a Kárpátaljai magyar könyvkiadás szolgálatában. Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozat bibliográfiája (1992–2022). Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2022.

Tárolt változat: https://kmmi.org.ua/uploads/attachments/books/books-pdf/2022/intermix_katalogus.pdf

Bartha Gusztáv. Kiút. Kisregény (Felelős szerkesztő: Marcsák Gergely). Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2022.

Tárolt változat: https://mek.oszk.hu/22900/22951/;

https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/kiut

Ortutay Mária. Múltunk és jelenünk „lámpás emberei”. Interjúk, visszaemlékezések, önéletrajzi írások. (Felelős szerkesztő: Szemere Judit). Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2022.

Tárolt változat: http://mek.oszk.hu/22900/22946/;

https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/multunk-es-jelenunk-lampas-emberei

Hasznos kulturális, irodalmi, művészeti, tudományos információk

Hasznos média linkek

     http://www.karpatalja.ma

https://www.karpatinfo.net

     http://karpataljalap.net

     http://kiszo.net

     Karpat.in.ua

Dokumentumfilmek

(A YouTube-on elérhető népszerű dokumentumfilmek)

* Kárpátaljai tragédia. Rendező: Hajduk Márta.

* Látótér – Nyelvháború Kárpátalján

* Kárpátalja

* Szerelmes földrajz. Kárpátalja. Vári Fábián László költő, tanár beszél szülőföldjéről.

* “ЦІНА ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ ЖИВИХ” фільм-реквієм/Az élet értéke az élő földön film-rekviem, I. rész. Перша частина відеопроекту: Трилогія «Закарпатські угорці і німці: інтернування та депортаційні процеси 1944–1955 рр.». A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

            * “Щоб не плакало небо над Україною” (Hogy ne sírjon az ég Ukrajna felett), 2015 р. “Damit der Himmel über der Ukraine nicht weint”. Okszana Golovcsuk film-rekviemje, II. rész (ukrán–orosz nyelven). A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

* Намальована війна, 2015. Namaliovana viyna (Megfestett háború), 2015. Drawing War, 2014. Okszana Golovcsuk film-rekviemje, III. rész (ukrán–orosz nyelven). A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

Forrás: KMMI, MÉKK, Facebook, www.karpatalja.ma,

www.karpatinfo.net, www.karpataljaturizmus.info, www.zakarpattya.net.ua, www.umdsz.info  stb.

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:

Zubánics László (elnök), Dupka György, Szemere Judit (szerkesztő), Fuchs Andrea.

Megjelenik: havonta két alkalommal.

Az elektronikus újság irodalmi, művészeti híreket, információkat tartalmaz.

A levelezési lista nyilvános, ahhoz bárki csatlakozhat.

Archívum: kmmi.org.ua

Kárpáti Magyar Krónika – Ez volt decemberben, ez lesz januárban

A Kárpátaljai Szövetség honlapján is elérhető a Kárpáti Magyar Krónika, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet elektronikus lapja. Kiadja a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége.

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Zubánics László (elnök), Dupka György, Szemere Judit (szerkesztő), Fuchs Andrea. Megjelenik: havonta két alkalommal. Az elektronikus újság irodalmi, művészeti híreket, információkat tartalmaz. A levelezési lista nyilvános, ahhoz bárki csatlakozhat. Archívum: kmmi.org.ua

Ez volt 2022 decemberében

Elismerések

* Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke vehette át a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) Szellemi honvédő díját december 8-án Budapesten.

* Állami kitüntetéseket adott át Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás (OVA) vezetője december 9-én a régió pedagógusainak. A díjazottak között szerepel Géczi Tihamér, a Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola igazgatója is.

* 2022. december 19-én a Magyar Nyelvőr Alapítvány döntése értelmében Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára mellett ebben az évben Beregszászi Anikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola docense, a Filológia Tanszék vezetője nyerte el a Magyar Nyelvőr rangos elismerést. Kárpátaljáról korábban Csernicskó István vehette át a szakmai díjat 2015-ben.

* A kultúra és a művészet kiváló képviselőit díjazta a Kárpátaljai Megyei Tanács. Mások mellett Fedor Potusnyák irodalmi díjban részesült Vaszil Huszti, az Ukrán Írószövetség kárpátaljai tagozatának alelöke Vári Fábián László verseinek lefordításáért, továbbá Balogh Klára koreográfus díjban részesült Korolovics Zsolt, a derceni Gyöngyösbokréta néptáncegyüttes művészeti vezetője.

* Csernicskó István elnök átnyújtotta a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács (KMAT) 2022. évi tudományos díjait.

I. Humán- és társadalomtudományok terén: Csordás László irodalomtörténészt, Dupka György történészt, lágerkutatót és Váradi Natália történészt díjazták.

II. Természettudományok terén: Molnár Alberta fizikust, Horváth András fizikust díjazták.

III. Élettudományok terén: Fábry Zoltán biológust díjazták.

A KMAT 2022. évi tudományos díjazottjainak előadásai megtekinthetőek a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács Facebook-oldalán.

FONTOSABB ESEMÉNYEK

* Az ukrán parlament újabb 90 nappal meghosszabbította a hadiállapotot. Emellett a parlament támogatta az általános mozgósítás időtartamának meghosszabbítását is.

2022. december 1. Az Ukrajnai Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) utasította a miniszteri kabinetet, hogy javasolja a Legfelső Tanácsnak, tiltsa be a Moszkvai Patriarchátus Ukrán Ortodox Egyházának (UPC MP) tevékenységét Ukrajnában – közölte december 1-jei videóüzenetében Volodimir Zelenszkij elnök.Zelenszkij jelezte, az RNBO mindenekelőtt utasította a kormányt az Oroszországi Föderáció befolyási központjaihoz kötődő vallási szervezetek ukrajnai működésének ellehetetlenítéséről. A szankciókat öt évre vezették be. Közösségi oldalaikon posztolták Zelenszkij fotóit politikai ellenfele, Petro Porosenko korábbi választási jelszavával: „Hadsereg, nyelv, hit.” Arra utaltak ezzel, hogy az elnök nézetei a választások óta és a háborús körülmények között jelentős változáson mentek keresztül. Komolyan foglalkozik a fegyveres erőkkel, a nyelvkérdéssel és most már a vallási szférával is.

2022. december 1. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán megalakult a Hallgatók és Fiatal Kutatók Tudományos Egyesülete. Az ülésen részt vettek a főiskola tanszékvezetői, koordinátorai, az intézmény tudományos munkatársai. A résztvevők egyhangú szavazatainak alapján a Hallgatók és Fiatal Kutatók Tudományos Egyesületének elnöke dr. Gazdag Vilmos docens lett. Alelnökei: Greba Ildikó és Tóth Tünde. Az egyesület amellett, hogy irányítja, szervezi a különböző hallgatói kutatásokat, érdekvédelmi szervezet is.

2022. december 1. Mihajlo Beleny alkotóházában tűz ütött ki tavasszal. A nevickei portán odalett több száz festmény, grafika, antik könyv és egyéb érték. A magyar gyökerekkel is rendelkező szobrászművész nehéz időszakon van túl, az elmúlt hónapokban több helyről is kért már segítséget a talpra álláshoz. Magyarország kormánya örömmel segített a kárpátaljai művésznek, aki a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatását az ungvári főkonzulátuson vehette át. Mihajlo Beleny megköszönte a támogatást, és elmondta: számtalan magyar tematikájú műve van, kötelességének érzi, hogy megörökítse és megőrizze történelmünket. Köztéri szobrai közül Petőfi Sándor mellszobra, a Turul-emlékmű, illetve a Hunyadi Mátyás-dombormű a munkácsi várban, a Munkácsy Mihály-szobor Munkácson. Úgyszintén az ő keze munkáját dicséri a Dobó István-dombormű a Sislóci Dobó István Középiskola falán, Liszt Ferenc és Plotényi Nándor domborműve a nagylázi Plotényi-kastély falán, Reményi Ede hegedűművész és Johannes Brahms zeneszerző domborműve és Plotényi Viliam, Plotényi Nándor fiának síremléke Nagylázon.

2022. december 1. A Magyar Katolikus Rádió szerkesztője, Sallai Éva beszélgetett dr. Dupka György történésszel a kárpátaljai, valamint a Kárpát-medencei magyarság 1944 őszén bekövetkezett tragikus múltjáról, a szovjet-orosz „lágerturizmusról”, a túlélési lehetőségekről, a hit megtartó erejéről az eddig megjelent könyveinek tükrében. Az interjú első része december 2-án (pénteken) hangzott el a Kerengő című közéleti műsorban 17:30-tól 18:00 óráig (link: https://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/1/600236).

2022. december 4. Advent második vasárnapján Beregszász főterén lángra lobbant az adventi koszorú második gyertyája is. Az ünnepséget a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség és Beregszász Önkormányzata közösen tartotta. A jelenlegi áramkimaradások okán az ünnepséget díszkivilágítás és bárminemű hangosítás nélkül rendezték meg. Beszédet mondott Babják Zoltán, a Beregszászi Kistérség polgármestere, Molnár János püspöki helynök. Az adventi koszorú második, reményt szimbolizáló gyertyáját Babják Zoltán és Molnár János közösen gyújtották be. A mostani alkalom során a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola és a Római Katolikus Plébánia kórusa tette még meghittebbé az eseményt.

2022. december 4. Az ungvári filharmónia nagytermében a Cantus Akadémiai Kamarakórus adott koncertet, Márton István születésnapját méltatva. Ő az a kárpátaljai magyar zeneszerző, aki a helyi zenei élet egyik meghatározó alakja volt 1945-től egészen 1996-ban bekövetkezett haláláig. A Cantus karnagyának, Szakács Emilnek köszönhetően ezen a majdnem másfél órás hangversenyen azok a professzionális kórusoknak írt Márton István-művek szólaltak meg, amelyek ebben a műfajban a legjavát alkotják a zeneszerző hagyatékának. Főleg ukrán és magyar népdalfeldolgozásokat, de ismert kárpátaljai költők verseire is komponált Márton István.

2022. december 4. A Kárpátaljai Megyei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban kiállítás nyílt a fogyatékkal élők nemzetközi napja alkalmából. Ezúttal Vaszil Misko, a Turjaremetei Pszichoneurológiai Internátus növendéke mutatta be műveit.

2022. december 4. A Nagyberegi Tájházban Csonkapapiból érkezett magyar iskolások ismerkedhettek a hagyományos karácsonyfadíszek készítésének technikájával, emellett sok más kikapcsolódást szolgáló programban lehetett részük.

2022. december 5. Koncert Ukrajnáért címmel szervezett színvonalas zenei programot Beregszászon Magyarország Kijevi Nagykövetsége, amelyet Lembergben és Kijevben is bemutattak. A beregszászi szervezésben közreműködött a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet. A komolyzenei esten a budapesti Kovács Zalán László tubaművész és a lembergi Vitalij Dvorovij zongoraművész varázsolta el a Rákóczi-főiskola Esztergom termének népes közönségét. A háromállomásos koncertsorozat ötletadója és főszervezője Gruber Mihály, Magyarország Kijevi Nagykövetségének kulturális attaséja volt. Házigazdaként Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola és a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet elnöke köszöntötte a közönséget. A koncertet Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának vezetője nyitotta meg. Elhangzottak többek között Niccolò Paganini, Ludwig van Beethoven, Weiner Leó zongorára, valamint hegedűre, csellóra, klarinétra írt, de zseniálisan tubára adaptált művei, valamint egy kortárs, tubára és zongorára írt zenemű is. Vitalij Dvorovij Liszt Ferenc és Mikola Liszenko műveit adta elő zongorán.

2022. december 6. Szerző a pult mögött címmel a Kolyba.org.ua és a Kobzos (Кобзар) ismét megrendezte kultúranépszerűsítő akcióját, amelyre Ungváron, a Korjatovics tér 1. sz. alatt került sor. Ezúttal az ukrán szerzők mellett fórumot kapott dr. Zubánics László történész is, aki a könyvesboltban dedikálta Homonnai Drugeth Bálint emlékezete. Egy méltatlanul elfeledett életút fontosabb állomásai című legújabb könyvét, amely az Intermix Kiadó gondozásában, a Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozatban jelent meg. Elektronikus változata a honlapunkon elérhető (https://kmmi.org.ua/…/homonnai-drugeth-balint-emlekezete). A szerző beszélgetőtársa az ungvári Meskó János helytörténész, projektgazda volt. A rendezvény szépséghibája: nem volt villany, félhomályban, a háború árnyékában, légvédelmi szirénák hangjának kíséretében bonyolították le. December 1–19 között a könyvesboltban dedikált és bemutatkozott Andrij Ljubka, Ivan Bilancsuk, a Shark Kiadó (Spenik Sándor igazgató), Fülöp Lajos és Borisz Zsulkanics (Kálvária – az ungvári nekropolisz), Literáti Tetyana, Oleszja Markovics, Scheiner Sándor (Kárpátalja orgonái), Olekszij Korszun, Vaszil Miscsanin, Olekszandr Ciljo, Ivan Popovics, Viktor Motruk, Natália Humen-Bilanych, Szerhij Fedaka.

2022. december 7. Ukrajnában méltatták a helyi önkormányzatok napját. A képviselők áldozatos munkáját köszönték meg a Beregszászi Járási Tanácsban, ahol a Beregszászi Járási Katonai Közigazgatással közösen elismerésben részesítettek több mint 20, a kistérségekben tevékenykedő vagy azok munkáját segítő személyt. Az okleveleket Vitalij Matyij, a Beregszászi Járási Közigazgatási Hivatal elnöke és Rezes Károly, a Beregszászi Járási Tanács elnöke adta át.

2022. december 7. Prof. dr. Szikura Józsefről, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola egykori rektoráról emlékeztek meg az intézmény vezetői, munkatársai és diákjai. A megemlékezésen felszólalt Prof. Dr. Csernicskó István, az intézmény rektora, Orosz Ildikó, a főiskola elnöke. Végezetül megkoszorúzták a néhai rektor emlékművét a főiskola parkjában.

2022. december 7–8. A Kárpátaljai Akadémiai Népi Kórus Debrecenbe utazott, ahol az első napon a Kossuth téren adtak látványos szabadtéri koncertet és műsort, a második napon pedig a Szent László templomban léptek fel. A kárpátaljai előadóművészek fellépésükkel köszönetüket fejezték ki Debrecen városának, amelynek lakói a háború első napjától kezdve jelentős humanitárius támogatást nyújtottak Ukrajnának.

2022. december 8. Kárpátaljai útja során Aknaszlatinára látogatott Magyar Levente miniszterhelyettes, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának parlamenti államtitkára, ahol egy oktatási-információs központot adtak át a Bolyai János Líceumban. – Ez a központ az első innovatív didaktikai forrás a régióban, amely biztosítja az ukrán nyelv magas színvonalú elsajátítását a líceumi diákok számára, már 5. osztálytól. Az ukrán nyelvet oktató tanároknak lehetőségük lesz informatikai eszközökön keresztül minden típusú kommunikáció (beszéd, hallás, olvasás) vizualizálására a követelményeknek megfelelően. – hangzott el az átadón. A projekt az Ukrajna és Magyarország közötti együttműködés keretében jött létre. A líceumban 168 diák tanul, aknaszlatinai és környező települések gyermekei. A tanulók 40%-a magyar nyelven tanul.

2022. december 10. Ungváron megjelent az Együtt irodalom-művészet-humán tudományok-kultúra című folyóirat 2022/5. száma (online is hozzáférhető: https://kmmi.org.ua/…/fol…/egyutt/2022/egyutt_2022_5.pdf).

A lapban olvashatók TARPAI ZSÓFIA, FINTA ÉVA, KENYERES MÁRIA, KŐSZEGHY ELEMÉR versei; GERZSENYI GABRIELLA novellái; BARTHA GUSZTÁV kisregényének XX. része; FÜZESI MAGDA, VÁRI FÁBIÁN LÁSZLÓ esszéje; OLÁH ANDRÁS beszélgetése a 70 éves Dupka Györggyel; KISS ENDRE JÓZSEF recenziója; KOVÁCS SÁNDOR, ZUBÁNICS LÁSZLÓ, DUPKA GYÖRGY tanulmánya. A lapszámunkat IVÁN AMBRUS, ERFÁN FERENC, KLISZA JÁNOS, KOLOZSVÁRI LÁSZLÓ, MAGYAR LÁSZLÓ, SOLTÉSZ PÉTER, SÜTŐ MIKLÓS munkáival illusztráltuk. A hátsó borítón Tamás Menyhért Székely szonett c. verse olvasható.

2022. december 10. Középkori bemutatóterem nyílt az ungvári várban. Erre a célra egy újabb föld alatti helyiséget restauráltak a közelmúltban. Korábban a pincehelyiség évtizedekig raktárként működött. A Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Megyei Honismereti Múzeum megbízott igazgatója, Olga Sumovszka elmondta, hogy a show-room teremben többek között fel lehet próbálni a középkori lovagok páncélját. A turistáknak arra is lehetőségük lesz, hogy a kezükben tartsák a vár fénykorának fegyvereit. A bemutatóterem fáklyákkal lesz megvilágítva, és egyedi enteriőrként szolgálhat különféle rendezvényekhez és eseményekhez.

2022. december 10. Közel húszezer külhoni óvodásnak küld karácsonyi ajándékot idén a Rákóczi Szövetség, ezzel ráirányítva a szülők figyelmét a magyar iskolaválasztás fontosságára. Kárpátalján is zajlik a csomagok átadása, amelyek édességet és egy szép mesekönyvet tartalmaznak.

2022. december 10. Erős Kinga kritikust, szerkesztőt, az Orpheusz Kiadó vezetőjét választotta újra elnökévé tisztújító közgyűlésén a Magyar Írószövetség. Magyarország legrégebbi és legnagyobb tagságú irodalmi szervezetének tisztújító közgyűlésén megválasztották az 56 tagú választmány tagjait, majd a közgyűlést követően a választmány 6 tagú elnökségét és elnökét.

A választmány tagja lett Kárpátaljáról Dupka György, Kopriva Nikolett, Lőrincz P. Gabriella. Az írószövetség elnökségi tagjaivá Bene Zoltánt, L. Simon Lászlót, Lőrincz P. Gabriellát, Rózsássy Barbarát, Soltész Mártont és Szentmártoni Jánost választották. A közgyűlés tizenegy örökös tagot választott, akik közül hatan posztumusz díjat kaptak. Örökös tagokká választották Ács Margitot, Kiss Gy. Csabát, Lezsák Sándort, Mezey Katalint és Sárközi Mátyást. A Magyar Írószövetség posztumusz örökös tagjává vált Csontos János, Görömbei András, Kabdebó Lóránt, Monostori Imre, Papp Tibor és Vathy Zsuzsa.

2022. december 10. Barátai, ismerősei és tisztelői búcsúztatták dr. Lyah Erzsébetet az ungvári Kálvária ravatalozójában. Búcsúzunk a gyógyíthatatlan betegségben elhunyt küzdőtársunktól, a nagydobronyi születésű dr. Lyah Erzsébet nyugalmazott gyermekorvostól, egészségügyi intézmény- és civilszervezeti vezetőtől, a kárpátaljai magyarság egyik nagyra becsült közéleti személyiségétől, gyermekeink egykori gyógykezelőjétől, akinek még nemrég, 2022 áprilisában szívből gratuláltunk, hogy a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete (MÁOTE) által adományozott Életmű-díjban részesült. Büszkék vagyunk, hogy ismerhettük, soha nem feledjük emlékét. Őszinte részvétünk a családnak.

2022. december 10. Ukrajnai gyerekek énekeltek karácsonyi dalokat az Országház előtt és az Országházban. A fiatalok így köszönték meg Magyarország támogatását, amit a háborús menekülteknek nyújt. A gyerekek Kárpátaljáról és Ukrajna belső területeiről jöttek, a továbbiakban Bécsbe, Pozsonyba, Prágába és Varsóba is ellátogattak.

2022. december 11. A beregvégardói Árpád-házi Szent Kinga templomban ünnepélyes keretek között felavatták a vértanúhalált halt Haklik Sándor (Beregvégardó, 1893. 12. 19. – GULÁG-börtön, 1949) nagyráti római katolikus plébános, esperes, vikárius emléktábláját. Advent harmadik vasárnapján ünnepi szentmisét Molnár János püspöki helynök, beregszászi plébános celebrált. Ezután dr. Dupka György történész beszélt a beregvégardói születésű Haklik Sándor szenvedéstörténetéről, akit hamis váddal 1949-ben 25 évre ítéltek, GULÁG-rabként halt meg. 1992-ben rehabilitálták. Végül Balázs Antal helyi református lelkész fejtette ki gondolatait, majd a templom falán leleplezték és megkoszorúzták Beleny Mihajlo szobrászművész domborműves alkotását, amely Szolyvai Emlékparkbizottság megrendelésére készült. A történész bejelentette, hogy könyv készült a mártír lelkipásztor életéről, amely a következő évben ebben a templomban kerül majd bemutatásra. A templom előtt sor került a harmadik adventi gyertya meggyújtására.

2022. december 11. Advent harmadik vasárnapján Beregszász főterén Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye Beregszászi Magyar Esperesi Kerületének püspöki helynöke és Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke gyújtották meg a várakozás gyertyáját. Ezt követően a történelmi egyházak képviselői adtak útmutatást Isten igéjének segítségével a várakozáshoz: először Molnár János, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöki helynöke, beregszászi plébános, majd Taracközi Ferenc, a Beregszászi Református Egyházközség vezető lelkipásztora, végül Marosi István és Szabó Viktor beregszászi görögkatolikus parochusok szóltak az egybegyűltekhez. Az alkalmat az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium diákjainak, valamint a Beregszászi Görögkatolikus Egyházközség kórusa által előadot adventi énekek tették meghittebbé.

2022. december 11. A bécsi cserkészek eljuttatták Kárpátaljára a betlehemi lángot – közölte a mukachevo.net. A lángot az Ugar–Nagyberezna határátkelőnél sikerült átadni, amit a csapi határőrség vezetősége és katonalelkésze vett át. A lángot a trimythousi Szent Spiridonról elnevezett kápolnában helyezté el, ahonnan a határ menti egységekhez juttatták el.

2022. december 12. Az Együtt Ukrajnával karácsonyi projekt keretében ukrán karácsonyi népdalok csendültek fel Debrecen főterén a Kárpátaljai Gyermekkórus előadásában.

2022. december 12. Magyarország ungvári külképviseletén Adventre hangolódva címmel nyílt kiállítás kortárs kárpátaljai képzőművészek alkotásaiból. Az adventi tárlatot Bacskai József főkonzul nyitotta meg. Köszöntő beszédet mondott Andrij Seketa, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökhelyettese, Borisz Kuzma, az Ukrán Képzőművészeti Szövetség Kárpátaljai Megyei Szervezetének elnöke, Őry László, a Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület alapító elnöke, Vaszil Pinzenik ungvári polgármester-helyettes. Magyarország Ungvári Főkonzulátusán az ünnepi időszakban előzetes egyeztetést követően többek között Erfán Ferenc, Habda László, Hrabár Natália, Kulin Ágnes, Kopriva Attila, Borisz Kuzma, Matl Péter, Eduard Prihogyko, Réti János, Szerhij Biba, Soltész István, Szocska László, Vaszil Szvaljavcsik és más kiemelkedő művészek alkotásait tekinthetik meg a látogatók.

2022. december 11. Dacolva a már-már menetrendszerű áramszünetekkel, Haláboron, a Fedák Sári nevét viselő helyi kulturális központban advent harmadik vasárnapjának délutánján az iskolások adventi műsorral léptek fel. Dénes Zsukovszky Elemér helyi lelkipásztor a Máté evangéliuma 2. részének 13–15. verseiből vett idézet, a Jézus születését és az Egyiptomba menekülést felelevenítő történet kapcsán vont párhuzamot a több mint kétezer évvel ezelőtti és a mai idők között. Az eseményen részt vevő Zsukovszky Miklós, a Beregi Egyházmegye esperese és a helyi kultúrház jóvoltából a fellépő gyermekek egy-egy Mikulás-csomagban is részesültek.

2022. december 12. A Magyar Református Szeretetszolgálat újabb adományokkal érkezett Kárpátaljára, hogy szebbé tegye a rászoruló gyermekek karácsonyát.

2022. december 12. A holland Dorcas Jótékonysági Alapítvány több évtizede támogat különféle projekteket Kárpátalján. Ezek egyike a Fogadj örökbe egy nagymamát! program, amelynek keretében holland magánszemélyek, illetve családok vállalják magukra egy-egy kárpátaljai szépkorú segítését.

2022. december 12. A Beregszászi Szent Anna Karitász február óta folyamatosan támogatja a Kárpátaljára érkező menekülteket, igyekszik segítő kezet nyújtani az elesetteknek.

2022. december 13. A Kárpátaljai Szövetség budapesti székházában évzáró könyvbemutató és beszélgetés zajlott le kárpátaljai szerzőkkel az adventi várakozás jegyében. A rendezvényt dr. Dupka György,a Kárpátaljai Szövetség elnökségi tagja, a MÉKK elnöke nyitotta meg. Köszöntő beszédet mondott dr. Seremet Sándor, a Kárpátaljai Szövetség főtitkára. Ezt követően a jelenlévő kárpátaljai görögkatolikus áldozópapok adventre hangoló imát mondtak. Az irodalmi road show első körében dr. Seremet Sándor történész beszélgetett Marosi István görögkatolikus áldozópappal, egyháztörténésszel a nemrég megjelent A harmadik fiú lelkületével. Ortutay Elemér (1916-1997) kárpátaljai hitvalló görögkatolikus pap, teológiai tanár című albumról. A második körben Kovács Sándor honismereti szakíró beszélgetett dr. Zubánics László történésszel a Homonnai Drugeth Bálint emlékezete. Egy méltatlanul elfeledett életútfontosabb állomásai című legújabb monográfiája kapcsán. Ezután dr. Dupka György történészt kérdezte a 30 évvel ezelőtt Ungváron elindított a Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozatról. 1992–2022 között az Intermix Kiadó 303 könyvet adott ki, több mint 100 kárpátaljai szerzőnek biztosított publikációs lehetőséget. Dupka György Szomorú hírként jelentette be, hogy nemrég tragikus hirtelenséggel elhunyt Bartha Gusztáv, a Kiút című kisregény szerzője, a helyi irodalmi élet egyik őstehetségét vesztette el. Ezután dr. Dupka György a 20 évvel ezelőtt indult Együtt irodalom-művészet-humántudományok-kultúra című folyóiratot, illetve a legújabb számát mutatta be, amelynek főszerkesztője Vári Fábián László Kossuth-díjas költő, akadémikus elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni.

Lengyel János író az ötéves Múzsa című irodalmi folyóiratról, a kárpátaljai alkotóknak is fórumot biztosító kiadványról közölt fontos információkat. A könyvbemutatót az egykori ungvári alpolgármester, kisebbségpolitikus Kövér György Szibérián át az alpolgármesteri székig című kötete zárta, amely Lengyel János a szerzővel készített mélyinterjúját és az interjúalany publicisztikáit, magyarságról, félmúltunk és jelenünk aktuális kérdéseiről alkotott véleményét tükröző írásait tartalmazza. A 82 éves kárpátaljai magyar polgárjogi harcos vallomása szerint politikai emigrációban, üldözöttként él Magyarországon, az ukrán hatóság koncepciós perben, hamis politikai vádak alapján, igazságtalanul ítélte el. Végezetül Varga Katica Magyar Örökség díjas énekmondó adventi és karácsonyi dalokkal zárta az irodalmi estet.

A rendezvényt mások mellett megtisztelte jelenlétével Szalipszki Endre nyugalmazott beregszászi főkonzul, dr. Tóth Mihály alkotmányjogász, Füzesi Magda József Attila-díjas költő, irodalmi akadémikus, Szabó Konstantin ungvári görögkatolikus áldozópap, Benza György, Szemere Judit, a KSZ elnökségi tagjai, dr. Botlik József történész, dr. Kótyuk Erzsébet néprajzos, dr. Ortutay Péter író, műfordító, Ortutay Mária író, Marosi Anita, Reiner Péter, Bertók László újságírók, Varju Zoltán görögkatolikus program-menedzser. Az eseményről készült videofelvétel a KMMI Facebook-oldalán tekinthető meg (https://www.facebook.com/kmmi.org.ua/videos/671651964639169).

2022. december 13. A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet Luca-napi foglalkozást szervezett a Nagyberegi Tájházban. A résztvevők számos hagyománnyal, Luca-napi népszokással és hiedelemmel ismerkedhettek meg.

2022. december 13. Az ukrán parlament második olvasatban, azaz végleges formában elfogadta a nemzeti közösségekről (kisebbség) szóló törvényjavaslatot – közölte Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő Telegram-csatornájára hivatkozva az Ukrinform hírügynökség. Az előterjesztést az ukrán törvényhozás 324 tagja támogatta szavazatával. A törvényjavaslat indoklásában szerepel, hogy elfogadásának célja „a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogai és szabadságjogai érvényesülésének javítása”. A tervek szerint a jogszabály Ukrajna nemzeti kisebbségeinek az önazonosításhoz, a nemzeti közösségek (kisebbségek) nyelveinek használatához, az oktatáshoz, a politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális életben való részvételhez való jogait biztosítja. A dokumentum által jóváhagyásra javasolt újítások szerepelnek Ukrajna EU-tagjelöltségének feltételei között.

2022. december 14. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) közös nyilatkozata Ukrajna nemzeti kisebbségeiről (közösségeiről) című törvénnyel kapcsolatban.

2022. december 13-án Ukrajna Legfelső Tanácsa 324 képviselő támogatásával második olvasatban is elfogadta „Ukrajna nemzeti kisebbségeiről (közösségeiről)” című törvényt. A törvényalkotók teljes egészében figyelmen kívül hagyták a magyar és más kisebbségi szervezetek által korábban megfogalmazott konstruktív javaslatokat. A jogszabály gyakorlatilag megerősíti az oktatási és nyelvtörvényben korábban kodifikált jogszűkítéseket, illetve újabbakat is eszközöl. Így például nem garantálja a kompakt nemzetiségi letelepedési térségek megőrzését, illetve a nemzetiségi szimbólumok használatát sem. A törvény a kisebbségi jogokat kizárólag a kisebbségekhez tartozó személyek egyénileg gyakorolható jogaként értelmezi, ami megfosztja a nemzeti kisebbségeket (azok közösségeit, szervezeteit) bármiféle intézményesen gyakorolható politikai, oktatási, nyelvi jogok érvényesítésétől, s így saját sorsuk befolyásolásának lehetőségétől is.

Meglátásunk szerint a törvény jelen formájában nem alkalmas arra, hogy Ukrajna jogalkotásában megfelelő eszközül szolgáljon az Alkotmány rendelkezései, illetve Ukrajna a nemzeti kisebbségek jogainak védelmére vonatkozó megfelelő nemzetközi jogi kötelezettségeinek végrehajtásához. Az elfogadott törvény nem biztosít megfelelő intézményi alapokat és jogi mechanizmusokat a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítéséhez és védelméhez.

Ungvár, 2022. december 14.

2022. december 14. Az Ungvári Művészeti Iskola nagytermében megtartották a zongora szakos hallgatók karácsonyi koncertjét. A fellépők játékukkal ünnepi hangulatot varázsoltak a terembe. A koncert végén az iskola igazgatója, Hromova Natália köszöntötte a jelenlévőket a közelgő ünnepek alkalmából.

2022. december 15. Online formában rendezte meg Csernicskó István elnök vezetésével a közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács (KMAT). Köszöntő beszédet mondott Kocsis Károly, az MTK EB elnöke; Morvai Tünde, az MTK EB titkára, majd az elnök a 2022. évről, a 2023-as tudományos tervekről szóló beszámolója után a KMAT 2022. évi tudományos díjazottjait Dolinai Zsuzsanna titkár mutatta be. A jelöltekről titkos szavazással született döntés. Ezt követően Csernicskó István elnök köszöntötte a KMAT 2022. évi tudományos díjazottjait.

A közgyűlésen zárszót dr. Spenik Sándor alelnök mondott.

2022. december 15. Biztonság félelem idején címmel Tóth Ernő, a Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány vezetője tartott előadást a Beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokházban, amellynek fő témája az emberi félelem, annak fajtái, hatásai és kezelési lehetőségei volt. A szervezők nevében Jakab Eleonóra, a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (BKÉSZ) elnöke köszöntötte a megjelenteket.

2022. december 15. Huszonöt emeletes ágyat adott át a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat (BJMSZ) a Nagybégányi Kistérségben elszállásolt ideiglenesen áttelepültek számára.

2022. december 15. A Váci Nemzeti Kör Kárpátaljai művészek Kárpátaljáért címmel rendezett jótékonysági estet a Váci Piarista Gimnáziumban.

2022. december 16. A Pulzus FM-nek adott interjújában Babják Zoltán, a Beregszászi Kistérség polgármestere elmondta, hogy a tervek szerint a téli iskolai szünidő egészen februárig elhúzódik majd a térségben.

2022. december 17. A Tamási-emlékév záróeseményeként Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár ünnepélyen felavatta a Tamási Áron emléktábláját a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Többek között elmondta, hogy a Tamási Áron-emlékév során Magyarországon, a Kárpát-medencében, sőt a diaszpórában is számos eseménnyel emlékeztek a neves íróra. Az emlékév zárásaként a Kárpát-medence több pontján – Beregszász mellett Komáromban, Eszéken és Lendván –, a napokban pedig Edmontontól Johannesburgig a világ több pontján avatnak emléktáblát Tamási Áron tiszteletére.

Avatóbeszédet mondott Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, Csordás László irodalomtörténész, a II. RF KMF Filológiai Tanszékének oktatója. Az esemény végén Szilágyi Péter helyettes államtitkár és Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola elnöke leleplezték Tamási Áron emléktábláját, amelyre az író egyik híres gondolata van vésve: „Nincs módunkban kitérni a hűség elől.” Az ünnepségen tiszteletét tette mások mellett Íjgyártó István, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott ukrajnai nagykövete, Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának misszióvezetője és Vida László ungvári magyar első beosztott konzul.

2022. december 17. A Kárpátaljai Szövetség támogatja a kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezetek nyilatkozatát a napokban elfogadott ukrán kisebbségi törvény kapcsán. „A minap Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa második olvasatban is elfogadta az „Ukrajna nemzeti kisebbségeiről (közösségeiről)” című törvényt, amely során a törvényalkotók teljes egészében figyelmen kívül hagyták a magyar és más kisebbségi szervezetek által korábban megfogalmazott javaslatokat.

A törvényre a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség december 14-én megjelent közös nyilatkozatában a következőképpen reagált: „A jogszabály gyakorlatilag megerősíti az oktatási és nyelvtörvényben korábban kodifikált jogszűkítéseket, illetve újabbakat is eszközöl. Így például nem garantálja a kompakt nemzetiségi letelepedési térségek megőrzését, illetve a nemzetiségi szimbólumok használatát sem. A törvény a kisebbségi jogokat kizárólag a kisebbségekhez tartozó személyek egyénileg gyakorolható jogaként értelmezi, ami megfosztja a nemzeti kisebbségeket bármiféle intézményesen gyakorolható politikai, oktatási, nyelvi jogok érvényesítésétől, s így saját sorsuk befolyásolásának lehetőségétől is.   Meglátásunk szerint a törvény jelen formájában nem alkalmas arra, hogy Ukrajna jogalkotásában megfelelő eszközül szolgáljon az Alkotmány rendelkezései, illetve Ukrajna a nemzeti kisebbségek jogainak védelmére vonatkozó megfelelő nemzetközi jogi kötelezettségeinek végrehajtásához. Az elfogadott törvény nem biztosít megfelelő intézményi alapokat és jogi mechanizmusokat a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítéséhez és védelméhez.”

Ennek törvénynek az érintett kisebbségek javaslatait semmibe vevő, sebtében való elfogadása egyike volt annak a 7 feltételnek, amelyet az Európai Bizottság Ukrajna EU-tagjelölti státusza további fenntartása ügyében idén nyáron megfogalmazott.

Megjegyzendő, a véglegesen elfogadott, jogszűkítő törvény erős tiltakozási hullámot váltott ki az ukrajnai nemzetiségek körében. A szolidaritást vállaló külhoni, határon túli érdekvédelmi szervezeteket is arra kérik, hogy tiltakozó jegyzékben bírálják a napokban elfogadott ukrán kisebbségi törvényt. Abban reménykednek, hogy a kisebbségeket képviselő EU-s tagországok (számos ukrajnai nemzeti kisebbség anyaországa) parlamenti képviselői (EP), illetve az Európai Bizottság (EB) nem tartják elégségesnek, így nem fogadják el a háború árnyékában született törvényt mint olyat, amely nem szavatolja az ukrajnai kisebbségek kollektív, intézményesen eddig gyakorolt alkotmányos jogait.

A Kárpátaljai Szövetség Elnöksége

Budapest, 2022. 12. 17.”

2022. december 17. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) megtartotta éves közgyűlését, amelynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont. Az alkalmat többek között megtisztelte jelenlétével dr. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára, Íjgyártó István, Magyarország kijevi nagykövete, Vida László ungvári magyar első beosztott konzul, Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának ügyvezető konzulja, Sarkadi Gábor beregszászi magyar konzul, valamint Gulácsy Géza, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke, Sin József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke, Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, Babják Zoltán, a Beregszászi Kistérség polgármestere. Továbbá az egyházak képviseletében jelen volt Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke és Demkó Ferenc, a Kárpátaljai Görögkatolikus Egyház püspöki helynöke.

Az eseményt Gabóda Béla, a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozatának igazgatója nyitotta meg. Beszámolót tartott dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ és a Rákóczi-főiskola elnöke. Köszöntő beszédet mondott dr. Szilágyi Péter helyettes államtitkár. A KMPSZ eddigi tevékenységét nyílt szavazás formájában értékelték, amelynek eredményeként a szervezet tevékenységét egyöntetűen, egyetlen ellenvélemény nélkül megfelelőnek minősítették. A közgyűlés kulturális programjának elhangzása után a történelmi egyházak képviselői Isten áldását kérték a pedagógusokra, hogy továbbra is sikeresen tudják végezni munkájukat.

2022. december 17. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) idén immár kilencedik alkalommal szervezte meg karácsonyi ünnepségét a tagcsaládjai számára a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola átriumában. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára, Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke, Lucsok Péter Miklós, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke, Demkó Ferenc, a Kárpátaljai Görögkatolikus Egyház püspöki helynöke, valamint Taracközi Ferenc, a Beregszászi Református Egyházközség vezető lelkipásztora. „Ez a karácsony más lesz idén, mint amilyenhez eddig szoktunk, de mégsem szabad elcsüggednünk, ki kell tartanunk, ahogy eddig is mindig tettük. Most van szükség igazán összetartásra. Lehet, hogy idén nem kerül annyi ajándék a fa alá, de kívánom, hogy szeretet és béke töltse meg a szobákat, hiszen erről szól a karácsony: örömet szerezni azoknak, akiket a legjobban szeretünk” – ezekkel a gondolatokkal kívánt dr. Szilágyi Péter a KMNE minden tagcsaládjának áldott karácsonyt, szeretetteljes, meghitt ünnepeket. Idén a Katolikus Karitász által felajánlott cipősdobozok okoztak hatalmas örömet a gyermekeknek.

2022. december 17. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács (KMTT) közös szervezésében adventi vásárt rendeztek Beregszászon, a Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokház udvarán.

2022. december 18. A Beregszászi Református Egyházközség szervezésében valósult meg Beregszász főterén felállított adventi koszorú negyedik gyertyájának meggyújtása. Az alkalmon elsőként Marosi István görögkatolikus áldozópap kapott szót, majd Molnár János, a római katolikus egyházközség plébánosa köszöntötte Isten igéjével a jelenlévőket. Taraczközi Ferenc református lelkipásztor az év eleji ökumenikus imahetet felelevenítve hívta fel a megjelentek figyelmét arra, hogy talán most van a legnagyobb szükségünk a betlehemi csillagra. A nehéz körülmények között csak erre a fényre tekinthetünk. Idén a 4. Számú Bendász István cserkészcsapatnak köszönhetően a Betlehemi Békelánggal gyújtották meg a négy gyertyát a református gyülekezet fiataljai. Közreműködött a Beregszászi Református Gyülekezet kamarakórusa.

2022. december 19. A Miniszteri Kabinet Viktor Jelenszkij vallásszakértőt, publicistát, politikust, a filozófiai tudományok doktorát, parlamenti képviselőt nevezte ki Ukrajna Állami Etnopolitikai és Lelkiismereti Szabadság Szolgálatának élére. A szolgálat a kulturális minisztérium helyett a továbbiakban a Miniszteri Kabinet alárendeltségében működik.

2022. december 19. Tisztújítást tartottak a Kárpátaljai Református Egyházkerületben – tudatta a refua.tirek.hu Az egyházkerületi és egyházmegyei választási bizottságok hivatalos tájékoztatói alapján a szavazatszámlálás eredményeképpen a következő eredmények születtek:

Egyházkerületi tisztségek. Püspök: Zán Fábián Sándor. Főgondnok: Danku Gábor. Lelkészi főjegyző: Héder János. Világi főjegyző: Nagy Béla.

Beregi egyházmegye: Esperes: Tóth László. Főgondnok: dr. Hadnagy István. Lelkészi főjegyző: Cseresznye Albert. Világi főjegyző: Barna György. Zsinati lelkészi tagok: Barta Ferenc, Páll László, Taracközi Ferenc. Zsinati világi tagok: Gogola István, dr. Oroszi Pál, dr. Vackó László.

Máramaros-Ugocsai egyházmegye. Esperes: Hunyadi Attila. Főgondnok: Nagy Barna. Lelkészi főjegyző: Peleskei Béla. Világi főjegyző: Kocsis József. Zsinati lelkészi tagok: Homoki Tibor, Peleskei Béla. Zsinati világi tagok: Kocsis József, dr. Oroszi József.

Ungi Egyházmegye. Esperes: Kolozsy András. Főgondnok: Bátori József. Lelkészi főjegyző: Nagy István. Világi főjegyző: Szanyi Szabó Sándor. Zsinati lelkészi tagok: Kótyuk Zsolt. Zsinati világi tagok: Péntek Zoltán, Szanyi Szabó Sándor. Ung megyében további zsinati tagok megválasztására 15 napon belül kell sort keríteni. A tisztségek a törvényben előírt fellebbezési idő leteltével emelkednek jogerőre.

2022. december 20. Tíz képzőművész alkotásaiból nyílt kiállítás a Munkácsy Mihály Magyar Ház tetőtéri galériájában. Kopriva Attila, a kiállítást szervező Kárpátok Kultúrájáért és Művészetéért Egyesület elnöke a kiállítást megnyitó beszédében többek között bemutatta Olekszandr Zsilcov, Ihor Lucenkó, Szerhij Biba, Borisz Kuzma, Erfán Ferenc, Villásek Tibor, Andrij Csebikin, Jurij Selevickij, Angyalossy Sándor munkáit és a saját impresszióit. Köszöntő beszédet mondott Albertné Simon Edina ungvári magyar konzul, Olekszandr Sersun, Munkács város polgármesterének tanácsosa. A rendezvényt Olekszij Marhacsov szaxofonművész dallamai tették hangulatossá.

2022. december 25. A Tiszabökényi Árpád-házi Szt. Erzsébet templomban Karácsony Ünnepén a szentmisét a ferences Winrauch Márió plébániai kormányzó celebrálta. A szertartást az áramkimaradás sem tudta megzavarni. Jó hangulatban zajlott le gyermekeink karácsonyi köszöntése és az azt követő ajándékosztás is.

 * Az Ungvári Kulturális és Művészeti Főiskola diákjai a legszebb kárpátaljai hagyományoknak megfelelően színvonalas kántálással adták át karácsonyi jókívánságaikat Magyarország Ungvári Főkonzulátusa munkatársainak.

2022. december 29. Áramkikapcsolás alatt, félhomályban nyitották meg a 85 évvel ezelőtt született Harangozó Miklós festőművész emlékkiállítását Nagyszőlősön a Révész Galériában. A közel negyven fős lelkes ugocsai közönséget Tóth Márta háziasszony köszöntötte. Beszédet mondott a salánki festőművész fia, ifj. Harangozó Miklós görögkatolikus áldozópap, Kovács László beregszászi műgyűjtő, a Harangozó-hagyaték gondozója Szűrös Mátyás beregszászi konzul és dr. Dupka György művelődéstörténész., a MÉKK elnöke. Jó szóval emlékeztek valamennyien a szépséges ugocsai táj, a magyar néprajzi világba ágyazott magyar falusi emberek, a túlélésért küzdők hiteles megörökítőjére, akinek emlékét megőrizzük még számos éven át. A rendezvényt szívből jövőkarácsonyi kántálással zárták és boldog Újévet kívántak egymásnak és a távol maradóknak is.

2022. december 30. A Kárpátaljai Református Egyház (KRE) a háború kirobbanása óta folyamatosan támogatja azokat rászorulókat, akik Ukrajna belső területein, a front közelségében élnek. Többek között karácsony előtt is egy nagyobb szállítmányt indítottak Herszon megyébe.

2022. december 30. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta az Ukrajna nemzeti kisebbségeiről (közösségeiről) szóló törvényt – közölte szombaton az Interfax-Ukrajina hírügynökség a Legfelső Tanács honlapján megjelent tájékoztatásra hivatkozva. A jelentés szerint az elnök által aláírt törvényt az Elnöki Hivatal csütörtökön küldte vissza a Legfelső Tanácsnak. A parlament házszabálya szerint az elnök által aláírt törvényt a Legfelső Tanács Holosz Ukrajini című újságjában teszik közzé, és hat hónappal ezt követően lép hatályba rendelkezéseinek nagy része

2022. december 30. „Sajnálatos, hogy Ukrajna elnöke aláírta az ukrán parlament által megszavazott „A nemzeti kisebbségekről (közösségekről)” szóló új törvényt, tovább szűkítve ezzel a területén élő nemzeti közösségek, köztük a magyarság jogait – közölte Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára.

Az államtitkár kiemelte: szomorúnak tartjuk, hogy háború idején, miközben Magyarország története legnagyobb humanitárius segédakcióját hajtja végre az ukrajnai menekültek megsegítésére, Ukrajnában tovább korlátozzák a nemzeti kisebbségek jogait.

Felidézte: az Európai Bizottság 2022. június 17-én kelt Ukrajna tagjelölt státuszának megadásáról szóló véleményében 7 pontban fogalmazta meg ajánlásait Ukrajna irányába, amely közül az egyik, hogy a Velencei Bizottság ajánlásainak megfelelően Ukrajna fogadjon el azonnali és hatékony végrehajtási mechanizmusokat a kisebbségi jogok biztosítására. 

Hozzátette: sajnálatos, hogy az ukrán törvényhozás nem vette figyelembe az Európai Bizottság ajánlásait és nem folytatott érdemi párbeszédet a nemzeti kisebbségekkel.

Az államtitkár kiemelte: az új törvény számos visszalépést tartalmaz az 1992-es nemzeti kisebbségi törvényhez képest is.

Potápi Árpád János hangsúlyozta: Magyarország megérti és támogatja Ukrajna európai uniós integrációs erőfeszítéseit, azonban felhívja a figyelmet arra, hogy az integrációs folyamat során elfogadott törvényeknek az európai értékeken és nemzetközi normákon kell alapulniuk.

Hozzátette: „Bízunk abban, hogy az új „nemzeti kisebbségekről (közösségekről)” szóló törvény hatályba lépéséig Ukrajna a területén élő nemzeti kisebbségek és a Velencei Bizottság ajánlásai alapján tovább dolgozik az elfogadott törvény szövegén, és egy olyan jogszabályt alkot, amely kétséget kizáróan demonstrálja elkötelezettségét az Európai Unió és a nemzeti kisebbségi jogok biztosítása mellett.”

Nemzetpolitikai Államtitkárság

2022. december folyamán:

* A hónap elejétől 72 hadköteles férfi illegális határátlépését akadályozták meg a határőrséghez tartozó egységek.

* Véradókamiont és újabb segélyszállítmányt küldött a Magyar Vöröskereszt Kárpátaljára.

* Megérkezett Kárpátaljára a magyar kormány újabb, ezúttal két kamionból és két kisbuszból álló segélykonvoja, amely 30 millió forintértékben 46 áramfejlesztő generátort, valamint több raklapnyi tartós élelmiszert, és bébiételt tartalmaz. Az adományt Magyar Levente, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes adta át Kárpátalja kormányzójának Csapon. A segélyszállítmányt innen Herszon megyébe viszik.

* Magyar Levente, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes Beregszászon a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (MÖSZ) ukrajnai kirendeltségén laptopokat adott át.

* Az ukrajnai áramkimaradások miatt, aki csak teheti, beszerez egy áramgenerátort. Helytelen használata miatt azonban egyre gyakrabban halnak meg emberek. A fűtési szezon kezdete óta a kárpátaljai mentők elmondása szerint már félszázan majdnem meghaltak szén-monoxid mérgezésben. De a lakások alternatív fűtése során elkövetett hibák is életveszélyt jelentenek. Generátorok helytelen működtetése kapcsán öten kerültek kórházba Kárpátalján.

* Betiltották a kültéri reklámok, fényfüzérek, kirakatok fényeinek használatát, valamint az utcai világítást Kárpátalján – közölte a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás elnöke. Viktor Mikita úgy fogalmazott, mivel az országban háború van, ezért idén télen nem lesz ünnepi kivilágítás.

* Egy év alatt 33,5 százalékkal drágult az élelmiszer Ukrajnában. Legnagyobb mértékben a tojás, a gyümölcs és a zöldség ára ment fel. 2021 novemberéhez képest az élelmiszerek ára 33,5 százalékkal növekedett – közölte az állami statisztikai hivatal. A tojásért 80,7, a gyümölcsért 70,5, a zöldségért 49,6 százalékkal kell többet fizetni. A hal 44,5, a cukor 32,9 a pékáru 29,7, a száraztészta 27,5 százalékkal drágult.

* A külügyminisztérium vezetője kijelentette, Ukrajnának generátorokra és transzformátorokra van szüksége ahhoz, hogy átvészelje a telet – írja a Korrespondent. Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter egy német lapnak adott interjúban elmondta, Ukrajnában a blackout, azaz a teljes áramszünet nagyon is reális forgatókönyv. Az ukrán hatóságok ugyanakkor nem számítanak a lakosság tömeges elvándorlására.

* A rendőrség emlékeztet arra, hogy a karácsonyi és újévi ünnepek idején a térségben csendrendelet van érvényben, mert a hadiállapot idején szigorúan tilos pirotechnikai eszközök és tűzijátékok használata.

Ez lesz 2023. januárban

* Az ukrán parlament újabb 90 nappal meghosszabbította a hadiállapotot. Emellett a parlament támogatta az általános mozgósítás időtartamának meghosszabbítását is.

2023. január 1. Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója. Megemlékezés és koszorúzás a Petőfi-emlékhelyeken: Kijev, Ivano-Frankivszk, Ungvár, Beregszász, Badaló és más magyarlakta településen.

2023. január 7–8. Ortodox karácsony.

2023. január 19. A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) és a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK) megrendezi a Magyar Kultúra Napja rendezvénysorozatot, amelyre 2023. január 19-én kerül sor Beregszászon, Munkácson.

Idei díszvendégeink: dr. Szili Katalin, miniszterelnöki megbízott, a Magyar Országgyűlés korábbi elnöke, dr. Kalmár Ferenc nagykövet, az Magyar-Ukrán Kisebbségi Vegyesbizottság magyarországi társelnöke, dr. Pomozi Péter nyelvtörténész, író, a Magyarságkutató Intézet Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpont igazgatója és Moritz László (Stockholm–Budapest) újságíró, a Svédországi Magyar Kulturális és Tudományos Társaság alelnöke az Anyanyelvápolók Szövetségének képviseletében.

Előzetes program

10.00: Megemlékezés és koszorúzási ünnepség a beregszászi Kölcsey Ferenc emléktáblánál (a posta épületénél, II. Rákóczi Ferenc tér).

10.50: Széchenyi István emléktáblájának felavatása az Európa–Magyar Ház emlékfalán (Beregszász, Széchenyi u. 59 B).

11.00: Matl Péter Ötösével/Po pjaty című, II. sz. grafikai sorozat kiállításának megnyitója.

11.10: Kulturális összeállítás a Himnusz születésének 200. évfordulója alkalmából. Közreműködik a BorzsaVári népzenei együttes és az eszenyi Ritmus néptáncegyüttes.

11.30 óra. Díjak, kitüntetések (Együtt Nívódíj, KMMI díszoklevele, az Anyanyelvápolók Szövetségének oklevele) átadása.

11.45. Beregszászi Értelmiségi Fórum 2023 – A kárpátaljai magyarság a háború árnyékában.

Vitaindító előadások (Egyeztetés alatt).

A rendezvényt online módon is közvetítjük a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet Facebook-oldalán: https://www.facebook.com/kmmi.org.ua

15.00 óra. Petőfi Sándor szobrának megkoszorúzása a munkácsi várban születésének 200. évfordulója alkalmából (a felsővár udvara).

2023. január folyamán. Képzőművészeti kiállítások, író-olvasó találkozók, folyóirat- és könyvbemutatók, koncertek a magyarlakta településeken.

VENDÉGSÉGBEN

2023. január 22. A magyar kultúra napja Szatmárcsekén. Megemlékezés a református templomban. Kölcsey Ferenc sírjának megkoszorúzása a szatmárcsekei temetőben.

2023. január 22. A magyar kultúra napja Galántán a Csemadok szervezésében. A Csemadok által alapított díjak, kitüntetések átadása. A 2023. évi Fábry Zoltán-díjat dr. Dupka György, a KMMI igazgatója kapja meg.

2023. január 22. Magyar Kultúra Napja Gála. Helyszín: Stefánia palota – Honvéd Kulturális Központ (Budapest, XIV. ker., Stefánia u. 34–36.). Kezdete 11.00.

FELHÍVÁSOK, KÖZLEMÉNYEK

Felhívás – XVII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok nélkül (HTDK) programjával együttműködve a Miniszterelnökség és Nemzeti Tehetség Program, valamint a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatásával meghirdeti a XVII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciát (XVII. KTDK).

A konferencia időpontja és helyszíne: 2023. május 12., II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász

További információ: „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna. Tel.: +380-31-41-4-29-76, e-mail: geniusja2019@gmail.com, honlap: http://www.genius-ja.uz.ua

Könyvespolc – 2023

Az Együtt című irodalmi-művészeti-kulturális-humán tudományi folyóirat 2002–2022 között megjelent számai itt tekinthetők meg:

http://kmmi.org.ua/konyvtar/folyoiratok/egyutt

https://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=595 (Számláló: 31 468 megtekintés, 2022.12.21. állapot szerint)

Megjelent a folyóirat 2022. évi 1., 2., 3. 4. 5. lapszáma.

Kárpátaljai magyar könyvek

(Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György)

MEGJELENT

Zubánics László. Homonnai Drugeth Bálint emlékezete. Egy méltatlanul elfeledett életút fontosabb állomásai. Felelős szerkesztő: Szemere Judit. Kárpátaljai Magyar Könyvek 302. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2022.

Tárolt változat: https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/homonnai-drugeth-balint-emlekezete

„Kárpátsorsűzte nép…” A GULÁG-GUPVI-kutatók nemzetközi fóruma Kárpátalján, 2021. Nemzetközi emlékkonferencia, Beregszász, 2021. november 18. A Szolyvai Emlékpark Évkönyve. Összeállította, a jegyzeteket írta: dr. Dupka György. Lektorálta: dr. Zubánics László. Felelős szerkesztő: dr. Zékány Krisztina. Szolyvai Emlékpark–MÉKK, Ungvár–Budapest, 2022. Kárpátaljai Magyar Könyvek 303.

Tárolt változat: https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/karpatsorsuzte-nep

Dupka György, Fuchs Andrea: 30 év a Kárpátaljai magyar könyvkiadás szolgálatában. Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozat bibliográfiája (1992–2022). Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2022.

Tárolt változat: https://kmmi.org.ua/uploads/attachments/books/books-pdf/2022/intermix_katalogus.pdf

Bartha Gusztáv. Kiút. Kisregény (Felelős szerkesztő: Marcsák Gergely). Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2022.

Tárolt változat: https://mek.oszk.hu/22900/22951/;

https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/kiut

Ortutay Mária. Múltunk és jelenünk „lámpás emberei”. Interjúk, visszaemlékezések, önéletrajzi írások. (Felelős szerkesztő: Szemere Judit). Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2022.

Tárolt változat: http://mek.oszk.hu/22900/22946/;

https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/multunk-es-jelenunk-lampas-emberei

Hasznos kulturális, irodalmi, művészeti, tudományos információk

Hasznos média linkek

    http://www.karpatalja.ma

https://www.karpatinfo.net

    http://karpataljalap.net

    http://kiszo.net

    Karpat.in.ua

Dokumentumfilmek

(A YouTube-on elérhető népszerű dokumentumfilmek)

* Kárpátaljai tragédia. Rendező: Hajduk Márta.

* Látótér – Nyelvháború Kárpátalján

* Kárpátalja

* Szerelmes földrajz. Kárpátalja. Vári Fábián László költő, tanár beszél szülőföldjéről.

* “ЦІНА ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ ЖИВИХ” фільм-реквієм/Az élet értéke az élő földön film-rekviem, I. rész. Перша частина відеопроекту: Трилогія «Закарпатські угорці і німці: інтернування та депортаційні процеси 1944–1955 рр.». A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

          * “Щоб не плакало небо над Україною” (Hogy ne sírjon az ég Ukrajna felett), 2015 р. “Damit der Himmel über der Ukraine nicht weint”. Okszana Golovcsuk film-rekviemje, II. rész (ukrán–orosz nyelven). A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

* Намальована війна, 2015. Namaliovana viyna (Megfestett háború), 2015. Drawing War, 2014. Okszana Golovcsuk film-rekviemje, III. rész (ukrán–orosz nyelven). A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

Forrás: KMMI, MÉKK, Facebook, www.karpatalja.ma,

www.karpatinfo.net, www.karpataljaturizmus.info, www.zakarpattya.net.ua, www.umdsz.info  stb.

Kárpáti Magyar Krónika – Ez volt novemberben, ez lesz decemberben

A Kárpátaljai Szövetség honlapján is elérhető a Kárpáti Magyar Krónika, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet elektronikus lapja. Kiadja a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége.

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Zubánics László (elnök), Dupka György, Szemere Judit (szerkesztő), Fuchs Andrea. Megjelenik: havonta két alkalommal. Az elektronikus újság irodalmi, művészeti híreket, információkat tartalmaz. A levelezési lista nyilvános, ahhoz bárki csatlakozhat. Archívum: kmmi.org.ua

Ez VOLT 2022 novemberében

Elismerések

* Vári Fábián László Kossuth- és József Attila-díjas kárpátaljai író, költő, néprajzkutató kapta a Győri Könyvszalon idei Alkotói Díját.

* Az MTVA találkozóján aratott siker után − ahol a TV21 Ungvár munkatársai, Debreceni Kamilla és Balla Béla kisfilmje a 3. helyet szerezte meg − ezúttal a Sára Sándor emlékére meghirdetett XXI. Lakiteleki Filmszemlén is jól szerepelt az alkotás. Az id. Hidi Endre keramikusról szóló, Sárba ragadva című miniportré kiérdemelte a Lakiteleki Népfőiskolai Alapítvány és a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium különdíját.

* A Magyar Nemzeti Médiaszövetség (MNMSZ) által első ízben odaítélt Kosztolányi-díjat Dunda György, a Kárpáti Igaz Szó lapigazgatója kapta a magyar közvélemény hiteles és megbízható tájékoztatásáért. Az elismerést, amellyel az MNMSZ a külhoni újságírók áldozatos munkáját szeretnék rendszeresen megköszönni, a II. Kárpát-medencei magyar médiatalálkozón adtak át.

* Majnek Antal nyugalmazott munkácsi püspöknek adományozta a Keresztény Értelmiségiek Közössége (KÉSZ) elnöksége a Szent Adalbert-díjat 2022-ben az egyesület kárpátaljai kapcsolatainak segítésében és fejlesztésében, valamint az ott élők hitének és magyarságtudatának megőrzésében végzett több évtizedes, lelkiismeretes és odaadó tevékenysége elismeréseként.

Fontosabb események

* Az ukrán parlament 90 nappal meghosszabbította a hadiállapotot. Emellett a parlament támogatta az általános mozgósítás időtartamának meghosszabbítását is.

2022. november 2. A Pro Cltura Subcarpathica által szervezett program keretében a Nagyberegi Tájházban a hónap első foglalkozásán a Mezőkaszonyból és Beregszászból érkezett iskolások diósípokat és karkötőket készítettek a helyi kézművesek segítő közreműködésével, majd megtekinthették az épület belső tereit és a botanikus kertet, valamint ismerkedtek a kemence működésével és eszközeivel.

2022. november 3. Eredeti bútorokkal nyílt meg Ungvár első történetírójának, Mészáros Károly írónak, ügyvédnek, helytörténésznek XIX. századi irodája az ungvári várban található múzeumban. Alen Panov mecénás, történész, jogász fontosnak tartja több mint két évszázad távlatából megemlékezni Mészáros Károly hagyatékáról. Tavaly lefordította ukrán nyelvre és magyarázó fejezetekkel egészítette ki az Ungvár történelmét 1861-ig összefoglaló, Ungvár története a legrégibb időktől máig című monográfiát. Idén pedig restauráltatta és a múzeum rendelkezésére bocsátotta Mészáros Károly személyes tárgyait: íróasztalt, széket, órát, falitükröt. A kiállítást Olha Sumovszka megbízott múzeumigazgató nyitotta meg.

2022. november 3. A Digitális Átalakítási Minisztérium a Wifi a menedékhelyeken projekt keretében már több mint 550 kárpátaljai iskolába vezette be az internetet. Erről Olekszandr Packan, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal helyettes vezetője számolt be. Fontos, hogy a gyerekek biztonságban és jól érezzék magukat az óvóhelyeken, illetve a légiriadó alatt is folytatni tudják a tanulást. Ehhez pedig a mai világban elengedhetetlen az internet – mondta el a tisztségviselő.

2022. november 3. A nagyszőlősi Romanov Jaroszlav a háború kilencedik magyar nemzetiségű áldozata, akit kiskorú gyermekei, felesége, édesanyja gyászol. Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma az elesett katona családját támogatásban részesítette. Az adományt az Ungvári Főkonzulátus és a Beregszászi Konzulátus munkatársai adták át az elhunyt édesanyjának.

2022. november 4. Az 1956-os forradalom leverésének emléknapján az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnöksége – Zubánics László elnök, Gajdos István tiszteletbeli elnök és Bakancsos László, a Mentorok Tanácsának elnöke – csöndes koszorúzást tartott a kaszonyi ellenálló csoport – Ormos Mária, Ormos István, Szécsi Sándor – emléktáblájánál. Az emléktáblát 16 esztendeje avatták fel a Kaszonyi Középiskola (ma Arany János Líceum) épületének falán. Az oktatási intézmény hűen ápolja az 1956-os ellenállók emlékét, idén október 23-án is koszorút helyeztek el a táblánál.

2022. november 4. A nagykanizsai Magyar Műveltség Kincsestára Szabadegyetem szervezésében dr. Dupka György történész dr. Stark Tamás kutató társaságában részt vett Rózsás János író, kutató-történész, volt GULAG-rab, a „magyar Szolzsenyicin” tiszteletére rendezett rendezvénysorozaton. Az emléktáblánál a csapi születésű, e városban élő Balogh László matematika-fizika szakos középiskolai tanár, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere mondott köszöntő beszédet mondott. Mások mellett koszorúzott Rajnai Miklós bölcsész, a Magyar Műveltség Kincsestára Szabadegyetem vezetője, Hartmann Józsefné Klárika volt GULAG-rab, gödi túlélő, Pintér Jolán, a Gulágon Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány elnöke.

A résztvevők a Halis István Városi Könyvtárban megtekintettük Rózsás János és Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin könyveiből összeállított kiállítást.

Az emlékesten Rajnai Miklós felkonferálásában előadást tartott Dr. Stark Tamás történész, a Magyar Tudományos Akadémia munkatársa, GULAG-kutató és dr. Dupka György történész. Beszélt arról is, hogy személyesen ismerte Rózsás Jánost, akivel többször találkozott, amikor 1999-ben megjelentette Ungváron a Kárpátaljai magyar GULÁG-lexikont, egy tiszteletpéldányt juttatott el részére. Ennek köszönhetően a Püski Kiadónál 2000-ben megjelent Gulág lexikonba több kárpátaljai politikai elítélt anyagát is felvette. 2017-ben a pécsi Német Kör szervezésében a kazahföldi kutatóút során felkereste Karaganda, Karabas, Szpasszk és más lágereket, ahol Rózsás János Szolzsenyicinnel raboskodott, ezt többek között egyik 2021-ben megjelent könyvében is megörökítette: https://mek.oszk.hu/22700/22721/22721.pdf.

Az eseményen jelen volt Rózsás János két fia és lánya: Rózsás Antal, Rózsás Magdolna, Rózsás László.

2022. november 4. Impozáns helyen mutatták be a Hagyományok Háza Hálózat – Kárpátalja viseletkiállítását. A tavaly decemberben életre kelt, kárpátaljai varrónők munkáit bemutató vándorkiállítást ezúttal a tiszapéterfalvai György-kastélyban tekinthette meg a nagyérdemű.

2022. november 6. A badalói református templom bejárati részén elhelyezett egyik emléktábla arról tanúskodik, hogy az 1577 óta, tehát 445 éve fellelhető feljegyzések szerint a helyi református gyülekezetnek 48 lelkipásztora volt. A negyvennyolcadik lelkész, Sápi Zsolt immáron 12 éve szolgál beosztott igehirdetőként a badalói református gyülekezetben, most pedig sor került a hivatalos beiktatására is. Az ünnepi istentiszteleten igét hirdetett Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület (KRE) püspöke, Zsukovszky Miklós, a KRE Bereg megyei esperese.

2022. november 6. Lehoczky Tivadar jogász, régész, történész, etnográfus, Bereg vármegye történetének kutatója és leírója tiszteletére készült emléktábla ünnepélyes avatására került sor a polihisztor halálának 107. évfordulója alkalmából Munkácson. A Munkácsy Mihály Magyar Ház előterében elhelyezett emléktáblán vitéz Ortutay Zsuzsa kárpátaljai szobrász és keramikus által készített Lehoczky Tivadar-dombormű látható. A dombormű a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (elnök Zubánics László) adományaként került a Latorca-parti városba (párja az egykori beregszászi vármegyeháza homlokzatán lévő Lehoczky-emléktáblán látható). Az avatáson a vendégeket Pfeifer Anita, a Munkácsy Mihály Magyar Ház kulturális menedzsere üdvözölte. Beszédet mondott Tarpai József igazgató, Vida László ungvári magyar első beosztott konzul, dr. Csatáry György, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének vezetője. Az előadást követően Vida László konzul és Tarpai József igazgató leleplezték a magyar támogatásból elkészült emléktáblát, majd elhelyezték alatta a tisztelet és az emlékezés koszorúit.

2022. november 8. A magyar tudomány ünnepe rendezvénysorozat keretében tartottak könyvbemutatót a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Az esemény a főiskola Földtudományi és Turizmus Tanszékének szervezésében valósult meg. Az alkalmon két mű került prezentálásra: a Kárpát-medence földrajza – Természet, társadalom, gazdaság, néprajz c. kötet elektronikus változata, valamint a Közoktatási körtérkép – A tanulói létszámok változása a Kárpát-medence külhoni magyar közösségeiben a 2010-es években c. atlasz nyomtatott verziója. A kötetek fontosságát hangsúlyozta: Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola elnöke, Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának misszióvezető konzulja, Molnár József, a főiskola Földtudományi és Turizmus Tanszékének vezetője, Gönczy Sándor, a tanszék oktatója, Fodor Gyula rektorhelyettes, a tanszék tanára, Kész Margit, a Filológia Tanszék oktatója, Pénzes János, a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézetének munkatársa, Ferenc Viktória, az Angol Tanszéki Csoport oktatója.

2022. november 8. Megjelent és a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet honlapjára is felkerült a Szolyvai Emlékparkbizottság Évkönyve (https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/karpatsorsuzte-nep). A „Kárpátsorsűzte nép…” c. tanulmánygyűjtemény 17 szerzője: dr. Tóth Mihály (Zápszony), Marosi István (Beregszász), dr. Molnár D. Erzsébet (Beregszász), dr. Dupka György (Ungvár), dr. Seremet Sándor (Budapest), dr. Zékány Krisztina (Ungvár), Bimba Brigitta (Bátyú), dr. Zubánics László (Gut), Meskó János (Ungvár), dr. Botlik József (Budapest), Havasi Dániel – dr. Havasi János (Pécs), dr. Horváth Miklós (Budapest), Kállai Karolina (Szatmárnémeti), Kovács Sándor (Budapest), Matkovits-Kretz Eleonóra (Pécs), Dr. Motrevics Vladimir Pavlovics (Jekatyerinburg), dr. Nagy Péter (Budapest). A Függelékben közreadták a szerzők kislexikonát. Készült a Szolyvai Emlékparkbizottság kutatóműhelyében. Összeállította, a jegyzeteket írta: dr. Dupka György. Lektorálta: dr. Zubánics László. Felelős szerkesztő: dr. Zékány Krisztina. Közreműködő, fotók, képszerkesztő: Fuchs Andrea. Borító, tipográfia: Dupka Zsolt. A borítón Matl Péter Gúzsban című 2021-es alkotása látható.

2022. november 8. A Tiszabökényi Görögkatolikus Egyházközség megtartotta templomának búcsúünnepét. A Mihály és Gábor főangyalok és a többi égi erők tiszteletére felszentelt templom Kárpátalja egyetlen magyar használatban lévő fatemploma, amelyet 1770–1775 között emeltek a bökényi görögkatolikusok. A meghívott szónok az ungvári Szabó Konstantin görögkatolikus áldozópap volt. A búcsú szertartásában mások mellett részt vett a ferences Weinrauch Márió atya, a tiszabökényi Árpád-házi Szent Erzsébet templom plébániai kormányzója is. Az egyházközség új parókusa, a szeptembertől a településen szolgáló Kótonovics István áldozópap megköszönte a közösségnek az elmúlt hónapokban a templom melletti parókia felújításánál nyújtott támogatását és munkáját, továbbá azoknak a segítségét, akik a Mihály-napi búcsú előkészületeiben részt vettek.

2022. november 9. A magyar tudomány ünnepe rendezvénysorozat keretében mutatták be a Kárpátalja magyar szemmel című útikönyv ukrán nyelvű változatát. Az eseménynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont. Az útikönyv fontosságáról beszélt Hanusz Árpád, a Budapesti Gazdasági Egyetem oktatója, a kiadvány lektora, Kaszinec Ottokár egyetemi tanár, turisztikai szakember, Tarpai József, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács (KMTT) alelnöke, Csizmár Sarolta, a KMTT alelnöke.

2022. november 11. Az ukrán főváros kezelésében lévő óvodák, általános és középiskolák tantervéből teljesen kiveszik az orosz nyelv oktatását – döntött a városi önkormányzat közgyűlése. Az elfogadott határozattervezet olyan szervezeti és jogi lépések végrehajtását irányozza elő, amelyek célja az óvodai csoportok és az iskolai osztályok orosz nyelvről az államnyelvre való átállása – olvasható a kijevi városi tanács hivatalos honlapján. Vadim Vaszilcsuk közgyűlési képviselő, az oktatási, tudományos, családügyi, ifjúsági és sportbizottság elnöke kijelentette, hogy az Oroszországgal vívott háború idején a nyelv kérdése nemzetbiztonsági kérdés. Hozzátette, hogy jelenleg nem célszerű és nem helyes az orosz nyelv oktatása és tanulása.

2022. november 11. Sorra szedi áldozatait a háború a kárpátaljaiak között is. A közelmúltban katonai tiszteletadás mellett temették el Csapon Literáti Sándort, a harcok legutóbbi magyar nemzetiségű áldozatát. Az elesett katona családja számára támogatást adtak át Magyarország Ungvári Főkonzulátusán. A 45 éves férfi, aki a fronton vesztette életét, 2014-től teljesített katonai szolgálatot. Édesanyja, testvére és fia gyászolja. A magyar kormány támogatásában részesült a harminc éves Bobik Román téglási születésű katona családja is, aki szintén a csatatéren halt hősi halált. A segélyt a konzulátus munkatársaitól testvére, György vette át, ő is az ukrán fegyveres erők kötelékében harcolt, amíg súlyos sérülést nem szerzett. Mindenki a háború mielőbbi befejezésében bízik, Magyarország pedig továbbra is elkötelezett amellett, hogy segítse a háborúban elesettek hozzátartozóit, családjait. Ez idáig 11 kárpátaljai magyar katona családja részesült a Magyar Kormány egyszeri anyagi támogatásában. Forrás: https://youtu.be/Z057EQ5QPkQ

2022. november 11. A Beregszászért Alapítvány jóvoltából újabb emléktáblát avattak Beregsomban. A községháza udvarán felállított emlékművet Janka Sándor munkásságának szentelték. Janka Sándor (Beregsom, 1847. 03. 16. –Beregszász, 1914. 08. 28.) református lelkipásztor, lapszerkesztő, író érdemei közt említik meg, hogy 1874. január 1-jén megalapította a Bereg című hetilapot, amelynek 1914-ig főszerkesztője is volt. Elsőként kezdeményezte Kárpátalján az 1896-os millenniumi ünnepségek megtartását. Az avatóünnepségen mások mellett beszédet mondott Popovics Nikoletta, a Somi Községi Könyvtár vezetője, Sarkadi Gábor, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, Jakab Attila, a Beregsomi Református Egyházközség lelkipásztora. A Beregszászért Alapítvány elnökének, Dalmay Árpádnak köszöntő szavait Popovics Erika tolmácsolta a jelenlévők felé. Az emléktáblát Sarkadi Gábor konzul és Jakab Attila lelkipásztor leplezték le, majd a jelenlévők megkoszorúzták az emlékművet.

2022. november 11. Elhunyt Bartha Gusztáv kárpátaljai magyar író, költő, a Magyar Írószövetség tagja. 59 éves volt. 1963. szeptember 19-én született Mezőváriban. 1980-ban, a helyi középiskolában érettségizett, ezt követően az ottani gazdaságban dolgozott. Tanult szakmája szakács. Versei, drámái, novellái 1980-tól jelentek meg a Beregi Hírlapban, a Kárpáti Igaz Szóban, a Hatodik Síp, a Pánsíp, az Együtt című folyóiratokban és a helyi antológiákban. 1988-ban egyik alapító tagja volt a József Attila Alkotóközösségnek. Tanítómesterei: Vári Fábián László, Horváth Anna. Elismerései, díjai: a Hatodik Síp Toll-díja (1995), Együtt-Nívódíj (2006), a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa (2013). Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában.

2022. november 11. Immáron tizenkilencedik alkalommal rendezték meg a Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciáját a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány közös szervezésében.

2022. november 11. A Megbékélésért Polgári Egyesület (elnök: Fehér Tibor) szervezésében Felsőzsolcán, a Bárczay-kastélyban „málenykij robot”-emlékestre kerül sor. A kerekasztal-beszélgetés résztvevői: Papp Annamária történész, újságíró, a Szabadság erdélyi napilap rovatvezetője, Benkő Levente történész, a kolozsvári Művelődés című közművelődési havilap főszerkesztője, dr. Dupka György történész és lágerkutató, a Szolyvai Emlékparkbizottság titkára és mások. Dupka György többek között beszámolt a pécsi Német Kör által legutóbb szervezett baltikumi kutatóútról. Röviden elemezte a kárpátaljai magyarok súlyos helyzetét a háború árnyékában.

2022. november 12. Monoron rendezték meg a magyar szórvány napját. Az idei rendezvény kiemelt vendége Kárpátalja volt. Gál Adél, a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet munkatársa a 10 éves szervezet tevékenységét mutatta be. Az est zárásaként a Kokas Banda előadását láthatta a közönség, amely saját népzenei és néptáncgyűjtését vitte színpadra.

2022. november 13. A Zápszonyi Református Egyházközségben ünnepi istentiszteleten iktatták be Orosz Zsolt lelkészt. Isten igéjét főtiszteletű Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke hirdette, ezt követően nagytiszteletű Zsukovszky Miklós, a Beregi Egyházmegye esperese beiktatta a gyülekezet lelkészi tisztébe Orosz Zsolt lelkipásztort.

2022. november 14. Elhunyt Derceni Viola, Ukrajna érdemes népművésze. 1934-ben született Beregdédában, majd 1956-ban Kígyósra ment férjhez. A szövést még kislánykorában édesanyjától tanulta, de komolyan csak fiatalasszonyként kezdett vele foglalkozni. 1971-től a Kárpátaljai Megyei Művészeti Alapnál kapott alkalmazást mint szövőmester. 1972-ben elnyerte az Ukrajna Érdemes Népművésze címet, 1973-ban munkássága elismeréséül kormánykitüntetésben részesült, 1983-ban pedig a Népművészet Mestere lett. Munkáit elsősorban beregi motívumokkal díszítette, azokat számos nemzetközi kiállításon is bemutatták, többek között Ausztráliában, Japánban, az Amerikai Egyesült Államokban és Európa országaiban is. Nyugodjon békében!

2022. november 15. Első ízben mutatták be a „Struggle For Survival – The Transcarpathian Hungarians (1944–2022)” c. angol nyelvű tanulmánykötetet az Európai Parlamentben. Az esemény Bocskor Andrea, a Fidesz kárpátaljai EP-képviselőjének szervezésében, a HUNINEU iroda közreműködésével valósult meg. A könyv tudományos igényességgel foglalja össze a kárpátaljai magyarság történetének a túlélésért és önazonosságért, politikai, nyelvi-oktatási jogokért folytatott küzdelmeinek legfontosabb, legviharosabb fordulópontjait 1944 és 2022 között. A Bocskor Andrea EP-képviselő moderálásával zajló panelbeszélgetésen kifejtette gondolatait Szilágyi Zsolt, az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformjának elnökségi tagja, Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. A szerzők, dr. Orosz Ildikó, Prof. Dr. Habil. Csernicskó István, dr. Molnár D. Erzsébet, dr. Váradi Natália és Darcsi Karolina röviden szemléltették a kötet tartalmát. A rendezvényt Vincze Loránt európai parlamenti képviselő, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke összegezte.

2022. november 17. Gróf Lónyay Menyhért (1822–1884) születésének 200. évfordulója alkalmából szervezett emlékülést a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszéke a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár közreműködésével.

2022. november 18. Idén is megrendezték a GULÁG-GUPVI-kutatók hagyományos nemzetközi fórumát. A konferenciát minden évben a málenykij robot emlékére rendezik meg, ahol a témával kapcsolatos kutatásról, tényfeltárásról, emlékezetpolitikáról számolnak be az előadók. A rendezvénynek a beregszászi Európa–Magyar Ház adott otthont. Az eseményen az online térben is részt vehettek az érdeklődők. A konferenciát dr. Tóth Mihály, a Szolyvai Emlékparkbizottság elnöke, az emlékkonferencia levezető elnöke nyitotta meg. Az emlékezés mécsesének meggyújtása után Marosi István görögkatolikus pap vezetésével a jelenlévők imával emlékeztek a sztálini terror áldozataira. Az első előadást dr. Zubánics László történész, az UNE UMOTI Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszékének vezetője tartotta. A kárpátaljai magyarok és németek internálása és deportálása 1944 és 1945 között. Levéltári iratok és dokumentumok című előadásában az Olekszij Korszun összeállításában Magyarországon kiadott gyűjteményről, fogadtatásáról beszélt. Dr. Zékány Krisztina nyelvész, az UNE UMOTI Magyar Filológia Tanszékének vezetője A GULÁG-GUPVI kutatók nemzetközi fóruma Kárpátalján 2021. c. tanulmánygyűjteményt mutatta be szerkesztői nézőpontból. Marosi István görögkatolikus áldozópap, az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium igazgatója, egyháztörténész A harmadik fiú lelkületével. Ortutay Elemér kárpátaljai görögkatolikus hitvalló pap című emlékkötetét ismertette. Dr. Dupka György történész, a Szolyvai Emlékpark kutatóműhelyének vezetője, a bizottság felelős titkára Magyar hadifoglyok, civil rabok nyomában a Baltikumban előadásában Lettország, Észtország és Litvánia régióiban tett látogatásáról beszélt, és az ottani GULÁG-GUPVI táborokat és sírkerteket mutatta be. Dr. Molnár D. Erzsébet történész, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola docense, a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont igazgatója a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) hadifogoly adatállományában felkutatott makkosjánosi foglyokról, három napra elhurcoltokról értekezett. Bimba Brigitta, a Debreceni Egyetem Történelem és Néprajzi Doktori Iskolájának abszolvált hallgatója szintén az MNL hadifogoly adatállományában kutatott bátyúi katonafoglyokról és három napra elhurcolt civilekről adott elő. Meskó János helytörténész, a Szolyvai Emlékparkbizottság munkácsi várban elhelyezett GULÁG-GUPVI állandó kiállításának megbízott igazgatója a 130 éve született dr. Fenczik István görögkatolikus pap, teológiai tanár, miniszter, magyar parlamenti képviselő meghurcoltatásáról és kivégzéséről beszélt. Dupka Nándor, az UNE UMOTI Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszékének hallgatója Haklik Sándor kisráti római katolikus esperes letartóztatásáról, koncepciós peréről és vértanú haláról értekezett. Végül Bakancsos László, az UMDSZ Mentorok Tanácsának elnöke Az 1992-es magyarországi kárpótlás és a kárpátaljai magyarság című előadását tartotta meg. Az előadásokat Dupka György összegezte, valamint ismertette a konferenciára beküldött dolgozatokat is, amelyek élő szóban nem hangoztak el, de a konferenciakötetben meg fognak jelenni.

* A résztvevők a konferencia végén támogatták azt a közleményt és felhívást, amely többek között további kutatásokat és egy emlékközpont megnyitását is szorgalmazza, valamint azt, hogy a 2024-es évet a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévévé nyilvánítsák. Ezen felül a közleményben az ungvári Kapos utcai temető kegyeleti parkká történő átépítését is kérték.

2022. november 18. A Magyar Állandó Értekezlet tagszervezetei XX. ülésük zárónyilatkozatában kiemelik: elkötelezettek a magyarság egysége és további erősítése mellett. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár hangsúlyozta: Kárpátalja kiemelt téma volt a MÁÉRT ülésén, a résztvevők szolidaritásukról és támogatásukról biztosították az Ukrajnában élő magyarokat. A MÁÉRT plenáris ülésén a résztvevők egyetértettek abban, hogy a kárpátaljai magyarok a legnehezebb helyzetben élő nemzetrész. A Magyar Állandó Értekezlet tagszervezetei megállapodtak abban, hogy a nemzeti intézményrendszer fenntartása és működtetése elengedhetetlen a külhoni magyarság megmaradása szempontjából. Forrás: Youtube csatorna: https://youtu.be/iwHbCZwjogo

2022. november 18. Beregszászon a „málenykij robottal” kapcsolatos emlékünnepség a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola udvarán kezdődött, ahol a jelenlévők megkoszorúzták Matl Péter szobrászművész Gúzsban című szobrát. Ezt követően a helyi református templomban gyűltek össze. Az ökumenikus istentiszteleten Molnár János beregszászi római katolikus plébános, Marosi István görögkatolikus áldozópap, az Ortutay-kollégium igazgatója, Taracközi Ferenc, a beregszászi református gyülekezet vezető lelkésze hirdette az igét. Ezután Molnár D. Erzsébet, a Rákóczi-főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének docense, valamint a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont igazgatója elevenítette fel a tragikus történelmi események mozzanatait. Beszédet mondott Orosz Ildikó, a II. RF KMF és a Pro Cultura Subcarpathica elnöke. Az előadást követően a jelenlévők egyesével olvasták fel a több mint 300 beregszászi áldozat nevét. Az istentisztelet után a résztvevők gyertyákkal vonultak végig a városon, és elhelyezték az emlékezés koszorúit a református templom előterében, a Beregszászi Tarasz Sevcsenko Líceum bejáratánál, valamint a Puskin téri emlékműnél. A rendezvény a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a Beregszászi Polgármesteri Hivatal, valamint a történelmi egyházak közös szervezésében valósult meg.

2022. november 19. A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége (KCSSZ) támogatásával negyvennégy görögkatolikus ugocsai édesanya vehetett részt a Máriapócson tartott imádságos hétvégén.

2022. november 19. Erdélyi táncházzenészek jótékonysági népzenei koncertet adtak Visken. A koncert során a szervezők az ukrán hadsereg megsegítésére gyűjtöttek.

2022. november 19. Sárosorosziban a Búbos Kemence civil szervezet hetedik alkalommal rendezte meg a már hagyománnyá vált Márton-napi ünnepséget. A rendezvény helyszíne a sárosoroszi Szent Anna római katolikus plébánia volt.

2022. november 19. A nagyszőlősi Révész Imre Galériában Festői Ugocsa címmel Marinics Sándor, Szilvási Ferenc és Takács János nagyszőlősi festőművészek munkáiból rendeztek kiállítást. A tárlat egy hónapig tekinthető meg.

2022. november 19. A hadiállapotot figyelembe véve csöndes koszorúzást tartottak az 1944 őszén elhurcolt és a szovjet táborokban odahalt áldozatok emlékére a Szolyvai Emlékparkban. A lélekharang megkondulása és a himnuszok elhangzása után dr. Tóth Mihály, a Szolyvai Emlékparkbizottság elnöke köszöntötte a megemlékezés résztvevőit és a sajtó képviselőit. A történelmi egyházak nevében Petrás László mezőgecsei görögkatolikus áldozópap mondott imát az áldozatokért, majd dr. Dupka György felelős titkár felkérte az atyát, hogy szentelje meg a park új emléktábláját, amelyre felvésték a kommunista diktatúra által 1945–1947 között igazságtalanul elítélt és kivégzett 40 kárpátaljai patrióta nevét, akiknek a földi maradványai az ungvári Kapos utcai temetőben jeltelen sírokban nyugodnak. Ezt követően a 2018 őszén alakult nagydobronyi Zöld Ág énekkar (vezetője Hidi Erika) alkalomhoz illő dalokat, lágerénekeket adott elő. Végezetül a jelenlévők koszorúzással és néma főhajtással emlékeztek a mártírokra, az ártatlanul meggyilkoltakra. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével és koszorúzott: Íjgyártó István, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott kijevi nagykövete; Bacskai József, Magyország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja; Dr. Erdei Péter, a Magyarország Beregszázi konzulátusának vezető konzulja; Barta József megyei képviselő, a KMKSZ alelnöke; dr. Zubánics László, az UMDSZ elnöke, valamint a Szolyvai Emlékparkbizottság tagjai: Argyelán György (Szolyva), dr. Tóth Mihály (Zápszony) elnök, dr. Dupka György (Ungvár) felelős titkár, Fuchs Andrea (Ungvár), Gajdos István (Beregszász), Homoki Zoltán (Szolyva), Meskó János (Ungvár), Milován Sándor (Nagyszőlős), Petneházy Gyula (Kijev), dr. Spenik Sándor (Ungvár).

2022. november 20. A Schönborn park alapításának 9. évfordulója alkalmából a Vojevodino Resort üdülőhely területén új turisztikai helyszínt létesítettek: leleplezték a Három alma, amely megváltoztatta a világot szoborkompozíciót. Az új turisztikai látnivaló bemutatóját Szerhij Mosak mecénás és Roman Murnik szobrászművész tartotta.

2022. november 20. A tiszabökényi Árpád-házi Szent Erzsébet templom kegyeleti parkjában a búcsú résztvevői a mécsesgyújtás után együtt emlékeztek az istentelen szovjet rendszer magyar áldozataira. A Himnusz elhangzása után dr. Dupka György, az egyháztanács világi elnöke szólt az egybegyűltekhez, majd Molnár Fredrich Szilvia beregszászi konzul mondott emlékbeszédet. A Tisza Csillag kórus lágerdallal adózott az elhurcoltak emlékének. Weinrauch Márió ferences atya imádságos megemlékezést tartott a szovjet érában meghurcolt lelkipásztorokról. Ezután Molnár Fredrich Szilvia konzul asszony és Kovály Csilla kórusvezető a 2. világháború és a sztálinizmus mártírjainak emlékművét, Márió atya a meghurcolt Árvai Dezső római katolikus plébános és Kökörcsény Pál görögkatolikus áldozópap emléktábláját, Molnár István gondnokhelyettes a kivégzett magyar parlamenti képviselők, görögkatolikus főpapok emléktábláját, Kutasi Erzsébet, Dupka Éva, Marozsi Katalin a koncepciós perben elítélt tiszabökényi Gulág-rabok emléktábláját koszorúzta meg. A megemlékezés a Szózat eléneklésével zárult.

2022. november 20. A KMKSZ ungvári alapszervezete a Kálvária temetőben lévő emlékműnél koszorúzással és csendes főhajtással emlékezett meg a sztálini táborokba elhurcolt kárpátaljai magyar áldozatokról. A megemlékezésen Nagy István kisgejőci református lelkész, valamint Bacsó Róbert római katolikus diakónus mondott imát. Ezt követően a jelenlévők elhelyezték az emlékezés virágait. Kulin Judit, a KMKSZ ungvári alapszervezetének elnöke elmondta: múlt nélkül nincs jövő, ezért fontos, hogy a mai fiatalok megismerjék a kárpátaljai magyarok 1944-es tragédiáját. Forrás: Youtube csatorna: https://youtu.be/CuPGJ5UJgGc

2022. november 20. Sárosoroszi magyarsága is megemlékezett az 1944-ben magyarságuk miatt „kis munkára” indított áldozatokról a Szent Anna római katolikus templom kertjében lévő emlékműnél. Orbán Sándor református lelkész az elhurcolt férfiakról és a szétszakított családokról emlékezett meg, párhuzamot vonva a jelenlegi helyzettel. Rácz István római katolikus atya beszédében az összetartásra és az egymás iránti szeretetre hívta fel a jelenlévők figyelmét az elhurcolt férfiak példáján keresztül, akik a táborban egymást segítve próbálták túlélni a szörnyű időket. Zárszót mondott Hiába Krisztina, a KMKSZ Sárosoroszi Alapszervezetének megbízott elnöke. Közreműködtek a Gáti Georgina által vezettet Sárosoroszi Tehetséggondozó Műhely tagjai.

2022. november 22. A málenykij robotra, illetve háromnapos munkára hurcolt áldozatokról emlékeztek meg a helyi szervezetek a magyarlakta településeken.

2022. november 22. Törvénytervezetet nyújtottak be az orosz ortodox egyház betiltására Ukrajna területén. Mikola Knazsickij ukrán parlamenti képviselő kezdeményezésére az Európai Szolidaritás pártja egy olyan tervezetet nyújtott be Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa felé, amelyben a moszkvai patriarchátus alá tartozó orosz ortodox egyház betiltását szorgalmazták.

2022. november 23. Pro Cultura Subbcarpathica civil szervezet a karácsonyi ünnepek hangulatát idéző foglalkozást tartott a Nagyberegi Tájházban. Asztaldíszeket és dekorációkat készítettek az ügyes kezű, Dédából érkezett gyerekek.

2022 november 23. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet – Ukrajna Jótékonysági Alap 100 darab laptopot adott át Lemberg megye iskoláinak. Az átadás Larisza Maleh asszony, Magyarország Lembergi és Lemberg megyei tiszteletbeli konzuljának részvételével történt. Az Ukrajnai Magyar Ökumenikus Segélyszervezet operatív igazgatója, Török Martin megjegyezte, hogy nagy érdeklődést és igényt lát az oktatási intézmények részéről az ilyen technikai eszközöket illetően. Összesen 31 oktatási intézmény kapott számítástechnikai eszközöket. Magyarország Kormánya 350 laptopot finanszírozott az ukrán iskolák számára, ezt a támogatási programot a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet – Ukrajna valósítja meg.

2022. november 23. A tiszabökényi Árpád-házi Szent Erzsébet templomban a ferences Weinrauch Márió plébános kormányzó szakmai közreműködésével adventi koszorúkészítés volt, amelybe bekapcsolódtak az ügyes kezű, ötletgazdag asszonyok és a gyerekek. Az adventi koszorú szorosan kapcsolódik a karácsonyi ünnepkörhöz, az advent időszakához. Az egyháznak és a családoknak is szánt adventi koszorúk megszentelésére és megáldására is sor került.

2022. november 24. A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja alkalmából online konferencia zajlott le a Magyar Nemzeti Levéltár Gulag- és Gupvikutatók Intézete szervezésében. Mások mellett előadást tartott a kárpátaljai, illetve nyíregyházi tragikus eseményekről Bimba Brigitta (Bátyú), dr. Kosztyó Gyula (Beregdéda), dr. Molnár D. Erzsébet (Beregszász), dr. Dupka György (Ungvár).

2022. november 24. Ukrajna Legfelsőbb Tanácsában a kisebbségekkel foglalkozó illetékes parlamenti bizottság bejegyezte „A nemzeti kisebbségekről (közösségekről) Ukrajnában” című törvénytervezetet” (a törvény tervezetének elérhetősége:https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40892 ).

2022. november 25. Gulagokban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja alkalmából megemlékezéssel egybekötött koszorúzást rendezett Budapesten, a Honvéd téri Gulag Emlékműnél. Beszédet mondott: Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese. Köszöntőt mondott: Nagyné Pintér Jolán, a Gulag Alapítvány elnöke. Közreműködött a Déryné Vándorszíntársulat és a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 32. Nemzeti Honvéd Díszegysége. A Szolyvai Emlékparkbizottság nevében dr. Dupka György felelős titkár koszorúzott.

2022. november 25. Magyar Nemzeti Múzeum Malenkij Robot Emlékhelyen a Kárpátaljai Szövetség elnökségének delegált tagjai (dr. Igyártó Gyöngyi ügyvéd, Kovács Sándor honismereti szakíró, dr. Dupka György történész, lágerkutató) koszorúzással és gyertyagyújtással emlékeztek az áldozatokra. A kiállításnak otthont adó, a ferencvárosi pályaudvar mellett álló „atombiztos” épület egykor a Magyar Államvasutak légoltalmi óvóhelye és vezetési pontja volt, ma itt található a központi Málenkij Robot Emlékhely.

2022. november 25. A Kárpátaljai estek sorozat keretében a Szovjetunióba elhurcolt politikai rabok és kényszermunkások emléknapján tűzték műsorra A Sátán fattya című nagysikerű film bemutatóját, főszereplőjével, Tarpai Viktória Jászai Mari-díjas színművésznővel egybekötött találkozóval. Nagy Zoltán Mihály azonos című regénye alapján, főleg a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház művészei alakításával 2017-ben olyan filmdrámát rendezett Zsigmond Dezső, amely hűen ábrázolja Kárpátalja sorsát 1944 novemberében. Az estet dr. Grezsa István, a Kárpátaljai Szövetség elnöke nyitotta meg. A vetítés után a főszereplővel dr. Igyártó Gyöngyi, a Kárpátaljai Szövetség elnökségi tagja beszélgetett. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével a Jászai Mari-díjas Szűcs Nelli művésznő,valamint a Kárpátaljai Szövetség elnökségének tagjai is.

2022. november 26. Adventi koszorút készítettek a beregszászi hittanosok a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség hittantermében. Molnár János plébános atya megáldotta a koszorúkat.

2022. november 26. A csömöri Sinka István Községi Könyvtár meghívásának eleget téve A kárpátaljai magyar színházi élet múltja és jelene címmel tartott előadást Sin Edina megbízott igazgató. A Kárpáthaza Öröksége elnevezésű előadássorozat részeként megvalósuló esten szó esett a régió magyar színházi életének jelesebb előzményeiről, a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház néven alapított hivatásos társulat létrejöttéről és eddigi tevékenységéről, valamint a színház mindennapjairól a háborús viszonyok között. Az eseményen és az azt követő beszélgetésen közreműködtek színészeink: Mónus Dóra, Orosz Melinda és Szilvási Szilárd, akik Kovács Vilmos Verecke és Füzesi Magda Útban hazafelé című verseit osztották meg a hallgatósággal.

2022. november 26. Matl Péter Munkácsy-díjas szobrász, grafikus Ötösével című kiállítását tekinthették meg az érdeklődők a Munkácsy Mihály Magyar Házban. Először levetítették a Bereczky Tamás által készített kisfilmet, amelynek képkockáiban párhuzamot fedezünk fel az 1944 novemberében történt tragédia és Matl Péter alkotásai között. Az esemény vendégeit Tarpai József, a Munkácsy Mihály Magyar Ház igazgatója köszöntötte. A megnyitón Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára kijelentette, hogy a nehéz időket nem felejthetjük el, hiszen jelenleg is háború van Oroszország és Ukrajna között. Hozzátette: Magyarország egyértelműen a béke pártján áll, és a háborús konfliktusban lehetőségeihez mérten segíti Ukrajnát, valamint mindent megtesz a kárpátaljai magyar közösség megtartása érdekében. Kiemelte, hogy a helyi magyarság támogatása továbbra is folyamatos.

A köszöntők után Dupka György történész, lágerkutató felidézte a 78 évvel ezelőtt történt eseményeket, amelyek generációk életét megváltoztatva ejtettek mély sebet egész közösségek életében. A levéltári kutatások eredményei alapján Kárpátaljáról több mint 30 ezer magát magyarnak valló személyt vittek el előbb a szolyvai gyűjtőtáborba – amely körülményiben önmagában is megfelelt egy haláltábornak –, onnan Sztarij Szamborba, ahonnan marhaszállító vagonokban szállították őket a céltáborokba. Tették mindezt a „málenkij robot” ürügyén. A Szolyvai Emlékparkban eddig 12 ezer áldozat neve van márványba vésve. Ezt követően a Gulág fogolytáborainak poklát megjárt vagy ott elhunyt emberek vallomásai alapján Visszaemlékezések címmel szívfacsaró összeállítást hallhattak a jelenlévők a Kárpátaljai Magyar Megyei Drámai Színház színművészeinek előadásában.

Az 54 alkotásból álló kiállítást ezután mutatta be Matl Péter alkotó. Vallomása szerint a pasztellszínekkel elkészített grafikákon a Gulagon raboskodókat ábrázolja, akiket általában ötösével sorakoztattak fel az őrök. Zárszót mondott Tarpai József, a Munkácsy Magyar Ház igazgatója.

2022. november 27. Kijevi látogatása után Kárpátaljára érkezett Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke. A program ünnepi istentisztelettel kezdődött a beregszászi református templomban, ahol Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke hirdetett igét. Majd Novák Katalin köztársasági elnök mondott köszöntő beszédét. Ezután tartott zártajtós megbeszélést a köztársasági elnök a KMKSZ, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete vezetőivel.

A délután folyamán átadták a csepei Tulipán Tanoda felújított épületét. Az épületet Novák Katalin, Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke és Csernicskó István rektor adta át. Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöki helynöke, Ábrány Krisztián, a Csepei Görögkatolikus Egyházközség parókusa és Magyar Gergely, a Csepei Római Katolikus Egyházközség plébánosa Isten áldását kérte, majd felszentelte az új épületet. Az ünnepélyes átadó végén Novák Katalin meggyújtotta a tanoda adventi koszorúján az első gyertyát, majd ajándékkal kedveskedett a Tulipán Tanoda növendékeinek. Magyarország köztársasági elnöke ezután a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által rendezett gyertyagyújtási ünnepségen vett részt Beregszászon.

2022. november 27. Kárpátaljai látogatása során Viktor Mikitával, a megyei katonai közigazgatás vezetőjével is találkozott Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke Beregszászon. Viktor Mikita hangsúlyozta, hogy az elnök asszonyt olyan magas rangú tisztviselőként ismerik, aki átfogóan támogatja Ukrajnát, és elítéli Oroszország fegyveres agresszióját. A találkozó során a felek megbeszélték a humanitárius projekteket, amelyeket közösen valósítanak meg Kárpátalján, Kijev megyében és Ukrajna más régióiban. Szóba kerültek új kezdeményezések is, amelyek a közeljövőben már megvalósulhatnak. Az üléshez csatlakozott Julija Hrisina, a Legfelsőbb Tanács oktatási, tudományos és innovációs bizottságának tagja. Szó esett az Ukrajnában élő magyarokkal való együttműködésről, és azon állampolgárok hősiességéről, akik a katonaság részeként a fronton védik az ország függetlenségét. A kormányzó megköszönte a látogatást és további hatékony együttműködést remél.

2022. november 27. Átadták a Beregszentmiklósi Szoborparkhoz tartozó alkotóházat. Avatóbeszédet mondott Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára, Tarpai József, a Zahid Finance Group Kft. igazgatója. A felavatott alkotóházat Molnár János, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöki helynöke szentelte meg. Ezt követően Matl Péter a tervekről szólva elmondta, hogy egy zenepavilont, valamint Szent Miklós tiszteletére egy ökumenikus kápolnát szeretnének építeni, ennek kapcsán már a parkba szállították a vereckei Honfoglalási Emlékmű 2. számú oltárkövét. Ezután bemutatta a szoborpark vázlatát, majd az alkotóházat.

2022. november 27. Zicherman Sándor beregszászi festőművész egy évvel ezelőtt hunyt el koronavírusban. Halálának első évfordulójára emlékezve a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség és Kovács László kiállításrendező tárlatot szervezett a Pásztor Ferenc Közösségi Ház termében.

2022. november 29. A megye különböző felekezeteihez tartozó orvosait, egészségügyi dolgozóit tömörítő Keresztény Orvosok Kárpátaljai Egyesületének (KOKE) tagjai a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Gyermekotthonban tartották éves közgyűlésüket. Köszöntőt mondott dr. Oroszi Pál, a KOKE elnöke. Elhangzott Héder János ungvári református lelkipásztor, a Kárpátaljai Református Egyház főjegyzője, Szulincsák Sándor técsői római katolikus plébános és Vaszil Kopin munkácsi görögkatolikus dékán bizonyságtétele.

Az előadásokat követően dr. Vackó László titkár mutatta be a belépési szándékukat kinyilvánító új tagokat. Az is hagyomány ezeken az összejöveteleken, hogy nincs megszabott tagsági díj, az erre a célra szánt összeget és személyes adományokat az idén is felajánlották a gyermekotthon működésének céljára, amelyet Vackó László nyújtott át az intézményt vezető Katkó Andreának. A helyszínen tartották meg a különböző korlátozások miatt legutóbb 2019-ben ülésező Kárpátaljai Magyar Egészségügyi Dolgozók Társasága (KMEDT) elnökségi tagjainak részvételével zajló fórumot is, amelyen a társaság vezetője, dr. Csík Adalbert Ferenc számolt be a szervezet helyzetéről. Elhangzott, hogy jövőre tisztújítás vár a KMEDT-re, amelyet majd Beregszászban szeretnének lebonyolítani.

2022. november folyamán

* Magyar Árpád István szerkesztésében Kijevben megjelent a Gárdista, olvasd el és semmisítsd meg! A megszállók titkosított katonai röplapjai 1956-ban című, a Magyarok Kijevi Egyesülete (elnök: Petneházy Gyula) gondozásában kiadott gyűjtemény. A projekt konzultánsai dr. Zubánics László és dr. Dupka György voltak. Az utóbbi „Jön még egy új világ…” című monográfiájából szemelvényeket közöl (http://mek.oszk.hu/21800/21825/21825.pdf). A gyűjtemény titkosított szovjet katonai röplapokat is tartalmaz.

*Kijevben megnyílt Magyar Árpád István kiállítása: szinmóduszok, szinszemantikai ábrázolások, háború témakörben.

* Az UMDSZ elnöksége novemberben is folytatta a humanitárius missziót. Az Ungvári Magyar Házban – UMDSZ Ungvári Székházban kialakított humanitárius központban tovább folytatják tevékenységüket. A Magyarországról, illetve más külföldi partnerek jóvoltából érkezett szállítmányokat (tartós élelmiszerek, tisztálkodási szerek, egészségügyi felszerelések stb.) igyekeznek eljuttatni a leginkább rászoruló régiókba – legutóbb Harkiv megye határ menti területeire. Ugyanakkor nem feledkeznek meg a területvédelmi alakulatoknál szolgáló honfitársakról sem. Ők is állandó címzettjei küldeményeknek. A közelmúltban tartós élelmiszereket és egy áramfejlesztő generátort adtakt át Sándor Fegyir professzornak.

* A napokban jött ki a nyomdából egy országos szinten is egyedinek mondható ukrán nyelvű könyv, a Kálvária – az ungvári nekropolisz. A 192 oldalas kiadvány szerzői Fülöp Lajos, Borisz Zsulkanics és Ljudmila Szaharova neves helytörténészek. A könyv ünnepélyes bemutatójára a Boksay József Kárpátaljai Megyei Szépművészeti Múzeum nagytermében került sor. A bemutatót Vaszil Huszti költő, Ukrajna érdemes művelődési dolgozója, a Kárpátaljai Népi Irodalmi Múzeum vezetője moderálta. A kutatók unikális adatokat tettek közzé az ungvári temetők – az ungvári várban, a Sahta lakónegyedben található, a Kapos utcai, a radvánci, gerényi, daróci, alsódomonyai és a zsidó temető, valamint a Kálvária – történetéről. A könyv bemutatásában közreműködtek Fülöp Lajos helytörténész, Borisz Zsulkanics helytörténész, a könyv társszerzői. Viktor Kravcsuk, a megyei kulturális, nemzetiségi és vallásügyi főosztály vezetőhelyettese, Vaszil Homonnaj, Ungvár alpolgármestere, Literáti Tetyana újságíró, Ungvár múltjának kutatója is megosztotta gondolatait.

A kiadványban helyet kaptak a távoli és a közelmúlt magyar személyiségei, köztük: Váradi-Sternberg János történész, Glück Gábor festőművész, Márton István zeneszerző, Boksay József festőművész, Laudon István főgimnáziumi tanár, Zádor Dezső zeneszerző, Spenik Ottó fizikus, Fedinec Sándor sebészprofesszor, Balogh Klára táncművész… Mint Fülöp Lajos megjegyezte, a kutatómunka folytatódik, s reméljük újabb kiadványokban kap majd helyet.

* Oroszország november második felében intenzív rakétatámadást indított egész Ukrajna ellen, amelynek következtében súlyosan megsérült az ország energetikai rendszere. Kárpátalján 50%-os a villamosenergia-hiány. A kritikus infrastruktúra – kórházak, vasutak, közművek épületei, katonai létesítmények – számára kiemelt áramellátást biztosítanak. Az épületekkel azonos vonalon lévő lakótömbökben, utcákon is folyamatos az áramellátás. A Zakarpattyaoblenerho munkatársai dolgoztak ki lekapcsolási ütemtervet. Ugyanakkor, ha a megye átlépi a megengedett teljesítményhatárt, kénytelenek eltérni a menetrendtől, ahogy az utóbbi napokban tették. Egyes településeken, vonalakon 1–2 órás megszakításokkal több mint 16 órás áramszünetek valósulnak meg.

* A Magyar Katolikus Rádió szerkesztője, Sallai Éva készített Dupka György történésszel beszélgetést a kárpátaljai magyarság jelenlegi helyzetéről, a hit megtartó erejéről. Zenei szerkesztő: Laczó Zoltán Vince. A Kerengő című közéleti műsorban elhangzott interjú linkje: https://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/1/598562).

* Megjelent és a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet honlapján is elérhető Zubánics László Homonnai Drugeth Bálint emlékezete. Egy méltatlanul elfeledett életút fontosabb állomásai című könyve. Kárpátaljai Magyar Könyvek 302. Felelős szerkesztő: Szemere Judit. Tipográfia: Dupka Zsolt. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2022.

Gratulálunk a szerző legújabb könyvéhez, aki az eddig elérhető, közreadott hiteles források tükrében gróf Homonnai Drugeth Bálint (1577–1609) főispán, fővezér, trónkövetelő, országíró, naplóíró, a mai Kárpátalja múltjához is kapcsolódó politikus életét mutatja be. Mint írja: „A kronológiai sorrendbe állított dokumentumok alapján kirajzolódik egy művelt, a közügyekben jártas, felelősségteljes, családtagjai (felesége, fia) iránt lelkesedő/aggódó ember portréja, aki ugyanakkor nem mentes a korabeli emberekre jellemző gyarlóságoktól sem. Csak remélni tudom, hogy e csekély munkával magam is hozzájárultam egy hitelesebb portré megrajzolásához.”

* Az Ukrajnai magyar Demokrata Szövetség Facebook-oldalán olvasható: Az ukrán parlament honlapján beregisztrálásra került az új nemzeti kisebbségekről szóló törvénytervezet. Az ukrán parlament honlapján november 25-én 17:10 órakor ezzel kapcsolatos nyilatkozat jelent meg „Az ukrán nemzeti kisebbségekről (közösségekről) szóló ukrán törvénytervezet beterjesztésre került a parlamentbe” címmel.

„Az Európai Bizottság Ukrajna Európai Unió tagsági státuszának megszerzésére vonatkozó követelményeinek megfelelően, Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának Az emberi jogok, Ukrajna ideiglenesen megszállt területeinek deokkupációjával és reintegrációjával, a nemzeti kisebbségekkel és a nemzetközi kapcsolatok kérdéseivel foglalkozó bizottsága beregisztrálta Ukrajna „Ukrajna nemzeti kisebbségeiről (közösségeiről)” című törvénytervezetét (nyilvántartási szám: 8224 – a tervezet elérhetősége a hozzászólásokban lesz elérhető).

A törvénytervezet elfogadásának célja az indoklás szerint a nemzeti kisebbségekhez (közösségekhez) tartozó személyek jogai és szabadsága érvényesülésének jogi szabályozásának, az állampolitika jogi alapjainak javítása a nemzeti kisebbségekhez (közösségekhez) tartozó személyek jogai és szabadságai érvényesülése terén, különös tekintettel az önmeghatározásra, a nemzeti kisebbségek (közösségek) nyelveinek használatára, az oktatásra, részvétel a politikai, a gazdasági, a társadalmi és a kulturális életben stb.

Ezen túlmenően a nemzeti kisebbségekhez (közösségekhez) tartozó személyek jogainak és szabadságának védelme terén az állami politika végrehajtását biztosító központi végrehajtó hatalmi szerv jogkörei először kerülnek meghatározásra törvényhozási szinten.

A dokumentum azt is kimondja, hogy „Ukrajna részes állama az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményének és a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának. Az európai közösségbe való integráció útján Ukrajna vállalta, hogy biztosítja a nemzeti közösségek jogainak védelmére vonatkozó európai normákat, különösen azáltal, hogy megfelelő mechanizmusokat hoz létre ezek végrehajtására.”

A bizottság a törvénytervezet beterjesztésének előestéjén tartotta nyilvános megbeszélését Olekszandr Kornyienko, az ukrán Legfelsőbb Tanács első elnökhelyettese, az ukrajnai nemzeti kisebbségek képviselői és az Európa Tanács szakértői részvételével. Az aktív párbeszéd során a résztvevők megvitatták a törvénytervezet főbb újításait, vitatható rendelkezéseit.

Az ukrán parlament első alelnöke, Olekszandr Kornyienko hangsúlyozta a konzultáció során, hogy az EU-tagjelöltség minden ukrán közös érdeme és közös felelőssége.

„Ezért az ukrán parlament továbbra is hűségesen követi az európai integráció útját. A háború és a rövid határidők ellenére is ragaszkodunk a demokrácia alapelveihez, megbeszéljük a vitatható pontokat a civil társadalommal és a partnerekkel. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a szükséges jogszabály a lehető leginkább olyan formában legyen elfogadva, amely minden felet kielégít” – hangsúlyozta Olekszandr Kornyienko.

A bizottság első alelnöke, Makszim Tkacsenko viszont megjegyezte, hogy a törvényjavaslat témája kényes, mivel Ukrajna polgárainak nyelvi, kulturális, etnikai és vallási identitásának fejlesztéséről szól.

„A nemzeti kisebbséghez tartozó személy jogainak védelmére vonatkozó feltételek megteremtése minden demokratikus állam felelőssége. A nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos jogszabályok reformjának követelménye nem ok nélkül vált az egyik feltétellé, amelyet az Európai Unió Ukrajna elé állít a teljes jogú tagság felé vezető úton” – hangsúlyozta a bizottság első alelnöke a dokumentum tárgyalása során.

A törvénytervezet az Európa Tanács véleménye alapján és szakértőivel szoros együttműködésben készült el. Az ukrán Legfelsőbb Tanács, a Minisztertanács, az európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettes hivatalának képviselői is részt vettek az összetett jogalkotási mechanizmusban.”

* Képzőművészeti kiállítások, író-olvasó találkozók, folyóirat- és könyvbemutatók, koncertek zajlottak le a magyarlakta településeken.

Forrás: KMMI, MÉKK, Facebook, www.karpatalja.ma, www.karpatinfo.net, www.karpataljaturizmus.info, www.zakarpattya.net.ua, www.umdsz.info

Ez lesz 2022 decemberében

* Az ukrán parlament újabb 90 nappal meghosszabbította a hadiállapotot. Emellett a parlament támogatta az általános mozgósítás időtartamának meghosszabbítását is.

2022. december 1–19. Szerző a pult mögött címmel a Kolyba.org.ua és a Kobzos (Кобзар) ismét megrendezi kultúra-népszerűsítő akcióját, amelyre Ungváron, a Korjatovics tér 1. sz. alatt kerül sor munkanapokon 13.00 órai (közép-európai kezdettel). A könyvesboltban dedikál:

– december 1. – Andrij Ljubka,

– december 2. – Ivan Bilancsuk,

– december 5. – Shark Kiadó (Spenik Sándor igazgató),

– december 6. – Zubánics László (Homonnai Drugeth Bálint emlékezete. Egy méltatlanul elfeledett életút fontosabb állomásai.),

– december 7. – Fülöp Lajos és Borisz Zsulkanics (Kálvária – az ungvári nekropolisz),

– december 8. – Literáti Tetyana,

– december 9. – Oleszja Markovics,

– december 12. – Scheiner Sándor (Kárpátalja orgonái),

– december 13. – Olekszij Korszun, Vaszil Miscsanin,

– december 14. – Olekszandr Ciljo,

– december 15. – Ivan Popovics,

– december 16. – Olekszandr Havros,

– december 19. – Szerhij Fedaka.

2022. december 4. Advent második vasárnapja.

2022. december 5. A Sátán fattya – filmvetítés Beregszászon. Helyszín: Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, Hubay-stúdióterem (Beregszász, Munkácsi út 1.). Kezdete: 15.00 (közép-európai idő szerint). A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a +380664528505, +380961135059-es telefonszámokon vagy a bszinhaz.szervezo@gmail.com e-mail-címen lehet.

A filmvetítést megismétlik 2022. december 20-án, 13 órai kezdettel.

A Nagy Zoltán Mihály azonos című művéből készült film az 1944. novemberi kárpátaljai történésekkel kezdődik, és Tóth Eszter sorsán keresztül mutatja be az eseményeket. Beregszilasról útnak indul néhány asszony, leány, hogy élelmet vigyen a „háromnapos munkára” behívott hozzátartozóknak. Azóta tudjuk, a „malenykij robot” sokkal tovább tartott három napnál. Tóth Eszter, a 16 éves fiatal lány is köztük van, akit öt orosz katona megerőszakol. A lány teherbe esik, és megszüli a gyermeket, a Sátán fattyát. Ez megváltoztathatatlanul tönkreteszi nem csak az ő, de környezete életét is…

Szereplők: Tarpai Viktória – Tóth Eszter; Trill Zsolt – Tóth Mihály; Szűcs Nelli – Tóth Ágnes; Kristán Attila – Székely Pista; Kovács S. József – Tóth Jóska. Rendező: Zsigmond Dezső.

2022. december 5. Magyarország Kijevi Nagykövetsége a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával és a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezettel közösen adventi koncertet szervez. Az esemény fellépői Kovács Zalán tubaművész és Vitalii Dvorovyi zongoraművész.

A koncert célja, hogy felhívja a figyelmet a szükséget szenvedőkre, a számos problémával küzdő kulturális szférára és arra, milyen fontos e terület támogatása. Az esemény a hagyományos keresztény ünnepkör része, az adventi időszaké, amely egy szebb és jobb jövő reményét hordozza.

Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Esztergom terem (Beregszász, Kossuth tér 6.). Kezdete: 16.00 (közép-európai i.sz.). A részvétel ingyenes.

2022. december 6. Mikulás napja.

2022. december 6. Kulisszajárás-ON a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban. A programra jelentkezni a +380963818464, +380997683374, +380664528505 telefonszámokon, a bszinhaz.szervezo@gmail.com e-mail-címen vagy személyesen a színházban lehet. Az eseményen lehetőséget biztosítanak minden érdeklődő számára, hogy közelebbről megismerhesse a színház varázslatos, titokzatos világát.

2022. december 11. Advent harmadik vasárnapja.

2022. december 11. A vértanúhalált halt Haklik Sándor (Beregszászvégardó, 1893. 12. 19. – GULÁG-börtön, 1949?) nagyráti római katolikus esperes, vikárius emléktáblájának ünnepélyes megáldása és leleplezése a beregvégardói Árpád-házi Szent Kinga templomban.

2022. december 15. A Kárpátaljai Magyar Tudományos Tanács éves közgyűlése (online), díjátadások.

2022. december 18. Advent negyedik vasárnapja.

2022. december 18. A kisebbségek napja.

2022. december 20–22. A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház társulata bemutatja A királykisasszony, akinek nem volt birodalma című tantermi előadását a valódi emberi értékekről. Kezdete: 11:00. Helyszín: Beregszász, Munkácsi út 1. Ursula Jones bölcs és szellemes, lírai szépségű tündérmeséje Gyevi-Bíró Eszter rendezésében, Gál Natália, Vass Magdolna, Sőtér István, valamint Ferenci Attila/Rajkó Balázs előadásában. Részletekért, további információkért hívja a +380664528505-ös, +380961135059-es telefonszámot vagy érdeklődjön a bszinhaz.szervezo@gmail.com e-mail-címen!

2022. december 24. Szenteste.

2022. december 25–26. Karácsony.

2022. december 28. 400 évvel ezelőtt, 1622. december 28-án Lyonban elhunyt Szalézi Szent Ferenc (szül. Sales kastélya, Thorens-Glières mellett /Haute-Savoie/, 1567. augusztus 21.) francia püspök, teológus, lelkiségi író és egyházszervező, kiemelkedő szónok, több pápa személyes tanácsadója.

2022. december 28. 90 éve született Bagu Balázs (Bátyú, 1932. december 28. – 2011. július 9.) tankönyvíró, helytörténész.

2022. december 29. 75 éves lesz Dalmay Árpád (Beregszász, 1947. december 29.) újságíró, helytörténész, műfordító;

60 éves lesz Berniczky Éva (1962. december 29.) író, szerkesztő.

2022. december 31. Szilveszter napja.

2022. december folyamán. Képzőművészeti kiállítások, író-olvasó találkozók, folyóirat- és könyvbemutatók, koncertek a magyarlakta településeken.

VENDÉGSÉGBEN

2022. december 13 vagy 14. Adventi könyvbemutató és beszélgetés kárpátaljai szerzőkkel (Marosi István görögkatolikus áldozópap, egyháztörténész, dr. Zubánics László történész és mások) a várakozás jegyében a Kárpátaljai Szövetség székházában. Kezdete: 17.00. (Az esemény szervezés alatt).

FELHÍVÁSOK, KÖZLEMÉNYEK

Felhívás – XVII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok nélkül (HTDK) programjával együttműködve a Miniszterelnökség és Nemzeti Tehetség Program, valamint a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatásával meghirdeti a XVII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciát (XVII. KTDK).

A konferencia időpontja és helyszíne: 2023. május 12., II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász

További információ: „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna. Tel.: +380-31-41-4-29-76, e-mail: geniusja2019@gmail.com, honlap: http://www.genius-ja.uz.ua

Könyvespolc – 2022

Az Együtt című irodalmi-művészeti-kulturális-humán tudományi folyóirat 2002–2022 között megjelent számai itt tekinthetők meg:

http://kmmi.org.ua/konyvtar/folyoiratok/egyutt

https://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=595 (Számláló: 31 323 megtekintés, 2022.12.01.)

Megjelent a folyóirat 2022. évi 1., 2., 3. 4. lapszáma.

Kárpátaljai magyar könyvek

(Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György)

MEGJELENT

Zubánics László. Homonnai Drugeth Bálint emlékezete. Egy méltatlanul elfeledett életút fontosabb állomásai. Felelős szerkesztő: Szemere Judit. Kárpátaljai Magyar Könyvek 302. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2022.

Tárolt változat: https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/homonnai-drugeth-balint-emlekezete

„Kárpátsorsűzte nép…” A GULÁG-GUPVI-kutatók nemzetközi fóruma Kárpátalján, 2021. Nemzetközi emlékkonferencia, Beregszász, 2021. november 18. A Szolyvai Emlékpark Évkönyve. Összeállította, a jegyzeteket írta: dr. Dupka György. Lektorálta: dr. Zubánics László. Felelős szerkesztő: dr. Zékány Krisztina. Szolyvai Emlékpark–MÉKK, Ungvár–Budapest, 2022. Kárpátaljai Magyar Könyvek 303 .

Tárolt változat: https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/karpatsorsuzte-nep

Dupka György, Fuchs Andrea: 30 év a Kárpátaljai magyar könyvkiadás szolgálatában. Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozat bibliográfiája (1992–2022). Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2022.

Tárolt változat: https://kmmi.org.ua/uploads/attachments/books/books-pdf/2022/intermix_katalogus.pdf

Bartha Gusztáv. Kiút. Kisregény (Felelős szerkesztő: Marcsák Gergely). Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2022.

Tárolt változat: https://mek.oszk.hu/22900/22951/;

https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/kiut

Ortutay Mária. Múltunk és jelenünk „lámpás emberei”. Interjúk, visszaemlékezések, önéletrajzi írások. (Felelős szerkesztő: Szemere Judit). Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2022.

Tárolt változat: http://mek.oszk.hu/22900/22946/;

https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/multunk-es-jelenunk-lampas-emberei

Hasznos kulturális, irodalmi, művészeti, tudományos információk

Hasznos média linkek

    http://www.karpatalja.ma

https://www.karpatinfo.net

    http://karpataljalap.net

    http://kiszo.net

Karpat.in.ua

Dokumentumfilmek

(A YouTube-on elérhető népszerű dokumentumfilmek)

* Kárpátaljai tragédia. Rendező: Hajduk Márta.

* Látótér – Nyelvháború Kárpátalján

* Kárpátalja

* Szerelmes földrajz. Kárpátalja. Vári Fábián László költő, tanár beszél szülőföldjéről.

* “ЦІНА ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ ЖИВИХ” фільм-реквієм/Az élet értéke az élő földön film-rekviem, I. rész. Перша частина відеопроекту: Трилогія «Закарпатські угорці і німці: інтернування та депортаційні процеси 1944–1955 рр.». A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

          * “Щоб не плакало небо над Україною” (Hogy ne sírjon az ég Ukrajna felett), 2015 р. “Damit der Himmel über der Ukraine nicht weint”. Okszana Golovcsuk film-rekviemje, II. rész (ukrán–orosz nyelven). A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

* Намальована війна, 2015. Namaliovana viyna (Megfestett háború), 2015. Drawing War, 2014. Okszana Golovcsuk film-rekviemje, III. rész (ukrán–orosz nyelven). A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

Forrás: KMMI, MÉKK, Facebook, www.karpatalja.ma,

www.karpatinfo.net, www.karpataljaturizmus.info, www.zakarpattya.net.ua, www.umdsz.info